Zgoda na migrację rachunku z Wielkiej Brytanii do Luksemburga

LYNX wprowadził Cię do Interactive Brokers UK (IBUK), gdzie obecnie masz otwarty jeden lub więcej rachunków inwestycyjnych. Twoje zlecenia są teraz przekazywane przez LYNX wyłącznie do IBUK i / lub jego podmiotów stowarzyszonych.  Przewidując potencjalny (twardy) brexit, IBKR rozszerzył swoją europejską działalność o następujące trzy podmioty: Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE”), Interactive Brokers Luxembourg SARL („IBLUX”) i Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt („IBCE”).

Zostałeś poinformowany, że Twój rachunek został wybrany do przeniesienia do IBLUX. Jak stwierdzono w poprzednich komunikatach, migracja rachunków inwestycyjnych jest możliwa tylko za Twoją wyraźną zgodą. Za pośrednictwem tej strony informujemy Cię jak możesz wyrazić zgodę na tę migrację do IBLUX.

Co pozostanie niezmienione po migracji?

Co się zmieni po migracji?

Jak mogę wyrazić zgodę na migrację do IBLUX?

Instrukcja wideo

Instrukcja krok po kroku

Aby wyrazić zgodę, musisz najpierw zalogować się do Zarządzania kontem, używając nazwy użytkownika, hasła oraz uwierzytelniania (dwustopniowe zabezpieczenie rachunku).

Po zalogowaniu się od razu zobaczysz poniższe okno:

1
2

W tym oknie możesz rozpocząć migrację wybierając opcję “Yes, I would like to continue the Proposed Transfer”, która oznacza „Tak, chciałbym kontynuować Proponowany transfer”. 1
Następnie kliknij przycisk [Continue] 2 i otworzy się nowe okno.

3

W tym miejscu musisz wyrazić zgodę na szereg aspektów prawnych dotyczących Twojego przyszłego rachunku IBLUX. Wyrażasz zgodę, klikając przycisk [I Agree] 3 w prawym dolnym rogu.

Na tym etapie zostanie wyświetlony ekran z przeglądem Twoich danych osobowych:

4
5

Jeśli wyświetlane informacje są prawidłowe, możesz to potwierdzić w prawym dolnym rogu, klikając [My information is correct]. 4.
Jeśli pewne informacje nie odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, możesz je zmienić za pomocą ikony  obok nagłówka sekcji.5

Uwaga: Jeżeli od dłuższego czasu nie logujesz się do Zarządzania Kontem, możliwe, że będziesz musiał ponownie wprowadzić pewne dane osobowe na tym etapie.

W czwartym kroku otrzymasz przegląd wszystkich nowych warunków umownych, które mają zastosowanie do Twojego rachunku.

6
7

Możesz zaakceptować nowe warunki, wpisując swoje imię i nazwisko w polu obok terminu „Signature” na dole strony. 6. Pamiętaj, że w polu tym rozróżniana jest wielkość liter.
Na koniec potwierdzasz swoją zgodę, klikając przycisk [Continue]. 7

Gratulacje, wykonałeś wszystkie kroki procesu migracji i Twój rachunek zostanie w odpowiednim czasie przeniesiony do IBLUX.

Uwaga: jeśli Interactive Brokers nie posiada już ważnego dowodu osobistego lub dowodu zamieszkania, należy dodatkowo przesłać te dokumenty.
Akceptowane są tylko dokumenty spełniające określone wymagania.

Możesz wybrać dokumenty do przesłania:
a) Skanowanie kodu QR w celu wybrania dokumentów za pomocą smartfona.
b) Kliknięcie przycisku [Choose file], aby wybrać dokumenty na dysku twardym.
Po wybraniu dokumentów możesz je przesłać do Interactive Brokers, klikając przycisk [Upload].

Chcemy uświadomić naszym klientom, że w przypadku twardego Brexitu, w połączeniu z niemożnością przeniesienia rachunków inwestycyjnych do podmiotu IB w UE w czasie, po 31 grudnia 2020 roku mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące składania nowych zleceń i przenoszenia pozycji i / lub środków na rachunkach inwestycyjnych. Jeśli te ograniczenia wystąpią i chcesz ich uniknąć, radzimy przygotować się wcześniej na przeniesienie rachunku inwestycyjnego i pozycji do innego wybranego brokera. Będziemy współpracować przez cały czas i będziemy Cię informować, jeśli okaże się, że ograniczenia będą miały miejsce.

Proces migracji

Proces migracji z rachunku inwestycyjnego IBUK na rachunek IBKR w UE trwa dwa dni od początku do końca. Jednak funkcje na Twoim rachunku będą ograniczone maksymalnie do 15 minut, co jest zaplanowane poza zwykłymi godzinami handlu. Faktyczny proces migracji jest w pełni zautomatyzowany przez IBKR i jest inicjowany po wyrażeniu zgody przez klienta poprzez sekcję administracyjną rachunku inwestycyjnego. Migracja nie wpływa na pozycje na rachunku inwestycyjnym, a wszystkie ustawienia rachunku pozostają takie same.

1. Przygotowanie do migracji

W ramach przygotowań Twój aktualny rachunek inwestycyjny w IBUK zostanie zreplikowany w IBIE lub IBLUX. Wszystkie ustawienia i dane logowania zostaną przejęte, aby migracja była możliwa w bardzo krótkim czasie.

2. Zezwolenie na migrację

Zostaniesz poinformowany o zmianach umownych i operacyjnych, a następnie zostaniesz poproszony o autoryzację migracji w sekcji administracyjnej rachunku inwestycyjnego.

3. Synchronizacja na potrzeby migracji

Następuje kontrola wewnętrzna, po której bieżący rachunek inwestycyjny jest synchronizowany z nowym rachunkiem. Następnie nowy rachunek jest aktywowany.

4. Transfer pozycji i funduszy

Wszystkie Twoje pozycje i środki pieniężne zostaną przeniesione z bieżącego rachunku inwestycyjnego na nowy rachunek. Po udanej migracji Twój stary rachunek zostanie zamknięty w IBUK. Rachunek będzie nadal dostępny do przeglądania i pobierania wyciągów.

5. Migracja końcowa

Po zakończeniu migracji następuje wewnętrzna kontrola w celu zweryfikowania pomyślnej migracji rachunku.

Wiadomość od LYNX

Od początkowej aktualizacji planowania Brexitu do zakończenia migracji do IBLUX lub IBIE, stale informujemy naszych klientów. Dlatego ważne jest, aby uważnie śledzić komunikację LYNX i IBKR dotyczącą procesu migracji w nadchodzących tygodniach. Wszystkie niezbędne informacje będziemy dostarczać stopniowo w różnym czasie.

1. Pierwsze powiadomienie

Przedmiot:
Planowanie brexitu – wstępna aktualizacja

Zostaliście poinformowani o zmianach organizacyjnych w ramach planowania Brexitu, których celem jest przeniesienie rachunków prowadzonych w IBUK przez IBKR do jednego ze swoich podmiotów w UE. Przeczytaj wstępną aktualizację tutaj.

2. Powiadomienie o procesie migracji

Przedmiot:
Planowanie Brexitu – Powiadomienie o procesie migracji

Zostaliście poinformowani o najnowszych postępach w planowaniu. Ponadto wgląd w przebieg migracji i konsekwencje dla Twojego rachunku inwestycyjnego. Przeczytaj powiadomienie o procesie migracji tutaj.

3. Zgoda na migrację

Przedmiot:
Planowanie Brexitu – Zgoda na migrację rachunku inwestycyjnego

Otrzymałeś szczegóły migracji i zostałeś poproszony o zgodę na migrację rachunku do IBLUX po podpisaniu nowych umów.

4. Proces migracji

Przedmiot:
Migracja Brexit – proces migracji

Po wyrażeniu zgody na migrację otrzymasz powiadomienie z datą rozpoczęcia procesu migracji oraz więcej informacji o tym, kiedy funkcjonowanie na Twoim rachunku może zostać ograniczone na 15 minut.

5. List powitalny

Przedmiot:
„Twój nowy rachunek inwestycyjny”

Po udanej migracji rachunku witamy Cię w nowej jednostce IBKR i ponownie dajemy Ci wgląd we wszystkie różnice. Następnie zostaniesz poproszony o zalogowanie się do sekcji administracyjnej rachunku, zanim będzie można z niego korzystać.

LYNX i Interactive Brokers

Od momentu powstania LYNX w 2006 roku firma oferuje swoje usługi za pośrednictwem firmy Interactive Brokers (IBUK) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. LYNX otrzymuje zlecenia i przekazuje je do IBUK. Twoje środki pieniężne i pozycje są zatem przechowywane na rachunku inwestycyjnym w IBUK.

Dlaczego LYNX współpracuje z Interactive Brokers?

Klienci LYNX, dzięki współpracy z Interactive Brokers, otrzymują dostęp do systemu egzekucji zleceń IBUK, który łączy 125 giełd w 31 krajach. Na większości giełd klienci mogą inwestować bezpośrednio w akcje, opcje, kontrakty futures, produkty lewarowane, obligacje, towary, fundusze ETF i kontrakty CFD. Ponadto klienci mają dostęp do 22 różnych walut.

IBUK ma bardzo zaawansowany system zleceń routing (SmartRoutingSM), który jest połączony z dużą liczbą giełd i rynków. Dzięki tej technologii różne giełdy są skanowane a zlecenia kierowanie w oparciu o najlepszy rynek, cenę wykonania, szybkość i całkowity koszt realizacji. W wyniku SMART routingu klienci uzyskują szybszą i lepszą egzekucje zleceń.

Krótko mówiąc, dzięki współpracy z IBUK, LYNX jest w stanie pozwolić swoim klientom handlować na całym świecie przy użyciu najbardziej zaawansowanej infrastruktury.

Jaki wpływ ma migracja na ochronę Twojego rachunku inwestycyjnego?

W chwili obecnej Twój rachunek inwestycyjny w IBUK składa się z trzech różnych segmentów. Taka struktura rachunków umożliwia handel wszelkiego rodzaju instrumentami finansowymi na całym świecie. Przechowywanie i ochrona twoich środków i pozycji zależy od segmentu rachunku. W rezultacie, w przypadku nieprzewidzianego bankructwa, będziesz podlegać częściowo amerykańskiej firmie Securities Investor Protection Corporation, a częściowo brytyjskiemu systemowi odszkodowań za usługi finansowe. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://www.lynxbroker.pl/platforma-i-narzedzia/ochrona-konta/

W przypadku nowych podmiotów IBKR, zarówno IBLUX, jak i IBIE, rachunek składa się tylko z jednego segmentu. W tym segmencie wszystkie Twoje fundusze i papiery wartościowe są przechowywane i chronione. W zależności od podmiotu, do którego przenoszony jest Twój rachunek, zastosowanie ma luksemburski (Système d’indemnisation des investisseurs) lub irlandzki (Investor Compensation Scheme). Systemy rekompensat dla inwestorów zarówno w Luksemburgu, jak iw Irlandii zwracają maksymalnie 20 000 EUR.

Firma Interactive Brokers została założona w 1978 roku i jest uznanym globalnym brokerem online. Na całym świecie IBKR ma ponad 600 000 klientów z łącznymi aktywami przekraczającymi 160 miliardów USD. IBKR jest notowany na NASDAQ (symbol IBKR) i posiada kapitalizację rynkową w wysokości 20,57 mld USD (na dzień 6 listopada 2020 r.). Współpraca ta umożliwia klientom LYNX handel akcjami, opcjami i kontraktami futures na całym świecie za pośrednictwem IBKR po konkurencyjnych kursach i na profesjonalnej platformie handlowej.

Często Zadawane Pytania

LYNX współpracuje z IBUK w zakresie realizacji zleceń i prowadzenia rachunków inwestycyjnych dla klientów. Obecnie IBUK posługuje się tzw. paszportem europejskim, za pomocą którego usługi mogą być świadczone również na kontynencie europejskim za zgodą. Spodziewamy się, że w przypadku zakończenia okresu przejściowego Brexitu i braku porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską, IBUK nie będzie już mógł korzystać z paszportu. Konkretnie oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. oczekuje się, że IBKR będzie musiał wprowadzić pewne zmiany dotyczące odpowiedniego podmiotu prawnego, do którego prawdopodobnie zostanie przeniesiony Twój rachunek. Aby w możliwie największym stopniu uniknąć przerw w świadczeniu usług, otrzymałeś możliwość migracji rachunku do podmiotu prawnego posiadającego obecnie licencję w UE (tj. IBLUX).

Klienci, których dotyczy plan migracji, to mieszkańcy UE lub rachunki biznesowe otwarte w kraju będącym częścią Unii Europejskiej. Rachunki te są obecnie obsługiwane przez Interactive Brokers (U.K.) Limited („IBUK”).

Luksemburska Komisja Nadzoru Sektora Finansowego ang. The Luxembourg Financial Sector Supervisory Commission) (CSSF) jest właściwym organem regulacyjnym dla IBLUX (w ten sam sposób, w jaki Financial Conduct Authority jest właściwym regulatorem dla IBUK).

Jeśli nie wyrażasz zgody na migrację swojego rachunku do wyznaczonego podmiotu IB w UE, Twój rachunek może zostać ograniczony do składania nowych zleceń i przenoszenia pozycji i / lub środków na Twój rachunek. Oczywiście w każdej chwili masz również możliwość przeniesienia swojego rachunku i pozycji do brokera spoza grupy IBKR.

Jeśli nie odpowiesz na naszą prośbę o zatwierdzenie, Twój rachunek będzie ostatecznie podlegać tym samym ograniczeniom dotyczącym handlu i transferu, jak gdybyś zdecydował się nie zatwierdzać migracji. Ponadto Twój rachunek będzie podlegać warunkom Twojej aktualnej umowy (w tym zasadom dotyczącym opłat i depozytu zabezpieczającego), dopóki nie zostanie przeniesiony do wyznaczonego brokera w UE, przeniesiony do brokera spoza IBKR lub zamknięty.

Transakcje wykonane przez Ciebie po przeprowadzeniu migracji rachunku są objęte nową umową z klientem między Tobą a IBLUX lub IBIE (w zależności od tego, do którego podmiotu przenoszony jest Twój rachunek). Kopia nowej umowy z klientem zostanie Ci udostępniona online, po czym będziesz miał możliwość zatwierdzenia migracji swojego rachunku.

Obecnie Twoje aktywa są chronione przed ich utratą w ramach brytyjskiego programu odszkodowań za usługi finansowe (UK Financial Services Compensation Scheme) i amerykańskiej firmy Securities Investor Protection Corporation (patrz https://www.lynxbroker.pl/platforma-i-narzedzia/ochrona-konta/), aby uzyskać więcej informacji). Po migracji rachunku, luksemburski system rekompensat dla inwestorów chroni Twoje aktywa przed ich utratą nawet wtedy, gdy IBLUX nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Ciebie.

Luksemburski system rekompensat dla inwestorów zwraca maksymalnie 20 000 EUR.

Obecnie oczekuje się, że większość produktów, którymi można handlować na rachunku IBUK, będzie również oferowana przez IBLUX. Istnieje jednak szereg ograniczeń w przypadku, gdy rachunek jest obsługiwane przez IBLUX. Następujące produkty nie są obsługiwane przez IBLUX:

  • Metale szlachetne OTC
  • Kontrakty futures na metale OTC

Ponadto IBLUX nie oferuje możliwości handlu z dźwignią na walutach obcych ani udziału w programie zwiększania zysków z akcji (Stock Yield Enhancement Program), który jest obecnie dostępny. Klienci będący rezydentami Luksemburga są wykluczeni z handlu obligacjami. Poinformujemy Cię osobiście, jeśli to ostatnie dotyczy Ciebie.

Po migracji rachunku do IBLUX, Stock Yield Enhancement Program zostanie dezaktywowany, a wszystkie pożyczone akcje zostaną zwrócone. W związku z tym nie będzie już można uzyskać dodatkowego dochodu z tego programu.

IBLUX nie oferuje lewarowanego handlu walutami forex. Klienci posiadający lewarowane pozycje forex na swoich rachunkach w IBUK nadal kwalifikują się do migracji do IBLUX. Otwarte pozycje zostaną przeniesione na nowy rachunek w IBLUX. Chociaż po migracji klienci będą mogli tylko zmniejszyć swoje lewarowane pozycje forex.

Nie, musisz zamknąć swoje otwarte pozycje na OTC Metals przed migracją rachunku. Dopiero po zamknięciu tych pozycji Twój rachunek może zostać przeniesiony do IBLUX. IBLUX nie zezwala na obrót OTC Precious metals ani OTC Metal futures.

Jeśli dostarczyłeś IBUK / IBLLC papiery wartościowe z przedpłatą lub jako zabezpieczenie, zostaną one przekazane IBLUX w momencie migracji rachunku. Nie oczekujemy, że będziesz musiał podejmować jakiekolwiek działania w celu wprowadzenia zmiany beneficjenta. Jest jednak możliwe, że IB przejdzie przez pewne kroki administracyjne w celu aktualizacji rejestrów papierów wartościowych w wyniku tej migracji. Nie ma to jednak bezpośredniego wpływu na Twój rachunek.

Przede wszystkim Twoje pozycje zostaną przeniesione. Rozliczenia międzyokresowe, takie jak naliczone dywidendy lub odsetki, następują w późniejszym czasie po ich konwersji na gotówkę. Twój bieżący rachunek zostanie zamknięty, gdy wszystkie Twoje pozycje, w tym rozliczenia międzyokresowe, zostaną przeniesione na rachunek, który został poddany migracji. Po zamknięciu, rachunek nie będzie już dostępny do celów handlowych. Rachunek pozostanie jednak dostępny poprzez Zarządzanie kontem do celów administracyjnych, takich jak generowanie wyciągów historycznych.

Po migracji, ustawienia rachunku są identyczne z ustawieniami Twojego rachunku bieżącego, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Obejmuje to takie kwestie jak, wielkość depozytu zabezpieczającego, dane dotyczące cen, dodatkowych użytkowników i alerty. W ograniczonej liczbie przypadków rachunek zostanie przeniesiony do jurysdykcji, w której asortyment produktów nie może być w pełni oferowany. Klienci posiadający pozycje podlegające tym ograniczeniom mogą utrzymywać lub zamykać te pozycje, ale nie będą mieli możliwości ich zwiększenia.

Nie, Twoja nazwa użytkownika, hasło i każda forma dwuetapowego uwierzytelniania która jest aktywna na Twoim rachunku pozostaną aktywne po migracji. Otrzymasz jednak nowy numer rachunku.

Tak, migracja nie wpływa na oprogramowanie używane do handlu lub zarządzanie rachunkiem.

Nie, otwarte zlecenia nie zostaną przeniesione na nowy rachunek. Po migracji, LYNX wysyła klientom przegląd (wszelkich) zleceń, które nie są już aktywne w wyniku migracji. Klienci mogą następnie składać zlecenia ponownie zgodnie ze swoimi zamiarami handlowymi.

Obecnie rachunki w IBUK są, dla wielu instrumentów finansowych, objęte amerykańską zasadą Pattern Day Trading (PDT) ponieważ rachunki są wprowadzane do amerykańskiej spółki zależnej IB LLC. Zasada PDT ogranicza rachunki o wartości mniejszej niż 25 000 USD (lub równowartość w innej walucie) do maksymalnie 3-ech transakcji w okresie 5 dni roboczych.

Ponieważ rachunek w IBLUX nie będzie już wprowadzany do IB LLC, rachunki nie będą już podlegać zasadzie PDT.

Po migracji Twojego rachunku do IBLUX nie nastąpią istotne zmiany w sposobie przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych. Nie ma istotnych różnic w tym zakresie pomiędzy posiadaniem rachunku w IBLUX a IBUK.

Nie, otrzymasz roczny wyciąg z rachunku bieżącego za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia migracji oraz drugi wyciąg roczny za nowy rachunek za okres od dnia migracji do 31 grudnia 2020 r.

Nie, prowizje i opłaty pozostają niezmienione i nie zależą od brokera (IBLUX), w którym prowadzony jest Twój rachunek. Jeśli Twój rachunek został przeniesiony do IBLUX, program zwiększania zysków z akcji (Stock Yield Enhancement Program) nie będzie już dostępny, a zatem nie będziesz już otrzymywać należności za wypożyczanie papierów wartościowych.

IBLUX uzyskał zezwolenie od Luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) na prowadzenie działalności jako firma inwestycyjna w listopadzie 2019 r. Status regulacyjny i profil IBLUX są bardzo podobne do IBUK. Wynika to z faktu, że zarówno IBLUX, jak i IBUK są autoryzowane zgodnie z drugą dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych. Jest to ogólnounijny akt prawny, którego celem jest możliwie jak największa harmonizacja regulacji firm inwestycyjnych.

Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX) jest zarejestrowana jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) (numer rejestracyjny B229091) w rejestrze handlowym w Luksemburgu. Zarejestrowany adres to 4, rue Robert Stümper, L – 2557 Luxembourg.

Nie, nie ma żadnych kosztów związanych z wyrażeniem zgody ani z przeniesieniem rachunku do nowego podmiotu.