Korzystając z okna wyszukiwania w prawym górnym rogu, możesz wyszukać żądany produkt według nazwy, symbolu lub numeru ISIN. W przykładzie są to akcje BMW.

Za pomocą przycisków Kup i Sprzedaj możesz handlować akcjami.

Jeśli szukasz innych produktów niż BMW, kliknij odpowiednią sekcję.

Po przesłaniu zlecenia otrzymasz następujące potwierdzenie:

Wszystkie otwarte zlecenia można wyświetlić w dowolnym momencie w menu Portfolio i Otwarte zlecenia.

Oto dwa otwarte zlecenia na zakup akcji BMW. Jeśli chcesz zmienić specyfikację zlecenia po przesłaniu, możesz to zrobić tutaj. Liczbę akcji, czas trwania zlecenia i cenę limitu można później dostosować. Po prawej stronie zobaczysz, że to zlecenie może zostać zrealizowane również poza regularnymi godzinami handlu.

Za pomocą przycisków w oknie transakcyjnym możesz usunąć zlecenie lub dodać opcjonalne zlecenia np. profit target lub stop loss.

1
2
3
4
5
6
Kliknięcie Kup otwiera okno zlecenia

1 Nazwa firmy i produkt, istniejąca pozycja, jeśli dotyczy, aktualne ceny.

2 Kup lub sprzedaj.

3 Liczba jednostek, rodzaj i cena zlecenia oraz czas trwania zlecenia.

4 Inne parametry zlecenia – dołącz profit target lub stop loss.

5 Podsumowanie – przegląd zlecenia i wyświetlenie wielkości zlecenia; jeśli załączyłeś dodatkowe zlecenia, zostaną one również wyświetlone tutaj.

6 Prześlij – następnie kliknij Dodaj zlecenie, aby wysłać zlecenie. Alternatywnie możesz zamknąć okno zlecenia, klikając Anuluj.

Podczas migracji rachunku papierów wartościowych do Interactive Brokers Ireland (IBIE) otwarte zlecenia zostały automatycznie anulowane. Otrzymałeś potwierdzenie migracji e-mailem.

Poprzez kliknięcie przycisku możesz ponownie złożyć anulowane zlecenia:

1. Zaloguj się do LYNX Basic.

2. Pojawi się przegląd anulowanych zleceń. Wybierz przycisk Prześlij przy zleceniu, które chcesz przesłać ponownie.

3. Zostanie otwarte okno zlecenia dla żądanego zlecenia. Po kliknięciu przycisku Prześlij zlecenie, zostanie ono ponownie przesłane z ostatnio wybranymi parametrami.

4. Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich żądanych zleceń.

LYNX Basic oferuje mniej rodzajów zleceń i dodatkowych funkcji niż platforma handlowa Trader Workstation. Dlatego możesz nie być w stanie ponownie przesłać wszystkich swoich zleceń.

Po złożeniu zlecenia zalecamy sprawdzenie zleceń w zakładce Otwarte zlecenia. LYNX nie jest upoważniony do ponownego składania zleceń w Twoim imieniu.

Formularz W-8BEN czyli „Oświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta rzeczywistego do celów podatku u źródła i obowiązków informacyjnych”. Dzięki podpisowi elektronicznemu tego formularza możesz korzystać z korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA, Kanadą i Australią. W praktyce oznacza to, że Twoje dywidendy, na przykład z USA, będą opodatkowane tylko raz, przy standardowej stawce podatku u źródła w wysokości 15%. W tym artykule dowiesz się, jak sprawdzić formularz lub go wypełnić. Po wypełnieniu jest on ważny przez 3 lata, a system automatycznie zażąda aktualizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zaloguj się do Zarządzania Kontem poprzez Zaloguj się/Pobierz 1 i Zarządzanie Kontem 2 lub kliknij tutaj.

1
2

Z głównego menu wybierz Settings 1 następnie Account Settings 2.

lynx ucet nastaveni
1
2
Tutaj w sekcji Profile(s) kliknij na „i1 po lewej stronie Twojego imienia.

1
Następnie otworzy się tabela. W jej prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk „Update tax forms1.

1

Następnie dodaj dane osobowe do konta, a system pozwoli Ci zaktualizować / poprawić formularze podatkowe. Mogą się one różnić w zależności od tego, czy konto jest FO czy PO, a także w zależności od instrumentów, którymi handlujesz.

.

Ważne: LYNX nie udziela porad podatkowych, odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie danych zawsze spoczywa na kliencie. Pomimo naszych starań, aby zapewnić klientom wyczerpujące informacje i zaspokoić ich potrzeby w każdy możliwy sposób, nie jesteśmy w stanie uzyskać kompleksowego przeglądu stale zmieniającego się prawodawstwa. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą podatkowym, który udzieli Państwu kompetentnej odpowiedzi w zakresie uzyskania zwrotu podatku.

W następnej sekcji przedstawiono wstępnie wypełniony formularz podatkowy W-8BEN, w którym można sprawdzić wszystkie dane.

Upewnij się również, że druga sekcja (Part II) 1 prawidłowo określa Twoją rezydencję podatkową 2 i znajduje się tam „Yes“ 3, co oznacza, że ​​masz prawo do korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi. W praktyce oznacza to, że dywidendy z USA będą opodatkowane stawką 15%.

1
2
3
Następnie potwierdź na dole strony, że wszystkie dane są aktualne i prawdziwe („Yes“ i  „Yes“) 1  i podpisz się elektronicznie. Przy podpisywaniu prosimy o zachowanie wielkich i małych liter oraz podpisanie bez znaków specjalnych.

1
1

Identyczny formularz pojawi się na następnej stronie, w tym przypadku dla Kanady i Australii. Ponownie, musisz upewnić się, że ubiegasz się o korzystniejszą stawkę podatku i podpisujesz elektronicznie w ten sam sposób.

Ze względu na zmianę pozwoleń na handel, utworzono nową kategorię „Complex or Leveraged Exchange Traded Products”.

Zwróć szczególną uwagę na poniższe informacje, jeśli handlujesz:

– Volatility np. ETF, ETP, ETN,

– Lewarowane ETF,

– Kryptowaluty,

– Mortgage backed securities i inne.

W takim przypadku należy wystąpić o pozwolenie na handel jak najszybciej. Instrukcje można znaleźć poniżej.

Zaloguj się do Zarządzania kontem LYNX, możesz użyć tego linku tutaj i wybrać z menu Settings 1, a następnie Account Settings 2.

1
2

W sekcji Trading Experience & Permissions 1 wystarczy wybrać Complex or Laveraged Exchange Traded Products 2i kliknąć Request Trading Permissons 3.

1
2
3
Następnie wybierz Global 1 potwierdź za pomocą Continue 2 i w ciągu 24 godzin autoryzacje handlowe zostaną zatwierdzone.

1
2
W razie pytań dotyczących handlu w LYNX, skontaktuj się z nami poprzez adres email info@lynxbroker.pl lub telefonicznie pod numerem 800 080 563. Jesteśmy do dyspozycji każdy dzień roboczy od 9:00 do 18:00

LYNX jest objęty ustawą o zakazie amunicji kasetowej, która zobowiązuje firmy finansowe do dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec inwestycjom w spółki, które produkują, sprzedają, dystrybuują lub w jakikolwiek sposób uczestniczą w produkcji ich kluczowych komponentów.

Ponieważ LYNX jest zobowiązany do zapobiegania inwestycjom w tym sektorze, musi ograniczyć możliwość handlu instrumentami inwestycyjnymi spółek wymienionych poniżej. Informujemy, że nie można już otwierać nowych pozycji dla tych firm.

Nazwa spółki 
Aeroteh SAKorea Aerospace Industries Ltd
Aryt IndustriesL3 Communications
Ashot AshkelonLarsen & Toubro Ltd
Aerojet Rocketdyne HoldingsLockheed Martin
Bechtel CorpMotovilikha Plants
Blueprint Technologies IncNabha Power Ltd
China Aerospace Science and Technology CorpNorinco International Cooperation Ltd.
China North Industries Group CorpNorth Huajin Chemical Industries Co Ltd
China Spacesat co LtdNorth Navigation Control Technology Co
China Aerospace International Holdings LtdOrbital ATK, Inc.
Esterline TechnologiesPMX Industries Inc
General Dynamics CorpPoongsan Corporation
Hanwha CorporationPoongsan Holdings Corporation
Hanwha Chemical CorporationRaytheon Co.
Hanwha E&C SouthSingapore Technologies Engineering
Hanwha Hotels & Resorts Co LtdRoketsan Roket Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Hanwha Techwin (previously Samsung Techwin)Singapore Technologies Engineering
Inner Mongolia North Heavy Industries Group CoTextron Financial Corp
Israel Military Industries Ltd Textron Inc

Jeżeli chcesz mieć dostęp do bieżących notowań na amerykańskich giełdach, powinieneś zamówić odpowiedni pakiet danych.

Możesz subskrybować dane do praktycznie wszystkich rynków amerykańskich i przeglądać notowania wszystkich instrumentów (akcje, opcje, kontrakty futures, indeksy i pink sheet), włącznie z danymi z premarket i aftermarket(czyli z rynku poza regularnymi godzinami handlu na giełdach). Jeśli nie zamówisz żadnego z pakietów, nadal będziesz mógł handlować,  ale dane, które zobaczysz na platformie to dane z opóźnieniem 15 minutowym..

Z menu poniżej wybierz instrumenty, którymi chcesz handlować. 

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX  przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

Połączenie tych trzech pakietów zapewni Ci dostęp do danych rynkowcy dla wszystkich amerykańskich akcji. Jeśli nie jesteś zainteresowany notowaniami wszystkich akcji, ale np. tylko tymi, które sąnotowane na NASDAQ, po prostu zamów jeden z nich.

Koszt całkowity:
4,50 USD miesięcznie

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 1,5 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 20 USD: bezpłatnie

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkwity:
Prowizje za transakcje < 30 USD: 10 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: bezpłatny

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX  przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 6,00 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 20 USD: 4,50 USD miesięcznie

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX  przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 30 USD: 14,50 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: 4,50 USD miesięcznie

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 11,50 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje 20 – 30 USD: 10,00 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: bezpłatnie

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD miesięcznie – oferuje dane dotyczące cen w czasie rzeczywistym dla wszystkich amerykańskich akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE (z wyłączeniem penny stocks) między 14:00 – 22:00 CET. W przypadku akcji znajdujących się w obrocie na NYSE będzie wyświetlać rzeczywiste dane na rynku premarket i aftermarket, od 10:00 do 02:00 CET.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD miesięcznie – pakiet danych zawierający akcje będące przedmiotem obrotu na AMEX, który jest częścią NYSE. Na giełdzie AMEX przedmiotem obrotu są akcje spółek amerykańskich o średniej kapitalizacji, a przede wszystkim fundusze.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD miesięcznie – obejmuje dane giełdowe największej elektronicznej giełdy NASDAQ, na której notowane są głównie spółki IT (Apple, Google, Microsoft ..)

OPRA (US Options Exchanges), 1,50 USD miesięcznie/bezpłatnie – Zawiera aktualne ceny wszystkich opcji w USA w godzinach handlowych 15:30 a 22:00 CET. Pakiet jest bezpłatny, jeśli Twoje prowizje od transakcji w danym miesiącu przekroczą 20 USD.

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD miesięcznie/bezpłatnie– zawiera dane wszystkich rynków terminowych będących przedmiotem obrotu na giełdach CME. Jednocześnie oferuje dane dotyczące wszystkich penny stocks oraz indeksów Dow Jones i S&P 500. W przypadku prowizji za transakcje przewyższających 30USD pakiet jest bezpłatny. W przeciwnym wypadku kosztuje 10 USD miesięcznie.

Koszt całkowity:
Prowizje za transakcje < 20 USD: 16,00 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje 20 – 30 USD: 14,50 USD miesięcznie
Prowizje za transakcje > 30 USD: 4,50 USD miesięcznie

Jeśli chcesz zmienić pakiet danych lub subskrybować nowy, postępuj zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz tu.

Uwaga: należy pamiętać, że opłata za pakiet danych jest zawsze pobierana za miesiąc kalendarzowy. Jeśli pod koniec miesiąca zamówisz pakiet danych, zapłacisz taką samą kwotę jak przy zamówieniu na początku miesiąca. Jeśli raz zamówisz pakiet danych, zostanie on automatycznie odnowiony na początku każdego miesiąca kalendarzowego, dopóki nie anulujesz subskrypcji.

Koszt dostępu do notowań w czasie rzeczywistym nie zawieru podatku VAT. Podatek jest pobierany na podstawie adresu zamieszkania rezydencji posiadanego rachunku inwestycyjnego. Jest on pobierany w walucie bazowej/administracyjnej rachunku inwestycyjnego, podobnie jak ma to już miejsce w przypadku opłat za dane w czasie rzeczywistym. Podatek zostanie wykazany w raporcie z rachunku inwestycyjnego.

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager

Na podstawie przyjętych niedawno regulacji LYNX nie może udostępniać danych opóźnionych do notowań akcji NMS ( National Market System). Zmiana weszła w życie 3. czerwca 2019.

Akcje NMS obejmują naprzykład giełdy NASDAQ i NYSE. Ograniczenie to dotyczy danych opóźnionych dotyczących ceny sprzedaży i kupna, spreadu i wykresu tych cen. Opóźnione dane dotyczące ostatniej transakcyjnej ceny ( last price) akcji na NMS są ciągle dostępne na platformie.

Klienci, którzy są zainteresowani tymi danymi, mogą skorzystać z następujących możliwości:

1. Wykorzystać dane opóźnione, publikowane na naszej stronie internetowej tutaj.

2. Skorzystać z tak zwanych Snap Quotes. Usługa ta jest skierowana przede wszystkim dla okazyjnych inwestorów, którzy chcą sprawdzić aktualną ofertę kupna i sprzedaży. Funkcja ta jest dostępna tylko na platformie instalowanej- LYNX Trading. Każdy klient dostaje kredyt w wysokości 1 USD na miesiąc umożliwiający mu wyświetlenie aktualnych cen. Po wykorzystaniu tego kredytu naliczana jest opłata w wysokości 0,01 USD za każde wyświetlenie ceny w USA i 0,03 USD poza USA.

-Na platformie należy oznaczyć lewym przyciskiem myszy daną akcję i również lewym przyciskiem wybrać „Snapshot”.

Więcej informacji uzyskasz po zalogowaniu do Zarządzania kontem–> Settings- User Settings- Market Data -Trading Platform-Market Data Subscriptions- Current Subscriptions

3. Subskrybować dane na żywo. Jest to usługa, z której korzystają przede wszystkim aktywni inwestorzy, którzy potrzebują mieć ciągły wgląd do cen na rynku. Pakiety dostępnych danych na żywo są rozdzielone według rynków, giełd i instrumentów. Dostęp do poszczególnych rynków akcji w USA można wykupić już od 1,5 USD za miesiąc kalendarzowy. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych pakietów znajdą Państwo w Zarządzaniu kontem lub na naszej stronie internetowej tutaj.

Inwestowanie na giełdzie bez znajomości aktualnych rzeczywistych cen jest wysoce ryzykowne i dlatego go nie polecamy. Szczególnie realizacja zleceń typu MARKET może znacznie odbiegać od Państwa oczekiwań. Prosimy o rozważenie możliwości różnego typu zleceń jak również ewentualne wykorzystanie danych na żywo.

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager

Dzięki funkcji Combo platforma handlowa LYNX Trading  umożliwia wygodny handel spreadami opcyjnymi. Jeżeli w menu głównym nie widzisz okna Combo, możesz go łatwo dodać klikając na Configure i wybierając Combo z listy.

Następnie pojawi się dodatkowy przycisk w głównym menu:

Sposób składania zlecenia kupna spreadu opcyjnego czy towarowego jest taki sam, różnice polegają tylko na wyborze innego instrumentu bazowego oraz wpływu jaki ta transakcja będzie miała na stan rachunku. Na poniższym przykładzie pokażemy Ci jak złożyć zlecenie na  spread opcyjny na amerykański index S&P 500 a dokładnie na spread Bull Call. Informacje te nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie są rekomendacją do dokonania decyzji inwestycyjnych. Jesto to tylko przykładowa procedura handlu.

Kliknij w wiersz prawym przyciskiem myszki i wybierz Generic Combo 1 , ewentualnie wybierz przycisk Combo 2 w menu.

1
2
Teraz wybierz z oferty Pair or Leg-by-leg 1

1
W polu Underlying 1 wpisz ticket instrumentu bazowego, którym chcesz handlować – w naszym przypadku to spread opcyjny na S&P 500 (SPX). Następnie lewym przyciskiem myszki wybierz terminy kontraktów, którymi chcesz handlować.  W tym przypadku wybieramy obie opcje z takim samym terminem wygaśnięcia 16.maja 2019 2 . Wybieramy CALL 3  opcje z cenami strike 27954 i 2800 5.

1
2
3
4
5
Obie opcje pojawią się w tabeli i teraz musisz skontrolować, ewentualnie zmienić kierunek kupna i sprzedaży. Kliknij w pole Action 1i wybierz Buy/Sell 2 .

1
2
Po kliknięciu na przycisk OK nasze zlecenie Combo pojawi się w tabeli. Zauważ, że platforma pokazuje Bull Call spread- dzięki temu masz pewność, że naprawdę kupujesz Bull Call. Opis zlecenia informuje nas, że kupując  1  ten spread kupujemy SPX 16MAY19 2795 CALL 2  i jednosześnie sprzedajemy SPX 16MAY19 2800 CALL 3. W ten sposób możesz ostatecznie skontrolować zlecenie przed złożeniem na giełdę.

1
2
3

Poniżej sprawdzisz jak odczytać łączny zysk / stratę w handlu na kombinacjach opcyjnych. Na poniższym przykładzie znajduje się pozycja strategii opcyjnej na VIX. Strategia ta znana jako „spread diagonalny” składa się z dwóch nóg:

  • Long 17, sierpień 2016, 16 Call
  • Short 15, czerwiec 2016, 18 Call

Chociaż jest to połączona strategia opcyjna o dwóch spreadach, opcje są sortowane w raporcie zgodnie z datą wygaśnięcia.

1
W kolumnie Realized P/L 1 można sprawdzić zysk i stratę. W tym przykładzie zysk wynosi 216 USD i 4 USD. Łączny zysk z tej stategii opcyjnyj wynosi zatem 220 USD. 

Następujące ETF nie są obecnie przedmiotem handlu z powodu braku dokumentów PRIIP

