Różnica między rachunkiem gotówkowym a marżowym

LYNX oferuje inwestorom dwa rodzaje rachunków: marżowe (margin) i gotówkowe (cash)

Rachunki różnią się znacząco w kilku podstawowych cechach:

Wymogi dla konta marżowego

Na rachunku marżowym konieczne jest, aby wartość rachunku stale przekraczała 2 000 USD. Wartość rachunku oblicza się jako gotówka we wszystkich walutach oraz bieżąca wartość wszystkich otwartych pozycji. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej 2 000 USD, rachunek automatycznie zmieni się na gotówkowy. Wynikiem może być natychmiastowe zamknięcie pozycji utrzymywanych  w oparciu o depozyt lub kredyt. Po ewentualnym podwyższeniu kapitału do 2 000 USD rachunek automatycznie z powrotem zacznie działać jako marżowy.

Więcej informacji o limitach na rachunku marżowym znajdziesz tutaj.