Vlk z Wall Street - Leonardo DiCaprio - pennystocks - pinksheets

Wszyscy chyba znamy scene z filmu Wilk z Wallstreet, w której makler Jordan Belfort (grany przez Leonarda di Caprio) dzwoni do klientów i oferuje im co prawda tanie, ale wysoko zyskowne pewniaki: pink sheets.

Akcje, które dziś można kupić za parę centów, ale które za parę miesięcy mogą być oczywistym leaderem na rynku nazywane są penny stocks, pink sheets lub akcje groszowe.

Penny stocks to specjalne akcje, których cena często nie przekracza jednego dolara, ale można zarobić na piękne wakacje.

Albo i nie? Jak to właściwie wygląda?

W artykule szczegółowo wyjaśnimy, co to są penny stock, czym się różnią od standardowych akcji, gdzie i jak można nimi handlować i gdzie znaleźć jakościowe (akcje) penny stock.

  1. Co to są penny stocks/ akcje groszowe?
  2. Penny stocks versus klasyczne akcje, jaka jest różnica?
  3. Gdzie są notowane penny sock?
  4. Jak handlować penny stock?
  5. Gdzie i jak znaleźć jakościowe penny stock?

1. Co to są penny stocks/ akcje groszowe?

Termin penny stock jest używany dla akcji, których cena nie przekracza 1 dolara za sztukę. Niektóre penny stock są w cenie nawet poniżej 1 centa. Ogólnie pod określeniem penny stock skrywa się małowartościowe akcje, a granica 1 dolara jest ilustracyjna. Niektóre tego typu akcje mogą kosztować kilka dolarów, inne kilka centów.

Większość firm, których akcje są oznaczone jako penny stock, to albo start-upy, albo te z niższą kapitalizacją. Akcjami tych firm można handlować poza rynkiem regulowanym, czyli giełdowym, co oznacza, że firmy te nie muszą spełniać ostrych warunków amerykańskiego urzędu regulacji giełdowej SEC.

Możesz też spotkać się z oznaczeniem akcje OTC oznacza to, że handel odbywa się na rynku Over-The -Counter z angielskiego, czyli handel pozagiełdowy.

Inne często używane określenie to Pink sheets czy też akcje pink sheet, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy różowy papier. Notowania tych akcji do dzisiejszego dnia są publikowane przez Narodowe Biuro Notowań (National Quotation Bureau). W przeszłości notowania tych akcji były drukowane na różowym papierze i stąd ta nazwa.

2. Penny stocks versus klasyczne akcje, jaka jest różnica?

Penny stock to obecnie bardziej spekulacyjne tytuły niż klasyczne akcje. Charakteryzują się zwiększoną zmiennością, większym ryzykiem ale i większym potencjalnym zyskiem. W przeciwieństwie do klasycznych akcji mają niższą płynność. Typową cechą penny stock jest też mała kapitalizacja rynkowa spółek, które je emitują. Pink sheets to swego rodzaju przeciwwaga do wielkich, silnych i stabilnych spółek typu Blue-chips.

Penny stocks z reguły są handlowane na rynkach pozagiełdowych tzw. Pink sheet, dlatego że ówczesne rynki giełdowe mają ostrzejsze wymagania, których penny stock po prostu nie spełniają. Dlatego często akcje penny są nazywane akcjami pink. Nie wszystkie penny stocks są handlowane na rynkach pozagiełdowych. Oczywiście istnieją też niskowartościowe akcje, które są notowane na klasycznych giełdach np. NASDAQ.

Plusy i minusy penny stocks.

Penny stocks: výhody a nevýhody.

Korzyści jakie płyną z handlowania penny stocks to oczywiście niska cena. W porównaniu do akcji takich firm jak Apple, Amazon czy Google to kilkakrotnie tańsze tytuły. Dzięki temu są dostępne dla każdego. Ze względu na swoją zmienność oferują też wielki potencjał zyskowności.

Ale uważaj, te akcje za parę groszy mają też swoją ciemną stronę. Wiele z nich jest po prostu bezwartościowa. Większa zmienność, która jest dla tych akcji typowa, może być dla jednych inwestorów korzyścią, dla innych może przynieść efekt odwrotny.

Z większą możliwością zysku łączy się oczywiście większe ryzyko. Wiele z penny stock długo nie ‘’przeżyje’’ nawet kiedy dostaniesz rekomendacje jako pewniki, na których na pewno zarobisz. Nasza rada brzmi: bądź sceptyczny i ostrożny. Za Penny stocks często kryją się różne techniki manipulacyjne oraz nierealne obietnice.

Kolejnym minusem penny stocks jest brak transparentności w gospodarowaniu firmy co wypływa na brak wiarygodności. Firmy, które są handlowane jako penny stocks, nie muszą publikować informacji o swojej aktywności, któremu to obowiązkowi podlegają firmy handlowane na giełdach. Znane są przypadki, kiedy kierownictwo spółki przesadziło w informacjach na swój temat w celu zachęcenia kupna większej ilości inwestorów. Informacji obiektywnych jest bardzo mało, dlatego trzeba podchodzić do nich bardziej sceptycznie niż w przypadku klasycznych akcji.

