Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął nowe zasady, które mają zastosowanie do klientów detalicznych handlujących kontraktami CFD od 1 sierpnia 2018 r. Zasady te nie dotyczą klientów profesjonalnych. Krajowe organy regulacyjne konsekwentnie przyjmują przepisy ESMA. W tym artykule omówiono nowe zasady i sposób ich wdrożenia na rachunku handlowym prowadzonym przez LYNX w Interactive Brokres Ireland lub Interactive Brokers Luxembourg.

Rozporządzenie wymaga wolnych środków pieniężnych, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego CFD i zabrania klientom korzystania z papierów wartościowych znajdujących się na rachunku jako zabezpieczenia pozycji CFD. Aby zachować zgodność z tymi przepisami, na rachunkach tworzony jest oddzielny segment CFD, który można wyświetlić w ikonie „Account” na platformie TraderWorkstation (TWS) oraz w aplikacji LYNX Trading. Poniżej znajduje się wyjaśnienie dotyczące ikony „Accounts” i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla handlu kontraktami CFD.

CFD to instrument pochodny, który oznacza zakup lub sprzedaż danego kontraktu, a nie sam instrument bazowy. Przy zakupie kontraktu CFD nie dojdzie do zmiany wartości gotówki, ale aby otworzyć transakcję, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Ikona „Account” na platformie TWS wyświetla segment CFD, w którym można sprawdzić poziom gotówki dostępnej do otwarcia pozycji CFD. Nie oznacza to, że gotówka jest faktycznie przechowywana w oddzielnym segmencie, ale pokazuje tylko wartość wolnej gotówki, którą można wykorzystać na transakcje CFD. Wartość tę można monitorować w pozycji Current Available Funds.

Dla każdej pozycji CFD, wartość Current Available Funds jest pomniejszana o wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego CFD.

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na indeksy

 

Wartość depozytu zabezpieczającego dla CFD na forex

Forex CFDInitial MarginMaintenance Margin
Standardowy depozyt IBKR W zależności od pary walutowej (wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego widoczne w oknie zlecenia)W zależności od pary walutowej (wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego widoczne w oknie zlecenia)
ESMA Minimum3,33 % dla głównych par walutowych i 5 % dla pozostałych50% Initial Margin
Wymagany depozytMaximum (IBKR Initial Margin, ESMA Initial Margin)Maximum (IBKR Maintenance Margin, ESMA Maitenance Margin)

Minimalny wskaźnik koncentracji

Wskaźnik koncentracji jest stosowany, gdy Twój portfel składa się z niewielkiej liczby pozycji CFD lub dwóch dużych pozycji o dominującej wielkości. Wskaźnik koncentracji jest wyliczany przy użyciu wagi 30% niekorzystnego ruchu dla dwóch największych pozycji i 5% dla pozostałych pozycji. Całkowita obliczona strata stanowi wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego, gdy wartość ta jest wyższa niż wymóg standardowy.

Likwidacja pozycji

ESMA wymaga, aby IBKR zlikwidował pozycje CFD najpóźniej, gdy kwalifikujący się kapitał spadnie poniżej 50% początkowego depozytu zabezpieczającego użytego do otwarcia pozycji. IBKR może zamknąć pozycje wcześniej, jeśli ich pogląd na ryzyko jest bardziej konserwatywny. Kwalifikujący się kapitał w tym przypadku obejmuje gotówkę CFD i niezrealizowany rachunek zysków i strat CFD (dodatni lub ujemny). Należy pamiętać, że kontrakty CFD nie obejmują gotówki używanej w celu spełnienia warunków depozytu zabezpieczającego dla innych instrumentów.

Podstawą kalkulacji jest początkowy depozyt zabezpieczający stosowany w momencie otwarcia pozycji CFD. Innymi słowy, w przeciwieństwie do obliczeń depozytu zabezpieczającego dla pozycji innych niż CFD, początkowa pozycja depozytu zabezpieczającego nie zmienia się, gdy zmienia się wartość otwartej pozycji.

IBKR nie może zlikwidować pozycji innych niż CFD w celu pokrycia deficytu CFD. I odwrotnie, IBKR może zlikwidować pozycję CFD w celu pokrycia deficytu na instrumencie innym niż CFD.

LYNX oferuje inwestorom dwa rodzaje rachunków: marżowy (margin) i gotówkowy (cash).

Rachunki różnią się znacząco w kilku podstawowych cechach:

Rachunek gotówkowy Rachunek marżowy
Wymagany min. wiek 18 latWymagany min. wiek 21 lat
Akcje / ETF / Fundusze inwestycyjne
Penny Stocks
Obligacje
Warranty
Zakup opcji i niektóre opcje z pełnym pokryciem w środkach
Konwersja waluty
Akcje / ETF / Fundusze inwestycyjne
Penny Stocks
Obligacje
Warranty
Opcje
Konwersja walut
Futures
Opcje na futures
CFD
Metale
Lewarowane ETP
Brak wymaganej minimalnej wartości rachunkuMinimalna wartość rachunku 2000 EUR, poniżej tej wartości rachunek działa jak gotówkowy
Brak możliwości handlu opartego o depozyt zabezpieczający: konieczność posiadania zaksięgowanej gotówki w walucie handlowejMożliwość handlu opartego o depozyt zabezpieczający, wymagania depozytowe IBIE oparte o ryzyko instrumentu + zasady ESMA dla CFD + wymogi depozytowe dla futures
Dostępne środki do handlu CFD: wolna gotówka
Czas rozliczenia transakcji: T+1 dla opcji, futures i opcji na futures, pozostałe instrumenty: T+2Czas rozliczenia transakcji: T+1 dla opcji, futures i opcji na futures, pozostałe instrumenty: T+2
środki z transakcji dostępne do dalszego handlu przed rozliczeniem
Brak możliwości krótkiej sprzedaży (short selling)Możliwość krótkiej sprzedaży
Handel intraday ograniczony (środki z transakcji dostępne do handlu po T+2)Możliwość handlu intraday
Pojedyńcza struktura rachunku: rachunek papierów wartościowychPodwójna sruktura rachunku: rachunek papierów wartościowych i rachunek CFD (jeśli wybrano)

  • Rachunek gotówkowy nie umożliwia pożyczania obcej waluty, a inwestor zawsze może kupować tylko instrumenty w walucie, którą posiada na rachunku. Jeśli posiadasz rachunek gotówkowy o wartości np. 100 tyś. PLN i planujesz zakup amerykańskich akcji denominowanych w USD, należy najpierw dokonać konwersji PLN na USD. Na rachunku marżowym także możesz najpierw dokonać konwersji, ale nie musisz, ponieważ możesz zakupić akcje pożyczając daną walutę, wchodząc jednocześnie w tzw. debet walutowy. Zapoznaj się z artykułem na temat możliwości ograniczenia ryzyka walutowego w LYNX.

Wymogi dla rachunku marżowego

Na rachunku marżowym konieczne jest, aby wartość rachunku stale przekraczała 2 000 EUR (lub ekwiwalent w innej walucie). Wartość rachunku oblicza się jako gotówka we wszystkich walutach oraz bieżąca wartość wszystkich otwartych pozycji. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej 2 000 EUR, rachunek automatycznie zacznie funkcjonować jako gotówkowy. Wynikiem może być natychmiastowe zamknięcie pozycji utrzymywanych  w oparciu o depozyt zabezpieczający lub debet walutowy. Po ewentualnym podwyższeniu kapitału do 2 000 EUR rachunek automatycznie z powrotem zacznie działać jako marżowy.

Więcej informacji o limitach na rachunku marżowym znajdziesz tutaj.

  [BEZPŁATNY E-book] 11 strategii guru inwestycyjnych

W jaki sposób inwestorzy odnoszący największe sukcesy na Wall Street wybierają swoje akcje? Książka 11 Strategii największych guru inwestycyjnych pokaże Ci, jak zbudować portfel akcji według najlepszych inwestorów na świecie.

Wypełniając swoje dane i klikając powyższy przycisk, zgadzasz się, że LYNX będzie przechowywać te dane i skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon w celach marketingowych. Komunikacja telefoniczna może być nagrywana w celu poprawy naszych usług. Możesz wypisać się z subskrybcji w dowolnym momencie pisząc na adres marketing@lynxbroker.pl.
×