Disclaimer
Informacje na naszej stronie internetowej są podawane wyłącznie do wiadomości publicznej nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej udzielanej przez LYNX klientom, tj. inwestorom i potencjalnym inwestorom lub upoważnionym przedstawicielom inwestorów lub potencjalnych inwestorów („inwestorzy”). Wynagrodzenie autora/lektora nie jest bezpośrednio ani pośrednio związane z jego poglądami lub pomysłami. Rynkiem docelowym jest inwestor indywidualny, prywatny i korporacyjny. Ostrzegamy inwestorów, że przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w produkty inwestycyjne powinni zwracać szczególną uwagę na ryzyko z nimi związane. Projektując i aktualizując swoją stronę internetową, LYNX dokłada wszelkich starań i czerpie ze źródeł godnych zaufania(np. z informacji grupy LYNX B.V.), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności dostarczonych informacji. Jeśli korzystasz z dostarczonych przez nas informacji bez sprawdzania ich lub traktujesz je jako doradztwo inwestycyjne robisz to na własny koszt i ryzyko. Jeśli nie znasz danego produktu inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka, nie inwestuj w niego. Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie można domagać się żadnych roszczeń prawnych.

ODR – Regulacje

Komisja Europejska oferuje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami na platformie internetowej (ODR: Online Dispute Resolution). Możesz otworzyć platformę za pomocą tego linku. W Holandii KiFID jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów w dziedzinie usług finansowych. KiFID jest zarejestrowany na platformie ODR. LYNX jest zarejestrowany w KiFID pod numerem rejestracyjnym 400.001120. W Polsce, w sprawach związanych z ochroną konsumenta można się kontaktować z Komisją Nadzoru Finansowego (kontakty i link są dostępne tutaj).

Opcje
Należy pamiętać, że opcje są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają określonej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj.

Futures
Należy pamiętać, że kontrakty futures są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają określonej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową tutaj.

ETF
Należy pamiętać, że ETF-y są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają szczególnej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i wysokiej tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj.

CFD
Należy pamiętać, że CFD są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają szczególnej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i wysokiej tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj a Dokument zawierający kluczowe informacje
tutaj.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 64 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.