LYNX B.V. i podmioty stowarzyszone, pobierają i przetwarzają Twój adres e-mail w celu dokonania losowania po zakończeniu ankiety inwestycyjnej oraz w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie naszych usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Biorąc udział w ankiecie inwestycyjnej, Twój e-mail zostanie również wysłany do SurveyMonkey.

Biorąc udział w losowaniu po zakończeniu ankiety inwestycyjnej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celach marketingowych, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji pod adresem marketing@lynxbroker.pl.