najlepsze akcje dywidendowe świata
W czasach utrzymujących się niskich stóp procentowych obligacje i inne instrumenty bazowe o stałym dochodzie nie przynoszą dużych korzyści twojemu portfelowi inwestycyjnemu.

Inwestorzy, którzy szukają lepszych alternatyw, nie mają zbyt dużego wyboru Spółki notowane na giełdzie zwykle wypłacają wyższe dywidendy za swoje akcje niż wynoszą stopy procentowe długoterminowych obligacji korporacyjnych. W okresie niskich stóp procentowych akcje z wysoką dywidendą stają się coraz bardziej popularne i uznawane za najlepszy wariant inwestycyjny.

A jak znaleźć akcje odpowiednie dla twojego portfela dywidendowego? Nie chodzi jednak tylko o stopę zwrotu, lecz także o stabilność i zrównoważenie. W niniejszym artykule znajdziesz 3 najlepsze akcje dywidendowe świata w 2019 roku.

5-nejlepších-světových-dividendových-akcií-2019

W poniższym artykule przeczytasz:

  1. Dochód pasywny: cel każdego inwestora
  2. Na co zwracać uwagę, wybierając akcje dywidendowe
  3. „Klub” dywidendowych arystokratów
  4. ETF skoncentrowane na najwyższych zyskach z dywidend na świecie
  5. Najlepsze akcje dywidendowe świata w 2020 roku
  6. Akcje dywidendowe w LYNX

Dochód pasywny: cel każdego inwestora

Celem właściwie każdego inwestora jest możliwość życia z dochodu pasywnego generowanego przez jego portfel inwestycyjny. Wymaga to jednak wysokiego kapitału, minimalnie 6-, 7-cyfrowego, na który wielu inwestorów indywidualnych nie może sobie pozwolić.

W każdym razie można jednak zapewnić sobie przynajmniej dodatkowy dochód pasywny, ponieważ inteligentnie skomponowany portfel dywidendowy optymalnie realizuje ten cel. Z dobrze skomponowanym portfelem dywidendowym można bez trudu osiągnąć zwrot na poziomie 4-5% w skali roku po opodatkowaniu.

Przykładowo kapitał inwestycyjny w wysokości 30 000 EUR może generować rocznie przychody na poziomie 1 200 EUR, co oznacza przynajmniej około 100 EUR miesięcznie na twoim rachunku. Mimo że źródła dochodu pasywnego przy niskich stopach procentowych są rzadkością, wciąż możesz osiągać satysfakcjonujące dochody dzięki odpowiednio wybranym akcjom dywidendowym.

Ponadto liczne badania dowodzą, że spółki, które długoterminowo wypłacają dywidendy swoim inwestorom, osiągają największe wzrosty wartości swoich akcji. Spółki osiągające stabilne zyski, które pozwalają akcjonariuszom partycypować w swoim sukcesie, powinny być częścią każdego dobrze skomponowanego portfela.

Dywidendy obniżają ryzyko cenowe nawet w niespokojnych czasach na giełdzie. Dotyczy to zwłaszcza akcji o wysokiej stopie zwrotu. Są to zwykle średnie spółki o ugruntowanej i stabilnej działalności.

Przeczytaj również >> Najlepsze amerykańskie akcje dywidendowe w 2020

Na co zwracać uwagę, wybierając akcje dywidendowe

Jak pokazuje doświadczenie, spółki wypłacające dywidendy podlegają mniejszym wahaniom cenowym niż giełda jako taka, co może być bardzo korzystne w razie krachu na giełdzie. W czasach kryzysu (na przykład kryzysu finansowego w 2008 roku) to głównie firmy w dobrej kondycji finansowej są o wiele mniej podatne na kryzys niż małe i średnie przedsiębiorstwa. Dużym korporacjom jest łatwiej zdobyć kapitał, nawet w trudnych czasach.

