W co warto inwestować w 2020 roku?

piątek
10.01.
2020

W trakcie webinaru przedstawione zostaną pomysły inwestycyjne na 2020 rok przy wykorzystaniu akcji spółek giełdowych oraz obligacji rządowych.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Aktualna i prognozowana sytuacja gospodarcza
  • Pożądane klasy aktywów do portfela na 2020 rok
  • Użycie obligacji do hedgingu portfela akcyjnego
  • Ocena parametrów poszczególnych spółek
  • Skrócona analiza wybranych firm i propozycje inwestycyjne

Webinar przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów, którzy szukają pomysłów inwestycyjnych na nadchodzący 2020 rok.

Strategia & Taktyka
Tomasz Trela
Tomasz Trela