Ogromną atrakcją akcji groszowych jest fakt, że możesz zarobić dziesiątki, jeśli nie setki procent w ciągu kilku dni lub tygodni. Musisz mieć świadomość też, że większość spółek, która emituje penny stocks, często nie posiada żadnych aktywów, nie oferuje żadnych towarów czy usług i nie jest też wyjątkiem, że może być na granicy bankructwa ( albo już jest bankrutem). Cena jest często wyspekulowana sztucznie i może równie szybko spaść jak wzrosła.

3. Gdzie akcje penny są notowane?

Akcjami penny można handlować w większości na rynku pozagiełdowym tzw. OTC jak np. Pink Sheet, OTCQX, OTCQB i innych. Nie dzieje się tak zawsze, istnieją niskowartościowe akcje, które są notowane na giełdach amerykańskich (AMEX, NYSE, NASADAQ), a ich emitentami nie są małe firmy. Jest to raczej wyjątkiem, który potwierdza regułę.

Typowy penny stock to tytuł emitowany przez małą spółkę, ma niską płynność, ograniczony dostęp do rynku giełdowego i w porównaniu do klasycznych akcji nie musi spełniać ostrych wymagań regulacyjnych.

Jakie ryzyko wiąże się z obrotem penny stock?

Penny stocks - rizika

Dzięki temu, że penny stocks, którymi handel odbywa się na rynku pozagiełdowym, nie muszą spełniać wymogów regulacyjnych nałożonych na klasyczne akcje (np. regularne publikacje sprawozdań finansowych), zarządzenie spółek, które je emitują nie jest transparentne. Mając na uwadze to, że kluczem do dobrego inwestowania na pierwszym miejscu jest zyskanie wystarczającej ilości godnych zaufania informacji, penny stock mogą być pod tym względem niezadowalające.

Spółki emitowane na rynkach pozagiełdowych (OTCBB, Pink Sheet) nie muszą spełniać minimalnych standardów wymaganych na giełdach. Często zdarza się, że firma, która nie jest w stanie spełnić wymagań giełdowych przenosi swoje akcje na rynek Pink Sheet.

Kolejnym dużym ryzykiem jest niska płynność, która jest powszechna na rynku penny stocks. Niska płynność powoduje dwa podstawowe problemy. Pierwszym jest brak możliwości wyjścia z pozycji i sprzedaży instrumentu w każdym momencie. Może nie być na rynku kupującego po drugiej stronie. Drugim problemem związanym z niską płynnością jest łatwiejsza manipulacja ceną. Jedną z najszerzej stosowanych technik manipulacji, która jest używana na penny stock to tzw. pump and dump.

Co to jest pump and dump?

Pump and dump to technika manipulacyjna, którą wykorzystuje się w obrocie na rynku z niską płynnością i małym wolumenem. Cena na takim rynku bardzo szybko reaguje na przychodzące wolumeny. Technika ta polega na przyciąganiu inwestorów do zakupu penny stock, które przedtem konkretna osoba czy grupa osób zakupiła.

Zwabienie kolejnych inwestorów odbywa się poprzez inwestycyjne rekomendacje i wskazówki, newslettery, seminaria, webinary itd. Dzięki pojawieniu się kolejnych inwestorów i małej płynności cena szybko idzie w górę, a osoba, która kupowała penny stock jako pierwsza i zmanipulowała kolejne, może ją sprzedać z zyskiem. Jest to technika nielegalna, ale często wykorzystywana.

Ile można zarobić na penny stocks?

Ze względu na wysoką zmienność i możliwość bardzo znacznego wzrostu niskowartościowych penny stocks potencjał do uzyskania zysków jest dość wysoki. Znana i często powtarzana jest historia amerykańskiego inwestora Timothy’ego Sykesa, który inwestując 10 000 $ zarobił ponad 1 500 000 $ handlując właśnie penny stocks. Jednak zawsze należy pamiętać, że zysk jest funkcją ryzyka, a akcje groszowe są ryzykownymi tytułami, na których można wiele stracić.

4. Jak handlować na penny stocks?

Ze względu na dużą zmienność, małą przejrzystość i ogólnie wysokie ryzyko, akcje groszowe są sprzedawane na nieco innych warunkach niż akcje konwencjonalne. Przede wszystkim należy pamiętać o dywersyfikacji portfela. Penny stocks nie powinny być podstawą inwestycji ale dodatkiem.

Wybieraj takie penny stocks, które mają większe obroty i większą płynność. Rynek, który dziennie będzie sprzedawał mniej niż 100 000 akcji, będzie zbyt podatny na sztuczne manipulacje cenami, szczególnie jeśli jego cena jest niska.

jak penny stocks obchodovat?