Istotną rolę odgrywają również perspektywy finansowe spółki. Jeśli są negatywne, istnieje ryzyko spadku ceny. Wskaźnikiem może być na przykład właśnie obniżenie dywidendy albo zwalnianie pracowników.

Należy się również upewnić, że nie inwestujemy w spółki, których wartość spada od dłuższego czasu. Ponadto inwestorzy powinni sprawdzać, czy wypłaty dywidend nie obciążają działalności spółki. Zysk operacyjny na akcję powinien więc być co do zasady wyższy od dywidendy, a zatem wykazywać wysoki poziom zwrotu.

Szczególnie atrakcyjne pod kątem dywidendy są papiery wartościowe dużych spółek, mogących się poszczycić stabilnym modelem biznesowym, przewidywalnymi zyskami i stabilnym przepływem pieniężne. Jest bardzo prawdopodobne, że spółki te będą mogły stabilnie wypłacać część zysku swoim inwestorom.

Powinny to być spółki działające w stabilnych branżach, takich jak telekomunikacja, towary użytkowe, finanse, ubezpieczenia, przemysł lub energetyka.

Akcje dywidendowe są często bardziej cykliczne niż akcje wzrostowe, ponieważ przewidywalność zysków jest większa. Wadą jest jednak za zwyczaj mniejszy wzrost wartości akcji samej w sobie, czy wręcz jego stagnacja.

Przeczytaj również >> Najlepsze europejskie akcje dywidendowe w 2019 roku

„Klub” dywidendowych arystokratów

5 nejlepších světových dividendových akcií 2019

Istnieje zaledwie kilka spółek, którym przez dłuższy czas udaje się nieustannie podwyższać dywidendy wypłacane inwestorom. Jeżeli amerykańska spółka jest w stanie nieprzerwanie podwyższać 25 kolejnych dywidend rocznych, zyskuje miano Dividend Aristocrat. Jest to szczególne wyróżnienie za wyjątkowo dobrą wydajność dywidendy.

Ze względu na fakt, że okres 25 lat obejmuje mniejsze czy większe kryzysy gospodarcze, oznacza to, że spółka jest zdolna do prowadzenia działalności nawet w złych warunkach gospodarczych.

Firmy, które mogą sobie pozwolić na podwyższanie dywidendy bez względu na cykl gospodarczy dowiodły, że reprezentują bardzo solidny model biznesowy.

ETF skoncentrowane na najkorzystniejszych stopach dywidendy na świecie

Do blue chips zalicza się spółki, których dywidendy na przestrzeni lat rosną lub przynajmniej można polegać na ich stabilności. Istnieje ETF, który specjalizuje się właśnie w światowych liderach dywidendowych.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B9CQXS71 – Symbol: ZPRG – Waluta: EUR) od 2013 roku inwestuje w najbardziej lukratywne akcje dywidendowe na świecie, a swoje dywidendy wypłaca co kwartał.

ETF o kapitale przekraczającym 300 milionów EUR jest przedmiotem obrotu w EUR na giełdzie Xetra w Stuttgarcie.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF

Wykres ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF. Źródło: LYNX Trading.

Najlepsze akcje dywidendowe świata w 2020 roku

3. Akcje AT&T: Dywidendowa szlachta z zyskiem na poziomie 6,7 %.

AT&T (ISIN: US00206R1023 – Symbol: T – Waluta: USD) jest jedną z największych i najstarszych firm telekomunikacyjnych na świecie. W 1877 roku Graham Bell wynalazł telefon, ale jest to również rok założenia spółki.

Obecnie AT&T jest czołowym dostawcą komunikacji telefonicznej, danych i wideo komunikacji, jak również usług mobilnych i internetowych dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Spółka prowadzi działalność w ponad 220 krajach.

Ze względu na fakt, że tradycyjna działalność telekomunikacyjna w Internecie podlega znaczącym przemianom (przede wszystkim zyski zauważalnie maleją), spółka w ostatnich latach coraz bardziej skupia się na przemyśle medialnym. W 2015 roku AT&T nabyła operatora telewizji satelitarnej DIRECTV. W 2018 roku firma kupiła grupę medialną Time Warner, obejmującą studia Warner Bros, CNN i HBO. Skutkiem tego jest fakt, że spółka AT&T staje się w coraz większym stopniu firmą medialną oferującą nie tylko usługi komunikacyjne, lecz także powiązane treści.

Sprzedaż spółki AT&T w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła tylko o 2%. Natomiast zysk w tym samym okresie wzrósł o 9 %. Podstawowy zysk na akcję konkretnie wynosił w zeszłym roku 3,52 USD, natomiast dwa lata temu – 3,05 USD. W bieżącym roku finansowym oczekiwany jest jedynie niewielki wzrost zysku o 2%. Około 60% zysków zostanie podzielone między akcjonariuszy. Oprócz tego spółka może się zaliczać do kręgu dywidendowych arystokratów. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, miano to oznacza, że spółka nieprzerwanie zwiększała roczną stopę dywidendy przez okres co najmniej 25 lat.

Obecnie kwartalna dywidenda na akcję wynosi 0,51 USD, co oznacza około 2,04 USD na akcję w skali roku. Przy obecnej cenie akcji wynoszącej 30,50 USD oznacza to bardzo dobrą stopę dywidendy na poziomie 6,7%. Jest wysoce nieprawdopodobne, że spółka AT&T odejdzie w najbliższych latach od swojej polityki w kwestii dywidend, ponieważ etykieta „dywidendowy arystokrata” stanowi oczywiście również wyróżnienie, którego żadna spółka nie chce stracić.  Nawet gdyby zyski rosły powoli albo nie rosły, dywidendy stale powinny być wysokie.

AT&T to akcje idealne dla łowców dywidend. Gigant telekomunikacyjny zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki swoim rozmiarom oraz ma korzystną strukturę cenową. Reorientacja w sektorze medialnym powinna zrobić miejsce nowemu potencjałowi wzrostowemu i wynagrodzić tym samym ewentualną stagnację w innych obszarach działalności.

Akcje AT&TWykres akcji AT&T. Źródło: LYNX Trading.

2. Akcje The Bank Nova Scotia: Wiarygodne dywidendy od 1832 roku

Imponującą historię dywidend prezentuje The Bank of Nova Scotia (ISIN: CA0641491075 – Symbol: BNS – Waluta: CAD). Instytucja finansowa z Toronto mogłaby być najlepszym płatnikiem dywidend na świecie. Od momentu założenia w 1832 roku (186 lat temu) akcjonariusze otrzymywali dywidendy co roku bez wyjątku. Wypłaty zazwyczaj znacząco rosły. W ciągu ostatnich 50 spółce udało się podwyższyć dywidendę 46x.

The Bank of Nova Scotia, trzeci co do wielkości bank w Kanadzie, wśród klientów funkcjonuje pod nazwą Scotibank, natomiast we francuskojęzycznej części Kanady jako Banque Scotia. Spółka ma ponad 25 milionów klientów i prowadzi działalność głównie w Ameryce Północnej. Poza tym jest aktywna w ponad 45 krajach całego świata. Scotibank oferuje szeroki zakres doradztwa, produktów i usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz zarządzanie aktywami, a także bankowość inwestycyjną.

W ostatnim roku fiskalnym przychody spółki wzrosły o 6% z 8,2 mld USD do 8,7 mld USD Zysk wzrósł o 5 % z 6,49 USD do 6,82 USD. Obecnie około 0,87 CAD na akcję jest dystrybuowane kwartalnie, a przy ekstrapolacji na rok około 3,48 CAD.  Przy cenie akcji wynoszącej 71 USD zysk z dywidendy jest więc atrakcyjny na poziomie 4,9 %. Cena akcji również korzysta na wzroście zysków. W czasie kryzysu finansowego w 2009 roku cena akcji spadła do 24 USD, a od tamtego czasu wciąż rośnie.