SymbolETFWaluta
SMMDiShares Russell 2500 ETFUSD
DYLSWisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity FundUSD
VONGVanguard Russell 1000 Growth ETFUSD
EEBGuggenheim BRIC ETFUSD
SEAGuggenheim Shipping ETFUSD
RFDARiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETFUSD
STPPiPath US Treasury Steepener ETNUSD
VISVanguard Industrials ETFUSD
EIRLiShares MSCI Ireland ETFUSD
EQWLPowerShares Russell Top 200 Equal Weight PortfolioUSD
TAPRBarclays Inverse US Treasury Composite ETNUSD
IVOPiPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN IIUSD
WCHNWisdomTree ICBCCS S&P China 500 FundUSD
DJCIETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETNUSD
JHMHJohn Hancock Multi-Factor Health Care ETFUSD
EFASGlobal X MSCI SuperDividend EAFE ETFUSD
DXJSWisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundUSD
GXFGlobal X FTSE Nordic Region ETFUSD
FUEELEMENTS Linked to the MLCX Biofuels Index Total ReturnUSD
XNTKSPDR NYSE Technology ETFUSD
EWZiShares MSCI Brazil ETFUSD
EMSDWisdomTree Strong Dollar Emerging Markets Equity FundUSD
OCIOClearshares Ocio EtfUSD
SJBProShares Short High YieldUSD
AXJLWisdomTree Asia-Pacific ex-Japan FundUSD
RGLBOppenheimer Global Revenue ETFUSD
PLWPowerShares 1-30 Laddered Treasury PortfolioUSD
NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFUSD
PSCEPowerShares S&P SmallCap Energy PortfolioUSD
IEViShares Europe ETFUSD
AORiShares Core Growth Allocation ETFUSD
TIPZPIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundUSD
PAGGPowerShares Global Agriculture PortfolioUSD
LRETETRACS Monthly Pay 2xLeveraged MSCI US REIT Index ETNUSD
CDLVictoryShares US Large Cap HigUSD
FDNFirst Trust Dow Jones Internet Index FundUSD
KBWPPowerShares KBW Property & Casualty Insurance PortfolioUSD
ACIMSPDR MSCI ACWI IMI ETF USUSD
UTLFiShares Edge MSCI Multifactor Utilities ETFUSD
VAWVanguard Materials ETFUSD
CALFPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFUSD
WBIGWBI Tactical LCY SharesUSD
PNQIPowerShares NASDAQ Internet PortfolioUSD
SHYDVanEck Vectors Short High-Yield Municipal Index ETFUSD
IPORenaissance IPO ETFUSD
TQQQProShares UltraPro QQQUSD
FLMFirst Trust Global Engineering and Construction ETFUSD
WTIUProShares Daily 3x Long Crude ETNUSD
VMINREX VolMAXX Short Weekly Futures Strategy ETFUSD
DEWWisdomTree Global High Dividend FundUSD
SLYVSPDR S&P 600 Small CapValue ETFUSD
ADZDB Agriculture Short Exchange Traded NotesUSD
DVYAiShares Asia/Pacific Dividend ETFUSD
ICOWPacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETFUSD
VTWGVanguard Russell 2000 GrowthUSD
USLVVelocityShares 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver IndexUSD
WILBarclays Women in Leadership ETNUSD
HYLDPeritus High Yield ETFUSD
FCAFirst Trust China AlphaDEX FundUSD
XLGGuggenheim S&P 500 Top 50 ETFUSD
BLESInspire Global Hope ETFUSD
IHYVanEck Vectors International High Yield Bond ETFUSD
UGLProShares Ultra GoldUSD
FIVAFidelity International Value Factor ETFUSD
GVIiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFUSD
PRFPowershares FTSE RAFI US 1000 PortfolioUSD
ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFUSD
DFVSiPath US Treasury 5-year Bear ETNUSD
CEFSSaba Closed-End Funds ETFUSD
TPYPTortoise North American Pipeline FundUSD
EWSiShares MSCI Singapore ETFUSD
LLSPDirexion Daily S&P 500 Bull 1.25X SharesUSD
EMLPFirst Trust North American Energy Infrastructure FundUSD
USTProShares Ultra 7-10 Year TreasuryUSD
SLYSPDR S&P 600 Small CapETFUSD
PSETPrincipal Price Setters Index ETFUSD
CCORCambria Etf Cambria Core Equity EtfUSD
MTUMiShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETFUSD
EURLDirexion Daily FTSE Europe Bull 3x SharesUSD
FONEFirst Trust NASDAQ Smartphone Index FundUSD
EZMWisdomTree US MidCap Earnings FundUSD
FLQGFranklin LibertyQ Global Equity ETFUSD
UNLUnited States 12 Month Natural Gas Fund LPUSD
HECOEcoLogical Strategy ETFUSD
BSCPGuggenheim BulletShares 2025 Corporate Bond ETFUSD
IDHQPowerShares S&P International Developed Quality PortfolioUSD
HYDVanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETFUSD
DUGProShares UltraShort Oil & GasUSD
DCNGiPath Seasonal Natural Gas ETNUSD
AMJJPMorgan Alerian MLP Index ETNUSD
FEUSPDR STOXX Europe 50 ETFUSD
DBEMXtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFUSD
JJPBiPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETNUSD
LEGRFirst Trust Indxx Digital Transaction & Process Technology ETFUSD
ISRAVanEck Vectors Israel ETFUSD
TTACTrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow ETFUSD
BSJPGuggenheim Bulletshares 2025 High Yield Corporate Bond ETFUSD
SCINColumbia India Small Cap ETFUSD
DJPiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETNUSD
FIEGFI Enhanced Global High Yield ETN Linked to MSCI World High Dividend Yield USDUSD
UYGProShares Ultra FinancialsUSD
PHOPowerShares Water Resources PortfolioUSD
SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
UJBProShares Ultra High YieldUSD
QDFFlexShares Quality Dividend Index FundUSD
DGLPowerShares DB Gold FundUSD
IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFUSD
PBUSPowerShares PureBeta MSCI USA PortfolioUSD
CHAUDirexion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X SharesUSD
FCALFirst Trust California Municipal High Income ETFUSD
UJPYVelocityShares Daily 4X Long JPY vs. USD Index ETNUSD
AGZDWisdomTree Barclays Interest Rate Hedged US Aggregate Bond FundUSD
JETSUS Global Jets ETFUSD
ISMDInspire Small/Mid Cap Impact ETFUSD
MVINNatixis Seeyond International Minimum Volatility ETFUSD
TVIXVelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETNUSD
ENFRAlerian Energy Infrastructure ETFUSD
GSYGuggenheim Ultra Short Duration ETFUSD
RBINNationwide Risk-Based International Equity ETFUSD
BWZSPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETFUSD
UWMProShares Ultra Russell2000USD
EPPiShares MSCI Pacific ex Japan ETFUSD
SOVBCambria Sovereign High Yield Bond ETFUSD
HDGEAdvisorShares Ranger Equity Bear ETFUSD
IQDGWisdomTree International Quality Dividend Growth FundUSD
FTRIFirst Trust Indxx Global Natural Resources Income ETFUSD
RSPGuggenheim S&P 500 Equal Weight ETFUSD
VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETFUSD
WEETiPath Pure Beta Grains ETNUSD
HACViShares Edge MSCI Min Vol Global Currency Hedged ETFUSD
LEMBiShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETFUSD
PBTPPowerShares PureBeta 0-5 Yr US TIPS PortfolioUSD
PMPTiSectors Post-MPT Growth ETFUSD
BSCJGuggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond ETFUSD
EFZProShares Short MSCI EAFEUSD
IBDPiShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETFUSD
FDVVFidelity High Dividend ETFUSD
JHMLJohn Hancock Multi-Factor Large Cap ETFUSD
SGARiPath Pure Beta Sugar ETNUSD
HYXUiShares International High Yield Bond ETFUSD
RWMProShares Short Russell2000USD
GHSREX Gold Hedged S&P 500 ETFUSD
DRVDirexion Daily Real Estate Bear 3x SharesUSD
LRGFiShares Edge MSCI Multifactor USA ETFUSD
ITMVanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal Index ETFUSD
FXYCurrencyShares Japanese Yen TrustUSD
RYJGuggenheim Raymond James SB-1 Equity ETFUSD
AIAiShares Asia 50 ETFUSD
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustUSD
DYYDB Commodity Double Long Exchange Traded NotesUSD
PXLVPowerShares Russell Top 200 Pure Value PortfolioUSD
DOGProShares Short Dow30USD
VTWVVanguard Russell 2000 ValueUSD
IMLPiPath S&P MLP ETNUSD
LSTKiPath Pure Beta Livestock ETNUSD
SCHCSchwab International Small-Cap Equity ETFUSD
ACWFiShares Edge MSCI Multifactor Global ETFUSD
CLRGIQ Chaikin US Large Cap ETFUSD
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
WIPSPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ETFUSD
FFTYInnovator IBD 50 ETFUSD
BBPVirtus LifeSci Biotech Product ETFUSD
DTYSiPath US Treasury 10-year Bear ETNUSD
FCEFFirst Trust CEF Income Opportunity ETFUSD
RWLOppenheimer Large Cap Revenue ETFUSD
FLEUBarclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series BUSD
EMHYiShares Emerging Markets High Yield Bond ETFUSD
DEMWisdomTree Emerging Markets High Dividend FundUSD
CSFVictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
HYIHX-trackers High Yield Corp Bond-Interest Rate Hedged ETFUSD
PXSVPowerShares Russell 2000 Pure Value PortfolioUSD
EDZDirexion Daily Emerging Markets Bear 3X SharesUSD
AOAiShares Core Aggressive Allocation ETFUSD
HYEMVanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETFUSD
QQQEDirexion NASDAQ-100 Equal Weighted Index SharesUSD
DWLDDavis Select World Opportunities ETFUSD
VALXValidea Market Legends ETFUSD
INPiPath MSCI India Index ETNUSD
ILTBiShares Core 10+ Year USD Bond ETFUSD
NUAGNuShares Enhanced Yield US Aggregate Bond ETFUSD
CAFEiPath Pure Beta Coffee ETNUSD
PDNPowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid PortfolioUSD
PIZPowerShares DWA Developed Markets Momentum PortfolioUSD
VONEVanguard Russell 1000USD
MVVProShares Ultra MidCap400USD
FTAFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX FundUSD
HQBDHartford Quality Bond ETFUSD
FNIFirst Trust Chindia ETFUSD
ADREBLDRS Emerging Markets 50 ADR Index FundUSD
FTLBFirst Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETFUSD
IGIHX-Trackers Investment Grade Bond-Interest Rate Hedged ETFUSD
EELVPowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility PortfolioUSD
FTCSFirst Trust Capital Strength ETFUSD
FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX FundUSD
DHSWisdomTree US High Dividend FundUSD
FLEHFranklin FTSE Europe Hedged ETFUSD
DWTVelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNUSD
EQWSPowerShares Russell 2000 Equal Weight PortfolioUSD
DNLWisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth FundUSD
RXIiShares Global Consumer Discretionary ETFUSD
LVINHartford Multifactor Low Volatility International Equity ETFUSD
UBGETRACS CMCI Gold Total Return ETNUSD
EWKiShares MSCI Belgium ETFUSD
IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETFUSD
UAEiShares MSCI UAE ETFUSD
TBTProShares UltraShort 20+ Year TreasuryUSD
EUMProShares Short MSCI Emerging MarketsUSD
GRESIQ Global Resources ETFUSD
EMEMVirtus Glovista Emerging Markets ETFUSD
DSLVVelocityShares 3x Inverse Silver ETN linked to S&P GSCI Silver Inverse IndexUSD
VMBSVanguard Mortgage-Backed Securities ETFUSD
SOXSDirexion Daily Semiconductors Bear 3x SharesUSD
PFIPowerShares DWA Financial Momentum PortfolioUSD
FXECurrencyShares Euro TrustUSD
ORGThe Organics ETFUSD
INDYiShares India 50 ETFUSD
PJPPowershares Dynamic Pharmaceuticals PortfolioUSD
PBNDPowerShares PureBeta US Aggregate Bond PortfolioUSD
IBLNDirexion ibillionaire Index ETFUSD
EEHELEMENTS SPECTRUM ETNUSD
FLAUFranklin FTSE Australia ETFUSD
FHLCFidelity MSCI Health Care Index ETFUSD
SCHDSchwab US Dividend Equity ETFUSD
ZIVVelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETNUSD
ITESPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETFUSD
IBDMiShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETFUSD
FADFirst Trust MultiCap Growth AlphaDEX FundUSD
GSJYGoldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETFUSD
TTAITrimTabs All Cap International Free Cash-Flow ETFUSD
JPXNiShares JPX Nikkei 400 Index ETFUSD
XPPProShares Ultra FTSE China 50USD
TDIVFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundUSD
XSHDPowershares S&P SmallCap High Dividend Low Volatility Index ETFUSD
KBWRPowerShares KBW Regional Banking PortfolioUSD
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFUSD
EPRFElkhorn S&P High Quality Preferred ETFUSD
MATHMeidell Tactical Advantage ETFUSD
RHSGuggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFUSD
JJTBiPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total Return ETNUSD
GLDSPDR Gold SharesUSD
JJSBiPath Series B Bloomberg Softs Subindex Total Return ETNUSD
PREFPrincipal Spectrum Preferred Securities Active ETFUSD
RNDVUS Equity Dividend Select ETFUSD
CORNTeucrium Corn FundUSD
IBMJiShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETFUSD
GRNBVanEck Vectors Green Bond ETFUSD
HYLVIQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETFUSD
QXTRQuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return ETFUSD
VNLAJanus Henderson Short Duration Income ETFUSD
FDMOFidelity Momentum Factor ETFUSD
WDRWDirexion Shares Etf Trust-Direxion Daily Regional Banks Bear 3x SharesUSD
LVHILegg Mason International Low Volatility High Dividend ETFUSD
HEUSiShares Currency Hedged MSCI Europe Small-Cap ETFUSD
IEURiShares Core MSCI Europe ETFUSD
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFUSD
BSJLGuggenheim BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETFUSD
IHIiShares U.S. Medical Devices ETFUSD
IDXVanEck Vectors Indonesia Index ETFUSD
AOMiShares Core Moderate Allocation ETFUSD
REMiShares Mortgage Real Estate EUSD
ZMLPDirexion Zacks MLP High Income Index SharesUSD
ONGiPath Pure Beta Energy ETNUSD
PSPPowerShares Global Listed Private Equity PortfolioUSD
VIIXVelocityShares VIX Short Term ETNUSD
MLPYMorgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETNUSD
DBJPXtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFUSD
MXIiShares Global Materials ETFUSD
PLTMGraniteShares Platinum TrustUSD
FNCFiShares Edge MSCI Multifactor Financials ETFUSD
SRETGlobal X SuperDividend REIT ETFUSD
KCESPDR S&P Capital Markets ETFUSD
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X SharesUSD
GNMAiShares GNMA Bond ETFUSD
QSYWisdomTree US Quality Shareholder Yield FundUSD
TECSDirexion Daily Technology Bear 3X SharesUSD
GUNRFlexShares Global Upstream Natural Resources Index FundUSD
RTMGuggenheim S&P 500 Equal Weight Materials ETFUSD
RWWOppenheimer Financials Sector Revenue ETFUSD
IWFiShares Russell 1000 Growth ETFUSD
DMRMDeltashares S&P 400 Managed Risk ETFUSD
SPUUDirexion Daily S&P 500 Bull 2X SharesUSD
SDDProShares UltraShort SmallCap600USD
QUSSPDR MSCI USA StrategicFactors ETFUSD
SYLDCambria Shareholder Yield ETFUSD
KXIiShares Global Consumer Staples ETFUSD
DWTRPowerShares DWA Tactical Sector Rotation PortfolioUSD
QVMArrow QVM Equity Factor ETFUSD
FLQMFranklin LibertyQ US Mid Cap Equity ETFUSD
GSDWisdomtree Global SmallCap Dividend FundUSD
BSCIGuggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETFUSD
IBDSiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFUSD
EURZXtrackers Eurozone Equity ETFUSD
GXCSPDR S&P China ETFUSD
SFIGWisdomTree Fundamental US Short-Term Corporate Bond FundUSD
ARKGARK Genomic Revolution Multi-Sector ETFUSD
XLREReal Estate Select Sector SPDR FundUSD
ERYDirexion Daily Energy Bear 3X SharesUSD
VCRVanguard Consumer Discretionary ETFUSD
DDLSWisdomtree Dynamic Currency Hedged International Smallcap Equity FundUSD
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETFUSD
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETFUSD
IBMLiShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETFUSD
JKLiShares Morningstar Small-Cap Value ETFUSD
FCVTFirst Trust Exchange Traded Fund IV - SSI Strategic Convertible Securities ETFUSD
QCANSPDR MSCI Canada StrategicFactors ETFUSD
BSCNGuggenheim BulletShares 2023 Corporate Bond ETFUSD
TETFETF Industry Exposure & Financial Services ETFUSD
HOLDAdvisorShares Sage Core Reserves ETFUSD
INDLDirexion Daily MSCI India BullUSD
DIGProShares Ultra Oil & GasUSD
MRGRProShares Merger ETFUSD
XDIVUS Equity EX Dividend Fund-Series 2027USD
SMDVProshares Trust-Proshares Russell 2000 Dividend Growers ETFUSD
BNDCFlexshares Core Select Bond FundUSD
RJAELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agri Tot ReturnUSD
UAUDVelocityShares Daily 4X Long AUD vs. USD Index ETNUSD
FSZFirst Trust Switzerland AlphaDEX FundUSD
IYWiShares US Technology ETFUSD
DIVBiShares US Dividend and Buyback ETFUSD
EWCiShares MSCI Canada ETFUSD
OASIO'Shares FTSE Asia Pacific Quality Dividend ETFUSD
EZJProShares Ultra MSCI JapanUSD
FANFirst Trust Global Wind Energy ETFUSD
JHDGWisdomTree Japan Hedged Quality Dividend Growth FundUSD
XLVHealth Care Select Sector SPDR FundUSD
DGZDB Gold Short Exchange Traded NotesUSD
ONEVSPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFUSD
BOTZGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETFUSD
FLATiPath US Treasury Flattener ETNUSD
VXXBiPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNUSD
MLPCC-Tracks ETNs based on Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental IndexUSD
IEZiShares U.S. Oil Equipment & Services ETFUSD
GRUELEMENTS Linked to the MLCX Grains Index Total ReturnUSD
VBKVanguard Small-Cap Growth ETFUSD
VTVVanguard Value ETFUSD
XWEBSPDR S&P Internet ETFUSD
ONTLO'Shares FTSE Russell International Quality Dividend ETFUSD
GDXJVanEck Vectors Junior Gold Miners ETFUSD
FFSGFormulaFolios Smart Growth ETFUSD
DESWisdomTree US SmallCap Dividend FundUSD
IXCiShares Global Energy ETFUSD
FTXHFirst Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETFUSD
IGOViShares International Treasury Bond ETFUSD
DTODB Crude Oil Double Short Exchange Traded NotesUSD
IFGLiShares International Developed Real Estate ETFUSD
TAXRUS Tax Reform FundUSD
FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETFUSD
CNDFiShares Edge MSCI Multifactor Consumer Discretionary ETFUSD
OIHVanEck Vectors Oil Services ETUSD
ZROZPIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded FundUSD
CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFUSD
LABDDirexion Daily S&P Biotech Bear 3X SharesUSD
IBDOiShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETFUSD
KOLDProShares UltraShort Bloomberg Natural GasUSD
CTNNiPath Pure Beta Cotton ETNUSD
ICSHiShares Ultra Short-Term Bond ETFUSD
SZODB Crude Oil Short ETNUSD
DGSWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundUSD
CUMBVirtus Cumberland Municipal Bond ETFUSD
USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFUSD
ACWXiShares MSCI ACWI ex US ETFUSD
FLBRFranklin FTSE Brazil ETFUSD
IBDNiShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETFUSD
LSSTNatixis Loomis Sayles Short Duration Income ETFUSD
AIEQAI Powered Equity ETFUSD
SCHPSchwab US TIPs ETFUSD
DNOUnited States Short Oil Fund LPUSD
JJMBiPath Series B Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETNUSD
PSTProShares UltraShort Lehman 7-10 Year TreasuryUSD
FTSMFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFUSD
JPEUJPMorgan Diversified Return Europe Equity ETFUSD
ITBiShares U.S. Home Construction ETFUSD
HYDDDirexion Daily High Yield Bear 2x SharesUSD
DBBPowerShares DB Base Metals FundUSD
UITBUSAA Core Intermediate-Term Bond ETFUSD
FLCAFranklin FTSE Canada ETFUSD
DXGEWisdomTree Germany Hedged Equity FundUSD
EDBILegg Mason Emerging Markets Diversified Core ETFUSD
PGDiPath Asian & Gulf Currency Revaluation ETNUSD
EUFNiShares MSCI Europe Financials ETFUSD
RZGGuggenheim S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFUSD
IBDRiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFUSD
LVHDLegg Mason Low Volatility High Dividend ETFUSD
FPXFirst Trust US Equity Opportunities ETFUSD
VXZBiPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETNUSD
DWACElkhorn Commodity Rotation Strategy ETFUSD
COMDirexion Auspice Broad Commodity Strategy ETFUSD
EWLiShares MSCI Switzerland Capped ETFUSD
IZRLARK Israel Innovative Technology ETFUSD
BSJOGuggenheim BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFUSD
BIBProShares Ultra Nasdaq BiotechnologyUSD
TVIZVelocityShares Daily 2x VIX Medium Term ETNUSD
AMUETRACS Alerian MLP Index ETNUSD
EEMDAAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETFUSD
UMDDProShares UltraPro MidCap400USD
QQQCGlobal X NASDAQ China Technology ETFUSD
RYHGuggenheim S&P 500 Equal Weight Healthcare ETFUSD
QQEWFirst Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index FundUSD
WMWELEMENTS Linked to the Morningstar Wide Moat Focus Total Return IndexUSD
SLXVanEck Vectors Steel ETFUSD
PWCPowerShares Dynamic Market PortfolioUSD
IPFFiShares International Preferred Stock ETFUSD
LTLProShares Ultra TelecommunicationsUSD
FTVAAptus Fortified Value ETFUSD
VTHRVanguard Russell 3000USD
SZKProShares UltraShort Consumer GoodsUSD
IGROiShares International Dividend Growth ETFUSD
IFLYETFMG Drone Economy Strategy ETFUSD
DLBLiPath US Treasury Long Bond Bull ETNUSD
SBViPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETNUSD
ESGDiShares Trust iShares MSCI EAFE ESG Optimized ETFUSD
JPINJPMorgan Diversified Return International Equity ETFUSD
SPXTProshares S&P 500 EX-Technology ETFUSD
LDURPIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded FundUSD
TILTFlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index FundUSD
PRNPowerShares DWA Industrials Momentum PortfolioUSD
SAGGDirexion Daily Total Bond Market Bear 1x SharesUSD
NIBiPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETNUSD
IBMHiShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETFUSD
XVZiPath S&P 500 Dynamic VIX ETNUSD
DDGProShares Short Oil & GasUSD
HTUSHull Tactical US ETFUSD
XHSSPDR S&P Health Care Services ETFUSD
IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFUSD
VSDAVictoryshares Dividend Accelerator ETFUSD
FGMFirst Trust Germany AlphaDEX FundUSD
SPXNProshares S&P 500 EX-Financials ETFUSD
HGIGuggenheim International Multi-Asset Income ETFUSD
GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFUSD
CSMLIQ Chaikin US Small Cap ETFUSD
RNLCLarge Cap US Equity Select ETFUSD
OBORKraneShares MSCI One Belt One Road Index ETFUSD
UGEProShares Ultra Consumer GoodsUSD
SMCPAlphamark Actively Managed Small Cap ETFUSD
IBDInspire Corporate Bond Impact ETFUSD
FCOMFidelity MSCI Telecommunication Services Index ETFUSD
VGLTVanguard Long-Term Treasury ETFUSD
CNXtrackers MSCI All China Equity ETFUSD
PGXPowerShares Preferred PortfolioUSD
FNDBSchwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFUSD
SIZEiShares Edge MSCI USA Size Factor ETFUSD
SCHMSchwab U.S. Mid-Cap ETFUSD
VOOVVanguard S&P 500 Value ETFUSD
WEARThe WEAR ETFUSD
HEFViShares Edge MSCI Min Vol EAFE Currency Hedged ETFUSD
BDCSETRACS Linked to the Wells Fargo Business Development Company Index ETNUSD
WBIBWBI Tactical SMV SharesUSD
TOLZProShares DJ Brookfield Global Infracstructure ETFUSD
BBCVirtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETFUSD
USOIX-Links Crude Oil Shares Covered Call ETNUSD
UREProShares Ultra Real EstateUSD
COMTiShares Commodities Select Strategy ETFUSD
EPOLiShares MSCI Poland ETFUSD
BCDETFS Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETFUSD
MLPXGlobal X MLP & Energy Infrastructure ETFUSD
PSKSPDR Wells Fargo Preferred Stock ETFUSD
FXZFirst Trust Materials AlphaDEX FundUSD
SCHXSchwab US Large-Cap ETFUSD
WBIYWBI Power Factor High Dividend ETFUSD
RJZELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Metals Tot ReturnUSD
EIDOiShares MSCI Indonesia ETFUSD
YINNDirexion Daily FTSE China Bull 3X SharesUSD
LRGEClearBridge Large Cap Growth ESG ETFUSD
JDIVJPMorgan US Dividend ETFUSD
LABUDirexion Daily S&P Biotech Bull 3X SharesUSD
VUSEVident Core US Equity ETFUSD
IYGiShares U.S. Financial Services ETFUSD
ROREHartford Multifactor REIT ETFUSD
THDiShares MSCI Thailand Capped ETFUSD
CHADDirexion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X SharesUSD
EWEMGuggenheim MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETFUSD
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUSD
WBIFWBI Tactical LCV SharesUSD
FYLDCambria Foreign Shareholder Yield ETFUSD
EWXSPDR S&P Emerging Markets SmallCap ETFUSD
JKKiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFUSD
DGTSPDR Global Dow ETFUSD
RSXVanEck Vectors Russia ETFUSD
HYLSFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETFUSD
CRAKVanEck Vectors Oil Refiners ETFUSD
KROOIQ Australia Small Cap ETFUSD
IWDiShares Russell 1000 Value ETFUSD
QAIIndexIQ ETF Trust - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETFUSD
NFLTVirtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained Bond ETFUSD
HDViShares Core High Dividend ETFUSD
RFEUFirst Trust RiverFront Dynamic Europe ETFUSD
EKARInnovation Shares NextGen Vehicles & Technology ETFUSD
EXIVVelocityShares 1x Daily Inverse VSTOXX Futures ETNUSD
FMATFidelity MSCI Materials Index ETFUSD
CEYVictoryShares Emerging Market High Dividend Volatility WTD Index ETFUSD
DBAPXtrackers MSCI Asia Pacific ex Japan Hedged Equity ETFUSD
SQLVLegg Mason Small-Cap Quality Value ETFUSD
JPLSJPMorgan Long/Short ETFUSD
ALDWisdomTree Asia Local Debt FundUSD
BNDVanguard Total Bond Market ETFUSD
PIOPowerShares Global Water PortfolioUSD
UCHFVelocityShares Daily 4X Long CHF vs. USD Index ETNUSD
IVLUiShares Edge MSCI International Value Factor ETFUSD
IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETFUSD
DRRMarket Vectors Double Short Euro ETNUSD
PFXFVanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETFUSD
FBZFirst Trust Brazil AlphaDEX FundUSD
FDRRFidelity Dividend ETF for Rising RatesUSD
EFAViShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETFUSD
CIUiShares Intermediate Credit Bond ETFUSD
DDPDB Commodity Short Exchange Traded NotesUSD
WBIIWBI Tactical Income SharesUSD
OUSAO'Shares FTSE US Quality Dividend ETFUSD
VIXYProShares VIX Short-Term Futures ETFUSD
RFEMFirst Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETFUSD
WBIDWBI Tactical SMQ SharesUSD
EFAXSPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFUSD
GOEXGlobal X Gold Explorers ETFUSD
HFXIIndexIQ ETF Trust - IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETFUSD
QEDIQ Hedge Event-Driven Tracker ETFUSD
OIILCredit Suisse X-Links WTI Crude Oil Index ETNUSD
BARGraniteshares Gold TrustUSD
KBWBPowerShares KBW Bank PortfolioUSD
VIGVanguard Dividend Appreciation ETFUSD
TMVDirexion Daily 20 Year Plus Treasury Bear 3x SharesUSD
ENTRERShares Entrepreneur 30 ETFUSD
VRIGPowerShares Variable Rate Investment Grade PortfolioUSD
SMMUPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded FundUSD
DBKOXtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETFUSD
IOOiShares Global 100 ETFUSD
IBDKiShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETFUSD
BICKFirst Trust BICK Index FundUSD
BBRCColumbia Beyond BRICs ETFUSD
OILBiPath Series B S&P GSCI Crude Oil ETNUSD
SPYDSPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFUSD
FEUZFirst Trust Eurozone AlphaDEX FundUSD
DBCPowerShares DB Commodity Index Tracking FundUSD
BSCRGuggenheim BulletShares 2027 Corporate BondUSD
JPMEJPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETFUSD
MLPBETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series BUSD
LKORFlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index FundUSD
EETProShares Ultra MSCI Emerging MarketsUSD
ARKQARK Industrial Innovation ETFUSD
GAZBiPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETNUSD
GDXVanEck Vectors Gold Miners ETFUSD
PPAPowerShares Aerospace & Defense PortfolioUSD
DLSWisdomTree International SmallCap Dividend FundUSD
PFFDGlobal X US Preferred ETFUSD
VSSVanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETFUSD
DTDWisdomTree US Total DividendUSD
IYEiShares U.S. Energy ETFUSD
JNUGDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x SharesUSD
VCLTVanguard Long-Term Corporate Bond ETFUSD
MMITIQ Mackay Shields Municipal Intermediate ETFUSD
LOGOGlobal X Iconic US Brands ETFUSD
DWPPFirst Trust Dorsey Wright Peoples Portfolio ETFUSD
VMAXREX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETFUSD
RTHVanEck Vectors Retail ETFUSD
FYCFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundUSD
RJIELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Total ReturnUSD
TLTDFlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundUSD
STPZPIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundUSD
RPVGuggenheim S&P 500 Pure Value ETFUSD
BOMDB Base Metals Double Short Exchange Traded NotesUSD
IPESPDR Bloomberg Barclays TIPS ETFUSD
QXRRQuantX Risk Managed Real Return ETFUSD
IWCiShares Micro-Cap ETFUSD
PWZPowerShares California AMT-Free Municipal Bond PortfolioUSD
ROAMHartford Multifactor Emerging Markets ETFUSD
SPYXSPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETFUSD
OILXETRACS S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETNUSD
OMFLOppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFUSD
IXGiShares Global Financials ETFUSD
ESGEiShares MSCI EM ESG Optimized ETFUSD
NURENuShares Short-Term REIT ETFUSD
VTWOVanguard Russell 2000 ETFUSD
MJETFMG Alternative Harvest ETFUSD
NORWGlobal X MSCI Norway ETFUSD
DXDProShares UltraShort Dow30USD
FLTWFranklin FTSE Taiwan ETFUSD
SLYGSPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFUSD
SCIFVanEck Vectors India Small-Cap Index ETFUSD
WTMFWisdomTree Managed Futures Strategy FundUSD
XSWSPDR S&P Software & Services ETFUSD
QXMIQuantX Risk Managed Multi-Asset Income ETFUSD
PUWPowerShares WilderHill Progressive Energy PortfolioUSD
QYLDHorizons NASDAQ-100 Covered Call ETFUSD
PWBPowerShares Dynamic Large Cap Growth PortfolioUSD
IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETFUSD
USAIAmerican Energy Independence ETFUSD
DGAZVelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETNUSD
AGGYWisdomTree Barclays Yield Enhanced US Aggregate Bond FundUSD
PSCDPowerShares S&P SmallCap Consumer Discretionary PortfolioUSD
DRNDirexion Daily Real Estate Bull 3x SharesUSD
CWAICWA Income ETFUSD
HYXEiShares iBoxx $ High Yield ex Oil & Gas Corporate Bond ETFUSD
BLCNReality Shares Nasdaq NexGen Economy ETFUSD
XSOEWisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned Enterprises FundUSD
ICOLiShares MSCI Colombia ETFUSD
JJAiPath Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETNUSD
CWISPDR MSCI ACWI ex-US ETFUSD
XTiShares Exponential Technologies ETFUSD
BSCOGuggenheim BulletShares 2024 Corporate Bond ETFUSD
MLPEC-Tracks ETNs on the Miller/Howard MLP Fundamental IndeX Series B Due July 13USD
LQDHiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFUSD
PFFiShares US Preferred Stock ETFUSD
FLTRVanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETFUSD
IPKWPowerShares International BuyBack Achievers PortfolioUSD
GTOGuggenheim Total Return Bond ETFUSD
GOAUUS Global GO Gold & Precious Metal Miners ETFUSD
ESGNColumbia Sustainable International Equity Income ETFUSD
HDEFXtrackers MSCI EAFE High DividUSD
JPNXtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETFUSD
FVLFirst Trust Value Line 100 Exchange-Traded FundUSD
FLIYFranklin FTSE Italy ETFUSD
SPYSPDR S&P500 ETF TrustUSD
AFTYCSOP FTSE China A50 ETF/United StatesUSD
LVHBElkhorn Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETFUSD
MINCAdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETFUSD
DOOWisdomTree International Dividend Ex-Financials FundUSD
WSKYSpirited Funds and ETFMG Whiskey & Spirits ETFUSD
CNSFiShares Edge MSCI Multifactor Consumer Staples ETFUSD
FEPFirst Trust Europe AlphaDEX FundUSD
SKORFlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index FundUSD
HEWPiShares Currency Hedged MSCI Spain ETFUSD
IMTBiShares Core 5-10 Year USD Bond ETFUSD
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFUSD
IBCCiShares iBonds Mar 2018 Term Corporate ex-Financials ETFUSD
PAKGlobal X MSCI Pakistan ETFUSD
FLFRFranklin FTSE France ETFUSD
SVXYProShares Short VIX Short-Term Futures ETFUSD
HAPVanEck Vectors Natural Resource ETFUSD
PBJPowershares Dynamic Food & Beverage PortfolioUSD
EWAiShares MSCI Australia ETFUSD
VQTBarclays ETN+ ETNs Linked to the S&P 500 Dynamic VEQTORTM TotaL Return IndexUSD
CORPPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded FundUSD
KRMAGlobal X Conscious Companies ETFUSD
BFITGlobal X Health & Wellness Thematic ETFUSD
EESWisdomTree US SmallCap Earnings FundUSD
WBALWisdomtree Balanced Income FundUSD
SHViShares Short Treasury Bond ETFUSD
PGMiPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETNUSD
ACWViShares Edge MSCI Min Vol Global ETFUSD
GVIPGoldman Sachs Hedge Industry VIP ETFUSD
RNSCSmall Cap US Equity Select ETFUSD
IEUSiShares MSCI Europe Small-Cap ETFUSD
MLPOCredit Suisse S&P MLP Index ETNUSD
VESHVirtus Enhanced Short US Equity EtfUSD
SPXSDirexion Daily S&P 500 Bear 3X SharesUSD
TYNSDirexion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1x SharesUSD
DFVLiPath US Treasury 5-year Bull ETNUSD
DAUDVelocityShares Daily 4x Long USD vs AUD Index ETNUSD
SIJProShares UltraShort IndustrialsUSD
MORLETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNUSD
OSIZOppenheimer Russell 1000 Size Factor ETFUSD
BCIETFS Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFUSD
SPXHJanus Velocity Volatility Hedge Large Cap ETFUSD
AGGPIQ Enhanced Core Plus Bond US ETFUSD
SHProShares Short S&P500USD
HNDLStrategy Shares NASDAQ 7 HANDL ETFUSD
DRIPDirexion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X SharesUSD
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFUSD
GDVDPrincipal Active Global Dividend Income ETFUSD
ALTYGlobal X SuperDividend Alternatives ETFUSD
SCIXGlobal X Scientific Beta Asia ex-Japan ETFUSD
FAUSFirst Trust Australia AlphaDEX FundUSD
SPHDPowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility PortfolioUSD
DXPSWisdomTree United Kingdom Hedged Equity FundUSD
DWFISPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETFUSD
EUMViShares Edge MSCI Min Vol Europe ETFUSD
FMKFirst Trust Mega Cap AlphaDEX FundUSD
SCTOGlobal X JPMorgan US Sector Rotator Index ETFUSD
DXJFWisdomTree Japan Hedged Financials FundUSD
XMLVPowerShares S&P MidCap Low Volatility PortfolioUSD
ILFiShares Latin America 40 ETFUSD
IWYiShares Russell Top 200 Growth ETFUSD
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFUSD
FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX FundUSD
GASLDirexion Daily Natural Gas Related Bull 3X SharesUSD
RODIBarclays Return on Disability ETNUSD
TYDDirexion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x SharesUSD
PALLETFS Physical Palladium SharesUSD
DIVOAmplify YieldShares CWP Dividend & Option Income ETFUSD
DVYLETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Select Dividend Index ETNUSD
IYFiShares US Financials ETFUSD
IDLBPowerShares FTSE International Low Beta Equal Weight PortfolioUSD
CANETeucrium Sugar FundUSD
PWSPacer WealthShield ETFUSD
CIZVictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
IDViShares International Select Dividend ETFUSD
PBPPowerShares S&P 500 BuyWrite PortfolioUSD
DIVYReality Shares DIVS ETFUSD
GIISPDR S&P Global Infrastructure ETFUSD
MLPAGlobal X MLP ETFUSD
VIXMProShares VIX Mid-Term Futures ETFUSD
RGIGuggenheim S&P 500 Equal Weight Industrials ETFUSD
QLCFlexShares US Quality Large Cap Index FundUSD
YXIProShares Short FTSE China 50USD
SDYSPDR S&P Dividend ETFUSD
JNKSPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETFUSD
GDXSProshares Ultrashort Gold MinersUSD
EDOGALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFUSD
IWRiShares Russell Mid-Cap ETFUSD
MGVVanguard Mega Cap Value ETFUSD
HHYXiShares Currency Hedged International High Yield ETFUSD
FLAGWeatherStorm Forensic Accounting Long Short ETFUSD
GCOWPacer Global Cash Cows Dividend ETFUSD
HILOColumbia EM Quality Dividend ETFUSD
MUBiShares National Muni Bond ETFUSD
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders IndexUSD
IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFUSD
PSCMPowerShares S&P SmallCap Materials PortfolioUSD
DLBRVelocityShares Short LIBOR ETNUSD
EDOWFirst Trust Dow 30 Equal Weight ETFUSD
RSXJVanEck Vectors Russia Small-Cap ETFUSD
GBBiPath GBP/USD Exchange Rate ETNUSD
SRSProShares UltraShort Real EstateUSD
ARKWARK Web x.0 ETFUSD
FXLFirst Trust Technology AlphaDEX FundUSD
GMFLGuggenheim Multi-Factor Large Cap ETFUSD
SMBVanEck Vectors AMT-Free Short Municipal Index ETFUSD
REMLX-Links Monthly Pay 2x Leveraged Mortgage REIT ETNUSD
BABPowerShares Taxable Municipal PortfolioUSD
WEXPWisdomTree US Export and Multinational FundUSD
CAPEBarclays ETN+ Shiller CAPE ETNUSD
FTXRFirst Trust Nasdaq Transportation ETFUSD
VDEVanguard Energy ETFUSD
MRRLETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN Series BUSD
PXJPowerShares Dynamic Oil & Gas Services PortfolioUSD
PYPrincipal Shareholder Yield Index ETFUSD
YLCOGlobal X Yieldco Index ETFUSD
EFNLiShares MSCI Finland ETFUSD
PBSPowershares Dynamic Media PortfolioUSD
DBEFXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFUSD
BOSDB Base Metals Short Exchange Traded NotesUSD
CHGXChange Finance Diversified Impact US Large Cap Fossil Fuel Free ETFUSD
XLBMaterials Select Sector SPDR FundUSD
HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETFUSD
XMXWisdomtree Global EX-Mexico Equity FundUSD
SNLNHighland/iBoxx Senior Loan ETFUSD
SOXXiShares PHLX Semiconductor ETFUSD
EWGiShares MSCI Germany ETFUSD
FINUProShares UltraPro Financial Select SectorUSD
IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFUSD
LVLGuggenheim S&P Global Dividend Opportunities Index ETFUSD
EDOMWisdomTree Europe Domestic Economy FundUSD
CHIIGlobal X China Industrials ETFUSD
RWXSPDR Dow Jones International Real Estate ETFUSD
DMRIDeltashares S&P International Managed Risk ETFUSD
DGBPVelocityShares Daily 4X Long USD vs. GBP Index ETNUSD
IFIXX-trackers Barclays International Corporate Bond Hedged ETFUSD
EWMCGuggenheim S&P MidCap 400 Equal Weight ETFUSD
IGHGProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged ETFUSD
IQLTiShares Edge MSCI International Quality Factor ETFUSD
HDGProShares Hedge Replication ETFUSD
DJDGuggenheim Dow Jones Industrial Average Dividend ETFUSD
ZBIOProShares UltraPro Short NASDAQ BiotechnologyUSD
PSLPowerShares DWA Consumer Staples Momentum PortfolioUSD
AIRRFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFUSD
BNDXVanguard Total International Bond ETFUSD
KARSKraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETFUSD
IAKiShares U.S. Insurance ETFUSD
COWiPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETNUSD
HYDBiShares Edge High Yield Defensive Bond ETFUSD
DEEDB Commodity Double Short Exchange Traded NotesUSD
IBDQiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETFUSD
USTBUSAA Core Short-Term Bond ETFUSD
SAAProShares Ultra SmallCap600USD
SCIUGlobal X Scientific Beta US ETFUSD
STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFUSD
EDIVSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFUSD
EMTYProShares Decline of the Retail Store ETFUSD
PZAPowerShares National AMT-Free Municipal Bond PortfolioUSD
FWDBMadrona Global Bond ETFUSD
FMHIFirst Trust Municipal High Income ETFUSD
GBILGoldman Sachs Treasury Access 0-1 Year ETFUSD
TAGSTeucrium Agricultural FundUSD
YDIVInternational Multi-Asset Diversified Income Index FundUSD
CHIMGlobal X China Materials ETFUSD
MINTPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundUSD
HYSPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded FundUSD
IGMiShares North American Tech ETFUSD
JMOMJPMorgan US Momentum Factor ETFUSD
FDMFirst Trust Dow Jones Select Microcap Index FundUSD
SPHBPowerShares S&P 500 High Beta Port ETFUSD
DWAQPowerShares DWA NASDAQ Momentum PortfolioUSD
GNRXVanEck Vectors Generic Drugs ETFUSD
NUSCNuShares ESG Small-Cap ETFUSD
MGKVanguard Mega Cap Growth ETFUSD
COMBGraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy no K-1 ETFUSD
PIDPowerShares International Dividend Achievers PortfolioUSD
EXIiShares Global Industrials ETFUSD
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFUSD
EWIiShares MSCI Italy ETFUSD
DGROiShares Core Dividend Growth ETFUSD
EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETFUSD
OILiPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETNUSD
IGNiShares North American Tech-Multimedia Networking ETFUSD
BSJIGuggenheim BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETFUSD
EMBUDirexion Daily Emerging Markets Bond Bull 3x SharesUSD
SCHASchwab US Small-Cap ETFUSD
FLINFranklin FTSE India ETFUSD
XHESPDR S&P Health Care Equipment ETFUSD
VOXVanguard Telecommunication Services ETFUSD
SPFFGlobal X SuperIncome Preferred ETFUSD
XRLVPowerShares S&P 500 Ex-Rate Sensitive Low Volatility PortfolioUSD
VOVanguard Mid-Cap ETFUSD
HEVYiPath Pure Beta Industrial Metals ETNUSD
WPSiShares International Developed Property ETFUSD
CWBSPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETFUSD
MFDXPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFUSD
ROUSHartford Multifactor US Equity ETFUSD
EFGiShares MSCI EAFE Growth ETFUSD
ERMEquityCompass Risk Manager ETFUSD
FNDCSchwab Fundamental International Small Cap Company indexUSD
MBSDFlexshares Trust-Flexshares Disciplined Duration Mbs Index FundUSD
FIHDFI Enhanced Global High Yield ETN/UBSUSD
VGFOVirtus WMC Global Factor Opportunities ETFUSD
BSJKGuggenheim BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETFUSD
DDWMWisdomtree Dynamic Currency Hedged International Equity FundUSD
CZAGuggenheim Mid-Cap Core ETFUSD
FASDirexion Daily Financial Bull 3X SharesUSD
UTESReaves Utilities ETFUSD
FYTFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundUSD
QTECFirst Trust NASDAQ-100 Technology Index FundUSD
FLQHLibertyQ International Equity Hedged ETFUSD
HDMVFirst Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETFUSD
RJNELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Energy To ReturnUSD
AMZAInfraCap MLP ETFUSD
INDAiShares MSCI India ETFUSD
FTXNFirst Trust Nasdaq Oil & Gas ETFUSD
GUSHDirexion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X SharesUSD
IYLDiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFUSD
PBEEPowerShares PureBeta FTSE Emerging Markets PortfolioUSD
LDRIPowerShares LadderRite 0-5 Year Corporate Bond PortfolioUSD
CSAVictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETFUSD
PEJPowershares Dynamic Leisure & Entertainment PortfolioUSD
TOTLSPDR Doubleline Total Return Tactical ETFUSD
HACWiShares Currency Hedged MSCI ACWI ETFUSD
FLGBFranklin FTSE United Kingdom ETFUSD
ERXDirexion Daily Energy Bull 3X SharesUSD
CQQQGuggenheim China Technology ETFUSD
WBIRWBI Tactical Rotation SharesUSD
PFIGPowerShares Fundamental Investment Grade Corporate Bond PortfolioUSD
FXPProShares UltraShort FTSE China 50USD
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETFUSD
HAUDiShares Currency Hedged MSCI Australia ETFUSD
WMCRWilshire Micro-Cap ETFUSD
IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFUSD
IBBiShares Nasdaq Biotechnology ETFUSD
VGITVanguard Intermediate-Term Treasury ETFUSD
BONDPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundUSD
IDHDPowershares S&P International Developed High Dividend Low Volatility Index ETFUSD
JHMIJohn Hancock Multifactor Industrials ETFUSD
BDCZETRACS Wells Fargo Business Development Company Index ETN Series BUSD
NFOGuggenheim Insider Sentiment ETFUSD
XLFFinancial Select Sector SPDR FundUSD
AYTiPath GEMS Asia 8 ETNUSD
FXACurrencyShares Australian Dollar TrustUSD
ISTBiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFUSD
CATHGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFUSD
SCOProShares UltraShort Bloomberg Crude OilUSD
FDDFirst Trust STOXX European Select Dividend Index FundUSD
KORPAmerican Century Diversified Corporate Bond ETFUSD
ENZLiShares MSCI New Zealand ETFUSD
OUSMO'Shares FTSE Russell Small Cap Quality Dividend ETFUSD
SPSMSPDR Portfolio Small Cap ETFUSD
FLNFirst Trust Latin America AlphaDEX FundUSD
PBDMPowerShares PureBeta FTSE Developed ex-North America PortfolioUSD
CROPIQ Global Agribusiness Small Cap ETFUSD
DBOPowerShares DB Oil FundUSD
XSDSPDR S&P Semiconductor ETFUSD
ARGTGlobal X MSCI Argentina ETFUSD
RINFProShares Inflation Expectations ETFUSD
PBEPowershares Dynamic Biotechnology & Genome PortfolioUSD
IYRiShares U.S. Real Estate ETFUSD
CROCProShares UltraShort Australian Dollar ETFUSD
NYFiShares New York Muni Bond ETFUSD
CJNKSPDR ICE BofAML Crossover Corporate Bond ETFUSD
PGHYPowerShares Global Short Term High Yield Bond PortfolioUSD
TIPiShares TIPS Bond ETFUSD
FLOTiShares Floating Rate Bond ETFUSD
FTHIFTHI/First Trust Exchange-Traded Fund VI FirstTrust BuyWrite Income ETFUSD
FLJHFranklin FTSE Japan Hedged ETFUSD
FRNGuggenheim Frontier Markets ETFUSD
LBJDirexion Daily Latin America Bull 3X SharesUSD
DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth FundUSD
HGSDWisdomTree Global Hedged SmallCap Dividend FundUSD
SGDMSprott Gold Miners ETFUSD
COMGGraniteShares S&P GSCI Commodity Broad Strategy no K-1 ETFUSD
MOTIVanEck Vectors Morningstar International Moat ETFUSD
RLYSPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETFUSD
FLQSFranklin LibertyQ US Small Cap Equity ETFUSD
CUTGuggenheim MSCI Global TimberUSD
FTXLFirst Trust Nasdaq Semiconductor ETFUSD
UXIProShares Ultra IndustrialsUSD
SMHDETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Dividend ETNUSD
IOILIQ Global Oil Small Cap ETFUSD
EQLTAlps Workplace Portfolio FundUSD
FUTYFidelity MSCI Utilities Index ETFUSD
IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETFUSD
BKFiShares MSCI BRIC ETFUSD
PKWPowerShares Buyback Achievers PortfolioUSD
REKProShares Short Real EstateUSD
FILLiShares MSCI Global Energy Producers ETFUSD
SPLVPowerShares S&P 500 Low Volatility PortfolioUSD
CLYiShares 10+ Year Credit Bond ETFUSD
DWATArrow DWA Tactical ETFUSD
MCHIiShares MSCI China ETFUSD
JPMFJPMorgan Managed Futures ETFUSD
FXCCurrencyShares Canadian Dollar TrustUSD
DEUSXtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETFUSD
VIOVVanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFUSD
FMiShares MSCI Frontier 100 ETFUSD
IBMGiShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETFUSD
SYESPDR MFS Systematic Core Equity ETFUSD
XLEEnergy Select Sector SPDR FundUSD
SLVOCredit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNUSD
DIMWisdomTree International MidCap Dividend FundUSD
DWLVPowerShares DWA Momentum & Low Volatility Rotation PortfolioUSD
AMLPAlerian MLP ETFUSD
JPGBJPMorgan Global Bond Opportunities ETFUSD
VEAVanguard FTSE Developed Markets ETFUSD
FMDGFieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth FundUSD
FXRFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX FundUSD
YLDPrincipal Edge Active Income ETFUSD
SMDDProShares UltraPro Short MidCap400USD
RFUNRiverFront Dynamic Unconstrained Income ETFUSD
HYMBSPDR Nuveen S&P High Yield Municipal Bond ETFUSD
FXDFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundUSD
TUZPIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded FundUSD
SCHFSchwab International Equity ETFUSD
UBNETRACS CMCI Energy Total Return ETNUSD
UGLDVelocityShares 3x Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold IndexUSD
IHDGWisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth FundUSD
DUSLDirexion Daily Industrials Bull 3x SharesUSD
RVNUXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFUSD
SRLNSPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETFUSD
BSCQGuggenheim BulletShares 2026 Corporate Bond ETFUSD
IBDLiShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETFUSD
PSCFPowerShares S&P SmallCap Financials PortfolioUSD
CDCVictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
SPTMSPDR Portfolio Total Stock Market ETFUSD
SDOGALPS Sector Dividend Dogs ETFUSD
EWNiShares MSCI Netherlands ETFUSD
CNYAiShares MSCI China A ETFUSD
DZKDirexion Daily Developed Markets Bull 3X SharesUSD
GSEUGoldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETFUSD
MZZProShares UltraShort MidCap400USD
JHMTJohn Hancock Multi-Factor Technology ETFUSD
EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFUSD
MLQDiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
FRELFidelity MSCI Real Estate Index ETFUSD
SPIBSPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFUSD
AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFUSD
FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETFUSD
EVIXVelocityShares 1x Long VSTOXX Futures ETNUSD
ESGWColumbia Sustainable Global Equity Income ETFUSD
KFYPKraneShares Zacks New China ETFUSD
MIDUDirexion Daily Mid Cap Bull 3X SharesUSD
UWTVelocityShares 3x Long Crude Oil ETNUSD
MLNVanEck Vectors AMT-Free Long Municipal Index ETFUSD
AUSEWisdomTree Australia Dividend FundUSD
LTPZPIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundUSD
DCHFVelocityShares Daily 4X Long USD vs. CHF Index ETNUSD
WTRXSummit Water Infrastructure Multifactor ETFUSD
HCORHartford Corporate Bond ETFUSD
SFLAiPath Long Extended S&P 500 TR Index ETNUSD
IYJiShares U.S. Industrials ETFUSD
ULEProShares Ultra EuroUSD
DXUSWisdomtree Trust-Wisdomtree Global EX-US Hedged Dividend FundUSD
HCRFiShares Edge MSCI Multifactor Healthcare ETFUSD
DVEMWisdomtree Emerging Markets Dividend FundUSD
CSBVictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETFUSD
IGEMVanEck Vectors EM Investment Grade + BB Rated USD Sovereign Bond ETFUSD
MATFiShares Edge MSCI Multifactor Materials ETFUSD
BOSSGlobal X Founder-Run Companies ETFUSD
DBEUXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFUSD
EMIFiShares Emerging Markets Infrastructure ETFUSD
IVALAlpha Architect InternationalUSD
HUSEUS Market Rotation Strategy ETFUSD
JJCBiPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETNUSD
EWWiShares MSCI Mexico Capped ETFUSD
ALFIAlphaClone International ETFUSD
EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETFUSD
VTCVanguard Total Corporate Bond FundUSD
PXIPowerShares DWA Energy Momentum PortfolioUSD
PUIPowerShares DWA Utilities Momentum PortfolioUSD
EEMOPowerShares S&P Emerging Markets Momentum PortfolioUSD
JYNiPath JPY/USD Exchange Rate ETNUSD
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETFUSD
DJPYVelocityShares Daily 4X Long USD vs. JPY Index ETNUSD
YCSProShares UltraShort YenUSD
PSCTPowerShares S&P SmallCap Information Technology PortfolioUSD
SPMDSPDR Portfolio Mid Cap ETFUSD
SGGBiPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETNUSD
DTUSiPath US Treasury 2-year Bear ETNUSD
FTSDFranklin Liberty Short Duration US Government ETFUSD
FVCFirst Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETFUSD
SEFProShares Short FinancialsUSD
RZVGuggenheim S&P Smallcap 600 Pure Value ETFUSD
JKDiShares Morningstar Large-Cap ETFUSD
SDYLETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETNUSD
DIRTiPath Pure Beta Agriculture ETNUSD
GRNiPath Global Carbon ETNUSD
FNGDBMO REX MicroSectors FANG Index 3X Inverse Leveraged ETNUSD
FRIFirst Trust S&P REIT Index FundUSD
USDProShares Ultra SemiconductorsUSD
DBGRXtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETFUSD
UCCProShares Ultra Consumer ServicesUSD
ALFAAlphaClone Alternative Alpha ETFUSD
IDUiShares US Utilities ETFUSD
VMOTAlpha Architect Value Momentum Trend ETFUSD
SMNProShares UltraShort Basic MaterialsUSD
BLHYVirtus Newfleet Dynamic Credit ETFUSD
LLQDiShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
SHESPDR SSGA Gender Diversity Index ETFUSD
AGFDB Agriculture Long Exchange Traded NotesUSD
NUBDNuShares ESG US Aggregate Bond ETFUSD
FIEEFI Enhanced Europe 50 ETN/UBSUSD
TDTFFlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index FundUSD
HEWUiShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETFUSD
SHAGWisdomtree Barclays Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond FundUSD
KORAdvisorShares KIM Korea Equity ETFUSD
IXJiShares Global Healthcare ETFUSD
EWHiShares MSCI Hong Kong ETFUSD
BWXSPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETFUSD
EMSHProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETFUSD
YYYYieldShares High Income ETFUSD
OILUProShares UltraPro 3x Crude Oil ETFUSD
CHEPAGFiQ US Market Neutral ValuUSD
DDBILegg Mason Developed EX-US Diversified Core ETFUSD
PILLDirexion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X SharesUSD
RYTGuggenheim S&P 500 Equal Weight Technology ETFUSD
CNCRLoncar Cancer Immunotherapy ETFUSD
AGNDWisdomTree Barclays Negative Duration US Aggregate Bond FundUSD
TLEHFlexShares Currency Hedged Morningstar EM Factor Tilt Index FundUSD
FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy FundUSD
IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETFUSD
USOUUnited States 3x Oil FundUSD
DEWJiShares Adaptive Currency Hedged MSCI Japan ETFUSD
EFAiShares MSCI EAFE ETFUSD
FLRTPacific Asset Enhanced Floating Rate ETFUSD
PEZPowerShares DWA Consumer Cyclicals Momentum PortfolioUSD
OMOMOppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETFUSD
BEMOAptus Behavioral Momentum ETFUSD
JPEMJPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFUSD
RNDMDeveloped International Equity Select ETFUSD
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETFUSD
PAFPowerShares FTSE RAFI Asia Pacific ex-Japan PortfolioUSD
PSCIPowerShares S&P SmallCap Industrials PortfolioUSD
GDXXProshares Trust-Proshares Ultra Gold MinersUSD
PCEFPowerShares CEF Income Composite PortfolioUSD
BRGLBernstein Global Research FundUSD
HEWYiShares Currency Hedged MSCI South Korea ETFUSD
ANGLVanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETFUSD
PYZPowerShares DWA Basic Materials Momentum PortfolioUSD
JKHiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFUSD
CUPMiPath Pure Beta Copper ETNUSD
GSPiPath GSCI Total Return Index ETNUSD
VEUVanguard FTSE All-World ex-US ETFUSD
GRIDFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundUSD
EUFXProShares Short Euro ETFUSD
UPWProShares Ultra UtilitiesUSD
UTSLDirexion Daily Utilities Bull 3x SharesUSD
HUSVFirst Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETFUSD
CEFLETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETNUSD
RFVGuggenheim S&P Midcap 400 Pure Value ETFUSD
USVETRACS CMCI Silver Total Return ETNUSD
PSMBPowerShares Balanced Multi-Asset Allocation PortfolioUSD
CEZVictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETFUSD
FXOFirst Trust Financial AlphaDEX FundUSD
VXUSVanguard Total International Stock ETFUSD
GSIEGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFUSD
DFNLDavis Select Financial ETFUSD
DEMGXtrackers FTSE Emerging Comprehensive Factor ETFUSD
VOOVanguard S&P 500 ETFUSD
SOXLDirexion Daily Semiconductors Bull 3x SharesUSD
VTIPVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFUSD
EPUiShares MSCI Peru ETFUSD
VEGAAdvisorShares STAR Global Buy-Write ETFUSD
SDPProShares UltraShort UtilitiesUSD
SRTYProShares UltraPro Short Russell2000USD
BFORBarron's 400 ETFUSD
IGViShares North American Tech-Software ETFUSD
IYCiShares U.S. Consumer Services ETFUSD
DEEFXtrackers FTSE Developed ex US Comprehensive Factor ETFUSD
XMESPDR S&P Metals & Mining ETFUSD
SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFUSD
DBRTAxelaTrader 3x Inverse Brent Crude Oil ETNUSD
VFHVanguard Financials ETFUSD
FIXDFirst Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETFUSD
EMBHiShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETFUSD
PTMETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETNUSD
JPNLDirexion Daily Japan 3x Bull SharesUSD
SUSBiShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETFUSD
LEDDiPath Pure Beta Lead ETNUSD
QDEUSPDR MSCI Germany StrategicFactors ETFUSD
FEEUFI Enhanced Europe 50 ETNUSD
BJJNiPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETNUSD
TBXProShares Short 7-10 TreasuryUSD
FLQEFranklin LibertyQ Emerging Markets ETFUSD
NLRVanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETFUSD
DDMProShares Ultra Dow30USD
MDIVFirst Trust Multi-Asset Diversified Income Index FundUSD
DBUKXtrackers MSCI United Kingdom Hedged Equity ETFUSD
TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETFUSD
JSMLJanus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFUSD
SPVUPowerShares S&P 500 Enhanced Value Factor PortfolioUSD
QJPNSPDR MSCI Japan StrategicFactors ETFUSD
CPERUnited States Copper Index FundUSD
FVDFirst Trust Value Line Dividend Index FundUSD
XXViPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNUSD
IYHiShares U.S. Healthcare ETFUSD
CNDAIQ Canada Small Cap ETFUSD
PBSMPowerShares PureBeta MSCI USA Small Cap PortfolioUSD
FIWFirst Trust Water ETFUSD
KBESPDR S&P Bank ETFUSD
VIOGVanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFUSD
FCGFirst Trust Natural Gas ETFUSD
TLDHFlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex-US Factor Tilt Index FundUSD
MXDUNationwide Maximum Diversification US Core Equity ETFUSD
IWOiShares Russell 2000 Growth ETFUSD
FWDDMadrona Domestic ETFUSD
PXFPowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. PortfolioUSD
SGDJSprott Junior Gold Miners ETFUSD
IYYiShares Dow Jones U.S. ETFUSD
CBONVanEck Vectors ChinaAMC ChinaUSD
JJTiPath Bloomberg Tin Subindex Total Return ETNUSD
ZSLProShares UltraShort SilverUSD
YESRAmplify YieldShares Senior LoaUSD
FCANFirst Trust Canada AlphaDEX FundUSD
FIEUCS FI Enhanced Europe 50 ETNUSD
WEATTeucrium Wheat FundUSD
DWINPowerShares DWA Tactical Multi-Asset Income PortfolioUSD
QABAFirst Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundUSD
EWDiShares MSCI Sweden ETFUSD
USMViShares Edge MSCI Min Vol USA ETFUSD
ELDWisdomTree Emerging Markets Local Debt FundUSD
DBAPowerShares DB Agriculture FundUSD
RYUGuggenheim S&P 500 Equal Weight Utilities ETFUSD
UGAZVelocityShares 3x Long Natural Gas ETNUSD
SPDNDirexion Shares Etf Trust-Direxion Daily S&P 500 Bear 1x SharesUSD
BUYUSCF SummerHaven SHPEI Index FundUSD
FMFFirst Trust Morningstar Managed Futures Strategy FundUSD
ESGUiShares MSCI USA ESG Optimized ETFUSD
DVPETF Series Solutions - Deep Value ETFUSD
EPIWisdomTree India Earnings FundUSD
TFISPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETFUSD
MAGAPoint Bridge Gop Stock Tracker ETFUSD
JBRIJames Biblically Responsible Investment ETFUSD
DGPDB Gold Double Long Exchange Traded NotesUSD
MIDZDirexion Daily Mid Cap Bear 3x SharesUSD
EUDVProShares MSCI Europe Dividend Growers ETFUSD
EMDVProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFUSD
AMJLX-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index ETNUSD
AADRAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFUSD
PTLCPacer Trendpilot US Large Cap ETFUSD
QATiShares MSCI Qatar ETFUSD
FTWFirst Trust Taiwan AlphaDEX FundUSD
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFUSD
QDYNFlexShares Quality Dividend Dynamic Index FundUSD
FLAXFranklin FTSE Asia ex Japan ETFUSD
GSCGS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return Strategy Index ETNUSD
WUSAWisdomTree US Domestic Economy FundUSD
FLQLFranklin LibertyQ US Equity ETFUSD
CWSAdvisorShares Focused Equity ETFUSD
BZFWisdomTree Brazilian Real Strategy FundUSD
DEURVelocityShares Daily 4X Long USD vs. EUR Index ETNUSD
FAARFirst Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFUSD
CSMProShares Large Cap Core PlusUSD
EMBiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETFUSD
VYMIVanguard International High Dividend Yield ETFUSD
CHOCiPath Pure Beta Cocoa ETNUSD
SGOLETFS Physical Swiss Gold SharesUSD
EWQiShares MSCI France ETFUSD
CNXTVanEck Vectors ChinaAMC SME-ChUSD
XMPTVanEck Vectors CEF Municipal Income ETFUSD
UCOProShares Ultra Bloomberg Crude OilUSD
PMOMPrincipal Sustainable Momentum Index ETFUSD
JSMDJanus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFUSD
TIPXSPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETFUSD
ISZEiShares Edge MSCI International Size Factor ETFUSD
JJGBiPath Series B Bloomberg Grains Subindex Total Return ETNUSD
YLDEClearBridge Dividend Strategy ESG ETFUSD
SDSProShares UltraShort S&P500USD
LSVXVelocityShares VIX Variable Long Short ETNUSD
EWTiShares MSCI Taiwan ETFUSD
EWVProShares UltraShort MSCI JapanUSD
DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETFUSD
RNMCMid Cap US Equity Select ETFUSD
DDJPWisdomtree Trust-Wisdomtree Dynamic Currency Hedged Japan Equity FundUSD
JPEHJPMorgan Diversified Return Europe Currency Hedged ETFUSD
WTIDProShares Daily 3x Inverse Crude ETNUSD
JJEiPath Bloomberg Energy Subindex Total Return ETNUSD
RFFCRiverFront Dynamic US Flex-Cap ETFUSD
DESCXtrackers Russell 2000 Comprehensive Factor ETFUSD
EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETFUSD
FANZProSports Sponsors ETFUSD
SPMOPowerShares S&P 500 Momentum PortfolioUSD
SBMProShares Short Basic MaterialsUSD
FFHGFormula Folios Hedged Growth ETFUSD
ESGSColumbia Sustainable US Equity Income ETFUSD
YANGDirexion Daily FTSE China Bear 3X SharesUSD
UNGUnited States Natural Gas Fund LPUSD
HYHGProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETFUSD
SUSCiShares ESG USD Corporate Bond ETFUSD
PRMEFirst Trust Heitman Global Prime Real Estate ETFUSD
FLCOFranklin Liberty Investment Grade Corporate ETFUSD
JPGEJPMorgan Diversified Return Global Equity ETFUSD
DEFGuggenheim Defensive Equity ETFUSD
IGEiShares North American Natural Resources ETFUSD
AGTiShares MSCI Argentina and Global Exposure ETFUSD
SPYBSPDR S&P 500 Buyback ETFUSD
BSCKGuggenheim BulletShares 2020 Corporate Bond ETFUSD
PXHPowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PortfolioUSD
EYLDCambria Emerging Shareholder Yield ETFUSD
FFTIFormulaFolios Tactical IncomeUSD
CILVictoryShares International Volatility Wtd ETFUSD
HEFAiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFUSD
INKMSPDR SSgA Income Allocation ETFUSD
URRMarket Vectors Double Long Euro ETNUSD
IBDBiShares iBonds Mar 2018 Term Corporate ETFUSD
NFRAFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundUSD
FRAKVanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETFUSD
PSRPowerShares Active US Real Estate FundUSD
PRFZPowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PortfolioUSD
QINCFirst Trust RBA Quality Income ETFUSD
FLLVFranklin Liberty US Low Volatility ETFUSD
PPLNCushing 30 MLP Index ETNs due June 16 2037USD
FJPFirst Trust Japan AlphaDEX FundUSD
EWREGuggenheim S&P 500 Equal Weight Real Estate ETFUSD
GLLProShares UltraShort GoldUSD
UEVMUSAA MSCI Emerging Markets Value Momentum Blend Index ETFUSD
BJKVanEck Vectors Gaming ETFUSD
JPUSJPMorgan Diversified Return US Equity ETFUSD
VCSHVanguard Short-Term Corporate Bond ETFUSD
JDSTDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X SharesUSD
PCYPowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PortfolioUSD
SYVSPDR MFS Systematic Value Equity ETFUSD
IBUYAmplify Online Retail ETFUSD
SPXUProShares UltraPro Short S&P 500USD
EFViShares MSCI EAFE Value ETFUSD
VAMOCambria Value and Momentum ETFUSD
JHSCJohn Hancock Multifactor Small Cap ETFUSD
QLSIQ Hedge Long/Short Tracker ETFUSD
MLPGETRACS Alerian Natural Gas MLP Index ETNUSD
VSMVVictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETFUSD
CBNDSPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETFUSD
JPSEJPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETFUSD
SMLVSPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETFUSD
TECLDirexion Daily Technology Bull 3X SharesUSD
FLMIFranklin Liberty Intermediate Municipal Opportunities ETFUSD
PXRPowerShares Emerging Markets Infrastructure PortfolioUSD
JOiPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETNUSD
SCJiShares MSCI Japan Small-Cap ETFUSD
VRPPowerShares Variable Rate Preferred PortfolioUSD
DBBRXtrackers MSCI Brazil Hedged Equity ETFUSD
FLGRFranklin FTSE Germany ETFUSD
RFGGuggenheim S&P Midcap 400 Pure Growth ETFUSD
FSTAFidelity MSCI Consumer Staples Index ETFUSD
EWUiShares MSCI United Kingdom ETFUSD
NINIiPath Pure Beta Nickel ETNUSD
TMFDirexion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x SharesUSD
QEMMSPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFUSD
TUSAFirst Trust Total US Market AlphaDEX ETFUSD
PEYPowerShares High Yield Equity Dividend Achievers PortfolioUSD
HAHACSOP China CSI 300 A-H Dynamic ETFUSD
VTIVanguard Total Stock Market ETFUSD
ATMPBarclays ETN+ Select MLP ETNsUSD
OMFSOppenheimer Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFUSD
TCHFiShares Edge MSCI Multifactor Technology ETFUSD
XTHSPDR S&P Technology Hardware EtfUSD
DWCRArrow DWA Country Rotation ETFUSD
ACSIAmerican Customer Satisfaction Core Alpha ETFUSD
FABFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundUSD
SPYVSPDR Portfolio S&P 500 Value ETFUSD
DWXSPDR S&P International Dividend ETFUSD
QUALiShares Edge MSCI USA Quality Factor ETFUSD
FCORFidelity Corporate Bond ETFUSD
SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFUSD
PHBPowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond PortfolioUSD
COWBiPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETNUSD
UIVMUSAA MSCI International Value Momentum Blend Index ETFUSD
MBBiShares MBS ETFUSD
VDCVanguard Consumer Staples ETFUSD
RIGSRiverfront Strategic Income FundUSD
DYBWisdomTree Dynamic Bearish U.S. Equity FundUSD
SLVPiShares MSCI Global Silver Miners ETFUSD
IFVFirst Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETFUSD
EFUProShares UltraShort MSCI EAFEUSD
ONEOSPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFUSD
DEMSDemocratic Policies FundUSD
VIOOVanguard S&P Small-Cap 600 ETFUSD
DBEPowerShares DB Energy FundUSD
RBUSNationwide Risk-Based US Equity ETFUSD
DHDGWisdomTree Dynamic Currency Hedged International Quality Dividend Growth FundUSD
CLTLPowerShares Treasury Collateral Portfolio ETFUSD
MFEMPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFUSD
JPEDJPMorgan Event Driven ETFUSD
INRMarket Vectors Rupee/USD ETNUSD
VXXiPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNUSD
VUGVanguard Growth ETFUSD
CARZFirst Trust NASDAQ Global Auto Index FundUSD
GLDICredit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNUSD
IDMOPowerShares S&P International Developed Momentum PorfolioUSD
GDX.OLDVanEck Vectors Gold Miners ETFUSD
XITKSPDR FactSet Innovative Technology ETFUSD
MOATVanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETFUSD
IAGGiShares International Aggregate Bond FundUSD
EWJiShares MSCI Japan ETFUSD
UGAUnited States Gasoline Fund LPUSD
IPAYETFMG Prime Mobile Payments ETFUSD
VHTVanguard Health Care ETFUSD
GSLCGoldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETFUSD
PRIDInsightshares LGBT Employment Equality ETFUSD
RALSProShares RAFI Long/ShortUSD
BLOKAmplify Transformational Data Sharing ETFUSD
ECONColumbia Emerging Markets Consumer ETFUSD
USMFWisdomtree Trust-Wisdomtree US Multifactor FundUSD
DIALColumbia Diversified Fixed Income Allocation ETFUSD
FLRNSPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETFUSD
RYFGuggenheim S&P 500 Equal Weight Financials ETFUSD
HYLBXtrackers USD High Yield Corporate Bond ETFUSD
IQDEFlexShares International Quality Dividend Defensive Index FundUSD
MORTVanEck Vectors Mortgage REIT Income ETFUSD
RXLProShares Ultra Health CareUSD
TCTLPremise Capital Frontier Advantage Diversified Tactical ETFUSD
DODELEMENTS Dogs of the Dow Linked to the DJ High Yield Select TR IndexUSD
DZZDB Gold Double Short Exchange Traded NotesUSD
GRMYXtrackers Germany Equity ETFUSD
EUFLDirexion Daily European Financials Bull 2X SharesUSD
IATiShares US Regional Banks ETFUSD
RPGGuggenheim S&P 500 Pure Growth ETFUSD
TPORDirexion Daily Transportation Bull 3x SharesUSD
NULVNuShares ESG Large-Cap Value ETFUSD
GRICohen & Steers Global Realty Majors ETFUSD
GSEWGoldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETFUSD
DBVPowerShares DB G10 Currency Harvest FundUSD
FNKFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundUSD
UHNUnited States Diesel-Heating Oil Fund LPUSD
SCHHSchwab U.S. REIT ETFUSD
AMUBETRACS Alerian MLP Index ETN Series BUSD
PSJPowershares Dynamic Software PortfolioUSD
SKFProShares UltraShort FinancialsUSD
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETFUSD
FXSGCurrencyShares Singapore Dollar TrustUSD
PWVPowerShares Dynamic Large Cap Value PortfolioUSD
KLDWKnowledge Leaders Developed World ETFUSD
PRNTThe 3D Printing ETFUSD
SPXEProshares Trust S&P 500 EX-Energy ETFUSD
FLRUFranklin FTSE Russia ETFUSD
HONRInsightshares Patriotic Employers ETFUSD
XPHSPDR S&P Pharmaceuticals ETFUSD
BSCMGuggenheim BulletShares 2022 Corporate Bond ETFUSD
DALTAnfield Capital Diversified Alternatives ETFUSD
ROOFIQ US Real Estate Small Cap ETFUSD
ENYGuggenheim Canadian Energy Income ETFUSD
BNOUnited States Brent Oil Fund LPUSD
MEXXDirexion Daily MSCI Mexico Bull 3x SharesUSD
UBIOProshares UltraPro NASDAQ BiotechnologyUSD
CEWWisdomTree Emerging Currency Strategy FundUSD
KNOWDirexion All Cap Insider Sentiment SharesUSD
MMINIQ Mackay Shields Municipal Insured ETFUSD
MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF TrustUSD
RFCIRiverFront Dynamic Core Income ETFUSD
EDCDirexion Daily Emerging Markets Bull 3X SharesUSD
FKOFirst Trust South Korea AlphaDEX FundUSD
IWViShares Russell 3000 ETFUSD
SCHOSchwab Short-Term U.S. Treasury ETFUSD
HEWWiShares Currency Hedged MSCI Mexico ETFUSD
ICANSerenityShares Impact ETFUSD
IVOVVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFUSD
BSJMGuggenheim BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETFUSD
EMAGVanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETFUSD
DAGDB Agriculture Double Long Exchange Traded NotesUSD
FPEIFirst Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFUSD
UAGETRACS CMCI Agriculture Total Return ETNUSD
BILSPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETFUSD
HACKETFMG Prime Cyber Security ETFUSD
BTECPrincipal Healthcare Innovators Index ETFUSD
EWMiShares MSCI Malaysia ETFUSD
IHEiShares US Pharmaceuticals ETFUSD
UDBILegg Mason US Diversified Core ETFUSD
SPLBSPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFUSD
HOMLETRACS Monthly Reset 2xLeveraged ISE Exclusively Homebuilders ETNUSD
ASHSXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares ETFUSD
FPXIFirst Trust International IPO FundUSD
TTFSAdvisorShares Wilshire Buyback ETFUSD
GALSPDR SSgA Global Allocation ETFUSD
IDOGALPS International Sector Dividend Dogs ETFUSD
PVIPowerShares VRDO Tax Free Weekly PortfolioUSD
PSMCPowerShares Conservative Multi Asset Allocation PortfolioUSD
TBFProShares Short 20+ Year TreasuryUSD
SPXVProshares Trust-S&P 500 EX-Health Care ETFUSD
DFJWisdomTree Japan SmallCap Dividend FundUSD
FOILiPath Pure Beta Aluminum ETNUSD
RDIVOppenheimer Ultra Dividend Revenue ETFUSD
HFXEIndexIQ ETF Trust - IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETFUSD
SCIDGlobal X Scientific Beta Europe ETFUSD
SHMSPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETFUSD
WDIVSPDR S&P Global Dividend ETFUSD
UBRTAxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETNUSD
DBESX-Trackers MSCI EAFE Small Cap Hedged Equity ETFUSD
SPDWSPDR Portfolio Developed World ex-US ETFUSD
URTYProShares UltraPro Russell2000USD
SGGiPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETNUSD
LOWCSPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETFUSD
HYNDWisdomTree WisdomTree Negative Duration High Yield Bond FundUSD
LNGRGlobal X Longevity Thematic ETFUSD
FIDUFidelity MSCI Industrials Index ETFUSD
RISESit Rising Rate ETFUSD
BOILProShares Ultra Bloomberg Natural GasUSD
FNDASchwab Fundamental U.S. Small Company IndexUSD
CNYMarket Vectors Renminbi/USD ETNUSD
UBTProShares Ultra 20+ Year TreasuryUSD
XARSPDR S&P Aerospace & Defense ETFUSD
BERNBernstein US Research FundUSD
ITAiShares US Aerospace & Defense ETFUSD
ECNSiShares MSCI China Small-Cap ETFUSD
LVHELegg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETFUSD
ADRDBLDRS Developed Markets 100 ADR Index FundUSD
KWEBKraneShares CSI China Internet ETFUSD
ECHiShares MSCI Chile Capped ETFUSD
XBISPDR S&P Biotech ETFUSD
AGZiShares Agency Bond ETFUSD
CACGClearBridge All Cap Growth ETFUSD
RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETFUSD
CGWGuggenheim S&P Global Water Index ETFUSD
EROiPath EUR/USD Exchange Rate ETNUSD
FINZProShares UltraPro Short Financial Select SectorUSD
HDLVETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETNUSD
ERGFiShares Edge MSCI Multifactor Energy ETFUSD
XIVHVelocityShares VIX Short Volatility Hedged ETNUSD
EUXLDirexion Daily Euro Stoxx 50 Bull 3x SharesUSD
URTHiShares MSCI World ETFUSD
IQDFFlexShares International Quality Dividend Index FundUSD
MILNGlobal X Millennials Thematic ETFUSD
DVYiShares Select Dividend ETFUSD
OLODB Crude Oil Long Exchange Traded NotesUSD
PTFPowerShares DWA Technology Momentum PortfolioUSD
JKFiShares Morningstar Large-Cap Value ETFUSD
BUYNUSCF SummerHaven SHPEN Index FundUSD
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFUSD
PSCUPowerShares S&P SmallCap Utilities PortfolioUSD
XINASPDR MSCI China A Shares IMI ETFUSD
XTNSPDR S&P Transportation ETFUSD
YCLProShares Ultra YenUSD
SLIMThe Obesity ETFUSD
SMINiShares MSCI India Small-Cap ETFUSD
QDEFFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundUSD
HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFUSD
GYLDArrow Dow Jones Global Yield ETFUSD
JHMFJohn Hancock Multi-Factor Financials ETFUSD
CFOVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
PFFRInfracap REIT Preferred ETFUSD
RUSSDirexion Daily Russia Bear 3x SharesUSD
EGPTVanEck Vectors Egypt Index ETFUSD
IBNDSPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETFUSD
VLUEiShares Edge MSCI USA Value Factor ETFUSD
SCAPAdvisorShares Cornerstone Small Cap ETFUSD
EXTWisdomTree US Total Earnings FundUSD
GVALCambria Global Value ETFUSD
AFKVanEck Vectors Africa Index ETFUSD
GMFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFUSD
IWBiShares Russell 1000 ETFUSD
LALTPowerShares Multi-Strategy Alternative PortfolioUSD
FVALFidelity Value Factor ETFUSD
PGJPowershares Golden Dragon China PortfolioUSD
SILGlobal X Silver Miners ETFUSD
RTLAiPath Long Extended Russell 2000 TR Index ETNUSD
XKSTSPDR Kensho Smart Transportation ETFUSD
SFHYWisdomTree Fundamental US Short-Term High Yield Corporate Bond FundUSD
RPUTWisdomTree CBOE Russell 2000 PutWrite Strategy FundUSD
ASEAGlobal X FTSE Southeast Asia ETFUSD
SPABSPDR Portfolio Aggregate Bond ETFUSD
PGALGlobal X MSCI Portugal ETFUSD
IGEBiShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETFUSD
SPLGSPDR Portfolio Large Cap ETFUSD
INDFiShares Edge MSCI Multifactor Industrials ETFUSD
FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundUSD
JHMSJohn Hancock Multifactor Consumer Staples ETFUSD
QLDProShares Ultra QQQUSD
DXJHWisdomTree Japan Hedged Health Care FundUSD
VGSHVanguard Short-Term Treasury ETFUSD
SPLXETRACS Monthly Reset 2xLeveraged S&P 500 Total Return ETNUSD
FEMSFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundUSD
BSWNVelocityShares VIX Tail Risk ETNUSD
KBWYPowerShares KBW Premium Yield Equity REIT PortfolioUSD
GENYPrincipal Millennials Index ETFUSD
MUNIPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded FundUSD
JPSTJPMorgan Ultra-Short Income ETFUSD
FFRFirst Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate Index FundUSD
SCHKSchwab 1000 Index ETFUSD
IBDDiShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETFUSD
PZTPowerShares New York AMT-Free Municipal Bond PortfolioUSD
ICLNiShares Global Clean Energy ETFUSD
JJPiPath Bloomberg Precious Metals Subindex Total Return ETNUSD
SOCLGlobal X Funds Global X Social Media ETFUSD
CFAVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFUSD
DRWWisdomTree Global ex-US Real Estate FundUSD
QVALAlpha Architect U.S. QuantitatUSD
ADRUBLDRS Europe 100 ADR Index FundUSD
PSMMPowerShares Moderately Conservative Multi Asset Allocation PortfolioUSD
IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETFUSD
FLCHFranklin FTSE China ETFUSD
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFUSD
IYMiShares U.S. Basic Materials ETFUSD
JHMEJohn Hancock Multifactor Energy ETFUSD
GAMRETFMG Video Game Tech ETFUSD
FTXDFirst Trust Nasdaq Retail ETFUSD
IBDHiShares iBonds Dec 2018 Term Corporate ETFUSD
PAVEGlobal X U.S. Infrastructure Development ETFUSD
GURUGlobal X Guru Index ETFUSD
DTNWisdomTree US Dividend ex-Financials FundUSD
PHDGPowerShares S&P 500 Downside Hedged PortfolioUSD
SSOProShares Ultra S&P500USD
GULFWisdomTree Middle East Dividend FundUSD
CXSEWisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundUSD
NULGNuShares ESG Large-Cap Growth ETFUSD
MYYProShares Short MidCap 400USD
QEFASPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFUSD
JKJiShares Morningstar Small-Cap ETFUSD
PICKiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFUSD
JPMBJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFUSD
ULBRVelocityShares Long LIBOR ETNUSD
DTULiPath US Treasury 2-year Bull ETNUSD
DWMWisdomTree International Equity FundUSD
MLPSETRACS 1xMonthly Short Alerian MLP Infrastructure Total Return Index ETNUSD
TAILCambria Tail Risk ETFUSD
BIZDVanEck Vectors BDC Income ETFUSD
IVWiShares S&P 500 Growth ETFUSD
VVVanguard Large-Cap ETFUSD
SHNYDirexion Daily Silver Miners Index Bull 2X SharesUSD
DGRSWisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth FundUSD
SMEZSPDR EURO STOXX Small Cap ETFUSD
SMLFiShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETFUSD
COWZPacer US Cash Cows 100 ETFUSD
DXJCWisdomTree Japan Hedged Capital Goods FundUSD
SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFUSD
BWViPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETNUSD
FENYFidelity MSCI Energy Index ETFUSD
HEWCiShares Currency Hedged MSCI Canada ETFUSD
MCEFFirst Trust Municipal CEF Income Opportunity ETFUSD
VONVVanguard Russell 1000 ValueUSD
SPMVPowerShares S&P 500 Minimum Variance PortfolioUSD
XLKTechnology Select Sector SPDR FundUSD
HEEMiShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETFUSD
UDOWProShares UltraPro Dow30USD
FNCLFidelity MSCI Financials Index ETFUSD
TAOGuggenheim China Real Estate ETFUSD
LDRSInnovator IBD ETF Leaders ETFUSD
PTEUPacer Trendpilot European Index ETFUSD
JHMDJohn Hancock MultiFactor Developed International ETFUSD
LDiPath Bloomberg Lead Subindex Total Return ETNUSD
FTAGFirst Trust Indxx Global Agriculture ETFUSD
PSAUPowerShares Global Gold and Precious Metals PortfolioUSD
MOMAGFiQ US Market Neutral MomeUSD
PVALPrincipal Contrarian Value Index ETFUSD
TURiShares MSCI Turkey ETFUSD
MDYGSPDR S&P 400 Mid CapGrowth ETFUSD
BISProShares UltraShort Nasdaq BiotechnologyUSD
OILKProshares Trust-Proshares K-1 Free Crude Oil Strategy EtfUSD
REEMOppenheimer Emerging Markets Revenue ETFUSD
XLUUtilities Select Sector SPDR FundUSD
REETiShares Global REIT ETFUSD
DBPPowerShares DB Precious Metals FundUSD
FUDETRACS CMCI Food Total Return ETNUSD
HEDJWisdomTree Europe Hedged Equity FundUSD
WBIAWBI Tactical SMGD SharesUSD
PKBPowerShares Dynamic Building & Construction PortfolioUSD
EZUiShares MSCI Eurozone ETFUSD
PLNDVanEck Vectors Poland ETFUSD
IQDYFlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundUSD
USEQPowerShares Russell 1000 Enhanced Equal Weight PortfolioUSD
GQREFlexShares Global Quality Real Estate Index FundUSD
FFTGFormulaFolios Tactical Growth ETFUSD
MGCVanguard Mega Cap ETFUSD
GMOMCambria Global Momentum ETFUSD
JPHFJPMorgan Diversified Alternatives ETFUSD
PXQPowershares Dynamic Networking PortfolioUSD
FEMBFirst Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETFUSD
GLDWSPDR Long Dollar Gold TrustUSD
USAGUnited States Agriculture Index FundUSD
NUDMNuShares ESG International Developed Markets Equity ETFUSD
DOGSArrow Dogs of the World ETFUSD
ALTSProshares Morningstar Alternatives Solution ETFUSD
GOVTiShares US Treasury Bond ETFUSD
ASETFlexshares Real Assets Allocation Index FundUSD
EEVProShares UltraShort MSCI Emerging MarketsUSD
GEXVanEck Vectors Global Alternative Energry ETFUSD
XKFSSPDR Kensho Future Security ETFUSD
PSIPowershares Dynamic Semiconductors PortfolioUSD
REGLProshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETFUSD
RXDProShares UltraShort Health CareUSD
OEURO'Shares FTSE Europe Quality Dividend ETFUSD
SPSBSPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFUSD
DFNDReality Shares DIVCON Dividend Defender ETFUSD
CSDGuggenheim S&P Spin-Off ETFUSD
IEOiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETFUSD
JJUBiPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETNUSD
VLUSPDR S&P 1500 Value Tilt ETFUSD
ICVTiShares Convertible Bond ETFUSD
HSPXHorizons S&P 500 Covered Call ETFUSD
HIPSGraniteShares HIPS US High Income ETFUSD
PXMVPowerShares Russell Midcap Pure Value PortfolioUSD
JXIiShares Global Utilities ETFUSD
ESGGFlexShares STOXX Global ESG Impact Index FundUSD
DFENDirexion Daily Aerospace & Defense Bull 3X SharesUSD
EWOiShares MSCI Austria ETFUSD
EWPiShares MSCI Spain ETFUSD
EFFEGlobal X JPMorgan Efficiente Index ETFUSD
JKEiShares Morningstar Large-Cap Growth ETFUSD
FXGFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX FundUSD
GHYGiShares US & International High Yield Corp Bond ETFUSD
ADRABLDRS Asia 50 ADR Index FundUSD
KIESPDR S&P Insurance ETFUSD
HAWXiShares Currency Hedged MSCI ACWI EX US ETFUSD
LEADReality Shares DIVCON Leaders Dividend ETFUSD
VXZiPATH S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETNUSD
QIDProShares UltraShort QQQUSD
USFRWisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury FundUSD
RODMHartford Multifactor Developed Markets ex-US ETFUSD
JJEBiPath Series B Bloomberg Energy Subindex Total Return ETNUSD
FNGUBMO REX MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNUSD
VGTVanguard Information Technology ETFUSD
KOINInnovation Shares NextGen Protocol ETFUSD
EZAiShares MSCI South Africa ETFUSD
FXHFirst Trust Health Care AlphaDEX FundUSD
RFDIFirst Trust RiverFront Dynamic Developed International ETFUSD
COPXGlobal X Copper Miners ETFUSD
MEARiShares Short Maturity Municipal Bond ETFUSD
TYBSDirexion Daily 20+ Year Treasury Bear 1x SharesUSD
FBNDFidelity Total Bond ETFUSD
PSCCPowerShares S&P SmallCap Consumer Staples PortfolioUSD
PGFPowerShares Financial Preferred PortfolioUSD
SYGSPDR MFS Systematic Growth Equity ETFUSD
FIDIFidelity International High Dividend ETFUSD
IGFiShares Global Infrastructure ETFUSD
CVYGuggenheim Multi-Asset Income ETFUSD
JPMViShares Edge MSCI Min Vol Japan ETFUSD
USLBPowerShares Russell Low Beta Equal Weight PortfolioUSD
MNAIQ Merger Arbitrage ETFUSD
DHVWDiamond Hill Valuation-Weighted 500 ETFUSD
PXMGPowerShares Russell Midcap Pure Growth PortfolioUSD
NUMVNuShares ESG Mid-Cap Value ETFUSD
SMHVanEck Vectors Semiconductor ETFUSD
CMFiShares California Muni Bond ETFUSD
EUOProShares UltraShort EuroUSD
GBFiShares Government/Credit Bond ETFUSD
FLQDLibertyQ Global Dividend ETFUSD
TRSKJanus Velocity Tail Risk Hedged Large Cap ETFUSD
USCIUnited States Commodity Index FundUSD
ERUSiShares MSCI Russia ETFUSD
PIEPowerShares DWA Emerging Markets Momentum PortfolioUSD
IUSBiShares Core Total USD Bond Market ETFUSD
AMCAIshares Russell 1000 Pure US Revenue ETFUSD
EEMViShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETFUSD
ITOTiShares Core S&P Total US Stock Market ETFUSD
IBCDiShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETFUSD
VBVanguard Small-Cap ETFUSD
FTSLFirst Trust Senior Loan ETFUSD
QWLDSPDR MSCI World StrategicFactors ETFUSD
HEWGiShares Currency Hedged MSCI Germany ETFUSD
VALQAmerican Century STOXX US Quality Value ETFUSD
KCNYKraneshares E Fund China Commercial Paper ETFUSD
HMOPHartford Municipal Opportunities ETFUSD
BZQProShares UltraShort MSCI Brazil CappedUSD
IYKiShares US Consumer Goods ETFUSD
FLIOFranklin Liberty International Opportunities ETFUSD
SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETFUSD
FLSWFranklin FTSE Switzerland ETFUSD
SCHBSchwab US Broad Market ETFUSD
FXUFirst Trust Utilities AlphaDEX FundUSD
FNGAdvisorShares New Tech and Media ETFUSD
PICBPowerShares International Corporate Bond PortfolioUSD
JJGiPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETNUSD
JHMAJohn Hancock Multifactor Materials ETFUSD
INFRLegg Mason Global Infrastructure ETFUSD
PXLGPowerShares Russell Top 200 Pure Growth PortfolioUSD
WFHYWisdomTree Fundamental US High Yield Corporate Bond FundUSD
JJCiPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETNUSD
GARDReality Shares DIVCON Dividend Guard ETFUSD
RUSLDirexion Daily Russia Bull 3x SharesUSD
CWEBDirexion Daily CSI China Internet Index Bull 2x SharesUSD
RCOMElkhorn Fundamental Commodity Strategy ETFUSD
USDUWisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish FundUSD
RWKOppenheimer Mid Cap Revenue ETUSD
CMBSiShares CMBS ETFUSD
SLViShares Silver TrustUSD
DMRSDeltashares S&P 600 Managed Risk ETFUSD
FLMXFranklin FTSE Mexico ETFUSD
IYZiShares US Telecommunications ETFUSD
DUSADavis Select US Equity ETFUSD
TBLUTortoise Water FundUSD
XSLVPowerShares S&P SmallCap Low Volatility PortfolioUSD
HYZDWisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond FundUSD
ITEQBlueStar TA-BIGTECH Israel Technology ETFUSD
PPLTETFS Physical Platinum SharesUSD
PBDPowershares Global Clean Energy PortfolioUSD
BRZUDirexion Daily Brazil Bull 3X SharesUSD
FYXFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX FundUSD
ISHGiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFUSD
EFADProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFUSD
VBNDVident Core U.S. Bond Strategy FundUSD
GLTRETFS Physical Precious Metal Basket SharesUSD
VNMVanEck Vectors Vietnam ETFUSD
XHBSPDR S&P Homebuilders ETFUSD
GUDBSage ESG Intermediate Credit ETFUSD
OVLUOppenheimer Russell 1000 Value Factor ETFUSD
EDENiShares MSCI Denmark ETFUSD
JJSiPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETNUSD
OEFiShares S&P 100 ETFUSD
FNYFirst Trust Mid Cap Growth AlphaDEX FundUSD
PZDPowerShares Cleantech PortfolioUSD
FAZDirexion Daily Financial Bear 3X SharesUSD
SQZZActive Alts Contrarian ETFUSD
PDPPowerShares DWA Momentum PortfolioUSD
EQRRProshares Equities For Rising Rates ETFUSD
FLJPFranklin FTSE Japan ETFUSD
ESGFOppenheimer Global ESG Revenue ETFUSD
TYODirexion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3x SharesUSD
PEXProShares Global Listed Private Equity ETFUSD
CHIQGlobal X China Consumer ETFUSD
FGDFirst Trust DJ Global Select Dividend Index FundUSD
IMTMiShares Edge MSCI International Momentum Factor ETFUSD
VOEVanguard Mid-Cap Value ETFUSD
FTLSFirst Trust Exchange-Traded Fund III-First Trust Long/Short Equity ETFUSD
SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3XUSD
HDAWXtrackers MSCI All World ex USUSD
PZIPowershares Zacks Micro Cap PortfolioUSD
IPACiShares Core MSCI Pacific ETFUSD
HEWIiShares Currency Hedged MSCI Italy ETFUSD
FXBCurrencyShares British Pound Sterling TrustUSD
IVViShares Core S&P 500 ETFUSD
HYGHiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFUSD
KEMQKraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETFUSD
SHYLXtrackers Short Duration High Yield Bond ETFUSD
WBIEWBI Tactical LCGD SharesUSD
RNEMEmerging Markets Equity Select ETFUSD
TDTTFlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index FundUSD
HAOGuggenheim China Small Cap ETFUSD
USLUnited States 12 Month Oil Fund LPUSD
DIVGlobal SuperDividend US ETFUSD
OILDProShares UltraPro 3x Short Crude Oil ETFUSD
BKLNPowerShares Senior Loan PortfolioUSD
CHIEGlobal X China Energy ETFUSD
DEZUiShares Adaptive Currency Hedged MSCI Eurozone ETFUSD
FEXFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX FundUSD
UPROProShares UltraPro S&P 500USD
SCIJGlobal X Scientific Beta Japan ETFUSD
XKIISPDR Kensho Intelligent Infrastructure ETFUSD
EWUSiShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETFUSD
VIGIVanguard International Dividend Appreciation ETFUSD
QQXTFirst Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector IndexSM FundUSD
MLPIETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETNUSD
ULVMUSAA MSCI USA Value Momentum Blend Index ETFUSD
SJNKSPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETFUSD
UYMProShares Ultra Basic MaterialsUSD
ROMProShares Ultra TechnologyUSD
FTXGFirst Trust Nasdaq Food & Beverage ETFUSD
FVFirst Trust Dorsey Wright Focus 5 ETFUSD
EMQQEmerging Markets Internet and Ecommerce ETFUSD
BJOiPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETNUSD
PUTWWisdomtree Cboe S&P 500 Putwrite Strategy FundUSD
RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFUSD
RWJOppenheimer Small Cap Revenue ETFUSD
IBCEiShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETFUSD
OLDThe Long-Term Care ETFUSD
EMCGWisdomTree Emerging Markets Consumer Growth FundUSD
GOPRepublican Policies FundUSD
NAILDirexion Shares Etf Trust-Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x SharesUSD
KOLVanEck Vectors Coal ETFUSD
ICFiShares Cohen & Steers REIT ETFUSD
INTFiShares Edge MSCI Multifactor International ETFUSD
FFIUFieldstone/UVA Unconstrained Medium-TermUSD
EPSWisdomTree US Earnings 500 FundUSD
DFEWisdomTree Europe SmallCap Dividend FundUSD
LITGlobal X Lithium & Battery Tech ETFUSD
DBSPowerShares DB Silver FundUSD
EMIHX-Trackers Emerging Markets Bond-Interest Rate Hedged ETFUSD
DWASPowerShares DWA SmallCap Momentum PortfolioUSD
USODUnited States 3x Short Oil FundUSD
FPEFirst Trust Preferred Securities and Income ETFUSD
ACWIiShares MSCI ACWI ETFUSD
KUREKraneshares Trust-Kraneshares Msci All China Health Care Index EtfUSD
DIVAAGFiQ Hedged Dividend Income FundUSD
XCEMColumbia EM Core ex-China ETFUSD
USVMUSAA MSCI USA Small Cap Value Momentum Blend Index ETFUSD
IBMIiShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETFUSD
EBNDSPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETFUSD
IBMKiShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETFUSD
BSJNGuggenheim BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETFUSD
YMLIVanEck Vectors High Income Infrastructure MLP ETFUSD
EMGFiShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETFUSD
GCCWisdomTree Continuous Commodity Index FundUSD
SBBProShares Short SmallCap600USD
TMFCMotley Fool 100 Index ETFUSD
EDVVanguard Extended Duration Treasury ETFUSD
GASXDirexion Daily Natural Gas Related Bear 3X SharesUSD
VEGIiShares MSCI Global Agriculture Producers ETFUSD
KGRNKraneShares MSCI China Environment Index ETFUSD
RETLDirexion Daily Retail Bull 3X SharesUSD
RAVIFlexShares Ready Access Variable Income FundUSD
EMLBiPath Long Enhanced MSCI Emerging Markets Index ETNUSD
FLKRFranklin FTSE South Korea ETFUSD
CYBWisdomTree Chinese Yuan Strategy FundUSD
VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond ETFUSD
FDIVFirst Trust Strategic Income ETFUSD
SPTSSPDR Portfolio Short Term Treasury ETFUSD
TERMEquityCompass Tactical Risk Manager ETFUSD
UEURVelocityShares Daily 4X Long EUR vs. USD Index ETNUSD
DTYLiPath US Treasury 10-year Bull ETNUSD
VYMVanguard High Dividend Yield ETFUSD
ROBOROBO Global Robotics and Automation Index ETFUSD
EQWMPowerShares Russell Midcap Equal Weight PortfolioUSD
HYUPDBX Etf Trust-Deutsche X-Trackers High Beta High Yield Bond EtfUSD
FKUFirst Trust United Kingdom AlphaDEX FundUSD
GREKGlobal X MSCI Greece ETFUSD
HDRWWisdomTree Global ex-U.S. Hedged Real Estate FundUSD
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company IndexUSD
MLTICredit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETNUSD
NUMGNuShares ESG Mid-Cap Growth ETFUSD
DTHWisdomTree International High Dividend FundUSD
HEMViShares Edge MSCI Min Vol EM Currency Hedged ETFUSD
CPIIQ Real Return ETFUSD
USRTiShares Core US REIT ETFUSD
GHIIGuggenheim S&P High Income Infrastructure ETFUSD
NUEMNuShares ESG Emerging Markets Equity ETFUSD
LFEQVanEck Vectors NDR CMG Long/Flat Allocation ETFUSD
FLEEFranklin FTSE Europe ETFUSD
DVHLETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High Income ETNUSD
NEARiShares Short Maturity Bond ETFUSD
UBRProShares Ultra MSCI Brazil CappedUSD
SPYGSPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFUSD
BLVVanguard Long-Term Bond ETFUSD
IBDCiShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETFUSD
FPAFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX FundUSD
PPHVanEck Vectors Pharmaceutical ETFUSD
JHMUJohn Hancock Multifactor Utilities ETFUSD
ICIiPath Optimized Currency Carry ETNUSD
INCOColumbia India Consumer ETFUSD
WREIWilshire US REIT ETFUSD
PINPowerShares India PortfolioUSD
PTHPowerShares DWA Healthcare Momentum PortfolioUSD
PFMPowerShares Dividend Achievers PortfolioUSD
BBHVanEck Vectors Biotech ETFUSD
JVALJPMorgan US Value Factor ETFUSD
RYEGuggenheim S&P 500 Equal Weight Energy ETFUSD
VXFVanguard Extended Market ETFUSD
REWProShares UltraShort TechnologyUSD
EMTLSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFUSD
WFIGWisdomTree Fundamental US Corporate Bond FundUSD
ULSTSPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETFUSD
SKYYFirst Trust Cloud Computing ETFUSD
SIVRETFS Physical Silver SharesUSD
BVALETF Series Solutions-Brand Value EtfUSD
CHIXGlobal X China Financials ETFUSD
IDIVUS Equity Cumulative Dividends Fund-Series 2027USD
IYTiShares Transportation Average ETFUSD
BALBiPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETNUSD
CNHXCSOP MSCI China A International Hedged ETFUSD
LGLVSPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETFUSD
ROGSHartford Multifactor Global Small Cap ETFUSD
XESSPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFUSD
IAUiShares Gold TrustUSD
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETFUSD
QQQPowerShares QQQ Trust Series 1USD
FXFCurrencyShares Swiss Franc TrustUSD
MLPQETRACS 2xMonthly Leveraged Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series BUSD
CLYHiShares Interest Rate Hedged 10 + Year Bond ETFUSD
JPHYJPMorgan Disciplined High Yield ETFUSD
WBICWBI Tactical SMY SharesUSD
JPIHJPMorgan Diversified Return International Currency Hedged ETFUSD
NUGTDirexion Daily Gold Miners Index Bull 3X SharesUSD
QCLNFirst Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index FundUSD
VGKVanguard FTSE Europe ETFUSD
LMLPETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Wells Fargo MLP Ex-Energy ETNUSD
HFXJIndexIQ ETF Trust - IQ 50 Percent Hedged FTSE Japan ETFUSD
FLMBFranklin Liberty Municipal Bond ETFUSD
JQUAJPMorgan US Quality Factor ETFUSD
EMCBWisdomTree Emerging Markets Corporate Bond FundUSD
UCIBETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Indx CMCI Total Return ETN Se BUSD
EISiShares MSCI Israel ETFUSD
IWNiShares Russell 2000 Value ETFUSD
DBAWXtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFUSD
BSVVanguard Short-Term Bond ETFUSD
AGGEIQ Enhanced Core Bond US ETFUSD
GRWNiPath Pure Beta Softs ETNUSD
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3X SharesUSD
SPHQPowerShares S&P 500 Quality PortfolioUSD
DLBSiPath US Treasury Long Bond Bear ETNUSD
SILJETFMG Prime Junior Silver ETFUSD
YMLPVanEck Vectors High Income MLPUSD
IVEiShares S&P 500 Value ETFUSD
FQALFidelity Quality Factor ETFUSD
EQLALPS Equal Sector Weight ETFUSD
DONWisdomTree US MidCap Dividend FundUSD
EWSCGuggenheim S&P SmallCap 600 Equal Weight ETFUSD
PEKVanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 ETFUSD
BDCLETRACS 2xLeveraged Long Wells Fargo Business Development Company Index ETNUSD
PXSGPowerShares Russell 2000 Pure Growth PortfolioUSD
CMDTiShares Commodity Optimized TrustUSD
JJABiPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETNUSD
GNRSPDR S&P Global Natural Resources ETFUSD
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Index ETFUSD
IWXiShares Russell Top 200 Value ETFUSD
DMRLDeltashares S&P 500 Managed Risk ETFUSD
SDIVGlobal X SuperDividend ETFUSD
FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFUSD
BALiPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETNUSD
ONEQFidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETFUSD
CEMBiShares JP Morgan EM Corporate Bond ETFUSD
DOLWisdomTree International LargeCap Dividend FundUSD
WBIHWBI Tactical High Income SharesUSD
FLTBFidelity Ltd Term Bond ETFUSD
ARCMArrow Reserve Capital Management ETFUSD
JJUiPath Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETNUSD
SMMViShares Edge MSCI Min Vol USA Small Cap ETFUSD
SQQQProShares UltraPro Short QQQUSD
GWXSPDR S&P International Small Cap ETFUSD
JHMCJohn Hancock Multi-Factor Consumer Discretionary ETFUSD
OLEMiPath Pure Beta Crude Oil ETNUSD
XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR FundUSD
IFEUiShares Europe Developed Real Estate ETFUSD
FBGXFI Enhanced Large Cap Growth ETNUSD
PRBVanEck Vectors Pre-Refunded Municipal Index ETFUSD
JHMMJohn Hancock Multi-Factor Mid Cap ETFUSD
GSGiShares S&P GSCI Commodity Indexed TrustUSD
ASHXXtrackers CSI 300 China A-Shares Hedged Equity ETFUSD
USMCPrincipal US Mega-Cap Multi-Factor Index ETFUSD
PGMBiPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETNUSD
IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFUSD
RCDGuggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFUSD
AXJViShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETFUSD
BUZBuzz US Sentiment Leaders ETFUSD
JEMiPath GEMS Index ETNUSD
VIIZVelocityShares VIX Medium Term ETNUSD
ARKKARK Innovation ETFUSD
LVUSHartford Multifactor Low Volatility US Equity ETFUSD
PSMGPowerShares Growth Multi Asset Allocation PortfolioUSD
VPUVanguard Utilities ETFUSD
DPKDirexion Daily Developed Markets Bear 3X SharesUSD
MFUSPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFUSD
VOOGVanguard S&P 500 Growth ETFUSD
OVLCGuggenheim US Large Cap Optimized Volatility ETFUSD
EQALPowerShares Russell 1000 Equal Weight PortfolioUSD
EEMSiShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFUSD
KBWDPowerShares KBW High Dividend Yield Financial PortfolioUSD
RWOSPDR Dow Jones Global Real Estate ETFUSD
BIVVanguard Intermediate-Term Bond ETFUSD
WLDRAffinity World Leaders Equity ETFUSD
HSCZiShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFUSD
EFOProShares Ultra MSCI EAFEUSD
SWINALPS/Dorsey Wright Sector Momentum ETFUSD
BCMiPath Pure Beta Broad Commodity ETNUSD
MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETFUSD
IDLVPowerShares S&P International Developed Low Volatility PortfolioUSD
FUTProShares Managed Futures Strategy ETFUSD
DBEZXtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFUSD
ETHOEtho Climate Leadership US ETFUSD
QGTAIQ Leaders GTAA Tracker ETFUSD
DGREWisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth FundUSD
DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 3X SharesUSD
ONEYSPDR Russell 1000 Yield Focus ETFUSD
XOPSPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFUSD
DXJWisdomTree Japan Hedged Equity FundUSD
VOTVanguard Mid-Cap Growth ETFUSD
FEZSPDR EURO STOXX 50 ETFUSD
DBMXXtrackers MSCI Mexico Hedged Equity ETFUSD
SCHRSchwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETFUSD
CIDVictoryShares International High Div Volatility Wtd ETFUSD
PSCPrincipal US Small Cap Multi Factor Index ETFUSD
SCCProShares UltraShort Consumer ServicesUSD
BSJJGuggenheim BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETFUSD
SSGProShares UltraShort SemiconductorsUSD
PSCHPowerShares S&P SmallCap Health Care PortfolioUSD
VIDIVident International Equity FundUSD
XRTSPDR S&P Retail ETFUSD
EMLCVanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFUSD
FMBFirst Trust Managed Municipal ETFUSD
ISCFiShares Edge MSCI Multifactor International Small-Cap ETFUSD
MPCTiShares Trust iShares MSCI Global Impact ETFUSD
ESGLOppenheimer ESG Revenue ETFUSD
NUSANuShares Enhanced Yield 1-5 Year US Aggregate Bond ETFUSD
EEMXSPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFUSD
BMLPBMO Elkhorn DWA MLP Select Index ETNUSD
FINXGlobal X FinTech ETFUSD
FXCHCurrencyShares Chinese Renminbi TrustUSD
XTLSPDR S&P Telecom ETFUSD
MBGSPDR Bloomberg Barclays Mortgage Backed Bond ETFUSD
REMXVanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETFUSD
UBMETRACS CMCI Industrial Metals Total Return ETNUSD
FLGECredit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETNUSD
AGADB Agriculture Double Short Exchange Traded NotesUSD
DEFAiShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFA ETFUSD
PXEPowerShares Dynamic Energy Exploration & Production PortfolioUSD
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X SharesUSD
UUPPowerShares DB US Dollar Index Bullish FundUSD
MCROIQ Hedge Macro Tracker ETFUSD
FDLOFidelity Low Volatility Factor ETFUSD
DAXHorizons DAX Germany ETFUSD
ESGFlexShares STOXX US ESG Impact Index FundUSD
TWMProShares UltraShort Russell2000USD
SOILGlobal X Fertilizers/Potash ETFUSD
BSCLGuggenheim BulletShares 2021 Corporate Bond ETFUSD
OVOLOppenheimer Russell 1000 Low Volatility Factor ETFUSD
WYDEProShares CDS Short North American HY Credit ETFUSD
BRFVanEck Vectors Brazil Small-Cap ETFUSD
ACTAdvisorShares Vice ETFUSD
HYDWDBX Etf Trust-Deutsche X-Trackers Low Beta High Yield Bond EtfUSD
EVXVanEck Vectors Environmental Services ETFUSD
LMBSFirst Trust Low Duration Opportunities ETFUSD
QMOMAlpha Architect U.S. QuantitatUSD
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFUSD
FIBRiShares Edge U.S. Fixed Income Balanced Risk ETFUSD
PMRPowerShares Dynamic Retail PortfolioUSD
JJNiPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETNUSD
NGEGlobal X MSCI Nigeria ETFUSD
FHKFirst Trust Hong Kong AlphaDEX FundUSD
EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETFUSD
SPVMPowerShares S&P 500 Value with Momentum PortfolioUSD
XSHQPowerShares S&P SmallCap Quality PortfolioUSD
SDOWProShares UltraPro Short Dow30USD
INXXColumbia India Infrastructure ETFUSD
SOYBTeucrium Soybean FundUSD
MOOVanEck Vectors Agribusiness ETFUSD
GHYBGoldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETFUSD
IWMiShares Russell 2000 ETFUSD
BLNGiPath Pure Beta Precious Metals ETNUSD
DIVCC-Tracks Exchange-Traded Notes Miller/Howard Strategic Dividend ReinvestorUSD
UCIETRACS CMCI Total Return ETNUSD
QXGGQuantX Risk Managed Growth ETFUSD
OEWGuggenheim S&P 100 Equal Weight ETFUSD
HJPXiShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETFUSD
TANGuggenheim Solar ETFUSD
IWLiShares Russell Top 200 ETFUSD
EUDGWisdomTree Europe Quality Dividend Growth FundUSD
DSUMPowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond PortfolioUSD
VBRVanguard Small-Cap Value ETFUSD
CSJiShares 1-3 Year Credit Bond ETFUSD
IGVTX-trackers Barclays International Treasury Bond Hedged ETFUSD
GXGGlobal X MSCI Colombia ETFUSD
TOKiShares MSCI Kokusai ETFUSD
KEMPKraneShares FTSE Emerging Markets Plus ETFUSD
RVRSReverse Cap Weighted US Large Cap ETFUSD
QLTAiShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETFUSD
XIVVelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETNUSD
JJMiPath Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return ETNUSD
SBIOALPS Medical Breakthroughs ETFUSD
KBAKraneShares Bosera MSCI China A ETFUSD
DDEZWisdomtree Trust-Wisdomtree Dynamic Currency Hedged Europe Equity FundUSD
JKGiShares Morningstar Mid-Cap ETFUSD
FXNFirst Trust Energy AlphaDEX FundUSD
HEWLiShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETFUSD
JMINJPMorgan US Minimum Volatility ETFUSD
GSSCGoldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETFUSD
REZiShares Residential Real EstatUSD
OYLDOppenheimer Russell 1000 Yield Factor ETFUSD
DVYEiShares Emerging Markets Dividend ETFUSD
OQALOppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETFUSD
FWDIMadrona International ETFUSD
URAGlobal X Uranium ETFUSD
WOODiShares Global Timber & Forestry ETFUSD
SCHESchwab Emerging Markets Equity ETFUSD
SDEMGlobal X MSCI SuperDividend EmUSD
SPUNVanEck Vectors Spin-Off ETFUSD
FDTSFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundUSD
VPLVanguard FTSE Pacific ETFUSD
BTALAGFiQ US Market Neutral AntiUSD
KRESPDR S&P Regional Banking ETFUSD
VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFUSD
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR FundUSD
UGBPVelocityShares Daily 4X Long GBP vs. USD Index ETNUSD
SDVYFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Archievers ETFUSD
DLNWisdomTree US LargeCap Dividend FundUSD
GAACambria Global Asset Allocation ETFUSD
KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETFUSD
LBDCETRACS 2xMonthly Leveraged Wells Fargo BDC ETN Series BUSD
QMNIQ Hedge Market Neutral Tracker ETFUSD
PDBCPowerShares Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 PortfolioUSD
BEFETFS Bloomberg Energy Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETFUSD
FXIiShares China Large-Cap ETFUSD
UBCETRACS CMCI Livestock Total Return ETNUSD
FIGYFI Enhanced Global High Yield ETNUSD
RFAPFirst Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETFUSD
LLSCDirexion Daily Small Cap Bull 1.25X SharesUSD
SPDVAAM S&P 500 High Dividend Value ETFUSD
SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETFUSD
NANRSPDR S&P North American Natural Resources ETFUSD
FDISFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFUSD
IMOMAlpha Architect InternationalUSD
GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond EtfUSD
PXUSPrincipal International Multi-Factor Index ETFUSD
VTVanguard Total World Stock ETFUSD
TLTEFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundUSD
IXNiShares Global Tech ETFUSD
VNQVanguard REIT ETFUSD
EPHEiShares MSCI Philippines ETFUSD
FNDFSchwab Fundamental International Large Company IndexUSD
FEMFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX FundUSD
DXJRWisdomTree Japan Hedged Real Estate FundUSD
PBWPowershares WilderHill Clean Energy PortfolioUSD
SECTMain Sector Rotation ETFUSD
TTTProShares UltraPro Short 20+ Year TreasuryUSD
SNSRGlobal X Internet of Things ETFUSD
SPEMSPDR Portfolio Emerging Markets ETFUSD
MLPZETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP Index ETN Series BUSD
GCEClaymore CEF GS Connect ETNUSD
DTECALPS Disruptive Technologies ETFUSD
DPSTDirexion Shares Etf Trust-Direxion Daily Regional Banks Bull 3x SharesUSD
PTNQPacer NASDAQ-100 Trendpilot ETFUSD
EWGSiShares MSCI Germany Small-Cap ETFUSD
CREDiShares US Credit Bond ETFUSD
BYLDiShares Yield Optimized Bond ETFUSD
AOKiShares Core Conservative Allocation ETFUSD
SGQIJanus Detroit Street Trust Janus Henderson SG Global Quality Income ETFUSD
USOUnited States Oil Fund LPUSD
IXPiShares Global Telecom ETFUSD
XLIIndustrial Select Sector SPDR FundUSD
QGBRSPDR MSCI United Kingdom StrategicFactors ETFUSD
PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETFUSD
OUNZVanEck Merk Gold SharesUSD
DGLDVelocityShares 3x Inverse Gold ETN linked to S&P GSCI Gold Index Excess ReturnUSD
ENORiShares MSCI Norway ETFUSD
SIZAGFiQ US Market Neutral SizeUSD
IPOSRenaissance International IPO ETFUSD
CIBRFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFUSD
FLHKFranklin FTSE Hong Kong ETFUSD
HEUViShares Edge MSCI Min Vol Europe Currency Hedged ETFUSD
AGQProShares Ultra SilverUSD
PSQProShares Short QQQUSD
SMLLDirexion Daily Small Cap Bull 2X SharesUSD
HTRBHartford Total Return Bond ETFUSD
YAOGuggenheim China All-Cap ETFUSD
AMLXAmplify Yieldshares Oil Hedged MLP Income ETFUSD
EUSCWisdomtree Europe Hedged SmallCap Equity FundUSD
RWRSPDR Dow Jones REIT ETFUSD
BDDDB Base Metals Double Long Exchange Traded NotesUSD
CLIXProShares Long Online/Short Stores ETFUSD
FXSCurrencyShares Swedish Krona TrustUSD
SPTLSPDR Portfolio Long Term Treasury ETFUSD
FTXOFirst Trust Nasdaq Bank ETFUSD
UPVProShares Ultra FTSE EuropeUSD
REFAOppenheimer International Revenue ETFUSD
UDNPowerShares DB US Dollar Index Bearish FundUSD
XUSAQuantX Dynamic Beta US Equity ETFUSD
STOTSPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETFUSD
EWYiShares MSCI South Korea ETFUSD
ROLAiPath Long Extended Russell 1000 TR Index ETNUSD
EPVProShares UltraShort FTSE EuroUSD
MDYVSPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFUSD
BIBLInspire 100 ETFUSD
JKIiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFUSD
CUREDirexion Daily Healthcare Bull 3x SharesUSD
FBTFirst Trust NYSE Arca Biotechnology Index FundUSD
WBILWBI Tactical LCQ SharesUSD
SymbolETFWaluta
RIDRBC QUANT EAFE DIVIDEND LEADCAD
VGGVANGUARD US DIVIDEND APPRECICAD
LIFE.BEvolve Global Healthcare Enhanced Yield ETFCAD
CXFFirst Asset Canadian Convertible Bond ETFCAD
TIMEEvolve Active Short Duration Bond ETFCAD
MUMC.BManulife Multifactor US Mid Cap Index ETFCAD
RWW.BFirst Asset MSCI World Low Risk Weighted ETFCAD
DCGDesjardins 1-5 year Laddered Canadian Government Bond Index ETFCAD
ZUHBMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETFCAD
HSHHorizons S&P 500 CAD Hedged Index ETFCAD
QCEMackenzie Canadian Large Cap Equity Index ETFCAD
PINPURPOSE MONTHLY INCOME FUNDCAD
VCNSVanguard Conservative Etf PortfolioCAD
CBOiShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETFCAD
TDBTD CANADIAN AGRG BOND IN ETFCAD
FHG.FFirst Trust AlphaDEX US Industrials Sector Index ETFCAD
HEDBetaPro S&P/TSX Capped Energy -2x Daily Bear ETFCAD
XHUISHARES US HIGH DIVIDEND EQUCAD
COW.AiShares Global Agriculture Index ETFCAD
QHYMackenzie US High Yield Bond Index ETF CAD-HedgedCAD
HVU.OLDBetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures 2x Daily Bull ETFCAD
PUDPurpose US Dividend FundCAD
MCSBMackenzie Canadian Short Term Fixed Income EtfCAD
HPFEnergy Leaders Plus Income ETFCAD
VCEVanguard FTSE Canada Index ETFCAD
FDE.AFirst Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETFCAD
HGUBetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETFCAD
RPSBRBC PH&N Short Term Canadian Bond ETFCAD
XGBiShares Canadian Government Bond Index ETFCAD
NXFFirst Asset Energy Giants Covered Call EtfCAD
HZUBetaPro Silver 2x Daily Bull ETFCAD
XXMFirst Asset Morningstar US Value Index ETFCAD
ULV.UPowerShares S&P 500 Low Volatility Index ETFUSD
FUD.AFirst Trust Value Line Dividend Index ETF CAD HedgedCAD
PRPPurpose Conservative Income FundCAD
CYBR.BEvolve Cyber Security Index ETFCAD
VIP.UNRedwood Monthly Income FundCAD
HGRGlobal Reit Leaders Income Etf-Class ACAD
RPFRBC Canadian Preferred Share ETFCAD
ZCNBMO S&P/TSX Capped Composite Index ETFCAD
PDCPowerShares Canadian Dividend Index ETFCAD
XMDiShares S&P/TSX Completion Index ETFCAD
RUEHRBC Quant US Equity Leaders Cad Hedged EtfCAD
CEDFirst Asset Core Canadian Equity ETFCAD
XEMiShares MSCI Emerging Markets Index ETFCAD
HSUBetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETFCAD
FDLFirst Asset Canadian Dividend Low Volatility Index ETFCAD
CES.UFirst Asset Core US Equity ETFUSD
FLIFirst Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETFCAD
FLCIFranklin Liberty Canadian Investment Grade Corporate ETFCAD
STPLBMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETFCAD
CMR.AiShares Premium Money Market ETFCAD
FHQFirst Trust AlphaDEX US Technology Sector Index ETFCAD
PZW.FPowerShares FTSE RAFI Global Small-Mid Fundamental ETFCAD
FIGFirst Asset Investment Grade Bond ETFCAD
ZMUBMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETFCAD
RBNKRBC Canadian Bank Yield Index ETFCAD
MINT.BManulife Multifactor Developed International Index EtfCAD
RWU.BFirst Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETFCAD
FSFFirst Asset Global Financial Sector ETFCAD
ZCS.LBMO Short Corporate Bond Index ETFCAD
HQUBetaPro NASDAQ-100 -2x DailyCAD
PXG.UPowerShares FTSE RAFI Global+ Fundamental Index ETFUSD
HRESHarvest Global Resource Leaders EtfCAD
RPDRBC Quant European Dividend Leaders ETFCAD
DQDWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth VariablyHedged Index ETFCAD
USB.UPOWERSHARES LADDERRITE US 0-USD
RWXFirst Asset Msci International Low Risk Weighted EtfCAD
CLGiShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETFCAD
DXUDynamic Ishares Active US Dividend ETFCAD
RIERBC Quant Eafe Equity Leaders EtfCAD
HBF.UBrand Leaders Plus Income ETFUSD
XIGiShares US IG Corporate Bond Index ETF CAD-HedgedCAD
XMLIshares Edge Msci Min Vol Eafe Index Etf Cad-HedgedCAD
FSLFirst Trust Senior Loan ETF CAD HedgeCAD
CYHiShares Global Monthly Dividend Index ETF CAD-HedgedCAD
XIUiShares S&P/TSX 60 Index ETFCAD
HXSHorizons S&P 500 Index ETFCAD
DFCDesjardins Canada Multifactor-Controlled Volatility ETFCAD
HHL.UHealthcare Leaders Income ETFUSD
ZUTBMO Equal Weight Utilities Index ETFCAD
ZFS.LBMO Short Federal Bond Index ETFCAD
HUNHorizons Natural Gas ETFCAD
RIE.URBC Quant Eafe Equity Leaders EtfUSD
PSAPURPOSE HIGH INTEREST SAVINGCAD
ZICBMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETFCAD
HGMHorizons Managed Global Opportunities ETFCAD
QMAAGFiQ MultiAsset Allocation ETFCAD
XAWISHARES CORE MSCI ALL COUNTRCAD
HYIHorizons Active High Yield Bond ETFCAD
ZLCBMO Long Corporate Bond Index ETFCAD
BKL.CPowerShares Senior Loan Index ETFCAD
HXQHorizons NASDAQ 100 Index ETFCAD
ZRRBMO Real Return Bond Index ETFCAD
CLU.CiShares US Fundamental Index ETFCAD
ZFMBMO Mid Federal Bond Index ETFCAD
VEVANGUARD FTSE DEVELOPED EUROCAD
CSD.AiShares Short Duration High Income ETF CAD-HedgedCAD
FHMFIRST TR ALPHADEX US MATERIACAD
CLU.AiShares US Fundamental Index ETFCAD
EMV.BWisdomtree Emerging Markets Dividend Index EtfCAD
TIME.BEvolve Active Short Duration Bond ETFCAD
RPSRedwood Canadian Preferred Share ETFCAD
RBORBC 1-5 YEAR LADDERED CORPORCAD
INOCHorizons Inovestor Canadian Equity Index ETFCAD
RWX.BFirst Asset Msci International Low Risk Weighted EtfCAD
VSBVanguard Canadian Short-Term Bond Index ETFCAD
ZDYBMO US Dividend ETFCAD
HFMU.UHamilton Capital US Mid-Cap Financials ETFUSD
ETP.AFirst Trust Global Risk Managed Income Index ETFCAD
PFH.FPowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETFCAD
XMMiShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETFCAD
ROBOHorizons Robotics and Automation Index ETFCAD
HBUBetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETFCAD
RIEHRBC Quant Eafe Equity Leaders Cad Hedged EtfCAD
DGR.BWisdomTree US Quality Dividend Growth Index ETFCAD
XEBiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF CAD-HedgedCAD
HAUHorizons Active US Dividend ETFCAD
TXFFirst Asset Tech Giants Covered Call ETFCAD
FTBFIRST TRUST TACTICAL BONDCAD
PHEPURPOSE TACTICAL HEDGED EQUICAD
XHCiShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)CAD
FIE.AiShares Canadian Financial Monthly Income ETFCAD
FAIFirst Asset Active Utility & Infrastructure ETFCAD
XMUiShares Edge MSCI Min Vol USA Index ETFCAD
HAJHorizons Active Emerging Markets Dividend ETFCAD
XLBiShares Core Canadian Long Term Bond Index ETFCAD
VCBVanguard Canadian Corporate Bond Index EtfCAD
HSLHorizons Active Floating Rate Senior Loan ETFCAD
PXGPowerShares FTSE RAFI Global+ Fundamental Index ETFCAD
RBDIRBC Bluebay Global Diversified Income CAD Hedged ETFCAD
CAGGWisdomTree Yield Enhanced Canada Aggregate Bond Index ETFCAD
RQJRBC Target 2022 Corporate Bond Index ETFCAD
DQIWisdomTree International Quality Dividend Growth VariablyHedged Index ETFCAD
HIXBetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETFCAD
QQC.FPowerShares QQQ Index ETFCAD
TXF.BFirst Asset Tech Giants Covered Call ETFCAD
VGROVanguard Growth ETF PortfolioCAD
XMHISHARES S&P US MID-CAP-CADCAD
FHDFIRST TR ALPHADEX US CON DISCAD
RQIRBC Target 2021 Corporate Bond Index ETFCAD
VLQVanguard Global Liquidity Factor EtfCAD
XSHiShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETFCAD
FCWFirst Asset Cambridge Global Dividend ETFCAD
MUMCManulife Multifactor US Mid Cap Index ETFCAD
HUBLHarvest US Bank Leaders Income ETFCAD
CALL.BEvolve US Banks Enhanced Yield ETFCAD
PYFPURPOSE PREMIUM YIELD FUNDCAD
XFRiShares Floating Rate Index ETFCAD
FAOFIRST ASSET ACTIVE CREDIT ETCAD
CWOiShares Emerging Markets Fundamental Index ETFCAD
HERSEvolve North American Gender Diversity Index ETFCAD
HMPHorizons Active Cdn Municipal Bond ETFCAD
PHWPURPOSE INTERNATIONAL TACTICCAD
SBT.BSilver Bullion TrustCAD
VVLVanguard Global Value Factor EtfCAD
XUTiShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETFCAD
XUSiShares Core S&P 500 Index ETFCAD
RXERBC QUANT EMERGING MARKETS ECAD
RWEFirst Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETFCAD
HALHorizons Active Canadian Dividend ETFCAD
XCGiShares Canadian Growth Index ETFCAD
HARCHorizons Absolute Return Global Currency EtfCAD
CES.BFirst Asset Core US Equity ETFCAD
BKL.FPowerShares Senior Loan Index ETFCAD
XREiShares S&P/TSX Capped REIT Index ETFCAD
RID.URBC QUANT EAFE DIVIDEND LEADUSD
FUDFirst Trust Value Line Dividend Index ETF CAD HedgedCAD
CRQ.AiShares Canadian Fundamental Index ETFCAD
HID.BWisdomtree US High Dividend Index ETFCAD
CLF.AiShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETFCAD
HNYHorizons Natural Gas Yield ETFCAD
DFEDesjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled Volatility ETFCAD
CALLEvolve US Banks Enhanced Yield ETFCAD
FBUFirst Asset US Buyback Index EtfCAD
PPSPowerShares Canadian Preferred Share Index ETFCAD
QCNMackenzie Canadian Equity Index ETFCAD
FSBFirst Asset Enhanced Short Duration Bond EtfCAD
FPRFirst Asset Preferred Share EtfCAD
CEW.AiShares Equal Weight Banc & Lifeco ETFCAD
ELVPOWERSHARES S&P EMERGING MARCAD
QXMFirst Asset Morningstar National Bank Quebec Index ETFCAD
XDUiShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETFCAD
ZDHBMO INTERNATIONAL DVD HDGDCAD
CARSEvolve Automobile Innovation Index ETFCAD
PRAPURPOSE DIVERSIFIED REAL ASSCAD
HOGHORIZONS CANADIAN MIDSTREA-ACAD
RUDRBC QUANT US DIVIDEND LEADERCAD
XINiShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)CAD
FIEiShares Canadian Financial Monthly Income ETFCAD
ZWBBMO Covered Call Canadian Banks ETFCAD
VMOVanguard Global Momentum Factor EtfCAD
XCHiShares China Index ETFCAD
MUSMackenzie Maximum Diversification US Index EtfCAD
SBTSilver Bullion TrustCAD
ETACEquium Global Tactical Allocation FundCAD
ZSP.UBMO S&P 500 Index ETFUSD
RWUFirst Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETFCAD
DGRCWisdomtree Canada Quality Dividend Growth Index EtfCAD
CBO.AiShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETFCAD
HHFHorizons Morningstar Hedge Fund Index ETFCAD
CLFiShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETFCAD
PXS.UPowerShares FTSE RAFI US Fundamental Index ETF IIUSD
HAFHorizons Active Global Fixed Income ETFCAD
RIDHRBC Quant EAFE Dividend Leaders CAD Hedged ETFCAD
HPRHorizons Active Preferred Share ETFCAD
ZBKBMO EQUAL WEIGHT US BANK INDCAD
VEFVanguard FTSE Developed All Cap Ex US Index ETF CAD HedgedCAD
FHCFirst Trust AlphaDEX US Consumer Staples Sector Index ETFCAD
HUL.UUS Equity Plus Income ETFUSD
CGLiShares Gold Bullion ETFCAD
XXM.BFirst Asset Morningstar US Value Index ETFCAD
ZJNBMO Junior Gas Index ETFCAD
VBUVANGUARD US AGGREGATE BOND ICAD
CBHiShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETFCAD
CEWiShares Equal Weight Banc & Lifeco ETFCAD
ZWH.UBMO US High Dividend Covered Call ETFUSD
XMAiShares S&P/TSX Capped Materials Index ETFCAD
HEFHorizons Enhanced Income Financials ETFCAD
HUBL.UHarvest US Bank Leaders Income ETFUSD
VAVanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETFCAD
XBBiShares Core CanadianUniverse Bond Index ETFCAD
DCCDesjardins 1-5 year Laddered Canadian Corporate Bond Index ETFCAD
ULV.FPowerShares S&P 500 Low Volatility Index ETFCAD
MULCManulife Multifactor US Large Cap Index ETFCAD
PXU.FPowerShares FTSE RAFI US Fundamental Index ETFCAD
HHLHealthcare Leaders Income ETFCAD
XSQiShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETFCAD
ZVUBMO MSCI USA Value Index ETFCAD
HEA.UHorizons Enhanced Income US Equity USD ETFUSD
ZLDBMO LOW VOL INT EQUITY HEDGECAD
CIEiShares International Fundamental Index ETFCAD
XTRiShares Diversified Monthly Income ETFCAD
VUSVanguard US Total Market Index ETF CAD HedgedCAD
XRBiShares Canadian Real Return Bond Index ETFCAD
XWDiShares MSCI World Index ETFCAD
FSD.AFirst Trust Short Duration High Yield Bond ETF CAD-HedgedCAD
HSDBetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETFCAD
HXDBetaPro S&P/TSX 60 -2x DailyCAD
ZDBBMO DISCOUNT BOND INDEX ETFCAD
XFHiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF CAD-HedgedCAD
XMWiShares Edge MSCI Min Vol Global Index ETFCAD
ZWEBMO EUROPE HIGH DIVIDEND COVCAD
PTBPowerSharesTactical Bond ETFCAD
IQDWisdomTree International Quality Dividend Growth ETFCAD
CIF.AiShares Global Infrastructure Index ETFCAD
ZAGBMO Aggregate Bond Index ETFCAD
QUUMackenzie US Large Cap Equity Index ETFCAD
DXCDynamic Ishares Active Canadian Dividend EtfCAD
ZDMBMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETFCAD
IQD.BWisdomTree International Quality Dividend Growth ETFCAD
RQFRBC Target 2018 Corporate Bond Index ETFCAD
FQCFirst Asset MSCI Canada Quality Index Class ETFCAD
PRLYSANDER-SLATER PFD SHARECAD
RCERBC QUANT CANADIAN EQUITY LECAD
HGYHorizons Gold Yield ETFCAD
ZJGBMO Junior Gold Index ETFCAD
ZWABMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETFCAD
CAPS.BEvolve Active US Core Equity ETFCAD
ZEBBMO Equal Weight Banks Index ETFCAD
ZQQBMO Nasdaq 100 Equity Hedged To CAD Index ETFCAD
XEFiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFCAD
HAZHorizons Active Global Dividend ETFCAD
PBIPURPOSE BEST IDEAS FUNDCAD
FHFFIRST TRUST ALPHADEX US FINACAD
SVRiShares Silver Bullion ETFCAD
SHZSphere FTSE Emerging Markets Sustainable Yield Index ETFCAD
ZHPBMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETFCAD
HBFBrand Leaders Plus Income ETFCAD
ZPWBMO US PUT WRITE ETFCAD
HXFHORIZONS S&P/TSX CAPPED FINACAD
HUVBetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETFCAD
PFLPOWERSHARES 1-3 YEAR LADDERECAD
CDZ.AiShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETFCAD
XDGiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETFCAD
HODBetaPro Crude Oil -2x Daily BeCAD
XFAiShares Edge MSCI Multifactor USA Index ETF CAD-HedgedCAD
PBDPURPOSE TOTAL RETURN BOND FDCAD
FCYFirst Asset Cambridge Core US Equity ETFCAD
EURFirst Trust AlphaDEX European Dividend Index ETF CAD-HedgedCAD
PMMPURPOSE MULTI-STRATEGY MARKECAD
ZLBBMO Low Volatility Canadian Equity ETFCAD
HUZHorizons Silver ETFCAD
HPF.UEnergy Leaders Plus Income ETFUSD
XDGHiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF CAD-HedgedCAD
CARS.BEvolve Automobile Innovation Index ETFCAD
ZJKBMO High Yield US Corporate Bond Index ETFCAD
XSCISHARES CONSERV S-T FI ETFCAD
ZLIBMO LOW VOLATILITY INTL EQTYCAD
CDZiShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETFCAD
VSPVANGUARD S&P 500 INDEX ETF CCAD
OXFFirst Asset Can-Energy Covered Call ETFCAD
FHHFirst Trust AlphaDEX US Health Care Sector Index ETFCAD
XMYIshares Edge Msci Min Vol Global Index Etf Cad-HedgedCAD
MCSMManulife Multifactor Canadian Smid Cap Index EtfCAD
VLBVanguard Canadian Long-Term Bond Index EtfCAD
ZSTBMO Ultra Short-Term Bond ETFCAD
HTHHorizons US 7-10 Year Treasury Bond CAD Hedged ETFCAD
HBGHAMILTON CAPITAL GLOBAL BANKCAD
HEJHorizons Enhanced Income International Equity ETFCAD
FHBFirst Asset European Bank ETFCAD
ZSPBMO S&P 500 Index ETFCAD
ZVCBMO MSCI Canada Value Index ETFCAD
CBD.AiShares Balanced Income CorePortfolio Index ETFCAD
ZST.LBMO Ultra Short-Term Bond ETFCAD
GASCanadian Natural Gas Index EtfCAD
ZUBBMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETFCAD
HUFHORIZONS ACTIVE US FLOATINGCAD
CGRiShares Global Real Estate Index ETFCAD
RXE.URBC QUANT EMERGING MARKETS EUSD
XDViShares Canadian Select Dividend Index ETFCAD
ZCMBMO Mid Corporate Bond Index ETFCAD
ZLHBMO LOW VOL US EQUITY HEDGECAD
HTBHORIZONS US 7-10 YEAR TREASUCAD
PMIFPIMCO Monthly Income FundCAD
XSIISHARES SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETFCAD
FLDMFranklin Libertyqt International Equity Index EtfCAD
UXMFirst Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETFCAD
DXPDynamic Ishares Active Preferred Shares EtfCAD
HNUBetaPro Natural Gas 2x Daily BCAD
ZDY.UBMO US Dividend ETFUSD
CICFirst Asset CanBanc Income Class ETFCAD
RUDHRBC Quant US Dividend Leaders CAD Hedged ETFCAD
CWW.AiShares Global Water Index ETFCAD
PEUPURPOSE ENHANCED US EQUITY FCAD
CIFiShares Global Infrastructure Index ETFCAD
HUGHorizons Gold ETFCAD
FBEFirst Asset Canadian Buyback Index ETFCAD
HXDMHorizons International Developed Markets Equity Index ETFCAD
SIDFirst Asset US Trendleaders Index EtfCAD
ZMIBMO Monthly Income ETFCAD
BANKBMO Global Bank Hedged to CAD Index ETFCAD
CPD.AiShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETFCAD
XMCISHARES S&P MID-CAP INDEXCAD
DXFDynamic Ishares Active Global Financial Services ETFCAD
ZLUBMO LOW VOLATILITY US EQUITYCAD
SEEDEvolve Marijuana ETFCAD
MINDHorizons Active AI Global Equity EtfCAD
ZWUBMO Covered Call Utilities ETFCAD
DXBDynamic Ishares Active Tactical Bond ETFCAD
XCBiShares Canadian Corporate Bond Index ETFCAD
BNDPurpose Tactical Investment Grade Bond FundCAD
AOG.UNRedwood Energy Income FundCAD
QSBMackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETFCAD
DCSDesjardins Canadian Short Term Bond Index ETFCAD
HFDBetaPro S&P/TSX Capped Financial -2x Daily Bear ETFCAD
VDUVanguard FTSE Developed All Cap Ex US Index ETFCAD
PIDPURPOSE INTERNATIONAL DIVIDECAD
ZCSBMO Short Corporate Bond Index ETFCAD
HADHorizons Active Cdn Bond ETFCAD
QGLAGFiQ Global Equity Rotation ETFCAD
ZGIBMO Global Infrastructure Index ETFCAD
PXSPowerShares FTSE RAFI US Fundamental Index ETF IICAD
CMRiShares Premium Money Market ETFCAD
FSL.AFirst Trust Senior Loan ETF CAD HedgeCAD
ZPSBMO Short Provincial Bond Index ETFCAD
VREVANGUARD FTSE CANADIAN CAPPECAD
MPCFMackenzie Portfolio Completion EtfCAD
HXHHorizons Cdn High Dividend Index ETFCAD
XMIiShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index ETFCAD
LIFEEvolve Global Healthcare Enhanced Yield ETFCAD
PUD.BPurpose US Dividend FundCAD
VEHVanguard Ftse Developed Europe All Cap Index Etf Cad-HedgedCAD
XFSiShares Edge MSCI Multifactor USA Index ETFCAD
CANHorizons Canadian Dollar Currency ETFCAD
TPUTD S&P 500 Index ETFCAD
CLG.AiShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETFCAD
HBLKBlockchain Technologies EtfCAD
XFCiShares Edge MSCI Multifactor Canada Index ETFCAD
VUNVanguard US Total Market Index ETFCAD
HNDBetaPro Natural Gas -2x DailyCAD
UMIWisdomtree US Midcap Dividend Index EtfCAD
DISCBMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETFCAD
PXCPowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental Index ETFCAD
DXODynamic Ishares Active Crossover Bond EtfCAD
XCDISHARES S&P GLOBAL CONSUMERCAD
PZWPowerShares FTSE RAFI Global Small-Mid Fundamental ETFCAD
QAHMackenzie US Large Cap Equity Index ETF CAD-HedgedCAD
ZUPBMO US Preferred Share Index ETFCAD
PSU.UPURPOSE US CASH ETFUSD
FHGFirst Trust AlphaDEX US Industrials Sector Index ETFCAD
FGBFIRST ASSET ST GVT BND ETFCAD
HRAHorizons Global Risk Parity ETFCAD
EXGGExcel Global Growth Asset Allocation EtfCAD
HMFHorizons Auspice Managed Futures Index ETFCAD
BNCPurpose Canadian Financial Income FundCAD
LOW.UNRedwood Low Volatility High InCAD
CGL.CiShares Gold Bullion ETFCAD
CJPiShares Japan Fundamental Index ETF CAD-HedgedCAD
MULC.BManulife Multifactor US Large Cap Index ETFCAD
RGRERBC Quant Global Real Estate Leaders EtfCAD
XUUISHARES CORE S&P US TOTAL MACAD
XSUiShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)CAD
ZFSBMO Short Federal Bond Index ETFCAD
ZGQBMO MSCI ALL COUNTRY WORLDCAD
XSTiShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETFCAD
XPFiShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)CAD
RQHRBC Target 2020 Corporate Bond Index ETFCAD
CLUiShares US Fundamental Index ETFCAD
MIVGMackenzie Ivy Global Equity EtfCAD
XQQiShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)CAD
HCNHORIZONS CHINA HIGH DIVIDENDCAD
HFUBetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETFCAD
HADMHorizons Active International Developed Markets Equity ETFCAD
UMI.BWisdomtree US Midcap Dividend Index EtfCAD
MCLCManulife Multifactor Canadian Large Cap Index ETFCAD
PDIVPurpose Enhanced Dividend FundCAD
MFTMackenzie Floating Rate Income ETFCAD
COWiShares Global Agriculture Index ETFCAD
MXFFirst Asset Can-Materials Covered Call ETFCAD
HIUBetaPro S&P 500 Daily Inverse ETFCAD
RQGRBC Target 2019 Corporate Bond Index ETFCAD
XHDiShares US High Dividend Equity Index ETF CAD-HedgedCAD
CAPSEvolve Active US Core Equity ETFCAD
TPETD INTL EQUITY INDEX ETFCAD
HERS.BEvolve North American Gender Diversity Index ETFCAD
CHBiShares US High Yield Fixed Income Index ETF CAD-HedgedCAD
MXUMackenzie Maximum Diversification All World Developed EX North America Index ETFCAD
RUD.URBC QUANT US DIVIDEND LEADERUSD
HVUBetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures 2x Daily Bull ETFCAD
XICiShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETFCAD
XCViShares Canadian Value Index ETFCAD
HXTHorizon S&P/TSX 60 Index ETFCAD
HXXHorizons Euro Stoxx 50 R Index EtfCAD
HXEHORIZONS S&P/TSX CAPPED ENERCAD
RCDRBC QUANT CANADIAN DIVIDENDCAD
VIVANGUARD FTSE DAC EX NA ETFCAD
MKBMackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETFCAD
MNSRoyal Canadian Mint - Canadian Silver ReservesCAD
FCW.BFirst Asset Cambridge Global Dividend ETFCAD
MKCMackenzie Maximum Diversification Canada Index EtfCAD
MEEMackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index EtfCAD
TLVPowerShares S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFCAD
XDUHiShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF CAD-HedgedCAD
RUE.URBC QUANT US EQUITY LEADERSUSD
HEEHorizons Enhanced Income Energy ETFCAD
RUSB.URBC Short Term US Corporate Bond ETFUSD
FLEMFranklin LibertyQT Emerging Markets Index ETFCAD
RUERBC QUANT US EQUITY LEADERSCAD
ZSUBMO SHORT-TERM US IG CORPORACAD
ZMPBMO MID PROVINCIAL BOND INDECAD
XUHISHARES CORE S&P US TOTAL MKCAD
HIIHORIZONS CDN INSIDER INDEXCAD
FUTFirst Asset US Tactical Sector Allocation Index ETFCAD
VXCVanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETFCAD
FLBAFranklin Liberty Core Balanced ETFCAD
XFIiShares Edge MSCI Multifactor EAFE Index ETFCAD
CPDiShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETFCAD
FHEFIRST TR ALPHADEX US ENERGYCAD
ZWHBMO US High Dividend Covered Call ETFCAD
ZDIBMO INTERNATIONAL DIVID EQCAD
DFDDesjardins Developed ex-USA ex-Canada Multifactor-Controlled Volatility ETFCAD
ZPHBMO US Put Write Hedged to CAD ETFCAD
VXMFirst Asset Morningstar International Value Index ETFCAD
XITiShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETFCAD
HFPHorizons Active Floating Rate Preferred Share ETFCAD
CGR.AiShares Global Real Estate Index ETFCAD
MWDMackenzie Maximum Diversification All World Developed Index ETFCAD
USBPOWERSHARES LADDERRITE US 0-CAD
ULV.CPowerShares S&P 500 Low Volatility Index ETFCAD
ZEUSBMO Shiller Select US Index ETFCAD
VABVanguard Canadian Aggregate Bond Index ETFCAD
ZREBMO Equal Weight REITs Index ETFCAD
ZWCBMO Canadian High Dividend Covered Call ETFCAD
ZEABMO MSCI EAFE INDEX ETFCAD
RITFirst Asset Canadian REIT ETFCAD
XMSIshares Edge Msci Min Vol USA Index Etf Cad-HedgedCAD
CJP.AiShares Japan Fundamental Index ETF CAD-HedgedCAD
NXF.BFirst Asset Energy Giants Covered Call EtfCAD
MJJMarijuana Opportunities FundCAD
PSBPowerShares 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETFCAD
ZEOBMO Equal Weight Oil & Gas Index ETFCAD
XEHISHARES MSCI EUROPE IMI INEXCAD
FDEFirst Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETFCAD
PHE.BPURPOSE TACTICAL HEDGED EQUICAD
RUSBRBC Short Term US Corporate Bond ETFCAD
CLU.BiShares US Fundamental Index ETFCAD
VGVVanguard Canadian Government Bond Index EtfCAD
XSPiShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)CAD
CUD.AiShares US Dividend Growers Index ETF CAD-HedgedCAD
WXMFirst Asset Morningstar Canada Momentum Index ETFCAD
HOUBetaPro Crude Oil 2x Daily BulCAD
VAHVanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF CAD-HedgedCAD
MINTManulife Multifactor Developed International Index EtfCAD
CWWiShares Global Water Index ETFCAD
XIDiShares India Index ETFCAD
PHRPURPOSE DURATION HEDGED REACAD
BXFFirst Asset 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETFCAD
XSEISHARES CONSRV STRGIC FI ETFCAD
QUIGMackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF CAD-HedgedCAD
GOGOUS Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFCAD
REITPowerShares S&P/TSX REIT Income Index ETFCAD
HFYHamilton Capital Global Financials Yield EtfCAD
VEEVanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFCAD
ZXM.BFirst Asset Morningstar International Momentum Index ETFCAD
FLGDFranklin LibertyQT Global Dividend Index ETFCAD
XHBiShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETFCAD
DIVSEvolve Active Canadian Preferred Share ETFCAD
ZEMBMO MSCI Emerging Markets Index ETFCAD
VBALVanguard Balanced Etf PortfolioCAD
VSCVANGUARD CANADIAN SHORT-TERMCAD
HFRHorizons Active Floating Rate Bond ETFCAD
CHB.AiShares US High Yield Fixed Income Index ETF CAD-HedgedCAD
RMBORBC 6-10 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETFCAD
MGBMackenzie Core Plus Global Fixed Income ETFCAD
FCY.BFirst Asset Cambridge Core US Equity ETFCAD
CIE.AiShares International Fundamental Index ETFCAD
RWCFirst Asset MSCI Canada Low Risk Weighted ETFCAD
CVDiShares Convertible Bond Index ETFCAD
XQBiShares High Quality Canadian Bond Index ETFCAD
VGHVanguard US Dividend Appreciation Index ETF CAD-HedgedCAD
PLVPOWERSHARES LOW VOLATILITY PCAD
RWWFirst Asset MSCI World Low Risk Weighted ETFCAD
HABHorizons Active Corporate Bond ETFCAD
PEU.BPURPOSE ENHANCED US EQUITY FCAD
RLERBC STRATEGIC GLOBAL EQUITYCAD
IGCFPIMCO Investment Grade Credit FundCAD
ZXMFirst Asset Morningstar International Momentum Index ETFCAD
XMViShares Edge MSCI Min Vol Canada Index ETFCAD
FSRFirst Trust Dorsey Wright U.S. Sector Rotation Index ETF CAD-HedgedCAD
FSTFirst Trust Canadian Capital Strength ETFCAD
CUDiShares US Dividend Growers Index ETF CAD-HedgedCAD
RXDRBC Quant Emerging Markets Dividend Leaders ETFCAD
THETD INTL EQTY CAD HEDG IN ETFCAD
DGRWisdomTree US Quality Dividend Growth Index ETFCAD
XSBiShares Core Canadian Short Term Bond Index ETFCAD
QMYAGFiQ MultiAsset Income Allocation ETFCAD
CESFirst Asset Core US Equity ETFCAD
VDYVANGUARD FTSE CANADIAN HIGHCAD
RWE.BFirst Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETFCAD
XEIiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFCAD
DXGDynamic Ishares Active Global Dividend EtfCAD
FHQ.FFirst Trust AlphaDEX US Technology Sector Index ETFCAD
QBBMackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETFCAD
ZJOBMO Junior Oil Index ETFCAD
ZIDBMO India Equity Index ETFCAD
RLBRBC 1-5 YEAR LADDERED CANADICAD
DXZDynamic Ishares Active US Mid Cap ETFCAD
PBI.BPURPOSE BEST IDEAS FUNDCAD
ZMTBMO Equal Weight Global Base Metals Hedged to CAD Index ETFCAD
QDXHMackenzie International Equity Index ETF CAD-HedgedCAD
QDXMackenzie International Equity Index ETFCAD
RIG.URBC Quant Global Infrastructure Leaders ETFUSD
MUBMackenzie Unconstrained Bond ETFCAD
DCUDesjardins Canadian Universe Bond Index ETFCAD
ETPFirst Trust Global Risk Managed Income Index ETFCAD
HGCHorizons Global Currency Opportunities ETFCAD
XEGiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFCAD
ILVPOWERSHARES S&P INTERNATIONACAD
UXM.BFirst Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETFCAD
MNTRoyal Canadian Mint - Canadian Gold ReservesCAD
MUSCManulife Multifactor US Small Cap Index EtfCAD
HEXHorizons Enhanced Income Equity ETFCAD
AV.UNRedwood Advantage Monthly IncoCAD
EHEWisdomtree Europe Hedged Equity Index ETFCAD
FHH.FFirst Trust AlphaDEX US Health Care Sector Index ETFCAD
HMMJHorizons Marijuana Life Sciences Index ETFCAD
ZEQBMO MSCI EUROPE HIGH QUALITYCAD
XFFiShares Edge MSCI Multifactor EAFE Index ETF CAD-HedgedCAD
INSRBMO Global Insurance Hedged to CAD Index ETFCAD
EUR.AFirst Trust AlphaDEX European Dividend Index ETF CAD-HedgedCAD
VCNVANGUARD FTSE CANADA ALL CAPCAD
HEPHorizons Enhanced Income Gold Producers ETFCAD
THUTD S&P 500 Cad Hedged Index EtfCAD
XDIViShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETFCAD
DFUDesjardins USA Multifactor-Controlled Volatility ETFCAD
QEMAGFiQ Enhanced Core Emerging Markets Equity ETFCAD
VFVVANGUARD S&P 500 INDEX ETFCAD
ZFLBMO Long Federal Bond Index ETFCAD
HULUS Equity Plus Income ETFCAD
ZDJBMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETFCAD
ZVIBMO MSCI EAFE Value Index ETFCAD
FXMFirst Asset Morningstar Canada Value Index ETFCAD
HBDBetaPro Gold Bullion -2x DailyCAD
QUSAGFiQ Enhanced Core US Equity ETFCAD
DCPDesjardins Canadian Preferred Share ETFCAD
FHUFIRST TR ALPHADEX US UTILITCAD
SBNDPurpose Short Duration Tactical Bond FundCAD
ZPRBMO Laddered Preferred Share Index ETFCAD
XFNiShares S&P/TSX Capped Financials Index ETFCAD
ZUDBMO US DIVIDEND HEDGED TO CACAD
HZDBetaPro Silver -2x Daily Bear ETFCAD
PZCPowerShares FTSE RAFI Canadian Small-Mid Fundamental Index ETFCAD
ZDVBMO Canadian Dividend ETFCAD
CVD.AiShares Convertible Bond Index ETFCAD
ZLU.UBMO LOW VOLATILITY US EQUITYUSD
CYBREvolve Cyber Security Index ETFCAD
ZHYBMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETFCAD
ZEFBMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETFCAD
HVIBetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures Daily Inverse ETFCAD
XECiShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFCAD
RIGRBC Quant Global Infrastructure Leaders ETFCAD
DLRHorizons US Dollar Currency ETFCAD
ZPLBMO LONG PROVINCIAL BOND INDCAD
VXM.BFirst Asset Morningstar International Value Index ETFCAD
HEWHorizons S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETFCAD
SVR.CiShares Silver Bullion ETFCAD
HGDBetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETFCAD
ZCHBMO China Equity Index ETFCAD
TTPTD S&P/TSX CAPPED CM IDX ETFCAD
CSYFirst Asset Core Canadian Equity Income Class ETFCAD
CBDiShares Balanced Income CorePortfolio Index ETFCAD
CYH.AiShares Global Monthly Dividend Index ETF CAD-HedgedCAD
HIDWisdomtree US High Dividend Index ETFCAD
HXUBetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETFCAD
HBBHORIZONS CDN SELECT UNIVERSECAD
MUSC.BManulife Multifactor US Small Cap Index EtfCAD
PSYPOWERSHARES GLOBAL SHAREHOLDCAD
RQKRBC Target 2023 Corporate Bond Index ETFCAD
FLUSFranklin Libertyqt US Equity Index EtfCAD
EXGBExcel Global Balanced Asset Allocation EtfCAD
VVOVanguard Global Minimum Volatility EtfCAD
ZFHBMO FLOATING RATE HIGH YIELDCAD
XGIiShares S&P Global Industrials Index ETF(CAD-Hedged)CAD
DXMFirst Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 index ETFCAD
VBGVANGUARD GLOBAL EX-US AGGREGCAD
HEUBetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETFCAD
CAGSWisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Bond Index ETFCAD
ONEQONE Global Equity ETFCAD
CBN.AiShares Balanced Growth CorePortfolio Index ETFCAD
RLDRBC STRATEGIC GLOBAL DIVIDENCAD
CORPExemplar Investment Grade Fund ETFCAD
CRQiShares Canadian Fundamental Index ETFCAD
CWO.AiShares Emerging Markets Fundamental Index ETFCAD
CSDiShares Short Duration High Income ETF CAD-HedgedCAD
ZUQBMO MSCI USA HIGH QUAL INDXCAD
PDFPURPOSE CORE DIVIDEND FUNDCAD
ZUEBMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETFCAD
ZPW.UBMO US PUT WRITE ETFUSD
RPDHRBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETFCAD
FHC.FFirst Trust AlphaDEX US Consumer Staples Sector Index ETFCAD
YXM.BFirst Asset Morningstar US Momentum Index ETFCAD
ZGDBMO Equal Weight Global Gold Index ETFCAD
ZLEBMO Low Volatilty Emerging Markets Equity ETFCAD
FDVFirst Asset Active Canadian Dividend ETFCAD
XEUISHARES MSCI EUROPE IMI INDECAD
QIEAGFiQ Enhanced Core International Equity ETFCAD
CBH.AiShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETFCAD
FLBFirst Asset Long Duration Fixed Income EtfCAD
CCXCANADIAN CRUDE OIL INDEX ETFCAD
VSGVanguard Canadian Short-Term Government Bond Index EtfCAD
FLRMFranklin Liberty Risk Managed Canadian Equity EtfCAD
XCSiShares S&P/TSX SmallCap Index ETFCAD
HUCHorizons Crude Oil ETFCAD
XQB.AiShares High Quality Canadian Bond Index ETFCAD
QCDAGFiQ Enhanced Core Canadian Equity ETFCAD
HTATech Achievers Growth & Income ETFCAD
XENiShares Jantzi Social Index ETFCAD
SHCSphere FTSE Canada Sustainable Yield Index ETFCAD
CBNiShares Balanced Growth CorePortfolio Index ETFCAD
HACHorizons Seasonal Rotation ETFCAD
MEUMackenzie Maximum Diversification Developed Europe Index ETFCAD
EHE.BWisdomtree Europe Hedged Equity Index ETFCAD
XBMiShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETFCAD
XHYiShares US High Yield Bond Index ETF CAD-HedgedCAD
FUMFirst Asset US Equity Multi-Factor Index ETFCAD
XGDiShares S&P/TSX Global Gold Index ETFCAD
SHESphere FTSE Europe Sustainable Yield Index ETFCAD
ZINBMO S&P/TSX Equal Weight Industrials Index ETFCAD
YXMFirst Asset Morningstar US Momentum Index ETFCAD
VIUVanguard Ftse Developed All Cap EX North America Index EtfCAD
ZPS.LBMO Short Provincial Bond Index ETFCAD
FSDFirst Trust Short Duration High Yield Bond ETF CAD-HedgedCAD
HQDBetaPro NASDAQ-100 -2x DailyCAD
FST.AFirst Trust Canadian Capital Strength ETFCAD
SymbolETFWaluta
SXRPEXNiShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF DEMXN
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3X SharesMXN
UGAUnited States Gasoline Fund LPMXN
AIAiShares Asia 50 ETFMXN
TMVDirexion Daily 20 Year Plus Treasury Bear 3x SharesMXN
FXZFirst Trust Materials AlphaDEX FundMXN
XHBSPDR S&P Homebuilders ETFMXN
VIGIVanguard International Dividend Appreciation ETFMXN
FDNFirst Trust Dow Jones Internet Index FundMXN
DESWisdomTree US SmallCap Dividend FundMXN
EMLC1NVanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETFMXN
M5TRACISHiShares S&P VALMER Mexico M5TRACMXN
XMJDNdb x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF DRMXN
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X SharesMXN
DBEFXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFMXN
DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 3X SharesMXN
IBBiShares Nasdaq Biotechnology ETFMXN
IHDGWisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth FundMXN
DXJSWisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundMXN
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR FundMXN
MOATVanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETFMXN
AIGENETFS EnergyMXN
SMHVanEck Vectors Semiconductor ETFMXN
XDWDNdb x-trackers MSCI World Index UCITS ETF DRMXN
DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETFMXN
REMiShares Mortgage Real Estate EMXN
VMBSVanguard Mortgage-Backed Securities ETFMXN
EWPiShares MSCI Spain ETFMXN
EWIiShares MSCI Italy ETFMXN
MOAT1NVanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETFMXN
SXFPEXNiShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF DEMXN
GDX1NVanEck Vectors Gold Miners UCITS ETFMXN
DBEMXtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFMXN
UDBILegg Mason US Diversified Core ETFMXN
SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFMXN
KNOWDirexion All Cap Insider Sentiment SharesMXN
EPHEiShares MSCI Philippines ETFMXN
GSEUGoldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETFMXN
ACWIUNUBS ETFs PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETFMXN
IWDiShares Russell 1000 Value ETFMXN
AIGINETFS Industrial MetalsMXN
XDN0Ndb x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF DRMXN
ITBiShares U.S. Home Construction ETFMXN
HEWGiShares Currency Hedged MSCI Germany ETFMXN
UNGUnited States Natural Gas Fund LPMXN
GDXVanEck Vectors Gold Miners ETFMXN
IWRDNiShares MSCI World UCITS ETF USD DistMXN
AIRRFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFMXN
AXJLWisdomTree Asia-Pacific ex-Japan FundMXN
FXGFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX FundMXN
DBEZXtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFMXN
TDIVFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundMXN
DXJWisdomTree Japan Hedged Equity FundMXN
IWNiShares Russell 2000 Value ETFMXN
RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFMXN
ISACNiShares MSCI ACWI UCITS ETF USD AccMXN
GSSCGoldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETFMXN
FVDFirst Trust Value Line Dividend Index FundMXN
CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETFMXN
IHYUNiShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETFMXN
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustMXN
CRUDNETFS WTI Crude OilMXN
GSLCGoldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETFMXN
LRGFiShares Edge MSCI Multifactor USA ETFMXN
USOUnited States Oil Fund LPMXN
FTXOFirst Trust Nasdaq Bank ETFMXN
ANGELD10ANGELD 10MXN
ACWViShares Edge MSCI Min Vol Global ETFMXN
ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFMXN
PSOTRAC15PSOTRACMXN
VIOVVanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFMXN
IMBSNiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETFMXN
DXGEWisdomTree Germany Hedged Equity FundMXN
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFMXN
ILFiShares Latin America 40 ETFMXN
USCIUnited States Commodity Index FundMXN
AUSEWisdomTree Australia Dividend FundMXN
IGLTNiShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP DistMXN
IUAGNiShares US Aggregate Bond UCITS ETFMXN
CPXJNiShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD AccMXN
CETETRCISiShares S&P VALMER Mexico CETETRACMXN
XD5ENdb x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF DRMXN
IGILNiShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETFMXN
QTECFirst Trust NASDAQ-100 Technology Index FundMXN
CMDTiShares Commodity Optimized TrustMXN
WCOANWisdomtree Enhanced Commodity UCITS ETFMXN
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETFMXN
IEMANiShares MSCI EM UCITS ETF USD AccMXN
DOOWisdomTree International Dividend Ex-Financials FundMXN
QLTAiShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETFMXN
DEMRNWisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFMXN
VGSHVanguard Short-Term Treasury ETFMXN
CSPXNiShares Core S&P 500 UCITS ETF USD AccMXN
VXUSVanguard Total International Stock ETFMXN
IJPANiShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD AccMXN
VTWVVanguard Russell 2000 ValueMXN
SGOLETFS Physical Swiss Gold SharesMXN
LVHELegg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETFMXN
DGRANWisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETFMXN
XMUJNdb x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF DRMXN
FGDFirst Trust DJ Global Select Dividend Index FundMXN
VONGVanguard Russell 1000 Growth ETFMXN
IMEUNiShares MSCI Europe UCITS ETF EUR DistMXN
FAZDirexion Daily Financial Bear 3X SharesMXN
SXQPEXNiShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF DEMXN
HDViShares Core High Dividend ETFMXN
LBJDirexion Daily Latin America Bull 3X SharesMXN
EIMINiShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD AccMXN
IAUSNiShares MSCI Australia UCITS ETF USD AccMXN
USMViShares Edge MSCI Min Vol USA ETFMXN
FXOFirst Trust Financial AlphaDEX FundMXN
HEDFNWisdomTree Europe Equity UCITS ETFMXN
AGGYWisdomTree Barclays Yield Enhanced US Aggregate Bond FundMXN
FKUFirst Trust United Kingdom AlphaDEX FundMXN
PUTWWisdomtree Cboe S&P 500 Putwrite Strategy FundMXN
ERXDirexion Daily Energy Bull 3X SharesMXN
XLKTechnology Select Sector SPDR FundMXN
USMFWisdomtree Trust-Wisdomtree US Multifactor FundMXN
JDSTDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X SharesMXN
CNXTVanEck Vectors ChinaAMC SME-ChMXN
DHSWisdomTree US High Dividend FundMXN
HYEMVanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETFMXN
YANGDirexion Daily FTSE China Bear 3X SharesMXN
EWZiShares MSCI Brazil ETFMXN
AGEDNiShares Ageing Population UCITS ETF USD AccMXN
XD9UNdb x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF DRMXN
IOGPNiShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD AccMXN
XLREReal Estate Select Sector SPDR FundMXN
SMARTRC14SMARTRC 14MXN
XMBDNdb x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF DRMXN
SPXSDirexion Daily S&P 500 Bear 3X SharesMXN
DDWMWisdomtree Dynamic Currency Hedged International Equity FundMXN
IWQUNiShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD AccMXN
NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFMXN
DTNWisdomTree US Dividend ex-Financials FundMXN
BKFiShares MSCI BRIC ETFMXN
EXTWisdomTree US Total Earnings FundMXN
DMRIDeltashares S&P International Managed Risk ETFMXN
FJPFirst Trust Japan AlphaDEX FundMXN
EWYiShares MSCI South Korea ETFMXN
FLNFirst Trust Latin America AlphaDEX FundMXN
OILBNETFS Brent 1mth Oil SecuritiesMXN
FEPFirst Trust Europe AlphaDEX FundMXN
HEWUiShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETFMXN
EEMViShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETFMXN
SXIPEXNiShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF DEMXN
FFRFirst Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate Index FundMXN
XCS6Ndb x-trackers MSCI China TRN Index UCITS ETF DRMXN
VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFMXN
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETFMXN
XMEDNdb x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF DRMXN
VONEVanguard Russell 1000MXN
BLVVanguard Long-Term Bond ETFMXN
DGTLNiShares Digitalisation UCITS ETF USD AccMXN
QUALiShares Edge MSCI USA Quality Factor ETFMXN
TECLDirexion Daily Technology Bull 3X SharesMXN
NUGTDirexion Daily Gold Miners Index Bull 3X SharesMXN
EGUSASNUBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETFMXN
IUAANiShares US Aggregate Bond UCITS ETFMXN
CEUNiShares MSCI EMU UCITS ETFMXN
QQQPowerShares QQQ Trust Series 1MXN
EESWisdomTree US SmallCap Earnings FundMXN
DONWisdomTree US MidCap Dividend FundMXN
DYLSWisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity FundMXN
VYMIVanguard International High Dividend Yield ETFMXN
GDXJ1NVanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETFMXN
DMRMDeltashares S&P 400 Managed Risk ETFMXN
UDITRACISiShares S&P Valmer Mexico UDITRACMXN
CJPUNiShares MSCI Japan UCITS ETF USD AccMXN
DXGYNWisdomtree Germany Equity UCITS ETFMXN
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders IndexMXN
VOOGVanguard S&P 500 Growth ETFMXN
IDTMNiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD DistMXN
IDAPNiShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD DistMXN
URTHiShares MSCI World ETFMXN
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFMXN
HEEMiShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETFMXN
RSXJVanEck Vectors Russia Small-Cap ETFMXN
RSPGuggenheim S&P 500 Equal Weight ETFMXN
EZUiShares MSCI Eurozone ETFMXN
EUSCWisdomtree Europe Hedged SmallCap Equity FundMXN
EFNLiShares MSCI Finland ETFMXN
EUFNiShares MSCI Europe Financials ETFMXN
IUESNiShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD AccMXN
JPXNiShares JPX Nikkei 400 Index ETFMXN
CBU7NiShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD AccMXN
IAUPNiShares Gold Producers UCITS ETF USD AccMXN
TIP1ANUBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETFMXN
DBAWXtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFMXN
SXOPEXNiShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DEMXN
RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETFMXN
FTEUNFirst Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETFMXN
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETFMXN
SDIANiShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETFMXN
SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFMXN
DEMWisdomTree Emerging Markets High Dividend FundMXN
ISFNiShares Core FTSE 100 UCITS ETFMXN
STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFMXN
FMiShares MSCI Frontier 100 ETFMXN
CINDNiShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD AccMXN
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETFMXN
FEXUNFirst Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFMXN
XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR FundMXN
FXRFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX FundMXN
EPSWisdomTree US Earnings 500 FundMXN
MEXMTUMISISHARES MSCI MEXICO MOMENTUMMXN
XMVENdb x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF DRMXN
VOOVanguard S&P 500 ETFMXN
FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX FundMXN
IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFMXN
VIOGVanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFMXN
SPYSPDR S&P500 ETF TrustMXN
SXTPEXNiShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF DEMXN
DXJANWisdomTree Japan Equity UCITS ETFMXN
IVViShares Core S&P 500 ETFMXN
FDDFirst Trust STOXX European Select Dividend Index FundMXN
CEUSNiShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFMXN
XMVUNDB X-Trackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF DRMXN
DFEWisdomTree Europe SmallCap Dividend FundMXN
GUSHDirexion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X SharesMXN
CCAUNiShares MSCI Canada UCITS ETF USD AccMXN
EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETFMXN
IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETFMXN
XLIIndustrial Select Sector SPDR FundMXN
FEMSFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundMXN
MVEUNiShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR AccMXN
GOVTiShares US Treasury Bond ETFMXN
FXUFirst Trust Utilities AlphaDEX FundMXN
EWJiShares MSCI Japan ETFMXN
XTiShares Exponential Technologies ETFMXN
ALPHAAlphaClone Alternative Alpha ETFMXN
XCADNdb x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF DRMXN
XLVHealth Care Select Sector SPDR FundMXN
FXDFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundMXN
IJPDNiShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF AccMXN
FDMFirst Trust Dow Jones Select Microcap Index FundMXN
EMGFiShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETFMXN
ANGLVanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETFMXN
HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFMXN
FBZFirst Trust Brazil AlphaDEX FundMXN
DBEUXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFMXN
PPHVanEck Vectors Pharmaceutical ETFMXN
CXSEWisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundMXN
FXLFirst Trust Technology AlphaDEX FundMXN
IHYGNiShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETFMXN
IEVLNiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR AccMXN
IWSZNiShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD AccMXN
PEKVanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 ETFMXN
FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX FundMXN
EPPiShares MSCI Pacific ex Japan ETFMXN
ISAGNiShares Agribusiness UCITS ETF USD AccMXN
GBILGoldman Sachs Treasury Access 0-1 Year ETFMXN
DOLWisdomTree International LargeCap Dividend FundMXN
CUSSNiShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD AccMXN
EDZDirexion Daily Emerging Markets Bear 3X SharesMXN
SXNPEXNiShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF DEMXN
IWDANiShares Core MSCI World UCITS ETFMXN
FTAFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX FundMXN
DDBILegg Mason Developed EX-US Diversified Core ETFMXN
FVFirst Trust Dorsey Wright Focus 5 ETFMXN
IWOiShares Russell 2000 Growth ETFMXN
YAOGuggenheim China All-Cap ETFMXN
HYDVanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETFMXN
SOXXiShares PHLX Semiconductor ETFMXN
INTFiShares Edge MSCI Multifactor International ETFMXN
FCGFirst Trust Natural Gas ETFMXN
HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETFMXN
CBU3NiShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD AccMXN
IUITNiShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD AccMXN
TECSDirexion Daily Technology Bear 3X SharesMXN
TMFDirexion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x SharesMXN
IDTPNiShares USD TIPS UCITS ETF USD AccMXN
CRPSNiShares Global Corp Bond UCITS ETFMXN
GASXDirexion Daily Natural Gas Related Bear 3X SharesMXN
AIGCNETFS All CommoditiesMXN
EDOMWisdomTree Europe Domestic Economy FundMXN
RUSSDirexion Daily Russia Bear 3x SharesMXN
TDXPEXNiShares TecDAX UCITS ETF DEMXN
AIGGNETFS GrainsMXN
DVYEiShares Emerging Markets Dividend ETFMXN
LVHDLegg Mason Low Volatility High Dividend ETFMXN
GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFMXN
GSIEGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFMXN
EPIENWisdomtree India Quality UCITS ETFMXN
DXJFWisdomTree Japan Hedged Financials FundMXN
SX7PEXNiShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DEMXN
XLBMaterials Select Sector SPDR FundMXN
RSXVanEck Vectors Russia ETFMXN
FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundMXN
IFSUNiShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD AccMXN
BNDXVanguard Total International Bond ETFMXN
EWHiShares MSCI Hong Kong ETFMXN
FYXFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX FundMXN
VLUEiShares Edge MSCI USA Value Factor ETFMXN
FPXFirst Trust US Equity Opportunities ETFMXN
LABDDirexion Daily S&P Biotech Bear 3X SharesMXN
IVVPESOISISHARES S&P PESO HEDGED TRACMXN
IAUiShares Gold TrustMXN
ICFiShares Cohen & Steers REIT ETFMXN
CNDXNiShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD AccMXN
VONVVanguard Russell 1000 ValueMXN
CHNTRAC11CHNTRAC 11MXN
FXIiShares China Large-Cap ETFMXN
VOOVVanguard S&P 500 Value ETFMXN
DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth FundMXN
HACKETFMG Prime Cyber Security ETFMXN
CCUSASNUBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETFMXN
DZKDirexion Daily Developed Markets Bull 3X SharesMXN
DMRSDeltashares S&P 600 Managed Risk ETFMXN
EMUUNiShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF AccMXN
VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond ETFMXN
DMRLDeltashares S&P 500 Managed Risk ETFMXN
MPCTiShares Trust iShares MSCI Global Impact ETFMXN
HEFAiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFMXN
ICOLiShares MSCI Colombia ETFMXN
PFFiShares US Preferred Stock ETFMXN
SMBVanEck Vectors AMT-Free Short Municipal Index ETFMXN
DBGRXtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETFMXN
SPMVNiShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD AccMXN
XLEEnergy Select Sector SPDR FundMXN
JPEANiShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFMXN
SDIGNiShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETFMXN
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFMXN
IWFiShares Russell 1000 Growth ETFMXN
FNIFirst Trust Chindia ETFMXN
VIOOVanguard S&P Small-Cap 600 ETFMXN
FEMFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX FundMXN
IBCXNiShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR DistMXN
IEUXNiShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR DistMXN
FPAFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX FundMXN
SPSBSPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFMXN
SXMPEXNiShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF DEMXN
FPXUNFirst Trust US IPO Index UCITS ETFMXN
NAFTRAC.NiShares NAFTRAC ISHRSMXN
IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETFMXN
EMHYiShares Emerging Markets High Yield Bond ETFMXN
IHYANiShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETFMXN
IWVLNiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD AccMXN
EWCiShares MSCI Canada ETFMXN
FXHFirst Trust Health Care AlphaDEX FundMXN
XLFFinancial Select Sector SPDR FundMXN
RBOTNiShares Automation & Robotics UCITS ETFMXN
GHYBGoldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETFMXN
IUFSNiShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD AccMXN
EIRLiShares MSCI Ireland ETFMXN
GSJYGoldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETFMXN
DEUSXtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETFMXN
DHSANWisdomTree US Equity Income UCITS ETFMXN
LQDANiShares USD Corp Bond UCITS ETFMXN
DLRTRAC15DLRTRACMXN
MTUMiShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETFMXN
SKYYFirst Trust Cloud Computing ETFMXN
VTHRVanguard Russell 3000MXN
ASHSXtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares ETFMXN
IMEANiShares MSCI Europe UCITS ETF EUR AccMXN
INFRLegg Mason Global Infrastructure ETFMXN
EXXYNiShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF DEMXN
CNYANiShares MSCI China A UCITS ETF USD AccMXN
XMTDNdb x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETF DRMXN
EIDOiShares MSCI Indonesia ETFMXN
LVHILegg Mason International Low Volatility High Dividend ETFMXN
INDAiShares MSCI India ETFMXN
HEALNiShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD AccMXN
HAOGuggenheim China Small Cap ETFMXN
FABFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundMXN
XAFENdb x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF DRMXN
AIGANETFS AgricultureMXN
DXJZNWisdomTree Japan Equity UCITS ETFMXN
FEMUNFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETFMXN
SXRTNiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR AccMXN
DLSWisdomTree International SmallCap Dividend FundMXN
IEViShares Europe ETFMXN
DBJPXtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFMXN
FLOTiShares Floating Rate Bond ETFMXN
ARGTGlobal X MSCI Argentina ETFMXN
SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3XMXN
IDVYNiShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistMXN
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETFMXN
EZMWisdomTree US MidCap Earnings FundMXN
MDIVFirst Trust Multi-Asset Diversified Income Index FundMXN
IFVFirst Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETFMXN
DPKDirexion Daily Developed Markets Bear 3X SharesMXN
FBTFirst Trust NYSE Arca Biotechnology Index FundMXN
CLYiShares 10+ Year Credit Bond ETFMXN
XDNDNdb x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF DRMXN
XD5DNdb x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF DRMXN
DRIPDirexion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X SharesMXN
FEXFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX FundMXN
SIVRETFS Physical Silver SharesMXN
GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond EtfMXN
DGROiShares Core Dividend Growth ETFMXN
LEMBiShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETFMXN
DIABLOI10DIABLOI 10MXN
MCHIiShares MSCI China ETFMXN
EWMiShares MSCI Malaysia ETFMXN
SIZEiShares Edge MSCI USA Size Factor ETFMXN
D5BLNdb x-trackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF DRMXN
TANGuggenheim Solar ETFMXN
REZiShares Residential Real EstatMXN
IBTANiShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETFMXN
IWCiShares Micro-Cap ETFMXN
BBHVanEck Vectors Biotech ETFMXN
LQDENiShares USD Corp Bond UCITS ETFMXN
EWGiShares MSCI Germany ETFMXN
XPXDNdb x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index UCITS ETF DRMXN
CORPTRCISiShares Mexico Corporate Bond TRACMXN
TWMProShares UltraShort Russell2000MXN
VCSHVanguard Short-Term Corporate Bond ETFMXN
COPANETFS CopperMXN
VNMVanEck Vectors Vietnam ETFMXN
USLUnited States 12 Month Oil Fund LPMXN
BRZUDirexion Daily Brazil Bull 3X SharesMXN
VTIPVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFMXN
YINNDirexion Daily FTSE China Bull 3X SharesMXN
FEUZFirst Trust Eurozone AlphaDEX FundMXN
YYYYieldShares High Income ETFMXN
IUHCNiShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD AccMXN
EMMVNiShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD AccMXN
IVOVVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFMXN
RPGGuggenheim S&P 500 Pure Growth ETFMXN
JNUGDirexion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x SharesMXN
MEXRISKISISHARES MSCI MEXICO RISK TRCMXN
VTWOVanguard Russell 2000 ETFMXN
FIBRATC14FIBRATCMXN
FXNFirst Trust Energy AlphaDEX FundMXN
XMXWisdomtree Global EX-Mexico Equity FundMXN
XMKONdb x-trackers MSCI Korea TRN Index UCITS ETF DRMXN
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFMXN
DTDWisdomTree US Total DividendMXN
ENORiShares MSCI Norway ETFMXN
SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETFMXN
IWMONiShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD AccMXN
EWTiShares MSCI Taiwan ETFMXN
ERYDirexion Daily Energy Bear 3X SharesMXN
RUSLDirexion Daily Russia Bull 3x SharesMXN
EFAViShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETFMXN
LABUDirexion Daily S&P Biotech Bull 3X SharesMXN
HEDKNWisdomTree Europe Equity UCITS ETFMXN
FLTRVanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETFMXN
M10TRACISiShares S&P VALMER Mexico M10TRACMXN
VTWGVanguard Russell 2000 GrowthMXN
FGMFirst Trust Germany AlphaDEX FundMXN
XMAWNdb x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF DRMXN
MVOLNiShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETFMXN
FASDirexion Daily Financial Bull 3X SharesMXN
XMMENdb x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF DRMXN
USRTiShares Core US REIT ETFMXN
IMBANiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETFMXN
GASLDirexion Daily Natural Gas Related Bull 3X SharesMXN
GVIPGoldman Sachs Hedge Industry VIP ETFMXN
MORTVanEck Vectors Mortgage REIT Income ETFMXN
IEMBNiShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFMXN
ILTBiShares Core 10+ Year USD Bond ETFMXN
EDENiShares MSCI Denmark ETFMXN
IGOViShares International Treasury Bond ETFMXN
RTHVanEck Vectors Retail ETFMXN
RPVGuggenheim S&P 500 Pure Value ETFMXN
DWMWisdomTree International Equity FundMXN
SymbolETFWaluta
IWLDiShares Core MSCI World All Cap ETFAUD
IRUiShares Russell 2000 ETFAUD
YTMTL1XTB Units TLS 4.00% Sep-22AUD
YTMDX1XTB Units DXS 4.75% Nov-25AUD
CETFVanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 ETFAUD
IHOOiShares Global 100 AUD Hedged ETFAUD
ISOiShares S&P/ASX Small Ordinaries ETFAUD
IHEBISHARES JPM USD EM MK BD AUDAUD
YTMQF2XTB Units QAN 7.5% Jun-21AUD
IAFiShares CORE Composite Bond ETFAUD
IOZiShares S&P/ASX 200 ETFAUD
FAIRBetaShares Australian Sustainability Leaders ETFAUD
IXPiShares Global Telecom ETFAUD
YTMF05XTB Units NAB BBSW+0.85% May-19AUD
IAAiShares Asia 50 ETFAUD
HBRDBetaShares Active Australian Hybrids FundAUD
QOZBETASHARES FTSE RAFI AU 200AUD
ETPMPTETFS Metal Securities Australia Ltd - ETFS Physical PlatinumAUD
ISGiShares MSCI Singapore ETFAUD
USDBetaShares US Dollar ETFAUD
SMLLBetaShares Australian Small Companies Select FundAUD
WXHGSPDR S&P WORLD EX AUS HEDGEDAUD
AAABetaShares Australian High Interest Cash ETFAUD
YTMCTXXTB Units CTX 7.25% Nov-18AUD
GDXVanEck Vectors Gold Miners ETFAUD
YTMTLSXTB UNITS TLSAUD
UBUUBS IQ MSCI USA Ethical ETFAUD
IEMiShares MSCI Emerging Markets ETFAUD
YTMNVNXTB UNITS NVNAUD
VDGRVanguard Diversified Growth Index ETFAUD
FOODBetaShares Global Agriculture Companies ETF - Currency HedgedAUD
GLINAMP Capital Global Infrastructure Fund UnhedgedAUD
ETPMPDETFS Metal Securities Australia Ltd - ETFS Physical PalladiumAUD
YTMWBCXTB Units WBC 3.25% Jan-20AUD
IVEiShares MSCI EAFE ETFAUD
ETPMPMETFS Metal Securities Australia Ltd - ETFS Physical PM BasketAUD
BBUSBETASHARES US EQ STR BEAR-CHAUD
GOLDETFS Metal Securities Australia Ltd - ETFS Physical GoldAUD
IHCBiShares Global Corporate Bond AUD Hedged ETFAUD
VDBAVanguard Diversified Balanced Index ETFAUD
YTMF10XTB Units NAB BBSW+0.80% Jun-20AUD
MGEMAGELLAN GLOBAL EQUITIES FNDAUD
IHKiShares MSCI Hong Kong ETFAUD
ROBOETFS ROBO Global Robotics and Automation ETFAUD
BNKSBetaShares Global Banks ETF - Currency HedgedAUD
YTMSG1XTB UNITS SG1AUD
ETPMAGETFS Metal Securities Australia Ltd - ETFS Physical SilverAUD
YTMAP1XTB Units GPT 3.657% Aug-26AUD
YTMF04XTB Units NAB BBSW+0.88% Nov-18AUD
GGUSBetaShares Geared US Equity Fund - Currency HedgedAUD
OOOBetaShares Crude Oil Index ETF - Currency Hedged SyntheticAUD
MOGLMontgomery Global Equities Fund Managed FundAUD
VGADVanguard MSCI Index International Shares Hedged ETFAUD
YTMWESXTB UNITS WESAUD
QFNBetaShares S&P/ASX Financial Sector ETFAUD
QCBBetaShares Commodities Basket ETF - Currency Hedged SyntheticAUD
SSOSPDR S&P/ASX Small Ordinaries FundAUD
VAFVANGUARD AUST FI INTERST ETFAUD
MICHMagellan Infrastructure Fund - Currency HedgedAUD
VGSVanguard MSCI Index International Shares ETFAUD
PIXXPlatinum International Fund ETFAUD
IZZiShares China Large-Cap ETFAUD
WVOLiShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETFAUD
MONYUBS IQ Cash ETFAUD
YTMSG2XTB Units SGP 4.5% Nov-22AUD
IXIiShares Global Consumer Staples ETFAUD
BONDSPDR S&P/ASX Australian Bond FundAUD
YTMMG2XTB Units MGR 3.5% Sep-23AUD
QPONBetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETFAUD
RGBRussell Invest Aust Govt Bond ETFAUD
YTMDO1XTB Units DOW 4.5% Mar-22AUD
UBPUBS IQ MSCI ASIA APEX 50 ETHAUD
RARIRussell Invest Aust Responsible Inv ETFAUD
YTMDOWXTB Units DOW 5.75% Nov-18AUD
AUMFiShares Edge MSCI Australia Multifactor ETFAUD
YTMAWCXTB Units AWC 5.5% Nov-19AUD
HJPNBetaShares WisdomTree Japan ETF - Currency HedgedAUD
VIFVANGUARD INTL FI INDEX HEDGEAUD
VBNDVanguard Global Aggregate Bond Index Fund Hedged ETFAUD
ZOZIETFS S&P/ASX 100 ETFAUD
RVLRussell Invest Australian Value ETFAUD
ESTXETFS EURO STOXX 50 ETFAUD
FDIVVanEck Vectors S&P/ASX Franked Dividend ETFAUD
VHYVanguard Australian Shares High Yield ETFAUD
YTMSYDXTB Units SYD 7.75% Jul-18AUD
IKOiShares MSCI South Korea ETFAUD
YTMWB1XTB Units WBC 3.5% Jul-20AUD
SYISPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield FundAUD
YTMGPTXTB UNITS GPTAUD
UMAXBETASHARES S&P 500 YIELD MAXAUD
VTSVanguard Total Stock Market ETFAUD
YTMF09XTB Units MQG BBSW+1.10% Mar-20AUD
YTMSCGXTB UNITS YTMAUD
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFAUD
YTMF06XTB Units SUN BBSW+1.10% Apr-19AUD
UBEUBS IQ MSCI Europe Ethical ETFAUD
QAUBetaShares Gold Bullion ETF Currency HedgedAUD
ILCiShares S&P/ASX 20 ETFAUD
IJPiShares MSCI Japan ETFAUD
MVBVanEck Vectors Australian Bank ETFAUD
POUBetaShares British Pound ETFAUD
YTMANZXTB Units ANZ 3.25% Jun-20AUD
DIVUBS IQ Morningstar Australian Dividend Yield ETFAUD
IHDiShares S&P/ASX Dividend Opportunities ETFAUD
UBAUBS IQ MSCI Australia Ethical ETFAUD
VACFVanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETFAUD
BBOZBetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge FundAUD
VCFVANGUARD INTL CR SEC IN HEDGAUD
YTMCCAXTB Units CCA 4.25% Nov-19AUD
YTMWE1XTB UNITS WE1AUD
OZFSPDR S&P/ASX 200 Financials Ex A-REIT FundAUD
HACKBetaShares Global Cybersecurity ETFAUD
ZYAUETFS S&P/ASX 300 High Yield Plus ETFAUD
YTMBH1XTB Units BHP 3% Mar-20AUD
QUALMarket Vectors MSCI World ex Australia Quality ETFAUD
BILLiShares Core Cash ETFAUD
STWSPDR S&P/ASX 200 FundAUD
YTMF03XTB Units BOQ BBSW+1.00% Jun-18AUD
BEARBetashares Australian Equities Bear Hedge FundAUD
YTMMQGXTB Units MQG 3.25% Mar-20AUD
YTMDXSXTB UNITS DXSAUD
YTMGP1XTB Units APT 3.75% Oct-23AUD
GOVTSPDR S&P/ASX Australian Government Bond FundAUD
MVOLiShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETFAUD
YTMF01XTB Units AMP BBSW+0.87% Jun18AUD
IVViShares Core S&P 500 ETFAUD
HVSTBETASHARES AU DVD HARVESTERAUD
VAPVanguard Australian Property Securities Index ETFAUD
YTMNABXTB Units NAB 4.25% May-19AUD
VGBVanguard Australian Government Bond Index ETFAUD
YTMF11XTB Units WBC BBSW+0.90% Jul-20AUD
IFRAVanEck Vectors FTSE Global Infrastructure Hedged ETFAUD
YTMAPAXTB Units APA 7.75% Jul-20AUD
QMIXSPDR MSCI World Quality Mix FundAUD
RSMRussell Invest Aust Semi-Govt Bond ETFAUD
WEMGSPDR S&P Emerging Markets FundAUD
SPYSPDR S&P500 ETF TrustAUD
ZUSDETFS Physical US Dollar ETFAUD
YTMASTXTB Units AST 5.75% Jun-22AUD
VEUVanguard FTSE All-World ex-US ETFAUD
QUSBetaShares FTSE RAFI U.S. 1000 ETFAUD
COREETFS Global Core Infrastructure ETFAUD
KSMK2 Australian Small Cap FundAUD
QREBetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETFAUD
MVWVanEck Vectors Aus Equal Weight ETFAUD
RCBRussell Invest Aust Select Corp Bond ETFAUD
YTMLL1XTB UNITS LL1AUD
GROWSchroder Real Return FundAUD
YTMF07XTB Units ANZ BBSW+0.82% Apr-20AUD
YTMAGLXTB Units AGL 5% Nov-21AUD
YTMWOWXTB UNITS WOWAUD
YTMBOQXTB Units BOQ 4.00% Jun-18AUD
VDHGVanguard Diversified High Growth Index ETFAUD
YTMNA1XTB Units NAB 4% Dec-21AUD
IHWLiShares Core MSCI World All Cap AUD Hedged ETFAUD
WRLDBetaShares Managed Risk Global Share FundAUD
AUDSBetaShares Strong Australian Dollar Hedge FundAUD
ZGOLANZ ETFS Physical Gold ETFAUD
YTMSGPXTB UNITS SGPAUD
DRUGBetaShares Global Healthcare ETF - Currency HedgedAUD
YTMQF3XTB Units QAN 7.75% May-22AUD
VGEVANGUARD FTSE EMERG MKTS ETFAUD
EX20BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETFAUD
IHHYISHARES GLB HIGH YLD BD A HGAUD
PLUSVanEck Vectors Australian Corporate Bond Plus ETFAUD
VEQVanguard FTSE Europe Shares ETFAUD
MVRVanEck Vectors Australian Resources ETFAUD
QAGBetaShares Agriculture ETF - Currency Hedged SyntheticAUD
EEUBetaShares Euro ETFAUD
YTMTCLXTB Units TCL 4.90% Dec-21AUD
VAEVanguard FTSE Asia ex-Japan Shares Index ETFAUD
VASVanguard Australian Shares Index ETFAUD
FLOTVanEck Vectors Australian Floating Rate ETFAUD
YTMF08XTB Units BOQ BBSW+1.07% Nov-19AUD
OZRSPDR S&P/ASX 200 Resources FundAUD
UBJUBS IQ MSCI JAPAN ETHICAL ETAUD
ETHIBetaShares Global Sustainability Leaders ETFAUD
MNRSBetashares Global Gold Miners Etf-Currency HedgedAUD
YTMQF1XTB Units QAN 6.5% Apr-20AUD
DJRESPDR Dow Jones Global Real Estate FundAUD
YTMIPLXTB UNITS IPLAUD
ILBiShares Government Inflation ETFAUD
IOOiShares Global 100 ETFAUD
WXOZSPDR S&P WORLD EX AUSTRALIAAUD
NDQBetaShares NASDAQ 100 ETFAUD
YTMAZJXTB UNITS AZJAUD
ZYUSETFS S&P 500 High Yield Low Volatility ETFAUD
KIIK2 GLOBAL EQUITIES FUNDAUD
SWTZSwitzer Dividend Growth FundAUD
WDMFiShares Edge MSCI World Multifactor ETFAUD
ETFUBS IQ Morningstar Australia Quality ETFAUD
MHGMagellan Global Equities Fund - Currency HedgedAUD
ISECiShares Enhanced Cash ETFAUD
RENTAMP Capital Global Property Securities Fund UnhedgedAUD
IHVViShares S&P 500 AUD Hedged ETFAUD
MOATVanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETFAUD
VDCOVanguard Diversified Conservative Index ETFAUD
YTMMGRXTB UNITS MGRAUD
FUELBetaShares Global Energy Companies ETF - Currency HedgedAUD
IGBiShares Treasury ETFAUD
MVAVanEck Vectors Australian Property ETFAUD
YMAXBETASHARES AUS TOP 20 EQ YLDAUD
VLCVanguard MSCI Australian Large Companies ETFAUD
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETFAUD
MVEVaneck Vectors S&P/ASX Midcap ETFAUD
GEARBetaShares Geared Australian Equity FundAUD
MVSVanEck Vectors Small Companies Masters ETFAUD
PAXXPlatinum Asia Fund ETFAUD
IBKiShares MSCI BRIC ETFAUD
UBWUBS IQ MSCI World ex Australia Ethical ETFAUD
VSOVanguard MSCI Australian Small Companies ETFAUD
IXJiShares Global Healthcare ETFAUD
IEUiShares Europe ETFAUD
SFYSPDR S&P/ASX 50 FundAUD
RDVRussell Invest High Div Aust Shares ETFAUD
WDIVSPDR S&P Global Dividend FundAUD
YANKBetaShares Strong US Dollar Hedge FundAUD
DMKTAMP Capital Dynamic Markets Fund Hedge FundAUD
HEURBetaShares WisdomTree Europe ETF - Currency HedgedAUD
AUSTBetaShares Managed Risk Australian Share FundAUD
SLFSPDR S&P/ASX 200 Listed Property FundAUD
ZCNHETFS Physical Renminbi ETFAUD
TECHETFS Morningstar Global Technology ETFAUD
SymbolETFWaluta
83170iShares Core KOSPI 200 Index ETFCNH
3171ComStage 1 Dax UCITS ETFHKD
2838Hang Seng Investment Index Funds Series III - Hang Seng FTSE China 50 ETFHKD
82847iShares FTSE 100 Index ETFCNH
7228Samsung HSCEI Daily 2X Leveraged ProductHKD
3080Ping An of China CSI 5-10 Y CGB ETFHKD
3081ValueGold ETFHKD
7230Mirae Asset Horizons Hang Seng China Enterprises Index Daily 2x Leveraged ProducHKD
3137CSOP ETF Series - CSOP CES China A80 ETFHKD
7205Samsung HSI Daily 2X Leveraged ProductHKD
3132C-Shares CSI Healthcare Index ETFHKD
3127Mirae Asset Horizons CSI 300 ETFHKD
7388CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -1x Inverse ProductHKD
2847iShares FTSE 100 Index ETFHKD
83137CSOP ETF Series - CSOP CES China A80 ETFCNH
3160BMO MSCI Japan Hedged to USD ETFHKD
82833Hang Seng Investment Index Funds Series II - Hang Seng Index ETFCNH
2819ABF Hong Kong Bond Index FundHKD
7221ChinaAMC Direxion Hang Seng Index Daily 2x Leveraged ProductHKD
3143BMO Hong Kong Banks ETFHKD
83008China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETFCNH
3097Mirae Asset Horizons S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETFHKD
3024W.I.S.E. - SSE 50 China TrackerHKD
3128Hang Seng China A Share ETF Series - Hang Seng China A Industry Top Index ETFHKD
7231Mirae Asset Horizons Hang Seng Index Daily 2x Leveraged ProductHKD
83100E Fund CSI 100 A-Share ETF RQFIICNH
3110Mirae Asset Horizons Hang Seng High Dividend Yield ETFHKD
3070Ping An of China CSI HK Dividend ETFHKD
3161XIE Shares FTSE Chimerica ETFHKD
3136Harvest MSCI China A 50 Index ETFHKD
3149CSOP MSCI China A International ETFHKD
3146iShares DAX Index ETFHKD
2801iShares MSCI China Index ETFHKD
83188ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFCNH
7261ChinaAMC Direxion NASDAQ-100 Daily 2x Leveraged ProductHKD
7312Samsung HSI Daily -1X Inverse ProductHKD
7335CSOP Nifty 50 Daily -1x Inverse ProductHKD
3027db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETFHKD
7315Mirae Asset Horizons Topix Daily -1X Inverse ProductHKD
2832Bosera FTSE China A50 Index ETFHKD
83162iShares MSCI China A International Index ETFCNH
3082db x-trackers MSCI Malaysia TRN Index UCITS ETF DR- 1CHKD
3107C-Shares CSI Consumer Staples Index ETFHKD
7200CSOP Hang Seng Index Daily 2x Leveraged ProductHKD
3102XIE Shares CLSA GARY ETFHKD
2824Lippo Select HK & Mainland Property ETFHKD
7362Mirae Asset Horizons Hang Seng China Enterprises Index Daily -1x Inverse ProductHKD
83136Harvest MSCI China A 50 Index ETFCNH
3056Mirae Asset Horizons S&P Global Consumer Brands ETFHKD
3084Value Japan ETFHKD
2836iShares Core S&P BSE SENSEX India Index ETFHKD
7341ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Index Daily -1x Inverse ProductHKD
3055db x-trackers MSCI China TRN Index UCITS ETF DRHKD
82811Haitong CSI300 Index ETFCNH
2833Hang Seng Investment Index Funds Series II - Hang Seng Index ETFHKD
3175Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETFHKD
3126VANGUARD FTSE JAPAN INDEX EFHKD
82823iShares FTSE A50 China Index ETFCNH
3016db x-trackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF DRHKD
83118Harvest MSCI China A Index ETFCNH
3173Premia CSI Caixin China New Economy ETFHKD
82828Hang Seng Investment Index Funds Series - H-Share Index ETFCNH
3010iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETFHKD
3065db x-trackers MSCI Singapore IM TRN Index UCITS ETF DRHKD
3170iShares Core KOSPI 200 Index ETFHKD
2848db x-trackers MSCI Korea TRN Index UCITS ETF DRHKD
3060Value Taiwan ETFHKD
83129CSOP China CSI300 Smart ETFCNH
3085VANGUARD FTSE AS EX JA HD EFHKD
3156GFI MSCI China A International ETFHKD
2835Mirae Asset Horizons KOSPI 200 ETFHKD
82808E Fund Citi Chinese Government Bond 5-10 Years Index ETFCNH
82822CSOP FTSE China A50 ETFCNH
3046Value China ETFHKD
3020db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETFHKD
3087db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETFHKD
3115iShares Core Hang Seng Index ETFHKD
83149CSOP MSCI China A International ETFCNH
2805Vanguard FTSE Asia Ex Japan Index ETFHKD
3049db x-trackers CSI300 UCITS ETFHKD
2843Amundi FTSE China A50 Index ETFHKD
2828Hang Seng Investment Index Funds Series - H-Share Index ETFHKD
2840SPDR Gold SharesHKD
3092db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF DRHKD
3048db x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF DRHKD
2827BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker FundHKD
83128Hang Seng China A Share ETF Series - Hang Seng China A Industry Top Index ETFCNH
83120E Fund CES China 120 Index ETFCNH
2823iShares FTSE A50 China Index ETFHKD
3041Value Korea ETFHKD
3021CSOP MSCI T50 ETFHKD
2808E Fund Citi Chinese Government Bond 5-10 Years Index ETFHKD
7336Mirae Asset Horizons Hang Seng Index Daily -1x Inverse ProductHKD
3015db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETFHKD
3121BMO MSCI Asia Pacific Real Estate ETFHKD
7322Mirae Asset Horizons S&P 500 Daily -1X Inverse ProductHKD
83199CSOP China 5-Year Treasury Bond ETFCNH
7202CSOP Nifty 50 Daily 2x Leveraged ProductHKD
2800Tracker Fund of Hong Kong LtdHKD
3147CSOP SZSE ChiNext ETFHKD
3100E Fund CSI 100 A-Share ETF RQFIIHKD
3095Value China A-Share ETFHKD
83081ValueGold ETFCNH
3118Harvest MSCI China A Index ETFHKD
3101VANGUARD FTSE DEVE EUR I-ETFHKD
7300CSOP Hang Seng Index Daily -1x Inverse ProductHKD
7328Samsung HSCEI Daily -1X Inverse ProductHKD
3155iShares Euro Stoxx 50 Index ETFHKD
3188ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFHKD
3073SPDR FTSE Greater China ETFHKD
3120E Fund CES China 120 Index ETFHKD
3140Vanguard S&P 500 Index ETF Hong KongHKD
2802iShares MSCI Emerging Asia Index ETFHKD
3116XIE Shares FTSE Gold Miners ETFHKD
3199CSOP China 5-Year Treasury Bond ETFHKD
3197ChinaAMC MSCI China A Inclusion Index ETFHKD
7267ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Index Daily 2x Leveraged ProductHKD
83155iShares Euro Stoxx 50 Index ETFCNH
3165BMO MSCI Europe Quality Hedged to USD ETFHKD
3162iShares MSCI China A International Index ETFHKD
7225Mirae Asset Horizons Topix Daily 2X Leveraged ProductHKD
3099db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index UCITS ETFHKD
3012Amundi Hang Seng HK 35 Index ETFHKD
2811Haitong CSI300 Index ETFHKD
83146iShares DAX Index ETFCNH
7288CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily 2x Leveraged ProductHKD
3040Mirae Asset Horizons MSCI China ETFHKD
83074iShares Core MSCI Taiwan Index ETFCNH
83168Hang Seng RMB Gold ETFCNH
2803Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETFHKD
3007db x-trackers FTSE China 50 UCITS ETF DRHKD
3141BMO Asia USD Investment Grade Bond ETFHKD
3008China Universal International ETF Series C-Shares CSI 300 Index ETFHKD
7331ChinaAMC Direxion NASDAQ-100 Daily -1x Inverse ProductHKD
3074iShares Core MSCI Taiwan Index ETFHKD
3019db x-trackers MSCI World Index UCITS ETFHKD
3129CSOP China CSI300 Smart ETFHKD
83122CSOP China Ultra Short-Term Bond ETFCNH
82834iShares NASDAQ 100 Index ETFCNH
83156GFI MSCI China A International ETFCNH
83095Value China A-Share ETFCNH
2834iShares NASDAQ 100 Index ETFHKD
7321ChinaAMC Direxion Hang Seng Index Daily -1x Inverse ProductHKD
2822CSOP FTSE China A50 ETFHKD
3036db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETF DRHKD
3122CSOP China Ultra Short-Term Bond ETFHKD
3086BMO Nasdaq 100 ETFHKD
83147CSOP SZSE ChiNext ETFCNH
2821ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDUSD
2846iShares Core CSI 300 Index ETFHKD
7210XIE Shares Chimerica FTSE N Share Daily 2x Leveraged ProductHKD
82832Bosera FTSE China A50 Index ETFCNH
3157ChinaAMC Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCap Index ETFHKD
3135CSOP WTI Oil Annual Roll December Futures ER ETFHKD
3177ComStage 1 DivDAX UCITS ETFHKD
83127Mirae Asset Horizons CSI 300 ETFCNH
3145BMO Asia High Dividend ETFHKD
7242E Fund Yuanta Hang Seng Index Daily 2x Leveraged ProductHKD
83132C-Shares CSI Healthcare Index ETFCNH
3043db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index UCITS ETF DRHKD
83107C-Shares CSI Consumer Staples Index ETFCNH
83012Amundi Hang Seng HK 35 Index ETFCNH
7302E Fund Yuanta Hang Seng Index Daily -1x Inverse ProductHKD
3167ICBC CSOP S&P New China Sectors ETFHKD
2825BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI HK100 TrackerHKD
7222Mirae Asset Horizons S&P 500 Daily 2X Leveraged ProductHKD

Poniższa tabela zawiera przegląd funduszy ETF dostępnych poprzez CFD.

SymbolETF / CFDWaluta
VONGVanguard Russell 1000 Growth ETFUSD
VISVanguard Industrials ETFUSD
EWZiShares MSCI Brazil ETFUSD
NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFUSD
IEViShares Europe ETFUSD
FDNFirst Trust Dow Jones Internet Index FundUSD
VAWVanguard Materials ETFUSD
TQQQProShares UltraPro QQQUSD
SLYVSPDR S&P 600 Small CapValue ETFUSD
XLGGuggenheim S&P 500 Top 50 ETFUSD
GVIiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFUSD
PRFPowershares FTSE RAFI US 1000 PortfolioUSD
ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFUSD
EWSiShares MSCI Singapore ETFUSD
EMLPFirst Trust North American Energy Infrastructure FundUSD
MTUMiShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETFUSD
HYDVanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETFUSD
AMJJPMorgan Alerian MLP Index ETNUSD
DJPiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETNUSD
PHOPowerShares Water Resources PortfolioUSD
SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
QDFFlexShares Quality Dividend Index FundUSD
IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFUSD
GSYGuggenheim Ultra Short Duration ETFUSD
EPPiShares MSCI Pacific ex Japan ETFUSD
RSPGuggenheim S&P 500 Equal Weight ETFUSD
VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETFUSD
ITMVanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal Index ETFUSD
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustUSD
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFUSD
WIPSPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ETFUSD
FFTYInnovator IBD 50 ETFUSD
EMHYiShares Emerging Markets High Yield Bond ETFUSD
DEMWisdomTree Emerging Markets High Dividend FundUSD
VONEVanguard Russell 1000USD
FTAFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX FundUSD
FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX FundUSD
DHSWisdomTree US High Dividend FundUSD
TBTProShares UltraShort 20+ Year TreasuryUSD
VMBSVanguard Mortgage-Backed Securities ETFUSD
INDYiShares India 50 ETFUSD
SCHDSchwab US Dividend Equity ETFUSD
TDIVFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundUSD
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFUSD
GLDSPDR Gold SharesUSD
IEURiShares Core MSCI Europe ETFUSD
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFUSD
IHIiShares U.S. Medical Devices ETFUSD
REMiShares Mortgage Real Estate EUSD
DBJPXtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFUSD
GUNRFlexShares Global Upstream Natural Resources Index FundUSD
IWFiShares Russell 1000 Growth ETFUSD
KXIiShares Global Consumer Staples ETFUSD
GXCSPDR S&P China ETFUSD
XLREReal Estate Select Sector SPDR FundUSD
VCRVanguard Consumer Discretionary ETFUSD
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETFUSD
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETFUSD
IYWiShares US Technology ETFUSD
EWCiShares MSCI Canada ETFUSD
XLVHealth Care Select Sector SPDR FundUSD
VBKVanguard Small-Cap Growth ETFUSD
VTVVanguard Value ETFUSD
GDXJVanEck Vectors Junior Gold Miners ETFUSD
DESWisdomTree US SmallCap Dividend FundUSD
IXCiShares Global Energy ETFUSD
IGOViShares International Treasury Bond ETFUSD
IFGLiShares International Developed Real Estate ETFUSD
FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETFUSD
OIHVanEck Vectors Oil Services ETUSD
DGSWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundUSD
ACWXiShares MSCI ACWI ex US ETFUSD
SCHPSchwab US TIPs ETFUSD
FTSMFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFUSD
ITBiShares U.S. Home Construction ETFUSD
EUFNiShares MSCI Europe Financials ETFUSD
EWLiShares MSCI Switzerland Capped ETFUSD
QQEWFirst Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index FundUSD
JPINJPMorgan Diversified Return International Equity ETFUSD
IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFUSD
GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFUSD
VGLTVanguard Long-Term Treasury ETFUSD
PGXPowerShares Preferred PortfolioUSD
SCHMSchwab U.S. Mid-Cap ETFUSD
SCHXSchwab US Large-Cap ETFUSD
EIDOiShares MSCI Indonesia ETFUSD
VUSEVident Core US Equity ETFUSD
IYGiShares U.S. Financial Services ETFUSD
THDiShares MSCI Thailand Capped ETFUSD
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUSD
EWXSPDR S&P Emerging Markets SmallCap ETFUSD
RSXVanEck Vectors Russia ETFUSD
HYLSFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETFUSD
IWDiShares Russell 1000 Value ETFUSD
HDViShares Core High Dividend ETFUSD
BNDVanguard Total Bond Market ETFUSD
IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETFUSD
EFAViShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETFUSD
CIUiShares Intermediate Credit Bond ETFUSD
KBWBPowerShares KBW Bank PortfolioUSD
VIGVanguard Dividend Appreciation ETFUSD
IOOiShares Global 100 ETFUSD
DBCPowerShares DB Commodity Index Tracking FundUSD
GDXVanEck Vectors Gold Miners ETFUSD
DLSWisdomTree International SmallCap Dividend FundUSD
VSSVanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETFUSD
IYEiShares U.S. Energy ETFUSD
VCLTVanguard Long-Term Corporate Bond ETFUSD
STPZPIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundUSD
RPVGuggenheim S&P 500 Pure Value ETFUSD
IPESPDR Bloomberg Barclays TIPS ETFUSD
IWCiShares Micro-Cap ETFUSD
VTWOVanguard Russell 2000 ETFUSD
SLYGSPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFUSD
IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETFUSD
XTiShares Exponential Technologies ETFUSD
PFFiShares US Preferred Stock ETFUSD
SPYSPDR S&P500 ETF TrustUSD
FEPFirst Trust Europe AlphaDEX FundUSD
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFUSD
SVXYProShares Short VIX Short-Term Futures ETFUSD
EWAiShares MSCI Australia ETFUSD
SHViShares Short Treasury Bond ETFUSD
ACWViShares Edge MSCI Min Vol Global ETFUSD
SHProShares Short S&P500USD
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFUSD
SPHDPowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility PortfolioUSD
XMLVPowerShares S&P MidCap Low Volatility PortfolioUSD
ILFiShares Latin America 40 ETFUSD
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFUSD
FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX FundUSD
IYFiShares US Financials ETFUSD
IDViShares International Select Dividend ETFUSD
SDYSPDR S&P Dividend ETFUSD
JNKSPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETFUSD
IWRiShares Russell Mid-Cap ETFUSD
MGVVanguard Mega Cap Value ETFUSD
MUBiShares National Muni Bond ETFUSD
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders IndexUSD
BABPowerShares Taxable Municipal PortfolioUSD
VDEVanguard Energy ETFUSD
DBEFXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFUSD
XLBMaterials Select Sector SPDR FundUSD
HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETFUSD
SNLNHighland/iBoxx Senior Loan ETFUSD
SOXXiShares PHLX Semiconductor ETFUSD
EWGiShares MSCI Germany ETFUSD
IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFUSD
RWXSPDR Dow Jones International Real Estate ETFUSD
BNDXVanguard Total International Bond ETFUSD
STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFUSD
PZAPowerShares National AMT-Free Municipal Bond PortfolioUSD
MINTPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundUSD
HYSPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded FundUSD
IGMiShares North American Tech ETFUSD
MGKVanguard Mega Cap Growth ETFUSD
PIDPowerShares International Dividend Achievers PortfolioUSD
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFUSD
EWIiShares MSCI Italy ETFUSD
DGROiShares Core Dividend Growth ETFUSD
OILiPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETNUSD
SCHASchwab US Small-Cap ETFUSD
VOXVanguard Telecommunication Services ETFUSD
VOVanguard Mid-Cap ETFUSD
CWBSPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETFUSD
EFGiShares MSCI EAFE Growth ETFUSD
FIHDFI Enhanced Global High Yield ETN/UBSUSD
QTECFirst Trust NASDAQ-100 Technology Index FundUSD
INDAiShares MSCI India ETFUSD
TOTLSPDR Doubleline Total Return Tactical ETFUSD
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETFUSD
IBBiShares Nasdaq Biotechnology ETFUSD
VGITVanguard Intermediate-Term Treasury ETFUSD
BONDPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundUSD
XLFFinancial Select Sector SPDR FundUSD
ISTBiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFUSD
DBOPowerShares DB Oil FundUSD
IYRiShares U.S. Real Estate ETFUSD
TIPiShares TIPS Bond ETFUSD
FLOTiShares Floating Rate Bond ETFUSD
DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth FundUSD
IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETFUSD
PKWPowerShares Buyback Achievers PortfolioUSD
SPLVPowerShares S&P 500 Low Volatility PortfolioUSD
CLYiShares 10+ Year Credit Bond ETFUSD
MCHIiShares MSCI China ETFUSD
FMiShares MSCI Frontier 100 ETFUSD
XLEEnergy Select Sector SPDR FundUSD
AMLPAlerian MLP ETFUSD
VEAVanguard FTSE Developed Markets ETFUSD
FXRFirst Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX FundUSD
FXDFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundUSD
SCHFSchwab International Equity ETFUSD
SRLNSPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETFUSD
CDCVictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
SDOGALPS Sector Dividend Dogs ETFUSD
SPIBSPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFUSD
AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFUSD
IYJiShares U.S. Industrials ETFUSD
DBEUXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFUSD
EWWiShares MSCI Mexico Capped ETFUSD
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETFUSD
PSCTPowerShares S&P SmallCap Information Technology PortfolioUSD
JKDiShares Morningstar Large-Cap ETFUSD
IDUiShares US Utilities ETFUSD
IXJiShares Global Healthcare ETFUSD
EWHiShares MSCI Hong Kong ETFUSD
BWXSPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETFUSD
RYTGuggenheim S&P 500 Equal Weight Technology ETFUSD
IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETFUSD
EFAiShares MSCI EAFE ETFUSD
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETFUSD
ANGLVanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETFUSD
VEUVanguard FTSE All-World ex-US ETFUSD
FXOFirst Trust Financial AlphaDEX FundUSD
VXUSVanguard Total International Stock ETFUSD
VOOVanguard S&P 500 ETFUSD
VTIPVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFUSD
IGViShares North American Tech-Software ETFUSD
IYCiShares U.S. Consumer Services ETFUSD
XMESPDR S&P Metals & Mining ETFUSD
SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFUSD
VFHVanguard Financials ETFUSD
MDIVFirst Trust Multi-Asset Diversified Income Index FundUSD
FVDFirst Trust Value Line Dividend Index FundUSD
IYHiShares U.S. Healthcare ETFUSD
KBESPDR S&P Bank ETFUSD
IWOiShares Russell 2000 Growth ETFUSD
IYYiShares Dow Jones U.S. ETFUSD
USMViShares Edge MSCI Min Vol USA ETFUSD
ELDWisdomTree Emerging Markets Local Debt FundUSD
DBAPowerShares DB Agriculture FundUSD
UGAZVelocityShares 3x Long Natural Gas ETNUSD
EPIWisdomTree India Earnings FundUSD
TFISPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETFUSD
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFUSD
EMBiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETFUSD
VYMIVanguard International High Dividend Yield ETFUSD
SGOLETFS Physical Swiss Gold SharesUSD
EWQiShares MSCI France ETFUSD
SDSProShares UltraShort S&P500USD
EWTiShares MSCI Taiwan ETFUSD
DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETFUSD
EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETFUSD
UNGUnited States Natural Gas Fund LPUSD
IGEiShares North American Natural Resources ETFUSD
HEFAiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFUSD
PRFZPowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PortfolioUSD
VCSHVanguard Short-Term Corporate Bond ETFUSD
PCYPowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PortfolioUSD
SPXUProShares UltraPro Short S&P 500USD
EFViShares MSCI EAFE Value ETFUSD
VRPPowerShares Variable Rate Preferred PortfolioUSD
EWUiShares MSCI United Kingdom ETFUSD
PEYPowerShares High Yield Equity Dividend Achievers PortfolioUSD
VTIVanguard Total Stock Market ETFUSD
DWXSPDR S&P International Dividend ETFUSD
QUALiShares Edge MSCI USA Quality Factor ETFUSD
SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFUSD
PHBPowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond PortfolioUSD
MBBiShares MBS ETFUSD
VDCVanguard Consumer Staples ETFUSD
IFVFirst Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETFUSD
VIOOVanguard S&P Small-Cap 600 ETFUSD
VXXiPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNUSD
VUGVanguard Growth ETFUSD
EWJiShares MSCI Japan ETFUSD
VHTVanguard Health Care ETFUSD
ECONColumbia Emerging Markets Consumer ETFUSD
IATiShares US Regional Banks ETFUSD
RPGGuggenheim S&P 500 Pure Growth ETFUSD
SCHHSchwab U.S. REIT ETFUSD
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETFUSD
PWVPowerShares Dynamic Large Cap Value PortfolioUSD
XPHSPDR S&P Pharmaceuticals ETFUSD
MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF TrustUSD
IWViShares Russell 3000 ETFUSD
SCHOSchwab Short-Term U.S. Treasury ETFUSD
BILSPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETFUSD
HACKETFMG Prime Cyber Security ETFUSD
EWMiShares MSCI Malaysia ETFUSD
IHEiShares US Pharmaceuticals ETFUSD
TBFProShares Short 20+ Year TreasuryUSD
SHMSPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETFUSD
SPDWSPDR Portfolio Developed World ex-US ETFUSD
XARSPDR S&P Aerospace & Defense ETFUSD
ITAiShares US Aerospace & Defense ETFUSD
KWEBKraneShares CSI China Internet ETFUSD
ECHiShares MSCI Chile Capped ETFUSD
XBISPDR S&P Biotech ETFUSD
DVYiShares Select Dividend ETFUSD
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFUSD
HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFUSD
CFOVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFUSD
VLUEiShares Edge MSCI USA Value Factor ETFUSD
GMFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFUSD
IWBiShares Russell 1000 ETFUSD
SPABSPDR Portfolio Aggregate Bond ETFUSD
FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundUSD
QLDProShares Ultra QQQUSD
VGSHVanguard Short-Term Treasury ETFUSD
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFUSD
IYMiShares U.S. Basic Materials ETFUSD
DTNWisdomTree US Dividend ex-Financials FundUSD
IVWiShares S&P 500 Growth ETFUSD
VVVanguard Large-Cap ETFUSD
SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFUSD
VONVVanguard Russell 1000 ValueUSD
XLKTechnology Select Sector SPDR FundUSD
FNCLFidelity MSCI Financials Index ETFUSD
TURiShares MSCI Turkey ETFUSD
MDYGSPDR S&P 400 Mid CapGrowth ETFUSD
XLUUtilities Select Sector SPDR FundUSD
HEDJWisdomTree Europe Hedged Equity FundUSD
EZUiShares MSCI Eurozone ETFUSD
MGCVanguard Mega Cap ETFUSD
GOVTiShares US Treasury Bond ETFUSD
SPSBSPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFUSD
EWPiShares MSCI Spain ETFUSD
KIESPDR S&P Insurance ETFUSD
VGTVanguard Information Technology ETFUSD
FXHFirst Trust Health Care AlphaDEX FundUSD
PGFPowerShares Financial Preferred PortfolioUSD
IGFiShares Global Infrastructure ETFUSD
CVYGuggenheim Multi-Asset Income ETFUSD
SMHVanEck Vectors Semiconductor ETFUSD
USCIUnited States Commodity Index FundUSD
ERUSiShares MSCI Russia ETFUSD
IUSBiShares Core Total USD Bond Market ETFUSD
EEMViShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETFUSD
ITOTiShares Core S&P Total US Stock Market ETFUSD
VBVanguard Small-Cap ETFUSD
FTSLFirst Trust Senior Loan ETFUSD
HEWGiShares Currency Hedged MSCI Germany ETFUSD
IYKiShares US Consumer Goods ETFUSD
SCHBSchwab US Broad Market ETFUSD
SLViShares Silver TrustUSD
PPLTETFS Physical Platinum SharesUSD
VBNDVident Core U.S. Bond Strategy FundUSD
XHBSPDR S&P Homebuilders ETFUSD
OEFiShares S&P 100 ETFUSD
PDPPowerShares DWA Momentum PortfolioUSD
VOEVanguard Mid-Cap Value ETFUSD
SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3XUSD
IVViShares Core S&P 500 ETFUSD
TDTTFlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index FundUSD
BKLNPowerShares Senior Loan PortfolioUSD
FEXFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX FundUSD
VIGIVanguard International Dividend Appreciation ETFUSD
MLPIETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETNUSD
SJNKSPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETFUSD
FVFirst Trust Dorsey Wright Focus 5 ETFUSD
ICFiShares Cohen & Steers REIT ETFUSD
DFEWisdomTree Europe SmallCap Dividend FundUSD
LITGlobal X Lithium & Battery Tech ETFUSD
FPEFirst Trust Preferred Securities and Income ETFUSD
ACWIiShares MSCI ACWI ETFUSD
EDVVanguard Extended Duration Treasury ETFUSD
VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond ETFUSD
VYMVanguard High Dividend Yield ETFUSD
ROBOROBO Global Robotics and Automation Index ETFUSD
NEARiShares Short Maturity Bond ETFUSD
BLVVanguard Long-Term Bond ETFUSD
BBHVanEck Vectors Biotech ETFUSD
VXFVanguard Extended Market ETFUSD
SKYYFirst Trust Cloud Computing ETFUSD
SIVRETFS Physical Silver SharesUSD
IYTiShares Transportation Average ETFUSD
XESSPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFUSD
IAUiShares Gold TrustUSD
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETFUSD
QQQPowerShares QQQ Trust Series 1USD
NUGTDirexion Daily Gold Miners Index Bull 3X SharesUSD
VGKVanguard FTSE Europe ETFUSD
IWNiShares Russell 2000 Value ETFUSD
BSVVanguard Short-Term Bond ETFUSD
TNADirexion Daily Small Cap Bull 3X SharesUSD
SPHQPowerShares S&P 500 Quality PortfolioUSD
IVEiShares S&P 500 Value ETFUSD
DONWisdomTree US MidCap Dividend FundUSD
GNRSPDR S&P Global Natural Resources ETFUSD
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Index ETFUSD
FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFUSD
ONEQFidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETFUSD
GWXSPDR S&P International Small Cap ETFUSD
XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR FundUSD
GSGiShares S&P GSCI Commodity Indexed TrustUSD
IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFUSD
VPUVanguard Utilities ETFUSD
VOOGVanguard S&P 500 Growth ETFUSD
RWOSPDR Dow Jones Global Real Estate ETFUSD
BIVVanguard Intermediate-Term Bond ETFUSD
DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 3X SharesUSD
XOPSPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFUSD
DXJWisdomTree Japan Hedged Equity FundUSD
VOTVanguard Mid-Cap Growth ETFUSD
FEZSPDR EURO STOXX 50 ETFUSD
SCHRSchwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETFUSD
VIDIVident International Equity FundUSD
XRTSPDR S&P Retail ETFUSD
EMLCVanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFUSD
FLGECredit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETNUSD
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X SharesUSD
UUPPowerShares DB US Dollar Index Bullish FundUSD
LMBSFirst Trust Low Duration Opportunities ETFUSD
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFUSD
MOOVanEck Vectors Agribusiness ETFUSD
IWMiShares Russell 2000 ETFUSD
VBRVanguard Small-Cap Value ETFUSD
CSJiShares 1-3 Year Credit Bond ETFUSD
XIVVelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETNUSD
SCHESchwab Emerging Markets Equity ETFUSD
VPLVanguard FTSE Pacific ETFUSD
KRESPDR S&P Regional Banking ETFUSD
VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFUSD
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR FundUSD
DLNWisdomTree US LargeCap Dividend FundUSD
FXIiShares China Large-Cap ETFUSD
SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETFUSD
VTVanguard Total World Stock ETFUSD
IXNiShares Global Tech ETFUSD
VNQVanguard REIT ETFUSD
CREDiShares US Credit Bond ETFUSD
USOUnited States Oil Fund LPUSD
XLIIndustrial Select Sector SPDR FundUSD
RWRSPDR Dow Jones REIT ETFUSD
SPTLSPDR Portfolio Long Term Treasury ETFUSD
FTXOFirst Trust Nasdaq Bank ETFUSD
EWYiShares MSCI South Korea ETFUSD
FBTFirst Trust NYSE Arca Biotechnology Index FundUSD
exclamationamrk-75x75

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

64 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

[/lynx_se_content][/lynx_se_section]

Istnieje możlwiość handlu amerykańskimi funduszami ETF poprzez kontrakty CFD, które  są dostępne jako alternatywa dla handlu na ETF. Aby zapoznać się z listą amerykańskich ETF, które można również handlować jako kontrakty CFD, zapoznaj się z następującą stroną. W artykule tym omówiono, czym są kontrakty CFD oraz zalety i wady kontraktów CFD. 


Czym jest CFD?

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) to produkt finansowy, który umożlwia handel, zarówno na wzrostach jak i spadkach ceny instrumentu bazowego. Jest to rzeczywiście umowa pomiędzy dwoma stronami kupującym i sprzedającym do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. Różnica w wartości kursowej (na przykład akcji lub ETF) jest rozliczana od momentu zawarcia umowy. Kupując CFD nie jest właścicielem instrumentu bazowego.

Rozliczenie zysku lub straty następuje po zamknięciu pozycji. W przypadku kontraktów CFD można zareagować zarówno na wzrost cen (pozycja długa) jak i na spadek cen (pozycja krótka) akcji lub ETF.

Kontrakty CFD są dostępne dla wielu różnych instrumentów bazowych. Za pośrednictwem LYNX można handlować kontraktami CFD na akcje, ETF lub indeksy. CFD zawsze reprezentuje wartość danego instrumentu bazowego. Aby wyjaśnić: jeden kontrakt CFD na Facebook ma teraz wartość około 181 USD, jeden CFD dla SPY ETF ma teraz wartość około 272 USD.

Jakie są plusy i minusy kontraktów CFD?

Kupowanie CFD odbywa się w taki sam sposób jak zakup akcji lub ETF. Kupując CFD, zajmujesz długą pozycję i tym samym reagujesz na wzrost cen. Jeśli sprzedajesz kontrakty CFD, zajmujesz krótką pozycję i tym samym reagujesz na spadek cen aktywów bazowych. Ceny kupna i sprzedaży kontraktów CFD są zasadniczo takie same, jak ceny bazowego składnika aktywów. Wszelkie wypłaty dywidend są dokonywane na Twój rachunek.

Oczywiście kontrakty CFD nie tylko przynoszą korzyści. Przede wszystkim płacisz odsetki za posiadanie kontraktu CFD, ponieważ otrzymujesz zaliczkę od strony wystawiającej. Ponadto, jako posiadacz kontraktu CFD, nie masz prawa głosu w firmie, tak jak ma to miejsce gdy posiadasz akcje.

Kolejną wadą, a jednocześnie zaletą, jest dźwignia. Poprzez obrót na marży można tworzyć większe pozycje z stosunkowo niewielką kwotą, dzięki czemu można szybciej generować wieksze zyski. Z drugiej strony dźwignia ta może również działać przeciwko tobie, jeśli pozycja nie będzie zgodna z oczekiwaniami.

Handel kontraktami CFD w LYNX

W LYNX możesz handlować CFD na całym świecie po bardzo konkurencyjnych cenach. Przegląd kosztów transakcyjnych i stóp procentowych mających zastosowanie do kontraktów CFD można znaleźć na stronie LYNX w zakładce opłaty i prowizje.

Kontrakty CFD jako alternatywa dla ETF

Aby sprawdzić listę amerykańskich ETF, które są dostępne poprzez handel na kontraktach CFD, zapoznaj się z następującą stroną. Poniższa tabela wskazuje 10 najczęściej handlowanych funduszy ETF poprzez kontrakty CFD  i jest alternatywą dla handlu.

Symbol CFD Waluta
SPY SPDR S&P500 ETF Trust USD
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF USD
XLF Financial Select Sector SPDR Fund USD
VXX iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN USD
QQQ PowerShares QQQ Trust Series 1 USD
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF USD
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF USD
EFA iShares MSCI EAFE ETF USD
XIV VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN USD
IWM iShares Russell 2000 ETF USD

exclamationamrk-75x75

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

65 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

W LYNX (tymczasowo) nie jest możliwe dokonywanie transakcji na amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich i australijskich funduszach ETF. Posiadanie / sprzedaż aktualnych pozycji na tych funduszach ETF jest nadal możliwa. Nowe przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) wymagają od emitentów tych produktów udostępnienia tak zwanego dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID – Key Information Document) dla każdego oferowanego produktu. Obecnie wydawcy tych produktów nie zapewniają polskich KID, więc nie można ich nabywać.

 

Których produktów to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich funduszy ETF amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich i australijskich. Kompletną listę wszystkich funduszy ETF, które nie mogą być przedmiotem handlu można znaleźć tutaj.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat nowych przepisów i regulacji PRIIP?

Więcej informacji można znaleźć na stronach dot. legislacji w UE

Czy mogę nadal utrzymywać obecne pozycje na tych ETF-ach?

Tak, pozycje, które już masz w swoim portfelu, mogą zostać zachowane. Możesz nadal trzymać lub zamknąć te pozycje. Nie możesz tylko nabyć nowych funduszy ETF.

Czy otrzymam powiadomienie na platformie transakcyjnej LYNX, jeśli spróbuję kupić te produkty?

Tak, w chwili gdy będziesz chaiał kupić jeden z amerykańskich, kanadyjskich, meksykańskich, hongkońskich lub australijskich funduszy ETF, pojawi się następujący komunikat o błędzie: „Klienci LYNX nie mogą obecnie handlować tym produktem z powodu braku dokumentów PRIIP.”

Kiedy będzie można ponownie handlować tymi produktami?

Pracujemy nad rozwiązaniem, aby móc ponownie zaoferować wszystkie fundusze ETF w najbliższej przyszłości. Jednak jesteśmy zależni od istytucji które wydały informacje na temat konkretnego funduszu ETF, emitenci funduszu muszą udostępnić brakujące dokumenty PRIIP.

Czy istnieje alternatywa dla tych ETF?

Tak, duża liczba amerykańskich funduszy ETF jest dostępna do nabycia poprzez kontrakty CFD, co stanowi alternatywę do handlu.  Aby sprawdzić listę amerykańskich funduszy ETF, które mogą być przedmiotem handlu poprzez kontrakty CFD, zapoznaj się z informacjami na naszej stronie.

Czy mogę handlować funduszami ETF UE? 

Tak, fundusze ETF UE stanowią doskonałą alternatywę, ponieważ oferują bardzo podobne fundusze jak amerykańskie fundusze ETF. Można nawet znaleźć fundusze nominowane w USD z taką samą lub bardzo podobną ekspozycją jak w USA. Europejski rynek ETF oferuje tysiące instrumentów, które są dostępne dla klientów LYNX.

Listy dostępnych instrumentów są dostępne na stronach internetowych giełd takich jak XETRA, LSE, SIX itd.

exclamationamrk-75x75

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

65 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Jeśli chcesz zarabiać dodatkowo na dywidendach lub posiadasz papiery wartościowe, które wypłacają dywidendę zapoznaj się z informacjami aby sprawdzić gdzie znajdziesz informację na ten temat. Informacje na temat dywidendy znajdziesz po zalogowaniu sie do zarządzania kontem 1.

1
Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Jesteś teraz w zarządzaniu swoim kontem i po kliknięciu w Menu -> Support -> Support Home 1 sprawdzić, czy w zakładce Message Center -> Corporate Actions znajdują się powiadomienia i wiadomości korporacyjne, które obejmują również wypłaty dywidend.

1

Aby wyświetlić te wiadomości, kliknij w zakładkę Corporate Actions 1.

1
W tym przykładzie widzimy, że BMW zamierza wypłacić dywidendę pieniężną w wysokości 4 EUR za akcję. Ważną informacją jest ex-dividend date 1, który wskazuje dzień, przed którym musisz zakupić dane aktywo, aby mieć prawo do tej dywidendy. Payable date 2 to dzień, w który będzie dywidenda wypłacona. 

1
2
Jeśli Twój tytuł ma wypłacać dywidendy w innej formie niż gotówkowej, otrzymasz wiadomość z informacjami o kolejnym postępowaniu, gdzie będziesz mógł dokonać wyboru czy chcesz otrzymać dywidendę w postaci pieniężnej czy w postaci akcji.

Jeśli nie jesteś pewien, jak kontynuować, skontaktuj się z LYNX poprzez email na adres info@lynxbroker.pl lub dzwoniąc pod numer 800 080 563.

Wiadomości korporacyjne i powiadomiena możesz otrzymać tylko w zakresie spółek, które trzymasz w swoim portfolio. 

Bitcoin to cyfrowa waluta, która ostatnio wywołała gorączkę wśród spekulantów i przyciąga coraz większą uwagę.  Jest całkiem możliwe, że w 2017 roku będzie to jeden z najciekawszych instrumentów finansowych pomimo, iż inwestorzy nie znaleźli jeszcze własnej drogi w handlu na bitcoinach i innych kryptowalutach.

Nic dziwnego, że zmienność jest nieporównywalna z tradycyjnymi aktywami inwestycyjnymi.

Bitcoin różni się pod wieloma względami od tradycyjnych produktów inwestycyjnych, podobnie jak forex i handel na zdecentralizowanych giełdach.

Na szczęście zaczynają  pojawiać się możliwości handlu Bitcoina poprzez znormalizowane instrumenty handlu, w szczególności poprzez ETN.

Poznaj opcje handlu BitXin w LYNX.

Bitcoin ETN

W LYNX można handlować na dwóch produktach z Bitcoinem.

ETN utworzony został przez XBT i jest publicznie notowany na sztokholmskiej giełdzie. Jest to pierwszy indeks bitcoin – Bitcoin Tracker One notowany na giełdzie w koronach szwedzkich (SEK). Po sukcesie szwedzkiego trackera XBT, wydany został drugi ETN – Bitcoin Tracker Euro, który jest notowany w euro.

ETN inwestuje w Bitcoin, który jest wyceniany w dolarach amerykańskich – „para walutowa’’ BTC/USD

Bitcoin tradycyjnie działa podobnie jak para walutowa, nie tylko wobec dolara, ale także wobec innych walut jak euro BTC/EUR czy japońskiego jena BTC/JPY lub wobec innych krypto walut Ethereuym (ETH/BTC).

Co to jest ETN?

Bitcoin Tracker One to produkt ETN – Exange Trade Note. Jest to w istocie produkt bardzo zbliżony do bardziej znanego ETF lub akcji wymienionych funduszy. Produkty te są popularne ze względu na niskie koszty oraz są przedmiotem na scentralizowanych i regulowanych giełdach.

Różnią się jednak strukturą. ETF ma w swoim portfelu zakupione bezpośrednio papiery wartościowe. Z drugiej strony ETN jest raczej podobny do obligacji opisującej rozwój cen aktywów bazowych. Ważne jest aby ocenić wiarygodność firmy wydającej te produkty, ponieważ inwestor jest narażony na ryzyko bankructwa emitenta.

Ze względu na strukturę, ETN często ma niższy poziom błędu śledzenia lub odchylenia od podstawowego składnika aktywów. Innymi słowy ETN potrafią precyzyjnie opisać rozwój ceny instrumentu bazowego.

Cechy Bitcoin Tracker

Bitcoin Tracker One opisuje ewolucje pary BTC/USD. Kurs walutowy pochodzi z cen bitowych z BitTorrents, takich jak Bitfinex, Bitstamp i GDAX, które dostarczają podstawowych danych referencyjnych. Powstała średnia jest następnie przeliczana na szwedzkie korony lub euro.

Mnożnik Bitcoin Tracker One wynosi 0.005, co oznacza, że ​​zmiana szybkości transmisji bitów (BTC / USD) o 1.000 USD spowoduje zmianę ceny trackera o 5 USD. Mnożnik euro Bitcoin Tracker jest dziesięć razy większy.

Te instrumenty nie mają czasu ważności. Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 2,5%.

Notowane na Nasdaq Nordic Exchange w Sztokholmie pod ISIN SE0007126024 (Bitcoin Tracker One) i SE0007525332 (Bitcoin Tracker Euro). Pierwszy sprzedaje się w szwedzkich koronach, a drugi w euro. Ticker to BITCOINXB.

Dostawca XBT nie otwiera żadnego ryzyka rynkowego, a cała płynność emitowana przez ETN jest w pełni pokryta przez wartość zakupionych bitcoin. Prospekty dotyczące obu produktów ETN są zatwierdzane przez szwedzkie organy regulacyjne i są przede wszystkim notowane na szwedzkiej giełdzie Nasdaq Nordic w Sztokholmie.

Dostawca XBT należy do grupy KnCGroup, szwedzkiej organizacji, która jest światowym liderem w dziedzinie wydobywania tych kryptowalut.

Dlaczego warto handlować Bitcoin przez ETN?

Jedną z głównych zalet jest prostota. Ponieważ papiery wartościowe są notowane w taki sam sposób jak szwedzkie papiery wartościowe lub inne udziały. Podczas handlu widzisz liczbę sztuk kupowanych lub sprzedawanych w portfelu, a także możesz śledzić rozwój cen, ponadto można handlować tylko w godzinach otwarcia giełdy.

Dla większości inwestorów najważniejszym atutem jest bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę, że produkty wydane przez Dostawcę XBT są zatwierdzane przez Szwedzki Organ Regulacyjny (FSA) i notowane na scentralizowanej Giełdzie Papierów Wartościowych w Nasdaq. Jest to kluczowa cecha, ze uwagi na częstotliwość problemów na rynkach.

Handel Bitcoin w LYNX

LYNX umożliwia handel ETN w obu walutach. Aby znaleźć ETN na platformie LYNX, postępuj zgodnie następującym:

Ważne jest, aby pamiętać o płynności tych ETN. Zgodnie z dostępnymi informacjami na stronach Szwedzkiej Giełdy Papierów Wartościowych SFB korony szwedzkie są wielokrotnie płynniejsze.

Cenę tego ETN można znaleźć bezpłatnie na stronie, na przykład w Bloomberg.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obrotu bitcoinami ETN, prosimy o kontakt pod numerem 800 080 563.

Zastrzeżenie: Handel na kryptowalutach lub przyłączonych  do nich instrumentami jest związany z wysokim ryzykiem.

Możesz zarobić dodatkowe środki, jeśli pozwolisz brokerowi na wypożyczanie Twoich akcji innym inwestorom w celu sprzedaży spekulacyjnej.

Stock Yield Enhancement Program (SYEP) pozwala brokerowi wypożyczać akcje w zamian za zabezpieczenie gotówkowe i pożyczać je inwestorom którzy chcą dokonać krótkiej sprzedaży i spekulować na spadku akcji jednocześnie płacąc odsetki od pożyczonych akcji. Jeśli uczestniczysz w tym programie możesz otrzymać wynagrodzenie z odsetkami od inwestora który pożyczył Twoje akcje.

Program ten jest oferowany do wszystkich posiadaczy rachunku marżowego oraz posiadaczy rachunków gotówkowych o kapitale powyżej 50 000 USD. W programie dostępne są tylko akcje amerykańskie i kanadyjskie.

W programie mogą być wykorzystane wyłącznie w pełni opłacone akcje, a nie papiery wartościowe utrzymywane za pomocą dźwigni finansowej.

Zawsze można sprawdzić, ile możesz otrzymać za akcje pożyczone, a każdego dnia odsetki są zapisywane na Twój rachunek.

Program nie ogranicza Cię w żaden sposób w posiadaniu Twoich akcji. Nawet jeśli Twoje akcje są pożyczone innemu inwestorowi, możesz je sprzedać w każdej chwili bez żadnych ograniczeń. Nadal jesteś ich właścicielem. Nie zmienia się również pozycja depozytu zabezpieczającego.

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż akcji, które pożyczyłeś dla innego inwestora, nie musisz podejmować żadnych dalszych kroków. Sprzedajesz akcje i automatycznie przestaniesz przyjmować korzyści związane z tym programem.

Aktywacja Stock Yield Enhancement Program (SYEP)

Rejestracja w SYEP zajmuje zaledwie dwie minuty. Postępuj w następujący sposób:
1. Zaloguj się do zarządzania kontem, klikając tutaj 1. Wpisz login i hasło takie samo jak do logowania do platformy handlowej.

1
2. Po lewej stronie znajdziesz menu zarządzania. Kliknij w Settings 1 następnie w Account Settings 2.

1
2
3. Na następnym ekranie zobaczysz możliwość wyboru  Stock Yield Enhancement Program 3

3
4. Zaznacz puste okienko 4 i potwierdź klikając w Continue 5. Następnie system poprosi cię, byś wyraził zgodę i zaakceptował umowę oraz warunki programu.
4
5

 Program zostanie aktywowany w kolejnym dniu roboczym.

 

Po utworzeniu konta poprzez pocztą elektroniczną otrzymasz nazwę użytkownika i hasło w dokumencie PDF, a także szczegóły dotyczące przelewu środków. Hasło można zmienić, ale nazwy użytkownika nie.

Co zrobić, jeśli zapomniałem nazwy użytkownika

Jeśli zapomniałeś swoją nazwę użytkownika, zadzwoń do działu obsługi klienta firmy LYNX pod numerem 800 080 563, a my po sprawdzeniu pytania dotyczącego bezpieczeństwa wyślemy Ci dokument PDF, w którym znajdziesz nazwę użytkownika. Obsługa klienta LYNX jest dostępna od 9:00 do 18:00 każdego dnia roboczego.

Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła

Jeśli zapomniałeś hasła, sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ LYNX nie ma dostępu do tego nowego hasła. Ma on dostęp tylko do hasła otrzymanego przez klienta w załączonym dokumencie PDF, gdy konto zostało utworzone. Nowe hasło musi zostać wygenerowane bezpośrednio w back office (patrz poniżej).

Jeśli hasło nie zostało zmienione, zadzwoń do działu wsparcia klienta LYNX pod numerem 800 080 563 i podaj odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa, które były częścią formularza otwarcia konta. Po tym, jak odpowiesz na  pytania, LYNX wyśle Ci hasło na Twój e-maila.

Jeśli hasło zostało zmienione, musisz zadzwonić bezpośrednio do zagranicznego biura. Można to zrobić indywidualnie lub za pomocą LYNX, jako połączenie konferencyjne. Linia bezpośrednia do biura to 0041417269687 (dzwoniąc od 9:00 do 18:00) lub 0018666942757 (do Stanów Zjednoczonych od 15:30 do 22:00). Połączenie jest w języku angielskim.

Aby wygenerować nowe hasło bezpośrednio z back office, przygotuj odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa, na które musisz odpowiedzieć pracownikowi w back office.

Aby uzyskać wsparcie od LYNX podczas kontaktowania się z biurem, zadzwoń pod numer 800 080 563 i umów się na rozmowę konferencyjną. Podczas połączenia konferencyjnego pracownik firmy LYNX komunikuje się z biurem i służy jako tłumacz. Klient musi być na linii z nim, aby pracownik biurowy mógł zweryfikować tożsamość klienta. To jest, odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa, które klient musi znać. Jeśli nie będziesz pamietał odpowiedzi, wygenerowanie nowego hasła nie będzie możliwe.

Jeśli chcesz dołączyć zlecenie profit target i stop loss w otwartej pozycji, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Otwórz platformę LYNX Trading. W portfolio znajdź zlecenie, które chcesz zmodyfikować. W przykładzie poniżej pokażemy jak dołączyć zlecenie stop loss i profit target do otwartej pozycji.

Dołączanie zlecenia stop loss

W przypadku kiedy, złożyliśmy zlecenie kupna, aby dołączyć stop loss, kliknij prawym przyciskiem myszy w dany instrument i następnie wybierz SELL 1

1
W przypadku, kiedy pod zleceniem pojawi się dodatkowe pole 1, kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie. W rozwiniętej kolumnie wybierz Modify 2 i później kliknij w Order Ticket 3Jeżeli program zaraz otworzył nowe okno „Order Ticker” to postępuj zgodnie z następnym punktem instrukcji. 

2
3
1
W nowym oknie zlecenia musisz ustawić:

1
2
3
4
Następnie:

5
6
7
 

Ustawienie zlecenia profit target

Praktycznie taka sama procedura prowadzi do ustawienia Profit Target. Otwórz nowe zlecenie na sprzedaż klikając prawym przyciskiem myszy w dane aktywo a następnie kliknij w SELL 1. 

1
Jeżeli system nie otworzył nowego okna „Order Ticket”, tylko dodał nowe pole pod zleceniem 1, to kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie. W rozwiniętej kolumnie wybierz Modify 2 i później kliknij w Order Ticket 3.

3
2
1
W nowym oknie zlecenia musisz ustawić:

1
2
3
4
Następnie:

5
6
7
Prawidłowo ustawione zlecenia stop loss i profit target, mają w kolumnie Type wpisane STP (stop loss) 1 i LMT (profit target) 2.

1
2
W przypadku pytań proszę skontaktuj się z obsługą LYNX pisząc email na info@lynxbroker.pl

Aby zmienić hasło, zaloguj się do Zarządzania kontem i kliknij Settings 1 User Settings 2.

1
2
Kliknij w zębate kółko obok Password 1.

1
Zobaczysz tabelę, w której możesz najpierw wprowadzić aktualne hasło 1a następnie wpisać nowe hasło 2 i po raz kolejny potwierdzić nowe hasło 3. Wszystko należy potwierdź klikając Continue 4.

Hasło musi mieć co najmniej sześć znaków i musi zawierać co najmniej jedną cyfrę i co najmniej jedną literę.

1
2
3
Jeżeli posiadasz dodatkowy system zabezpieczenia rachunku, system poprosi cię o potwierdzenie zmiany za pomocą urządzenia zabezpieczającego (klucza IB lub karty bezpieczeństwa). Wpisz odpowiedni passcode 1 i wybierz Continue.

1
Zmiana hasła została zatwierdzona, jeżeli pojawi się poniższy komunikat.

Po zalogowaniu się do Zarządzanie kontem można pod koniec każdego dnia handlowego sprawdzić, jaka część środków na rachunku jest zablokowana, w tym sprawdzić środki zaangażowane (zablokowane) w poszczególne instrumenty finansowe.

Zaloguj się, aby zarządzać swoim kontem i kliknij na zakładkę Reports 1 wybierz zakładkę Risk 2 a następnie Margin. 3 Wybierz odpowiednią datę 4 i kliknij  View 5.

1
2
3
4
5
Spowoduje to otwarcie okna zawierającego przegląd blokowanych środków. Możesz znaleźć tutaj przede wszystkim ogólny przegląd wymogów dotyczących  depozytów Margin Summary 1 a także detale dotyczące depozytów Margin Details for Securities (Rule Based) 2

1
2
Na pierwszy rzut oka widzisz wymagania dotyczące depozytów Initial Margin Requirement 1 obecnie zablokowana kwota. W szczegółowym raporcie zostały zawarte różne wymagania depozytów dla konkretnych pozycji. System dzieli aktywa według walut, w których są denominowane 2 i 3. Kwota blokowana jest zawsze przeliczana na walutę bazową rachunku.

1
2
3
Jeżeli chcesz sprawdzić wymagania dotyczące depozytów dla poszczególnych pozycji, kliknij na odpowiedni wiersz a pojawią się wymagania depozytowe dla poszczególnych pozycji.  W naszym przykładzie widzimy wymagania dotyczące depozytu dla pozycji na certyfikatach 1 opcjach 2 oraz akcjach 3. W ten sam sposób można określić wymagania depozytowe dla kontraktów futures.

1
2
3

Aby sprawdzić, jakie są wymagania depozytów zabezpieczających związanych z konkretnymi opcjami, postępuj zgodnie z instrukcją. Znajdź odpowiednią opcję, na której chcesz handlować i przygotuj kontrakt opcyjny w wierszu poleceń.  W przedstawionym poniżej przypadku, wyszukaliśmy opcję call na akcje firmy Adidas (ADS).

Kliknij na kontrakt opcyjny, następnie prawym przyciskiem myszy kliknij menu, w którym wybierzesz opcje call.

Wymagania depozyt zabezpieczający 1
1
Jeśli masz opóźnione dane, ukaże się lista poleceń, w której możesz zdefiniować parametry transakcji, ilość 1, rodzaj zlecenia 2, cena 3, oraz okres ważność zlecenia 4. Na koniec kliknij na podgląd.

1
3
2
4
Pojawi się podgląd, gdzie w dolnej części można zobaczyć wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (Margin impact).  Wyświetlane cyfry są zawsze w podstawowej walucie rachunku. W kolumnie „Current”  1 widoczne jest jaka część depozytu jest zablokowana. Kolumna ” Change”  2 przedstawia wpływ jaki obecna transakcja będzie miała na depozyt zabezpieczający, czyli przedstawi o ile zwiększy się margines przy obecnej transakcji.

Wymagania depozyt zabezpieczający 3
1
2
W przypadku, gdy nie wyświetli się okno poleceń i zlecenie opcyjny zostanie przeniesione bezpośrednio na platformę, kliknij prawym przyciskiem myszy na to zlecenie opcyjne i z otworzonego menu wybierz opcje „Check Margin”1.

Wymagania depozyt zabezpieczający 4
1
W ten sam sposób można określić wymagania depozytu dla innych instrumentów lewarowych.

LYNX Basic oferuje prosty przegląd twojego portfela. Możesz zobaczyć swoje pozycje natychmiast po zalogowaniu się na stronie głównej. W lewym górnym rogu ekranu 1 możesz zobaczyć stan swojego rachunku, salda, pozycje w tym zyski i straty. Poniżej 2  znajduje się przegląd aktualnie otwartych pozycji i ich status. Możesz uzyskać wgląd do swojego portfela klikając w zakładkę Portfolio 3 lub klikając bezpośrednio na Przejdź do portfolio 4 .

1
2
3
4
Następnie zobaczysz ekran z widokiem twojego rachunku i układem portfolio 1  dla każdej klasy aktywów. Poniżej znajdują się otwarte pozycje 2 w tym otwarte  3  i zamknięte zlecenia 4 . Ponadto 5  możesz użyć klawiszy ”+” oraz ”x” aby dołączyć do wybranej pozycji zlecenie powiązane lub zamknąc pozycję 6

1
2
3
4
6
5
Otwarte zlecenia to takie które oczekują na wypełnienie (zazwyczaj zlecenia z limitem lub zlecenia typu stop). Ostatnie egzekuje to takie, które zostały niedawno wypełnione przez rynek.

Salda środków pieniężnych tzw. Balans  i Przepływ kapitału można zobaczyć na dole ekranu.

W tej seksji można także wykonać wymiany walut. Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji walut przejdź do Jak dokonać konwersji walut w systemie LYNX Basic.

Aby wyświetlić wykres, należy najpierw wpisać w polu wyszukiwania 1 ticker, ISIN, lub nazwę firmy wybranego instrument, a następnie kliknąć Enter. W naszym przypadku wybraliśmy udziały spółki Apple’a (AAPL) będące przedmiotem obrotu na NASDAQ.  W oknie pojawi się wykres wybranego instrumentu.

1
2
Aby zobaczyć narzędzia analizy technicznej, kliknij Otwórz pełny wykres 2 .

W nowym oknie pojawi się wykres, w lewym górnym rogu 1  możesz wybrać żądany okres, dodać wskaźniki lub zmienić typ wykresu. W prawym górnym rogu możesz użyć przycisków K i P 2, a także w tym miejscu od razu dokonać zakupu lub sprzedarzy.  Jeśli chcesz zapisać ustawienia wykresu do wykorzystania w przyszłości, użyj przycisku w prawym górnym rogu 3.

1
2
3

 

Wszystkie dostępne produkty możesz znaleźć w wyszukiwarce poprzez ISIN lub nazwy firmy w polu wyszukiwania.

W polu wyszukiwania wpisz nazwę firmy, symbol lub ISIN 1 i wybierz żądany produkt 2Gdyby żadany produkt nie pojawił się na liście, należy szukać po symbolu. 3

1
2
3
 

Jeśli chcesz handlować opcjami, wystarczy kliknąć na Opcje 1 i wybierz datę ważności 2 oraz cenę wykonania 3. W przypadku gdy chcesz dodać cenę strajk, kliknij na prawną kolumnę 4.

Możesz także utworzyć combo option 5.

1
2
3
4
5
Wyszukiwanie instrumentu z listy obserwowanych

W głównym menu wybierz Notowania 1 i kliknij odpowiedni indeks 2.W naszym przypadku możemy wybrać NASDAQ. Wyświetla on wszystkie spółki, które są częścią tego indeksu. Wybrane akcje spółki można kupić natychmiast (K) lub sprzedać (S) lub wyświetlić wykres 3.

1
2
3
 

Jeżeli na platformie LYNX Basic chcesz handlować konkretnym instrumentem, wystarczy wpisać nazwę firmy lub ISIN w polu wyszukiwania 1 platforma może pokazać klika dostępnych rynków 2 zgodnie z giełdą, na której można handlować na danym produkcie.  W naszym przykładzie szukaliśmy akcji Apple notowanych na giełdzie NASDAQ US.

1
2
Jeśli chcesz handlowac na opcjach, futures lub na innych produktach, po wybraniu odpowiedniego instrumentu np. akcji, towaru, wybierz produkt np. opcje z menu 1Szczegółowe informacje o tym, jak działa wyszukiwanie, można znaleźć na stronie LYNX Basic Tool Search. Pojawi się łańcuch opcyjny, gdzie możesz wybrać inne parametry zlecenia oraz zakupić lub sprzedać opcje 2.

1
2
Jeśli natomiast chcesz dokonać zakupu/sprzedarzy akcji wystarczy dokonać wyboru w prawym górnym rogu. W tym przykładzie będziemy kupować akcje. W prawym górnym rogu kliknij zielone pole Kup 1

1
Pojawi się okno zlecenia, do którego należy wpisać odpowiednie dane.
Potwierdź, że chcesz kupić lub sprzedać 1Sprawdź wymaganą ilość akcji 2. Wybierz typ zlecenia którego chcesz użyć 3W przypadku zlecenia z limitem wybierz okres ważności 4 i cenę limitu  5Aby dołączyć do zlecenia zlecenie powiązane stop loss i/lub profit target , kliknij + (niebieski plus) 6Na koniec należy kliknąć w Dodaj Zlecenie, aby wysłać zlecenie 7.
1
2
3
4
5
6
7
 Jeśli zakupiłeś po cenie rynkowej (czyli za pomocą zlecenia Market), zlecenie zostanie wykonane natychmiast. Jeśli używasz zlecenia Limit lub Stop,  zlecenie jest przesyłane do Otwartych Zleceń i można je znaleźć w sekcji Portfolio.

Jak znaleźć akcje?

Pierwszym sposobem jest użycie zakładek, które możesz znaleźć w podstawowym widoku na platformie.

Jeśli szukasz produktu, który jest częścią Dow Jones (np. Apple), kliknij na Dow Jones1 i na liście znajdziesz swój produkt 2. Jeśli szukasz akcji wchodzących w skład Nasdaq 100, kliknij zakładkę, Nasdaq 100. Podobną logikę można zastosować do wyszukiwań  innych rynków kapitałowych. Jeśli szukasz indeksu, kliknij przycisk na karcie indeksy, jeżeli szukasz par walutowych, kliknij na zakładkę Forex itp.

1
2
Drugim sposobem jest po prostu wpisanie do jakiegokolwiek wolnego rzędu nazwy firmy, skrótu lub ISIN.

Jeśli wpiszemy np. Google1 (firma Alphabet Inc., znana jako Google) i klikniemy Enter, wyświetli się menu dostępnych instrumentów, z których wybieramy te pożądane. W tym przypadku widać, że akcje mogą być przedmiotem obrotu na kilku giełdach 2oraz że możliwy jest handel opcjami 3, futures 4, lub obligacje 5.

1
2
4
3
2
2
2
5
Jeśli zostanie wybrana opcja SMART, to platforma oceni , na której giełdzie handel będzie najkorzystniejszy. Jest to algorytmiczna ocena według najlepszej bieżącej ceny, płynności lub waluty. Jeśli wybierzesz Routed umożliwi Ci to samodzielny wybór  rynku. Jeśli nie masz żadnego szczególnego powodu, aby samemu kierować zamówieniami, zalecamy wybranie opcji SMART.

Jak znaleźć futures?

Jeśli chcesz znaleźć futures to postępuj w analogiczny sposób jak w przypadku akcji. Otwórz zakładkę Futures a następnie znajdź właściwy rynek. Inną opcją jest poszukiwanie rynku za pomocą tickeru. Jeśli chcesz handlować instrumentem crude oil to kliknij na puste okienko 1 i wpisz CL. W tabeli pojawi się lista z wszystkimi instrumentami, związanymi z tym samym akronimem( CL). Wybierz Crude Oil Futures2.

Następnie pojawia się tabela, w której należy wybrać datę wygaśnięcia kontraktu.

Po wybraniu odpowiedniej daty wygaśnięcia w rzędzie pojawi się rynek.

Jak znaleźć opcje?

Jeśli chcesz znaleźć opcje to postępuj w analogiczny sposób jak w przypadku futures. Do wolnego rzędu wpisz odpowiedni ticker a gdy pojawi się menu wybierz Opcje 1 .

1
Pojawi się tabelka z opcjami, po lewej stronie będą opcję call  a po prawo opcje put. Tutaj także masz możliwość wyboru odpowiedniej daty wygaśnięcia i cenę strajk.

 

Otwarcie rachunku marżowego daje możliwość handlu na przykład na opcjach czy kontraktach futures. Na tym rachunku, wymagane jest utrzymanie rachunku o wartości co najmniej 2000 EUR lub równowartość w innej walucie. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej tego limitu (gotówka + wartość papierów wartościowych), rachunek zacznie działać jak rachunek gotówkowy.

LYNX przestrzega zasad i wymaga tego samego od swoich klientów. Jeśli przy użyciu dźwigni finansowej handlujesz na akcjach opcjach lub kontraktach terminowych narażasz się na większe ryzyko, które może między innymi wpłynąć na płynność finansową.

Istnieją pewne limity przy używaniu marży, których należy przestrzegać. Jeśli osiągniesz te limity, pojawią się pewne ograniczenia na platformie.

Firma LYNX również nie kontaktuje się z klientami w przypadku gdy, klient posiada niewystarczającą ilość depozytu zabezpieczającego.

Co i jak sprawdzać podczas handlu na rachunku marżowym

Kliknij w ikonę Account 1  na platformie LYNX Trading.

1
Otworzy się okno. Podczas handlu na rachunku marżowym powinny interesować Cię trzy następujące wartości:

Current Excess Liquidity 1 liczone jako różnica pomiędzy dostępnymi środkami a zablokowanymi. Obliczana jako Equity with Loan Value – Maintenance Margin.
Special Memorandum Account 2, która prezentuje stan „cash-flow” Twojego rachunku.
Overnight Excess Liquidity 3 przedstawia wyższe wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających w transakcjach zawieranych overnight.

1
2
3
Jeżeli wartość Current Excess Liquidity 1  lub  Special Memorandum Account 2  spadnie poniżej 5%  Net Liquidation Value (Wartości aktywów netto) 3, zostanie podświetlone na żółto. Wartość aktywów netto  (Net Liquidation Value) oznacza całkowitą wartość Twojej gotówki oraz wszystkich otwartych pozycji wyrażonej w walucie administracyjnej.

Jeśli wartość Current Excess Liquidity 1 lub Special Memorandum Account 2 jest ujemne, oznacza to, że rachunek jest w deficycie, a linia ta zostanie podświetlona na czerwono. Broker w tym przypadku ma prawo (nie obowiązek) do zamknięcia  automatycznie jednej lub więcej pozycji.

Jeśli wartości Current Excess Liquidity lub Special Memorandum Account w godzinach pomiędzy 21:50 a 22:15 jest negatywna, a posiadasz europejskie lub amerykańskie akcje, futures, opcje, system automatycznie zamyka jedną lub więcej pozycji na amerykańskich, tak aby Current Excess Liquidity znowu zyskało wartość dodatnią. Jeśli posiadasz jedynie europejskie akcje lub opcje, platforma zamknie jedną lub więcej pozycji dopiero następnego dnia roboczego po otwarciu rynków europejskich (około 9:10).

Nadmierna płynność nocą

Aby przetrzymać swoją otwartą pozycję do następnego dnia roboczego, wartość Twojego Overnight Excess Liquidity 3 musi być dodatnia. Jeśli wartość ta jest ujemna, platforma transakcyjna automatycznie zamknie jedną lub więcej pozycji w ciągu ostatnich 15 minut handlu na rynku, aby deficyt zmienił się na wartość dodatnią.

Jeśli kupiłeś europejskie akcje lub opcje, które chcesz przenieść na następny dzień roboczy, a wartość Overnight Excess Liquidity o godzinie 17:15 nocą jest negatywna, system zamyka jedną lub więcej pozycji przed zamknięciem rynku (o godzinie 17:30).

Podsumowując

Obserwuj swój rachunek, a jeśli widać żółtą lub czerwoną informacje, oznacza to, że Twoja płynność jest niska lub ujemna.

Oprócz rachunków dla klientów prywatnych LYNX oferuje także możliwość otwarcie rachunków firmowych. Możliwe jest otwarcie rachunku firmowego dla wszystkich osób prawych w tym stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych.

Otwarcie rachunku firmowego możesz dokonać tutaj.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku firmowego.

Aby otworzyć rachunek firmowy, należy złożyć następujące dokumenty:

Jeśli masz więcej pytań na temat rachunku firmowego, prosimy o kontakt pod nr tel 800 080 563.

Podczas otwierania rachunku wybrałeś walutę bazową, która służy jako waluta administracyjna, np. aby wygenerować wyciąg z rachunku. Może jednak zmienić walutę bazową na swoim rachunku.

Jeżeli na platformie LYNX  klikniesz ikonę account aby wyświetlić wyciąg z rachunku, każda pozycja która się wyświetli, nawet jeśli nie jest w walucie bazowej, przeliczona będzie według bieżącego kursu walutowego na bazową walutę.

Na przykład informacje na temat rachunku wyświetlane w euro nie oznaczają, że wszystkie posiadane pozycje są w euro. W podsumowaniu poniżej można zauważyć, że inwestor posiada pozycje w kilku walutach, natomiast wymogi dotyczące marż i zasobów dostępne do obrotu przeliczone są na euro.

Jeśli chcesz uzyskać następujące informacje o swoim koncie w walucie innej niż waluta bazowa, konieczne jest wprowadzenie tej zmiany w usłudze zarządzania rachunkami,  na naszej stronie internetowej www.lynxbroker.pl , klikając link Zarządzaj kontem w prawym górnym rogu 1.

1
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Następnie wybierz Settings  1, Account Settings  2, i na koniec kliknij na ikonę ustawień Base Currency 3.

1
2
3
Pojawi się wybór 19 możliwych walut, które mogą być podstawowymi do zarządzania kontem. Zaznacz pożądaną przez Ciebie opcje 1 i kliknij SAVE 2.

1
2
Zmiana zostanie dokonana w ciągu jednego dnia roboczego.

 

Tak, z LYNX możesz handlować poza regularnymi godzinami. Giełda w USA jest otwarta od 15:30 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego, ale w Lynx nie trzeba czekać do południa lub wieczora. LYNX umożliwia swoim klientom handel poza godzinami otwarcia giełdy.

Przed rozpoczęciem działania giełdy można przesyłać swoje zamówienia od godziny 10:00 (CET) oraz po zamknięciu giełdy przez kolejne cztery godziny aż do 02:00 (CET).

Aby móc składać zamówienia poza regularnymi godzinami działania giełdy, należy mieć włączoną także taką opcję na platformie TWS.  Aby tego dokonać zaloguj się na platformę TWS i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

W lewym górnym rogu kliknij na Edit 1 i następnie Global configuration 2

1
2
W menu wybierz Preset 1, a następnie zaznacz opcję Allow na uruchomienie lub zakończenie działania poza zwykłymi godzinami pracy 2 i potwierdź, klikając przycisk OK.3

1
2
3

W ten sposób aktywujesz możliwość handlu poza regularnymi godzinami otwarcia giełdy (ORTH). Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że poza regularnymi godzinami handlu na rynkach płynność jest znacząco niższa , a różnice między cenami kupna i sprzedaży mogą być wyższe niż w przypadku, gdy giełda jest otwarta.

Co więcej, w przypadku handlu poza regularnymi godzinami, możliwe jest jedynie użycie zlecenia limit order (LMT), ponieważ rynek w tym momencie nie jest jeszcze otwarty.

Aby określić godziny, w których można handlować danym instrumentem, kliknij dwukrotnie jego nazwę i wyświetl właściwości instrumentu. W zakładce regular trading hours możesz sprawdzić regularne godziny handlu, natomiast w zakładce total available hours sprawdzisz godziny w których możliwy jest handel danym instrumentem nawet poza regularnymi godzinami.

Jeśli chcesz utworzyć wyciąg ze swojego rachunku handlowego za pomocą LYNX, skorzystaj z poniższej procedury.

Otwórz stronę  www.lynxbroker.pl i wybierz Zaloguj się/Pobierz, a następnie Zarządzanie kontem 1.

1
Zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Możesz teraz zarządzać swoim rachunkiem. W lewej części znajduje się podstawowe menu. Kliknij Reports 1

1
Jeśli chcesz wygenerować wyciąg wybierz strzałkę w niebieskim kółku przy Activity, następnie Period Custom Date Range 1 i wybierz początkową i końcową datę okresu, następnie kliknij na RUN 2.

1
2
Pojawia się oświadczenie podzielone na kilka kart.

Aby ustalić całkowite zyski lub straty z obrotu w danym okresie, kliknij zakładkę Trades.

W zakładce Trades znajduje się wykaz wszystkich transakcji za wybrany okres. Na dole tabeli w kolumnie Total wyświetla się bilans wszystkich zysków/strat i podatków płaconych w walucie lokalnej rynku, w których prowadzi się handel. Jeśli sprzedajesz amerykańskie akcje, ta linia zostanie wyświetlona w USD.

Możesz także sprawdzić kolumnę np.  Total in PLN, który przedstawia przeliczenia w Twojej walucie administracyjnej. Jeśli Twoją walutą bazową jest EUR lub USD to właśnie w tej walucie zostnie okreśłony Total.

Zysk lub strata z obrotu jest przedstawione w kolumnie Realized P/Li, natomiast całkowiete wypłacane wynagrodzenie w Comm/Tax.

Podatek od dywidendy

W przypadku gdy posiadasz akcje spółek, które wypłacają dywidendę, konkretne infromacje znajdziesz w wygenerowanym raporcie w sekcji Dividends.  Jeśli kolumna Dividends nie znajduje się w wyciągu, oznacza to, że dotychczas nie otrzymałeś dywidendy lub wygnerowałeś raport z okresu w którym nie otrzymałeś dywidendy. O sposobach wypłaty dywidendy dowiesz się tutaj. Najczęstszą formą wypłaty dywidendy jest gotówka pomniejszona o potrącony podatek danego kraju, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

Ex-dividend date można sprawdzić w zakładce Change in Dividend Accruals 1.

1
Druga zmiana odbędzie się w dniu płatności (wypłaty), gdy zmniejszy się wartość w karcie Change in Dividend Accruals 1 a element ten zostanie dodany do zakładki  Dividends 2. Wartość ta jest wyższa niż wcześniej pokazana liczba w kolumnie Gross Amnt o wysokość potrąconego podatku (Withholding tax) 3. Ta właśnie wartość podatku pojawi się w  zakładce Withholding Tax po prawej stronie od Dividends.

1
2
3
Dywidenda wypłacana, którą otrzymasz na swój rachunek, zostanie zawsze pomniejszona o potrącony podatek, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

W przypadku gdy jako metodę wypłacania dywidend wybierzesz opcje otrzymania nowych udziałów w spółce, wtedy podsumowanie zostanie wyświetlone oddzielnie w raporcie  Twojego rachunku handlowego.

W dniu wypłaty, akcje są rozliczane na Twoim rachunku i wyświetlone w zakładce Corporate Actions 1. Wartość dywidendy jest wypłacana w gotówce i będzie wyświetlana w karcie Dividends 2. Podatek u źródła nie jest stosowany, ponieważ jest on już odzwierciedlony w wypłacanym stosunku akacjowych dywidend. Przykład przedstawiono poniżej.

1
2

Jeśli posiadasz aktualnie otworzony rachunek gotówkowy w LYNX, a chcesz korzystać z rachunku marżowego, ta wskazówka pokaże jak dokonać tej zmiany.

Rachunki różnią się znacząco czasem po którym gotówka na rachunku jest to dyspozycji do dalszego handlowania. Na rachunku gotówkowym musisz czekać kilku dni roboczych (3 na akcje, 2 forex, 1 opcje)  natomiast na rachunku marżowym gotówka jest do dyspozycji od razu po zakończeniu transakcji.

Rachunki jednak łączy wspólna cecha związana z ich prowadzeniem, ponieważ każdy rachunek jest darmowy.

Jeśli posiadasz konto walutowe i masz ukończone 21 lat, masz możliwość zmiany rachunku na rachunek marżowy. Aby tego dokonać postępuj z intrukcjami poniżej.

Otwórz stronę  www.lynxbroker.pl i kliknij na Zaloguj się/Pobierz tutaj  Zarządzaj rachunkiem 1. Zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika i hasło. 

1
Teraz możesz zarządzać swoim rachunkiem. Kliknij na Settings 1  Account Setting  2, a następnie wybierz  Account Type 3.

1
2
3
Jeśli masz rachunek gotówkowy to w oknie będzie znajdowało się  określone ‚Cash‘. Aby dokonać zmiany, kliknij i wybierz  Margin 1,  a następnie potwierdź Continue 2.

1
2
Aby Twój rachunek został zmieniony, konieczne jest także potwierdzenie dodatkowych informacji dotyczących planu inwestycyjnego, doświadczenia i sytuacji finansowej. Konieczne jest wykazanie pewnej wiedzy inwestycyjnej. Poziom wiedzy o instrumentach, na których chcesz handlować, musi być dobry (good) lub doskonały (extensive). Musisz również mieć dokonane co najmniej 100 transakcji w ramach swojego doświadczenia.

Twoje konto zostanie zmienione na marżowe w ciągu jednego dnia roboczego, a następnie będziesz mógł korzystać ze wszystkich jego możliwości. Fakt, że twoje konto zostało zmienione, można sprawdzić po zalogowaniu do Zarządzania kontem w Account Settings.

 

 

LYNX daje inwestorom dostęp do ponad 100 rynków na całym świecie za pośrednictwem szerokiej gamy instrumentów. Dowiedz się, jak dodać więcej instrumentów do swojej platformy inwestycyjnej.

Aby wyświetlić bieżące aktywne możliwości inwestycyjne, zaloguj się do rachunku inwestycyjnego https://lynxbroker.pl, zrobisz to klikając na sekcję Zaloguj się/Pobierz, a następnie otwórz Zarządzanie kontem 1.

1
Zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu znajdziesz portalu klienta. U góry lewej części rozroluj menu i kliknij w Settings 1 następnie Account settings 2.

1
2
W zakładce Trading Permissions kliknij w zębate kółko po lewej stronie lub bezpośrednio klinknij w Request Trading Permision.

Dla przykładu, aby handlować na opcjach na rynku amerykńskim należy wybrać Option, zaznaczyć United States oraz podać informacje dodatkowo wymagane przez system i kontynować. Mogą pojawić się dodatkowe komunikaty dotyczące twoich finansów oraz doświadczenia handlowego – należy wtedy postępować zgodnie z wskazówkami w systemie lub skontaktowac się z LYNX w celu wyjaśnienia.  Pzakończeniu wyboru potwierdź przyciskiem Continue.

W następnym kroku należy przeczytać i zaakceptować warunki poszczególnych giełd papierów wartościowych, pozostawić swoje imię i nazwisko jako podpis oraz potwierdzić wszystko, klikając Continue.

Uwaga: niektóre uprawnienia handlowe wymagają przeglądu i zaakceptowania określonych umów oraz oświadczeń o znajomości danego produktu (Disclosures and Agreement). Upewnij się, że nie masz żadnych oczekujących umów/oświadczeń w ramach swojego Zarządzania kontem – Portalu Klienta, klikając ikonę Powiadomienia (dzwonek) w prawym górnym rogu i wybierając Pending Items.

Jeśli chcesz mieć pewność że twój wniosek jest złożony poprawnie skontaktuj się z LYNX  pod numerem 800 080 563 lub piszać email na adres info@lynxbroker.pl

Jeśli jesteś zainteresowany danymi na żywo (real -time data) dla produktów oferowanych przez LYNX, musisz je subskrybować. Dane są własnością giełdy, a LYNX nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty oprócz opłaty która obowiązuje na giełdzie.

LYNX nie zapewnia tickdata. Więc jeśli chcesz posiadać ten rodzaj danych, musisz  zwrócić się do zewnętrznych dostawców i zamówić dane bezpośrednio od nich. Zewnętrznymi dostawcami są  np. IQ Feed, Rithmic, Kinetic, CQG, Sierra Chart.

Jeśli interesuje Cię  przeglądanie danych w czasie rzeczywistym z LYNX postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga: W celu uzyskania danych na żywo wartość rachunku musi wynosić minimum 200 USD. Aby dane rzeczywiste były aktywne wartość rachunku w dniu opłacania subskrypcji nie może być mniejsza niż 200 USD, inaczej subskrypcja zostanie anulowana.

Otwórz stronę internetową www.lynxbroker.pl, a w prawym górnym rogu kliknij na Zaloguj się/ Pobierz 1 i wybierz Zarządzanie kontem

1
Podaj dane logowania, które otrzymałeś w e-mailu.

Możesz teraz zarządzać swoim rachunkiem. Kliknij w ikonę menu znajdującą się po lewej stronie u góry. Wybierz Settings 1 a następnie User settings 2.

1
2
Kliknij w Market Data Subscriptions 1.

1
Na następnej stronie kliknij na ustawienia Current Subscriptions  1.

1
Jeżeli chcesz subskrybować dane, na przykład z USA to kliknij na pole North America 1, aby wyświetlić nowe okno z wieloma opcjami wyboru. Dodatkowe informacje znajdziesz również tutaj.

1
Dane na żywo dla akcji USA:

Według tego jakie akcje na jakiej giełdzie chcesz handlować, wybierz konkretne możliwości. Jeżeli chcesz pokryć całe Stany Zjednoczone, wybierz kombinację NYSE, NASDAQ, AMEX – zapłacisz  3 x 1,5 USD, czyli 4,5 USD / miesiąc.

Dane na żywo dla opcji USA:

OPRA – 1,5 USD / miesiąc

Dane na żywo dla futures USA:

Zależy od tego, jakie konkretne futures chcesz handlować. Dla ogólnego pokrycia amerykańskiego rynku futures najlepsza jest kombinacja CBOT, CME, COMEX, NYMEX. Zapłacisz 4 x 1,25, czyli 5 USD / miesiąc.

Jeśli chcesz anulować subskrypcję w trakcie miesiąca to zostanie ona anulowana od początku następnego miesiąca kalendarzowego. Opłata za subskrybowane dane jest przeliczana i pobierana w walucie bazowej rachunku. Subskrybcja dokonywana jest na dany miesiąc kalendarzowy.  Usługę udostępnienia danych możesz aktywować kiedykolwiek i będziesz miał do niej natychmiastowy dostęp.

Uwaga: Koszt dostępu do notowań w czasie rzeczywistym nie zawiera podatku VAT. Podatek jest pobierany na podstawie adresu zamieszkania rezydencji posiadanego rachunku inwestycyjnego. Jest on pobierany w walucie bazowej/administracyjnej rachunku inwestycyjnego, podobnie jak ma to już miejsce w przypadku opłat za dane w czasie rzeczywistym. Podatek zostanie wykazany w raporcie z rachunku inwestycyjnego.

W przypadku pytań zawsze można skontaktować się z naszą linią obsługi klienta pod numerem tel. 800 080 563 lub poprzez email info@lynxbroker.pl.

Aby dokonać wymiany walutowej na platformie LYNX Basic, należy otworzyć stronę internetową www.lynxbroker.pl. W prawym górnym rogu strony głównej, należy zalogować się na platformie LYNX Basic 1. Użyj do tego danych, których zwykle używasz przy logowaniu się do platformy LYNX.

Konwersja walutowa jest dokonywana po kursach międzybankowych spot. Koszty konwersji znajdziesz tutaj.

1
Po zalogowaniu się na platformę LYNX Basic wybierz Portfolio a następnie przejdź  do miejsca na dole strony pod nazwą Waluty. Kliknij podwójną strzałkę obok danej waluty, którą chcesz wymienić 1 .

1
W oknie wybierz walutę, którą chcesz wymienić 1 następnie wybierz żądaną kwotę jaką chcesz wymienić 2. Na koniec kliknij Wymień 3.

1
2
3
Następnie pojawi się Okno zlecenia, w którym możesz zmodyfikować to zlecenie. Możesz zmienić rodzaj zlecenia oraz dostosować cenę lub ilość. Kliknij Dodaj zlecenie 1  w celu potwierdzenia.

1
Jeśli wybierzesz zlecenie rynkowe (MARKET) wymiana nastąpi natychmiast. Jeśli wybierzesz np. zlecenie z limitem zostanie ono przeniesione do Otwartych zleceń w sekcji Portfolio.

Przy otwieraniu rachunku wybrałeś walutę bazową, która służy jako waluta administracyjna np. aby wyświetlić raport z rachunku. Tę bazową walutę rachunku można zmienić postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Po zalogowaniu na platformę handlową LYNX, jeżeli klikniesz na ikonę account  pojawi się lista produktów w walucie bazowej. Tak więc jeśli masz otwarte pozycje w wielu różnych walutach zostaną one przeliczone według bieżącego kursu walutowego na bazową walutę (waluta bazowa).

 

Masz akcje u innego brokera i chciałbyś przenieść je do LYNX? Poniższe instrukcje opisują dokładnie jak możesz to zrobić.

Przed złożeniem rzeczywistego wniosku zaleca się ustalić następujące informacje:

Teraz przejdźmy do  powiadomienia o przeniesienie papierów wartościowych. Po zalogowaniu się do Zarządzania kontem, wybierz zakładkę Transfer & Pay 1  i wybierz Transfer Positions 2.

1
2
Teraz wybierz następujące opcje z menu lub wypełnij odpowiednio wymagane pola :

Następnie wypełnij formularz Enter Broker Information 3, tutaj musisz podać informacje o brokerze u którego masz aktualnie akcje:

1
2
3
Teraz przejdź do poniższej sekcji Asset Search, gdzie trzeba wybrać konkretne tytuły, które chcesz przenieść do LYNX od istniejącego brokera.

Kliknij w Add Asset 1 by wybrać konkretne aktywo które chcesz przenieść.

1
1
2
3
4
W następnym oknie wybierz odpowiedni instrument (według giełdy).

Następnie wpisz Typ 1 Ilość 2 pozycji.

1
2
Po tym co wybrałeś wszystkie pozycje które chcesz przenieść, kliknij w Continue. Poniżej złóż podpis elektroniczny . W polu Signature 1 wpisz imię i nazwisko i klinij na Continue 2.

1
2

Po otrzymaniu karty bezpieczeństwa na skrzynke pocztową, należy ją aktywować. Aby tego dokonać należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Po zalogowaniu się do zarządzania rachunkiem, w menu wybierz 1 Manage Account2 Security nastepnie  3 Secure Login System4 Security Device. Następnie będziesz musiał aktywować kartę zabezpieczającą, którą otrzymałeś drogą pocztową. Jeśli masz wątpliwości w autoryzacji, skontaktuj się z LYNX.

1
3
2
4

Jak działa karta zabezpieczająca ?

Za każdym razem kiedy będziesz chciał zalogować się do platformy LYNX Trading TWS lub do Zarządzania kontem Account Management po podaniu nazwy użytkownika i hasła zostanie wyświetlony komunikat aby wprowadzić dwa kody z karty bezpieczeństwa. To kody składające się z trzech znaków,  kombinacji liter i cyfr. Kody te można znaleźć w urządzeniach zabezpieczających przy danych numerach. Jeśli przy logowaniu się na platformę wyświetli się komunikat o wprowadzenie kodu numer 149 i 215, a następnie znajdź w wskazanym wierszu odpowiadający trzy znakowy kod, następnie wprowadź go i zatwierdź, klikając przycisk Submit

bezpecne-prihlaseni9

Czas pracy LYNX jest w każdy dzień roboczy od 9:00 do 18:00. W przypadku ograniczenia lub przedłużenia czasu pracy, klienci są informowani za pomocą poczty elektronicznej.

Poza godzinami pracy, możliwy jest kontakt za pośrednictwem  e-mail na info@lynxbroker.pl

W przypadku pilnej sprawy kontakt jest możliwy za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Interactive Brokers Professional Services. Wsparcie jest dostępne w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim dzwoniąc na +41 41 726 9536 8:00 do 8:00 P.M. w każdy dzień roboczy. Do Stanów Zjednoczonych można zadzwonić pod numer +1 312 542 6901 w każdy dzień roboczy od godziny 14:00 do 2:00.  Do Hong Kongu można zadzwonić pod numer +852 2156 7907 w godzinach od 2:00 do 11:00.

Dane kontaktowe są również wymienione na stronie internetowej firmy w zakładce Kontakt.

Dla transakcji terminowych rozliczenie poprzez fizyczną dostawę podstawowego składnika aktywów nie jest dozwolone. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku niektórych kontraktów futures walutowych (patrz tabela poniżej).

W celu uniknięcia egzekucji wygasającego kontraktu futures, klienci muszą zamknąć pozycję bliską wygaśnięcia i otworzyć nową pozycję z dalszym terminem wygaśnięcia lub zamknąć daną pozycję przed terminem likwidacji, tak jak przedstawione w poniższej tabeli.

Klient jest odpowiedzialny za pilnowanie terminu likwidacji. Jeśli klient na swoim rachunku nie zamknie pozycji na kontrakt futures z dostawą fizyczną przed terminem likwidacji, pozycja ta może być zamknięciem przez system bez uprzedzenia. Klient musi zadbać o to aby dokonywać czynne kroki w celu pozbycia się kontraktów futures na podstawie rzeczywistego stanu konta.

Dokładne daty likwidacja wybranych kontraktów terminowych można znaleźć w tabeli tutaj.

Inwestycje dywidendowe zyskują na popularności wśród polskich inwestorów. Wytłumaczmy, krok po kroku, jak dywidendy są przypisywane. Kiedy musisz posiadać akcje, aby mieć prawo do otrzymywania dywidendy, jak długo musisz te akcje trzymać i kiedy dywidenda będzie przypisana na Twój rachunek? Wszystko wyjaśnione jest szczegółowo w tym artykule.

Terminy dotyczące dywidendy dla początkujących?

Zanim zaczniesz inwestować w akcje w celu otrzymywania dywidend, konieczne jest dokładne zrozumienie takich terminów, jak ex-dywidend, data zapisu, data wypłaty i data ogłoszenia. Będziemy używać terminów w języku angielskim, ponieważ często są one w tym przypadku praktykowane.

Declaration date (= Dzień ogłoszenia dywidendy)

Dzień, w którym spółka ogłasza dywidendę. Również często określane jako „announcement date”. Inwestorzy na ogół nie zwracają uwagi na daty ogłoszenia dywidendy.

Ex-dividend date

Najważniejsza data, którą śledzą inwestorzy dywidendowi. Pierwszy dzień w którym można sprzedawać akcje bez utraty prawa do wypłaty dywidendy, a także pierwszy dzień, kiedy kupujący nie jest uprawniony do następnej dywidendy. Aby uzyskać dywidendę inwestor musi kupić akcje przed dniem Ex-Date dywidend. W przypadku zakupu akcji w dniu Ex- Date dywidend inwestor nie będzie uprawniony do otrzymania następnej dywidendy.

Akcje mają tendencję spadkową podczas dnia Ex-Date dywidend o kwotę wypłaconych dywidend.

Record date (= decydujący dzień)

Dzień, w którym inwestor musi posiadać akcje, aby mieć prawo do wypłacenia dywidendy. Przy zakupie akcji w większości przypadków stosuje się standardowe rozliczenie T + 3, dlatego ten dzień zazwyczaj wypada 2 robocze dni po ex-dividend date.

Payment date (= dzień wypłaty)

Dzień, w którym firma rozpoczyna wypłacanie dywidendy.

Nie zapomnij, że aby uzyskać dywidendy musisz kupić akcję przed ex-dividend date, w innym przypadku dywidenda nie będzie Tobie przypisana.

Wypłata dywidendy w gotówce w LYNX

Najczęstszą formą wypłaty dywidendy jest gotówka.

Dzień po ex-dividend date na raporcie z rachunku handlowego zobaczysz zmianę w zakładce Change in Dividend Accruals 1.

1
Druga zmiana odbędzie się w dniu płatności (wypłaty), gdy zmniejszy się wartość w zakładce Change in Dividend Accruals 1, a element ten zostanie dodany do zakładki  Dividends 2. Wartość ta jest wyższa niż wcześniej pokazana liczba w kolumnie Gross Amnt o wysokość potrąconego podatku (Withholding tax) 3. Ta właśnie wartość podatku pojawi się w  zakładce Withholding Tax po prawej stronie od Dividends.

1
2
3
Dywidenda wypłacana, którą otrzymasz na swój rachunek, zostanie zawsze pomniejszona o potrącony podatek, ponieważ dywidendy są zawsze opodatkowane u źródła.

Wypłata dywidendy w akcjach w LYNX

W przypadku gdy jako metodę wypłacania dywidend wybierzesz opcje otrzymania nowych udziałów w spółce, wtedy podsumowanie zostanie wyświetlone oddzielnie w raporcie  Twojego rachunku.

W dniu wypłaty, akcje są rozliczane są na Twoim rachunku i wyświetlone w zakładce Corporate Actions 1. Wartość rezydualna dywidendy jest wypłacana w gotówce i będzie wyświetlana w karcie Dividends 2. Podatek u źródła nie jest stosowany, ponieważ jest on już odzwierciedlony w wypłacanym stosunku akacjowych dywidend. Przykład przedstawiono poniżej.

 

1
2

Więcej informacji na temat powiadomienia o dywidendzie znajdziesz tutaj.

Twój rachunek handlowy LYNX jest zabezpieczony kilkoma funkcjami bezpieczeństwa, o których możesz przeczytać tutaj. Dodatkowo możesz ubiegać się o  ponad standardowe zabezpieczenie za pomocą karty bezpieczeństwa. Jest to urządzenie z kodami, które muszą być wprowadzone przy każdym zalogowaniu się na rachunek lub przy wypłacie środków z rachunku.

Ponadto, w celu handlu niektórymi produktami, w tym akcjami Pink Sheet, ta karta bezpieczeństwa jest niezbędna i jest warunkiem otrzymania dostępu do tych rynków.

Karta bezpieczeństwa zostanie wysłana do wszystkich klientów LYNX na adres, który został podany w formularzu, podczas otwierania rachunku. Po otrzymaniu jej, konieczne jest, aby aktywować ją w zarządzaniu rachunkiem Account  Management.

Jeśli klient otrzymał już kartę i np. ją zgubił, jeżeli sam nie zażąda, nie zostanie wysłana mu nowa karta. Jeśli klient używa zabezpieczenia do weryfikacji tożsamości w formie aplikacji dla telefonu iPhone lub Android, karta również nie zostanie wysłana.

Jak działa karta bezpieczeństwa?

Za każdym razem kiedy będziesz chciał zalogować się do platformy handlowej Trader Workstation lub do zarządzania kontem Account Management po podaniu nazwy użytkownika i hasła zostanie wyświetlony komunikat aby wprowadzić dwa kody z karty bezpieczeństwa. Kody te składają się z trzech znaków, kombinacji liter i cyfr. Kody te można znaleźć na karcie zabezpieczającej przy właściwych numerach. Jeśli przy logowaniu się na platformę wyświetli się komunikat o wprowadzenie kodu numer 149 i 215, znajdź w wskazanym wierszu na karcie odpowiadający trzy znakowy kod, następnie wprowadź go  i zatwierdź klikając przycisk Submit.

Jak wygląda karta bezpieczeństwa ?

Najczęstszym typem urządzenia zabezpieczającego jest plastikowa karta z 224 kodów alfanumerycznych. Ta funkcja bezpieczeństwa jest dostępna dla kont o wartości nieprzekraczającej  $ 100 000

Kolejnym typem elementu zabezpieczającego jest plastikowa karta na baterię, która jest chroniona przez PIN. Przeznaczona jest dla rachunków z wartością aktywów między $ 100.000 do $500 000

Najbardziej zaawansowaną funkcją bezpieczeństwa jest karta kredytowa na pin, która jest również chroniona kolejną funkcją bezpieczeństwa podczas generowania kodu. Prawo do jej posiadania mają właściciele rachunków o wartości aktywów przekraczającej $ 500000

 

Jak wnioskować o kartę bezpieczeństwa?

Zaloguj się do swojego rachunku Account Management. W menu wybierz Manage Account 1Security 2 następnie  Secure Login System 3 i Security Device 4.

1
2
4
3
 

Pojawi się potwierdzająca strona, w której musisz potwierdzić, że chcesz wprowadzić w systemie bezpieczne logowanie. wybierz  Yes, I want to participate in the Secure Login System 1. Potwierdź klikając Continue 2.

1
2
 

Na następnej stronie pojawi się tymczasowa lista kodów do logowania się do platformy. Zaleca się, aby tę stronę wydrukować 1 lub wykonać zrzut ekranu  i  zapisać. Kody te będą potrzebne przy każdym logowaniu, a ch ważność wynosi trzy tygodnie. W tym czasie otrzymasz kartę plastikową z kodami w formie fizycznej na Twój adres.

Klikając na Confirm 2 aktywujesz bezpieczne logowanie i dostęp do rachunku będzie jedynie możliwy z tymi kodami. LYNX nie ma dostępu do Twoich kodów logowania, zalecamy ostrożność podczas korzystania z tego dokumentu.

 

Następnym krokiem jest aktywacja tymczasowej karty używając dwóch losowych kodów,  1, które są pokazane na karcie u wyświetlonych cyfr. Kody te muszą być wprowadzane bez przerw. Potwierdź, klikając przycisk  Submit 2.

1
2
 

W dalszym kroku będziesz mieć możliwość wyboru, czy chcesz uzyskać kolejną tymczasową kartę z kodami (Request an Online temporary Secure Code Card) lub jeśli chcesz uzyskać permanentną kartę (Request a permanent security device for which I am now eligible).W tym momencie jesteś zainteresowany drugą opcją 1, potwierdź ją klikając na Continue 2.

1
2
 

Na następnej stronie, potwierdzić swoje zainteresowanie Security Code Card klikając na Continue 1.

1
W następnym kroku zostaniesz zapytany, czy chcesz aby karta z kodem zabezpieczającym była wysłana na pokazany adres, lub jeśli chcesz aby była wysłana na inny adres. Jeśli adres jest poprawny, wybierz I confirm that the shipping address is correct 1. Jeśli chcesz zmienić adres, wybierz My address has changed and I would like to update it 2. Potwierdź wybór klikając  Continue 3.

1
2
3
 

Jeśli adres jest poprawny i potwierdziłeś wysyłanie karty bezpieczeństwa na ten adres, będziesz musiał na kartę oczekiwać do 2 tygodni. Jeśli nie otrzymasz jej w ciągu 3 tygodni, skontaktuj się z Lynx. W przypadku wybrania opcji, aby wprowadzić nowy adres, konieczne jest, żeby nowy adres został podany i zatwierdzony (trwa to do 2 dni roboczych). Dopiero wtedy będzie można wypełnić aplikację do wysyłania kartek zabezpieczeń fizycznych (ponownie, wykonaj poniższe instrukcje).

Jak aktywować kartę bezpieczeństwa ?

Po otrzymaniu urządzenia bezpieczeństwa w skrzynce pocztowej, należy go aktywować. Aby to zrobić na koncie administracyjnym Account Management, w menu wybierz 1 Manage Account2 Security dalej 3 Secure Login System a następnie 4 Security Device. Następnie będziesz kontynuować przez autoryzację otrzymanej karty. Jeśli miałbyś wątpliwości dotyczącą autoryzacji, skontaktuj się z LYNX.

1
2
4
3

Co zyskam dodatkowo ?

Wyższe poziomy zabezpieczeń dają Ci również możliwość handlu niektórymi instrumentami, które bez posiadania dodatkowych zabezpieczeń rachunku, nie mogą być przedmiotem obrotu. Są to na przykład Pink Sheet stocks, ponadto wyższe zabezpieczenia rachunku daje Ci  możliwość większych wypłat z konta.

Jeśli nie masz sprzętu zabezpieczającego, możesz wybrać maksymalnie 50,000 USD dziennie i 100 000 USD w ciągu 5 dni roboczych.

Jeśli będziesz miał podstawową kartę zabezpieczającą, limit zostanie zwiększony do 200 000 USD dziennie i 600 000 USD w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku otrzymania cyfrowej karty zabezpieczającej limit zwiększy się do 1 miliona dolarów dziennie i 1,5 miliona w ciągu 5 dni roboczych.

Jeśli zdecydujesz się karty nie aktywować, ubezpieczenie Twojego rachunku może być ograniczone.

 

Biuletyn inwestycyjny LYNX wysyłany każdy wtorek wieczorem. W jej ramach otrzymasz 5 analiz inwestycyjnych, z których dwa dotyczą amerykańskich akcji, jednego niemieckiego akcjami, europejskich papierów wartościowych, a jedno końcowe pytanie dotyczy wybranych ETF. Analizy opierają się na analizie technicznej. Ponieważ jasno określony jest poziom wejściowy i wyjściowy do docelowych kosztów i stop loss.

Dzięki inteligentnym poleceniom doradczym można wpisać biuletyn inwestycyjny Breakout Trader, aby precyzyjnie spełniać określone cechy strategii. W obrębie jednego polecenia można ustawić zarówno poziom wejściowy, jak i poziom wyjściowy dla poziomu stop loss i target price.

Poniższe procedury pokazują, jak szybko i łatwo wprowadzić instrukcję z Breakout Trader.

Strategia złamania cen w Breakout Trader

Spekuluje, że przebije opór i zwiększy tempo wzrostu cen akcji lub ETF. Cena wejścia jest wyższa od aktualnej ceny rynkowej. Ale to nie oznacza zakupu, zanim wejdziesz w bardziej korzystne warunki, ale to jeszcze nie nastąpiło pożądanej sytuacji.

1. Kliknij pusty wiersz i wpisz w ticker lub czas ETF 1, Naciśnij ENTER i wybierz żądany instrument 2.

2
1
2. W ramach tego instrumentu 1Kliknij prawym przyciskiem myszy menu i kliknij niebieski przycisk KUP 2.

1
2
 

3.W okienku jako określony typ polecenia STP 1, Ponieważ chcesz kupić po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa, a następnie wprowadź żądany poziom wejściowy 2.Jako ważność czasu Wybierz GTC (do zrušení). Następnie kliknij Akceptuj 3.

1
2
3
 

 

4. W wierszu polecenia KUP 1 kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Połącz 2Ograniczenie i polecenia 3, Spowoduje to utworzenie dwóch zleceń sprzedaży (stop-loss i ceny docelowej).

1
3
2
5. Zgodnie ze zleceniem sprzedaży LMT 1 ustal cenę docelową (Wyższa od ceny wejściowej) 2.

6. Zgodnie ze zleceniem sprzedaży STP 3 ustal cenę stop-loss (niższa od ceny wejściowej) 4.

1
2
3
4
5
7. Potwierdź aktywację zamówienia klikając na niebieską  5 A następnie kliknij polecenie Zniżka i przeniesienie 6, A tym samym aktywizując sprzedaż i instrukcje,

6
 

Strategia  przebicie sprzedaży w Breakout Trader

Jest to odwrotna sytuacja w porównaniu z wcześniejszym  przykładem.

Istnieją spekulacje, że kurs odbija się na spadku oporu, aby dać impet do obniżenia cen akcji lub ETF. Cena wejściowa jest niższa niż aktualna cena rynkowa, ale nie oznacza to że przed wejściem bardziej korzystnych warunków, ale nie wystąpiła taka sytuacja.

1. Kliknij pusty wiersz i wpisz w okno stocks lub ETF 1, Naciśnij ENTER i wybierz żądany dokument 2.

2
1
2. Linia instrumentu wyświetlana jest prawym przyciskiem myszy 1 A następnie z menu kliknij czerwony przycisk SPRZEDAJ 2.

1
2
3. W oknie jako określony typ polecenia STP 1,Ponieważ chcesz sprzedać po niższej cenie niż bieżąca cena rynkowa i wprowadź żądany poziom wejściowy 2. Czas operacyjny GTC (do zrušení) 3i potwierdź klikając Akceptuj 4.

3
1
2
4
4. Przy wierszu polecenia sprzedaż  1kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Połącz 2 Ograniczenie i polecenia 3, Powoduje to utworzenie dwóch zamówień (stop loss i target price).

1
2
3
5. Zgodnie z zamówieniem zakupu LMT 1 ustal cenę docelową (niższa od ceny wejściowej) 2.

6. Zgodnie z kolejnością zakupu STP 3 następnie ustal cenę stop-loss ( wyższa od ceny wejściowej) 4.

1
3
2
4
5
7. Potwierdź aktywację zlecenia sprzedaży, klikając na czerwoną ikonę 5I kliknij polecenie obniż i przeniesieś 6, A tym samym uruchomisz  obie instrukcje zakupu. 

6

Aplikacja LYNX Trading , jest częścią systemu SLS (Secure Login System) zapewniający bezpieczne logowanie przy użyciu dwóch niezależnych od siebie elementów. Główną zaletą tej aplikacji, która jest doceniana przez klientów LYNX, jest możliwości nieograniczonego przepływu kapitału dzięki wzmocnionemu systemowi bezpieczeństwa

Jakie są korzyści aplikacji ?

  • Szybka instalacja – nie ma konieczności czekania na przesyłkę pocztową. Aplikacja systemu bezpieczeństwa trwa klika minut.
  • Wygodne dla posiadaczy wielu rachunków – aplikacja umożliwia generowanie kodów dla wielu rachunków, zastępując w ten sposób konieczność posiadania kilku kart bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczenie każdego rachunku.
  • Dzienny limit wypłat wynosi 200 000 USD, a maksymalna wypłata 600 000 USD w ciągu pięciu dni roboczych. Jeśli chcesz wybrać powyżej limitu, skontaktuj się z nami pod numerem 800 080 563.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

W Google Play lub w AppStore pobierz aplikację LYNX Trading i otwórz ją.  Kliknij w REGISTER TWO-FACTOR.

 

Jeżeli po otwarciu aplikacji pojawi się ekran z polami do wpisania danych do logowania, należy kliknąć Services w lewym górnym rogu, po czym ponownie pojawi się ekran podstawowy z przyciskiem REGISTER TWO-FACTOR.

 

Następnie po kliknięciu REGISTER TWO-FACTOR pojawi się strona która opisuje poszczególne kroki do konfiguracji zabezpieczenia. Kliknij w CONTINUE.

 

 

W dalszym kroku wpisz nazwę użytkownika (username) i hasło (password) Twojego rachunku inwestycyjnego.

 

 

Następnie otrzymasz SMS z kodem numerycznym na swój telefon komórkowy. Skopiuj kod z SMS-a do odpowiedniej linii w aplikacji mobilnej i kliknij SEND. Jeśli do tej pory używałeś karty do weryfikacji, to zamiast SMS-a wymagana jest weryfikacja za pomocą tej karty.

 

 

Na następnej stronie musisz utworzyć kod PIN, którego będziesz używać do logowania. Kod PIN musi mieć od czterech do sześciu cyfr i może być kombinacją cyfr i liter. Wpisz to hasło w linii PIN i powtórz w linii REPEAT PIN. Następnie kliknij ACTIVATE.

 

 

Jeżeli pojawi się poniższy komunikat, aplikacja jest prawidłowo zainstalowana i ustawiona. Kliknij w DONE.

 

Po zalogowaniu się do platformy lub Zarządzania Kontem, na Twój telefon zostanie wysłane powiadomienie. Powiadomienia nie przychodzą, gdy telefon nie jest połączony z Internetem lub jeśli nie masz skonfigurowanych ustawień telefonu, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące aplikacji.

 

 

Po otwarciu powiadomienia aplikacja się otworzy. W zależności od możliwości Twojego telefonu aplikacja wymaga potwierdzenia odciskiem palca, Face ID lub wpisaniem kodu PIN. W polu PIN wprowadź kod utworzony podczas rejestracji weryfikacji dwuskładnikowej. Następnie kliknij w pole LOG IN, a zostaniesz zalogowany na daną platformę.

 

 

Jeżeli po zalogowaniu się do platformy lub Zarządzania kontem nie otrzymasz powiadomienia na swój telefon, sprawdź najpierw w ustawieniach telefonu, czy masz włączone wyskakujące powiadomienie dla danej aplikacji i czy masz telefon podłączony do Internetu. W przypadku, gdy powiadomienie nie dotrze do Ciebie, po wprowadzeniu danych logowania konieczne jest kliknięcie„Click here if you did not receive the message.“ Na następym ekranie pojawi się Challenge kod, który wprowadzisz do aplikacji mobilnej.

.

 

Następnie otwórz aplikację mobilną i kliknij pole Authenticate.

 

 

W przypadku gdy pojawi się ekran, na którym musisz podać dane logowania, kliknij SERVICES w lewym górnym rogu, a następnie pojawi się ekran z polem AUTHENTICATE.

 

 

Na następnej stronie w polu PIN wprowadź kod PIN utworzony podczas rejestracji weryfikacji dwuskładnikowej, w polu Wyzwanie wprowadź sześciocyfrowy kod, który został wyświetlony na komputerze. Następnie kliknij pole GENERATE RESPONSE.

 

 

Na telefonie pojawi się ośmiocyfrowy kod Response String. Wprowadź go w przygotowanym polu, które pojawiło się na Twoim komputerze. Po wprowadzeniu Response String kliknij LOG IN na komputerze i zaloguj się.

 

Co robić, kdy nie przychodzi SMS aktywacyjny?

Spróbuj najpierw ponownie uruchomić telefon, jeśli to nie pomoże, upewnij się, że masz zweryfikowany numer telefonu komórkowego na koncie. Możesz to zrobić, logując się do administracji i tutaj znajduje się Twój numer telefonu podany w sekcji Settings/User Settings i numer telefonu komórkowego..

Czy można wyłączyć aplikację lub skorzystać z innej formy zabezpieczenia?

Nie. Ze względów bezpieczeństwa każdy rachunek LYNX musi być chroniony poprzez aplikację. Za jej pośrednictwem potwierdzasz również np. wypłaty pieniędzy oraz zmiany danych osobowych w Zarządzaniu Kontem.

Czy mogę stosować aplikację na tabletach iPad i Android?

Tak. Aplikację tę można pobrać i używać na iPad i innych tabletach. Procedura jest taka sama jak podczas instalacji i aktywacji na telefonie.

Czy aplikacja może być używana na wielu urządzeniach?

Nie. Ze względów bezpieczeństwa, używanie aplikacji dla jednego rachunku jest możliwe tylko na jednym urządzeniu. Na przykład, jeśli kupisz nowy telefon, będziesz musiał zainstalować LYNX Trading na nowym urządzeniu w taki sam sposób, jak przy pierwszej instalacji.

Czy mogę korzystać z aplikacji do logowania do wielu rachunków?

Tak. Aplikacja umożliwia generowanie kodu dla wielu rachunków. Jeśli masz kilka kont, nie musisz już posiadać kilku fizycznych urządzeń zabezpieczających. Aby dodać użytkownika, kliknij pola Uwierzytelnij i Dodaj użytkownika.

Czy jest możliwe korzystanie z aplikacji do wszystkich rachunków?

Ze względów bezpieczeństwa, aplikacja nie może być używana dla rachunków, których wartość przekracza $ 1 miliona dolarów. Rachunki te wymagają dodatkowego systemu ochronnego.

One-Cancel-All lub OCA zlecenie, które zarządza grupą zleceń, które są sparowane tym samym oznaczeniem na platformie TWS.

Zlecenia są oznaczone tym samym kodem a jeśli jedno z tych zleceń zostanie wypełnione, inne zostaną automatycznie anulowane. W przypadku gdy jedno zlecenie zostanie częściowo wypełnione, inne zostaną proporcjonalnie zredukowane o wypełnioną część. Jeśli zdecydujesz się anulować jedno zlecenie z grupy, wszystkie inne zlecenie w tej grupie zostaną automatycznie anulowane. Jednak w przypadku, gdy jedno ze zleceń zostanie odrzucone, pozostałe zlecenie w grupie będą nadal ważne.

Aby zadać zlecenie, musisz najpierw dodać Grupę OCA, którą można znaleźć na karcie konfiguracji platformy (Edit 1 -> Global configuration 2).

 

1
2
Wybierz trading tools 1, Quote Monitor 2i Default layout 3. W tym oknie wybierz  Order Columns4 a następnie po prawej stronie kliknij polecenie Order Attributes 5 i wybierz OCA Group 6. Kliknij na Add7 i potwierdź klikając OK 8. W ten sposób kolumna została dodana do platformy.

 

1
2
3
4
7
5
6
8
Po tym kolumna OCA Group 1 pojawi się w TWS.

 

1
Wytworzymy przykład, gdzie będziemy chcieli kupić akcje jednej z trzech niemieckich firm – RWE, E ON albo Siemens. U wszystkich zleceń kupna wybierzemy limit price. Wszystkie te tytuły wpiszemy w wierszu poleceń i wyświetlimy ich notowania. U wszystkich utworzymy zlecenia zakupu z ceną minimalną (limit price). W kolumnie OCA Group  dla wszystkich zapiszemy to samo ustawienie – w naszym przykładzie GER (1 in circle) . Teraz już wszystkie zlecenia jeden po drugim możemy aktywować klikając na Transfer.

1

Jeśli chcesz anulować jedno z zamówień możesz to zrobić klikając przycisk Cancel 1.

 

Po anulowaniu jednego zlecenia, u wszystkich zleceń pojawi się czerwone pole, co oznacza anulowanie wszystkich zleceń w grupie GER.

 

Jeśli zdecydujesz się kupić produkt po cenie rynkowej, zamiast czekać na limit, to  zmień typu zlecenia (LMT) na  (MKT) 1, a po wypełnieniu zlecenia pozostałe zlecenia z grupy zostaną automatycznie anulowane.

1

FX trader odkrywa przed inwestorami wyjątkowe możliwości. Jedną z nich jest wysłanie zlecenia bezpośrednio do rynku za pomocą jednego kliknięcia.

Najpierw uruchomimy FX Trader klikając na ikonę FX trader 1 na platformie TWS.

1
Aby móc składać zlecenia bezpośrednio na rynek jednym kliknięciem, najpierw musisz ustawić jako główne zlecenie MKT lub wybrać opcję otwarcia pozycji za kurs rynkowy.

W głównym oknie platformy kliknij na Edit 1 i wybierz Global configuration 2.

1
2
W wyświetlonym oknie wybierz pozycję Presets 1, a następnie Forex 2. Z menu z opcjami zleceń zmień rodzaj zlecenia na MKT 3  i kliknij OK

1
2
3
Jeśli teraz wprowadzimy zlecenie zostanie ustawiona jako MKT i nadal będzie wymagane potwierdzenie transferu. Aby uniknąć tego etapu i jednego kliknięcia w lewym górnym rogu FX Trader od razu kliknij Transfer 1.

1
Wyświetli się okno z ostrzeżeniem, że właśnie uruchamiasz opcje otwierania pozycji jednym kliknięciem i że jako inwestor jesteś odpowiedzialny za własne transakcje, więc negatywne rezultaty handlu wynikające z niezamierzonych błędów inwestora nie będą refundowane i Lynx nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jeśli zgadzasz się z tymi warunkami, potwierdź, klikając naYES 1.

1
W tym punkcie już uaktywniłeś umieszczanie zamówień na rynku jednym kliknięciem. Aby dezaktywować kliknij ponownie na Transmit instantaneously.

To zlecenie umieści  stop-loss na określonej wartości innej niż wartość przy otwieraniu pozycji, i automatycznie przesunie stop loss , gdy cena inwestycji zmienia się na Twoją korzyść. Jeżeli sytuacja na rynku zmienia się Twoją niekorzyść, stop-loss jest realizowany. Pozwala to inwestorom określić maksymalną stratę w handlu, a także ustalić zyski.

By dokonać pierwszego zakupu akcji z zapewnionym automatycznie przesuwającym się stop loss, wprowadź zlecenie, aby kupić 100 akcji firmy (naprzykład RWE). Po tym tą pozycje możemy zawsze zabezpieczyć umieszczeniem automatycznie przesuwającego się stop loss na wysokości 1 EUR poniżej aktualnej ceny postępując według następujących kroków:

1. Utwórz zlecenie sprzedaży.

2. W polu Quantity (ilości) znowu wybierz 100 akcji, jeżeli stop-lossem chcesz ubezpieczyć całą poprzednią transakcję.

3. Jako Type (rodzaj komendy) wybieramy TRAIL 1.

1
4. Jako wielkość przesunięcia klikamy 1 EUR -napisaną jako 1.000 amt. Podobnie możemy wybrać wielkość przesunięcia jako procent 1.

5. Potwierdzamy klikając Confirm 2.

6. Pojawi się stop price. Po wzroście cen akcji Facebooka,  wartość stop-loss także zacznie się automatycznie przesuwać w  tym samym kierunku. W przypadku spadku ceny akcji nie zmienia się wartość stop – loss, a jeśli cena akcji wzrośnie do ceny stop-loss, pozycja zostanie automatycznie zamknięta.

 

By do platformy dodać kolumnę Stop price, postępuj zgodnie z następującą procedurą:

1. W lewym górnym rogu kliknij na Edit 1 i wybierz z menu Global configuration 2.

1
2
2. Po lewej stronie rozwiń Trading tools 1, następnie Quote monitor 2 i wybierz Default layout 3.

3. W górnej części zakładki Order columns 4 .

4. Po prawej stronie widać kolumnę  dostępne Kolumny , i kliknij na Prices 5, wybierz Stop price 6, kliknij na Add 7 i potwierdź OK 8.

5. Kolumna Stop price jest już dodana do Twojej platformy.

1
2
3
4
7
5
6
8

Kolejnym ważnym zleceniem, które powinno być znane przez każdego inwestora jest bracket order czyli zlecenie powiązane. Pozwala ono na dołączenie dwóch zleceń – stop-loss (STP) ograniczający maksymalną stratę na transakcji oraz profit target (LMT) wykorzystywane do realizowania zysków na określonym poziomie.

W podstawowym zleceniu kupna, cena limit price jest wyższa niż obecna cena rynkowa, a cenę stop-loss umieszcza się poniżej ceny rynkowej.

Po zatwierdzeniu zlecenia głównego, automatycznie aktywowane zostną również oba zlecenia zamknięcia zlecenia, czyli stop loss i profit target.

W przypadku realizacji jednego z nich, drugie zostanie anulowane.

Aby umieścić zlecenie Bracket order, postępuj według wskazówek poniżej.

Na początku należy utworzyć zlecenie kupna/sprzedaży. Jeśli w pierwszym kroku pojawi się okno transakcyjne, po wpisaniu odpowiednich paramentrów, kliknij na Accept. Zanim potwierdzisz zlecenie, kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie i wybierz Attach 1, a następnie Bracket order  2

2
1
Pod wyświetlonym wierszem ze zleceniem kupna, pojawią się dwa zlecenia sprzedaży, które muszą być ustawione zgodnie z własnymi preferencjami. Zlecenie sprzedaży za limit price działa jako profit target (ustaw jego wartość w kolumnie Lmt price 1 ), to umożliwi Ci realizacje zysku z transakcji na określonym poziomie. Zlecenie sprzedaży stop loss (jego wartość w kolumnie Stop price 2 ) określa poziom maksymalnej straty jaką jesteśmy skłonni zaakceptować.

Kliknij Transfer 1 przy zleceniu kupna, aby przenieść zlecenie na rynek.

2
1
3
Po jego uruchomieniu aktywowane będą również zlecenia sprzedaży.

Gdy cena osiągnie 130 USD, dojdzie do zakupu 100 akcji firmy. Jeśli cena spadnie do 127 USD zrealizowany będzie stop- loss i pozycja będzie zamknięta. W przypadku gdy cena wzrosłaby do 133 USD, zrealizowany zostanie profit target. W obu przypadkach realizacja niezrealizowanego zlecenia sprzedaży, zostanie automatycznie anulowana .

Po wprowadzeniu zlecenia z limitem można go łatwo edytować bez konieczności wydawania nowego polecenia. Kilkoma kliknięciami można zlecenie umieścić na giełdzie jako rynkowe lub zmienić ustaloną  limit price.

Limit order LMT na platformie TWS umieścicie klikając dwukrotnie cenę zakupu lub sprzedaży a w karcie rezerwacji, jako limit price wybierzesz odpowiedni poziom ceny, za który chcesz pozycję sprzedać lub kupić.

Na przykładzie zakupu udziałów Volkswagena poniżej można zauważyć, że jeśli kupujemy akcję to limit price ustalimy poniżej, a w przypadku sprzedaży zrobilibyśmy odwrotnie i ustawilibyśmy cenę wyższą niż obecna cena rynkowa. Jako typ zlecenia wybieramy LMT 1, uzupełniamy Limit price 2. a następnie potwierdzamy klikając na Transfer 3, a następnie zatwierdzeniem okna, w którym się pojawi.

1
2
3
Zlecenie nie zostanie zrealizowane dopóki cena rynkowa nie przetnie się z przez ustanowioną limit price. Zlecenie zatem będzie nadal umieszczone na karcie Pending (all) 1.

Na tej karcie z niewypełnionymi zleceniami można nadal pracować. Kliknięciem na indywidualne parametry zlecenia, można je edytować.

By zmienić limit price Lmt 1 wpisz nową cenę i potwierdź klikając na T  2.

2
1
Jeśli chcesz zlecenie anulować kliknij Cancel 1.

1
Zakładka zmieni się na czerwono 1 , co oznacza, że zlecenie zostało anulowane.

1
Jeśli chcesz oczekujące zlecenia zrealizować, możesz je zmienić  z  LMT na MKT 1a następnie kliknij na T 2. Instrument natychmiast zostanie kupiony i przemieści się z karty oczekujących Pending (all) do Portfolio.

1
2

Na platformie TWS masz możliwość personalizowania zleceń, co umożliwia umieszczanie ich szybko i efektownie.

Po kliknięciu na BUY w ofercie instrumentu automatycznie wyświetli się okno zlecenia, w którym wcześniej nastawione są: wartość 100, typ zlecenia; limit (LMT), destynacja  SMART oraz okres ważności; dzienny (DAY).

 

Jeśli aktywnie handlujesz i chcesz otwierać pozycje za cenę rynkową (MKT), nie musisz za każdym razem zmieniać parametrów zlecenia. Wystarczy jeśli w Globalnych ustawieniach platformy TWS zmienisz wcześniej nastawione parametry zleceń. W menu głównym w lewym górnym rogu kliknij na Edit 1, a następnie wybierz Global configuration 2.

1
2
 

W nowym oknie wybierz w lewym menu  Preset 1 a następnie wybierz instrument, dla które chcemy zmienić zaprogramowane wcześniej parametry zleceń. W prawej części okna można ponownie skonfigurować wszystkie parametry zgodnie z własnymi preferencjami. W tym przykładzie wybraliśmy akcje Stocks 2.

1
2
 

W prawej części wybieramy właściwości zlecenia zgodnie z własnymi preferencjami. Jeśli zazwyczaj używasz limit orders, może być zainteresowany zmianą zaprogramowanego wcześniej czasu ważności zlecenia z dziennej ważności (DAY) na ważność Good Till Canceled – ( GTC) 1. Aby potwierdzić kliknij na OK.

1
Jeśli wolisz natychmiastowe wejście na rynek bez ustalania limitów, to w sekcji Primary orders,  zmień rodzaj zlecenia z limit order (LMT) na zlecenie rynkowe (MKT) 1 i i potwierdź klikając na OK.

1
Po wprowadzeniu tych zmian, kiedykolwiek będziesz chciał dokonać transakcji z akcjami, przygotowana będzie karty zlecenia z wcześniej wybranymi właściwościami zlecenia, co znacznie ułatwi i usprawni Twój handel.

Platforma TWS umożliwia wprowadzanie aż 50 inteligentnych zleceń. Jedną z właściwości zlecenia jest czas ważności, który możesz wybrać w karcie zamówienia zlecenia.

W przypadku obrotu akcjami w Stanach Zjednoczonych, można wybrać jeden z sześciu rodzajów czasowej ważności zlecenia.

DAY – Zlecenie zostanie anulowane, jeśli nie zostanie wprowadzane na rynek do końca dnia handlowego.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Zlecenie jest ważne aż do momentu, gdy zostanie zrealizowane lub zostanie anulowane. Zlecenie GTC zostanie automatycznie anulowane, jeśli nastąpi podział akcji lub jeżeli w ciągu 90 dni nie zalogujesz się na platformę.

OPG – Stosując OPG można wprowadzić zlecenia MOO (Market-On-Open lub zakup podczas otwierania rynku po cenie rynkowej) lub LOO (Limit-On-Open zlecenie z limitem podczas otwarcia rynku).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Natychmiastowa realizacja zlecenia lub anulowanie. Jeśli natychmiastowo zrealizowane zostanie  tylko część zlecenia, reszta zostanie odwołana.

GTD (Good-Till-Date) -Zlecenie ma ważność do dnia jego realizacji lub do zamknięcia rynku w dniu poprzedzającym wprowadzony dzień. Wprowadź dzień, który będzie limitem do wypełnienia zlecenia.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Zlecenie podobne do zlecenia z ważnością jednego dnia, jednak w tym przypadku gdy zlecenie nie zostanie zrealizowane w ciągu dnia zostanie jedynie anulowane i usunięte z rynku, ale nadaj pozostaje na platformie TWS.

FOK (Fill-Or-Kill) – Jeżeli całe zlecenie nie jest natychmiastowo zrealizowane,  zostanie całkowicie zmazane.

Poniżej możesz także wybrać opcję wypełniania instrukcji poza godzinami otwarcia rynku. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, zlecenie może być zrealizowane tylko wtedy, gdy giełda jest otwarta.

Duża różnorodność typów zleceń na platformie TWS daje niespotykane możliwości. W tym artykule przyjrzymy się podstawowym typom zleceń.

LMT: Limit order – zakup lub sprzedaż  jedynie po określonej lub lepszej cenie.

MKT: Market order – zakup lub sprzedaż po obecnej cenie rynkowej.

MTL: Market-to-Limit –zlecenie zostanie zrealizowane wyłącznie po aktualnej cenie rynkowej. Jeśli zrealizowana zostanie tylko część zlecenia, pozostała część zostanie zmieniona na zlecenie z limitem na poziomie ceny, na której pierwsza część zlecenia została zrealizowana.

STP: Zlecenie stop jest realizowane jako zlecenie rynkowe, gdy zostanie osiągnięta określona stop price.

STP LMT: Zlecenie Stop Limit  zostaje aktywowane, gdy cena osiągnie stop price. W przeciwieństwie do poprzedniego typu zlecenia (STP), nie zostaje realizowane jako zlecenie rynkowe, ale jako zlecenie z limitem z określoną ceną.

MIT: Market if Touched. Zlecenie dokona zakupu, jeśli cena spadnie poniżej określonej wartości i sprzeda, gdy wzrosnie do pewnej wartości. Jest to podobny typ zlecenia do zlecenia (STP) z tą różnicą, ze zlecenie zakupu jest umieszczone pod a zlecenie sprzedaży nad ceną rynkową.

LIT: Limit if Touched – zlecenie otworzy zlecenie kupna z limitem (LMT), gdy cena spadnie poniżej określonej wartości. LIT jest podobny do STP LMT z tą różnicą, że jest aktywowany przy osiągnięciu ceny, w przypadku zlecenie kupna poniżej i przy sprzedaży powyżej obecnej ceny rynkowej.

TRAIL: Trailing Stop (ruchome zlecenie) ustala stop cenę na ustalonym poziomie poniżej ceny rynkowej. Wraz z rosnącą ceną na rynku stop-loss przesuwa wybraną przesuwaną stop cenę. W przypadku spadku ceny rynkowej stop loss pozostaje na pierwotnym poziomie. W momencie osiągnięcia stop ceny, zostaje realizowane zlecenie rynkowe.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit jest kombinacją Trailing Stop oraz zlecenia STP LMT. W momencie osiągnięcia stop price aktywowane zostanie zlecenie z limitem na poziomie limit price.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched jest podobny do Trailing Stop (TRAIL) z tą różnicą, że zlecenie sprzedaży umieszcza stop price na stałym poziomie poziomie powyżej ceny rynkowej w miejscu poniżej.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched jest podobny do Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) instrukcja różni się tym, że zlecenie sprzedaży umieszcza stop price na stałym poziomie powyżej ceny rynkowej, zamiast poniżej.

REL: Relative (Pegged-to-Primary), jest to zlecenie dla traderów intraday poszukających lepszych cen na rynku przy pomocy limit order. Limit price służy jako sufit i offset zwiększa cenę kupna(bid) i obniża cenę sprzedaży (ask), aby zmniejszyć spread pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.

RPI: Retail Price Improvement zlecenie jest podobne do zlecenia REL. z jeszcze niższą możliwością offsetu. Zlecenia te zwiększają płynność na rynku i można je powiązać ze wszystkimi innymi poleceniami.

MOC: Market-on-Close zlecenie zostanie wypełnione jako rynkowe po cenie jak najbliżej ceny przy zamknięciu rynku. Na NYSE są one akceptowane i mogą być modyfikowane i anulowane tylko 15 minut  przed zakończeniem.

LOC: Limit-on-Close zlecenie zostanie wypełniona po zamknięciu rynku, jeśli cena przy zamknięciu rynku będzie wyższa niż ustalona limit price. Na NYSE są akceptowane, edytowane i mogą być anulowane tylko 15 minut przed zamknięciem rynku.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark zlecenie automatycznie dostosowuje się do ruchu podstawy.

VWAP: Volume-Weighted Average Price lub średnia arytmetyczna cena, która jest zagwarantowana.

Jaki jest czas ważności zleceń?

Platforma TWS umożliwia wprowadzenie ponad 50 inteligentnych zleceń. Jedną ważną cechą przy składaniu każdego zlecenia jest określenie czasu jego ważności.

Podczas obrotu akcjami w USA możesz wybrać sześć rodzajów opcji ważności czasowej.

DAY – Zlecenie zostanie anulowane, jeśli nie zostanie wprowadzane na rynek do końca dnia handlowego.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Zlecenie jest ważne do momentu, w którym jest wypełnione lub zostanie anulowane. Zlecenie z GTC zostanie automatycznie anulowane, jeśli nastąpi podział akcji lub jeśli nie logujesz się na platformę handlową przez okres 90 dni.

OPG – Korzystając z OPG możesz wprowadzić instrukcje MOO (Market-on-Open, lub kupić po otwarciu rynku po cenie rynkowej) lub LOO (Limit-On-Open lub zlecenia z limitem na otwarciu rynku).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Natychmiast po dodaniu zlecnia zostanie ono wykonane i zakupi tylko dostępną na rynku ilość a następnie zostaje ono anulowane.

GTD (Good-Till-Date) –Zlecenie jest ważne w systemie do jego ukończenia lub do zamknięcia rynku w z góry ustalonym dniu. Wprowadź dzień, który jest limitem dla zlecenia .

DTC (Day-Till-Cancelled) – Zlecenie bardzo podobne do GDT z tym że w momencie nie osiągnięcia targetu oferta zostaje usunieta z giełdy ale nadal jest w panelu klienta.

FOK (Fill-Or-Kill) – Jeśli po dodaniu zlecenia nie zostanie ono w pełni wypełnione to zotanie automatycznie usunięte – „wszystko albo nic”

Poniżej możesz także wybrać opcję wypełniania zlecenia poza zwykłymi godzinami handlu na giełdzie. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, zlecenie może być wypełnione tylko wtedy, gdy dana giełda jest otwarta.

Tak, w Lynx możesz handlować przed otwarciem i po zamknięciu rynku. Giełda w USA jest otwarta od 15:30 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego, premarket (przed otwarciem rynku) zaczyna się już od godziny 10:00, natomiast aftermarket (po zamknięciu rynku) dla większości akcji kończy o godzinie 01:00 w nocy.

Aby móc składać zlecenia poza regularnymi godzinami otwarcia rynku, należy włączyć taką opcję na platformie TWS lub w oknie zlecenia. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

W lewym górnym rogu kliknij na Edit, a następnie Global Configuration. 

1
2
W menu wybierz Presets1, a następnie zaznacz opcję Allow order to be activated, triggered, or filled outside of regular trading hours2 a następnie potwierdź klikając OK.

1
2
3
Handel poza regularnymi godzinami handlu (ORTH) jest już  aktywowany.  Ważne jest jednak, aby pamiętać, że poza regularnymi godzinami otwarcia rynku płynność jest znacznie mniejsza, a różnice między cenami kupna i sprzedaży mogą być wyższe niż w przypadku, gdy giełda jest otwarta.

Ponadto, w przypadku handlu poza regularnymi godzinami, możliwe są jedynie zlecenia z limitem, ponieważ w zlecenia Market nie mogą być złożone gdy rynek jest zamknięty. Należy więc  zmienić zlecenie MKT na LMT 3,

Aby określić godziny handlowe, w których można handlować na danym instrumencie, kliknij dwukrotnie na jego nazwę 1, a pokażą się właściwości instrumentu, w tym określone godziny handlu. Regular Trading Sessions to regularne godziny handlu (RTH), natomiast Total Available Hours to całkowite godziny w których handel jest możliwy, łącznie z godzinami pre i after market. 2

1
2

Jeśli jesteś inwestorem, który szuka możliwości i okazji na rynku, ale nie ma wystarczająco dużo czasu na ciągłe obserwowanie, wtedy docenisz zdolność tworzenia inteligentnych alertów, które mogą powiadomić Cię o danej sytuacji i bezpośrednio uaktywniać zlecenia. 

Aby stworzyć taki alert, logujemy się na platformie handlowej Trader Workstation i w górnym menu, klikamy na ikonę Alerts 1.

1
W naszym przykładzie chcemy kupić 1.000 akcji spółki Barrick Gold (ABX) za maksymalną cenę 18,50 USD w przypadku, gdy cena ETF na złoto SPDR Gold Shares (GLD) spadnie do lub poniżej 130 USD.

Zostanie wyświetlone okno powiadomień, w którym po raz pierwszy kliknij ikonę po prawej stronie Nowe 1 aby utworzyć alert.

1
W nowym oknie wybierzemy właściwości wymaganych alertów. W polu Name 1 wybierzemy nazwę alertu. W sekcji Conditions 2 ustalimy co musi się zdarzyć (spadek GLD do lub poniżej 130 USD), aby zostało aktywowane zlecenie:  zlecenie z limitem na zakup 1000 akcji ABX po maksymalnej cenie 18.50 USD. Na końcu wybierz okres ważności alertu (duration).