Disclaimer – przegląd kosztów

LYNX wyłącznie rekomenduje i oferuje swoim klientom usługi wykonania świadczone przez Interactive Brokers UK Limited (IBUK). LYNX agreguje zatem koszty i opłaty swoich usług polegające na przyjmowaniu i przesyłaniu zleceń wraz z kosztami i opłatami usług realizacji zleceń świadczonych przez IBUK.LYNX jest zobowiązany do wzięcia pod uwagę kosztów i opłat związanych ze świadczeniem innych usług inwestycyjnych lub pomocniczych przez inne firmy, w przypadku gdy skierował klienta do tych innych firm (w naszym przypadku jest to IBUK). W związku z tym duża część informacji zawartych w tych oświadczeniach jest dostarczana przez IBUK.

LYNX stara się dostarczać swoim klientom kompletne, aktualne i dokładne informacje. LYNX opiera się na danych z (IBUK) w odniesieniu do kosztów, które pobierają, jak określono w Zarządzaniu kontem IB. LYNX dba o kompilację i utrzymanie tych oświadczeń i korzysta ze źródeł, które są uważane za wiarygodne, ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji dostarczanych przez IBUK.

LYNX pragnie podkreślić, że należy wziąć pod uwagę fakt, że liczby w tych oświadczeniach pochodzą z danych dostarczonych przez IBUK.

W związku z tym możliwe jest, że dane wyświetlane na ww. wyciągach mogą różnić się od danych prezentowanych w raportach w ramach Zarządzania Kontem IBUK. W szczególności podział niektórych kategorii kosztów wyświetlany w Zarządzaniu kontem może różnić się od podziału kategorii kosztów wyświetlanych przez LYNX w celu dostarczenia Ci przejrzystych zestawień o poniesionych kosztach.

Klient pozostaje odpowiedzialny za monitorowanie swojego portfela papierów wartościowych utrzymywanych w IBUK poprzez system Zarządzania kontem Interactive Brokers.

Jeżeli Klient monitoruje te informacje bez weryfikacji, Klient przyjmuje do wiadomości i przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w oświadczeniach. LYNX przypomina klientowi, że zdecydowanie zaleca się zweryfikowanie wszystkich informacji zawartych w tych wyciągach z osobistą sytuacją w Zarządzaniu kontem Interactive Brokers. Oznacza to również, że od klienta oczekuje się wybrania pewnych niedokładnych informacji, biorąc pod uwagę jego konkretną sytuację.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ani LYNX, ani dostawcy lub projektanci oprogramowania lub treści raportów nie udzielają żadnej gwarancji ani nie są odpowiedzialni za legalność, jakość, funkcjonalność, brak informacji i/lub wady, dostępność raportów, lub treści raportów lub dokładności danych przedstawionych przez Interactive Brokers.

Pytania, sugestie i skargi można kierować do działu wsparcia LYNX lub skontaktować się z LYNX za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@lynxbroker.pl