Akcje The Bank Novia ScotiaWykres akcji BNS. Źródło: LYNX Trading.
LYNX TIP Dowiedz się, w jaki sposób odbywa się opodatkowanie dywidend

1. Akcje Royal Dutch Shell: Dywidenda rosnąca od 1945 roku

Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29 – Symbol: RDSA – Waluta: EUR) jest jedną z największych spółek energetycznych na świecie w branży ropy naftowej i gazu ziemnego.

Spółka Shell, której początki sięgają 1933 roku, przeprowadza projekty badawcze i rozwojowe w ponad 70 krajach i jest jednym z największych dystrybutorów paliw i smarów na świecie.

Fakt, że ceny ropy podlegały w ubiegłym roku tendencji wzrostowej, miał pozytywny wpływ na Royal Dutch Shell. W ciągu całego 2018 roku zyski z ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosły o 34% do 21,4 miliarda USD i 2,58 USD na akcję (2,28 USD). Przychody wzrosły o 27% z 305 miliardów USD. Analitycy oczekują w kolejnym roku niewielkiego wzrostu dochodów o 6,5% do 2,75 USD.  Kolos energetyczny może się również poszczycić doskonałym bilansem. Kapitał własny wynosił 31. stycznia 2019 roku 202,5 mld USD, a więc udział kapitału własnego nieznacznie przekracza 50%.

Największa europejska spółka naftowa od 1945 roku nieprzerwanie podwyższa swoje dywidendy. Nic nie wskazuje na to, by ów trend miał w przyszłości ulec zmianie. Obecnie Royal Shell wypłaca dywidendę kwartalną w wysokości 0,47 USD na akcję. Stopa dywidendy wynosi obecnie 5,9 %.

Akcje spółki Royal Dutch Shell dzielą się na klasę A (ISIN: GB00B03MLX29) i B (ISIN: GB00B03MM408). Oba rodzaje są równoważne i całkowicie odpowiadają rodzajowi i zakresowi praw akcjonariuszy, takich jak prawo głosu czy prawo do dywidendy. Różnica dotyczy jedynie sposobu opodatkowania wypłacanych dywidend. Akcje klasy A podlegają holenderskiemu prawu podatkowemu, a tym samym w ich przypadku pobierana jest zaliczka na podatek w wysokości 15% od wypłaty dywidend. Akcje klasy B podlegają prawu podatkowemu Zjednoczonego Królestwa, a więc w ich przypadku nie jest pobierana zaliczka na podatek z dywidend.

Royal Dutch Shell ma doskonałą historię dywidendową, tak więc inwestorzy mogą zawsze liczyć na wysoki wskaźnik wypłaty.  W dużej mierze ze względu na fakt, że poziom inflacji ponownie nieprzerwanie rośnie od 2016 roku, specjaliści oczekują również stabilnych cen ropy naftowej w 2019 roku, co jest bez wątpienia najważniejszym czynnikiem dla Royal Dutch Shell.

Wartość akcji, będących klasycznymi akcjami dywidendowymi, jest stosunkowo dobrze zabezpieczona przed wahaniami cenowymi dzięki wysokiej dywidendzie. Jeśli cena ropy ustabilizuje się po niedawnym spadku, będziemy tu mieć do czynienia z potencjałem wzrostowym wartości tych akcji.  Ze stopą dywidendy na poziomie 6% akcje te oceniane są obecnie bardzo korzystnie.

Akcje Royal Dutch ShellWykres akcji RDSA. Źródło: LYNX Trading.

Akcje dywidendowe w LYNX

W LYNX możesz inwestować w akcje dywidendowe wygodnie, nie wychodząc z domu, za pośrednictwem naszej profesjonalnej platformy.

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel na akcjach, ETF, futures, opcjach oraz forex po korzystnych prowizjach.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart