Jak zaktualizować formularz W-8BEN?

Zaloguj się do Zarządzania kontem oraz w głównym menu wejdź w zakładkę Settings 1Account Settings 2.

lynx ucet nastaveni
1
2
Następnie w sekcji Profile(s) kliknij na „i1 po lewej stronie.

1
Pojawi się tabela – jak poniżej. W jej prawnym dolnym rogu należy wejść w  „Update tax forms1, gdzie można edytować formularz podatkowy.

1
Pojawią się dane osobowe właściciela rachunku, które można zaktualizować / poprawić. Po wybraniu continue trzeba sprawdzić kolejne strony. W momencie kiedy pojawi się wstępnie wypełniony formularz W-8BEN należy sprawdzić czy w 1 sekcji wszystkie pola są prawidłowo wypełnione 1. Następnie upewnij się czy w punkcie 9 jest wybrana opcja YES oraz jest wpisany prawidłowy kraj. 2 ,potwierdź zaznaczając dwa razy YES, że powyższe dane są prawdziwe i jesteś świadomy odpowiedzialności karnej oraz wyrażasz zgodę na pobieranie i rozpowszechnanie formularzu podatkowych w formie elektronicznej zamiast papierowej, w tym poprzez portal Zarządzanie kontem. 3.

Uwaga: LYNX nie udziela porad podatkowych, odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie kwestionariuszy zawsze spoczywa na kliencie. Pomimo naszych starań w celu zapewnienia klientom kompleksowych informacji i zaspokojenia ich potrzeb w każdy możliwy sposób, nie jesteśmy w stanie uzyskać kompleksowego przeglądu ciągle zmieniających się przepisów. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym, który udzieli Ci wykwalifikowanej odpowiedzi.

(FAQ: National ID dla osoby fizycznej to numer PESEL)

1
2
3
Konieczne jest dwukrotne złożenie podpisu w celu potwierdzenia poprawności formularza – imię i nazwisko bez znaków specjalnych na bieżącej i kolejnej stronie.

Może pojawić się komunikat informujący o tym, że niektóre pola są wypełnione nieprawidłowo. Kliknij OK 1 i popraw informacje w polach, które wyświetlają się na czerwono.

1

Po potwierdzeniu pojawi się podobny dokument dla Australii i Kanady, który działa na tej samej zasadzie. Po podpisaniu go pojawi się potwierdzenie aktualizacji, naciśnij przycisk „OK”
1 otworzy się główna strona.

1