Pamiętaj o dobrze ustawionym stop-lossie i dodaj do niego spread bid-ask i poślizg. Penny stocks mają szerszy spread niż klasyczne akcje, co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu zysków i strat.

Szeroki spread między ceną kupna i sprzedaży wiąże się z koniecznością odpowiedniego wejścia w pozycję, co eliminuje negatywny poślizg. Otwieranie pozycji powinno opierać się na zleceniu z limitem, ponieważ zlecenie typu market może być wypełnione po bardzo niekorzystnej cenie. Jest to szczególnie ważne, jeśli otwierasz większe pozycje. Wielkość pozycji powinna być adekwatnie dostosowana do miary ryzyka, które wiąże się z jej otwarciem – penny stocks = wysokie ryzyko = mniejsza pozycja.

W przypadku penny stocks, bardziej niż gdzie indziej, obowiązuje zasada bycia sceptycznym. Nie zawsze opłaca się wierzyć oświadczeniom zarządu i obietnicom w biuletynie wysłanym e-mailem. Akcje groszowe pomagają głównie insiderom, a szersza publiczność nie dostaje wiarygodnych informacji.

O powyższym mogą świadczyć przypisy drobnym drukiem w biuletynie informacyjnym. Wybieraj zyski, nie rób nic na siłę. Jeśli posiadasz jakieś akcje groszowe, które wzrosły o 20-30 % wybierz zysk, nie czekaj, aż wzrosną o kolejnych 200%. Nie jest powiedziane oczywiście, że nie mogą wzrosnąć, ale zyski często nie oznaczają, że sytuacja firmy uległa fundamentalnej zmianie, a ryzyko zmalało.

5. Gdzie i jak znaleźć jakościowe penny stocks?

Kde a jak hledat kvalitní penny stocks?

W internecie możesz znaleźć wiele portali poświęconych tematyce penny stock. Jednym z nich jest otcmarkets.com, gdzie możesz wyszukać akcje groszowe według określonych kryteriów. Kolejnym interesującym portalem jest pennystocklist.com. Znalezienie właściwych akcji jest bardziej skomplikowane.

Podobnie jak w przypadku klasycznych akcji, należy przeprowadzić pewną analizę i wziąć pod uwagę odpowiednią ilość informacji o poszczególnych spółkach.

Jeżeli chcesz inwestować w akcje spółek z sektora rynków wschodzących (kryptowaluty, akcje spółek produkujących marihuanę medyczną) zbieraj informacje o konkretnych firmach, które działają w tej branży.

Zakup akcji, które kupił kolega po rekomendacji sąsiada, nie jest idealne ani mądre. Trzeba pamiętać, że handel na penny stocks to w większości short selling. Prawdopodobieństwo, że wybrane przez Ciebie akcje wzrosną, jest bardzo niskie.

Oto kilka wskazówek, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze penny stock:

  • Earnings- zyski, które powinny stabilnie rosnąć
  • Cena – cena jednej akcji, nie powinna być niższa niż 0,5 USD. Tańsze akcje należą do firm, które nie są w stanie udowodnić swoich wyników, łatwiej można manipulować ich ceną
  • Wolumen obrotu – dzienna wielkość nie powinna spaść poniżej 100 000 akcji, jeśli jest mniejsza, płynność jest zbyt niska, rynek jest niestabilny i podatny na manipulacje
  • Popularność – pojawienie się danych akcji w newsletterach, rozgłos czy rekomendacje ze strony „ekspertów branżowych” – to działanie raczej na szkodę. Ci eksperci to często insider traderzy, ktorzy chcą przyciągnąć uwagę innych inwestorów
  • Zdrowy rozsądek- to prawdopodobnie podstawa wszystkich inwestycji na penny stocks. Bądź racjonalny, praktyczny i rozważny

Chcę handlować penny stocks, co dalej?

Penny stocks są kuszącym instrumentem, ale prawdopodobieństwo znalezienia skarbu w postaci wysokich zysków jest niewielkie. Przypomina to szukanie igły w stogu siana. Nie jest to niemożliwe, ale musisz postępować zgodnie z pewnymi zasadami w bardzo zdyscyplinowany sposób. Niektóre z nich zostały opisane powyżej, inne będą musiały zostać odkryte samodzielnie.

Uważaj na wszelkiego rodzaju rekomendacje. Zwłaszcza w przypadku inwestowania w akcje groszowe, kluczowe jest wykorzystanie naszego własnego krytycznego myślenia.

Jesteś zainteresowany inwestowaniem w akcje groszowe?

Możesz handlować na ponad 100 giełdach na całym świecie, z dostępem do amerykańskich, niemieckich i innych penny stocks po niskich prowizjach bez ukrytych kosztów.

Więcej o inwestycjach w penny stocks


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart