W związku z ograniczeniem możliwości kupna funduszy ETF na amerykańskich giełdach przygotowaliśmy dla ciebie zestawienie produktów, które cieszą się wśród inwestorów największa popularnością.

Będzie to przegląd produktów, które zasadniczo mają już pewną historię na rynku, podlegają regulacjom i mogą w związku z tym zastąpić inwestorom fundusze z USA.

Jaká ETF obchodovat v Evropě

W poniższym artykule poruszymy następujące tematy:

 • Światowe ETF na akcje
 • ETF na amerykańskie indeksy giełdowe
 • ETF na obligacje
 • Towarowe ETF
 • ETF na europejskie indeksy giełdowe
 • ETP na indeks VIX
 • CFD na najczęściej kupowane ETP

Mimo to należy pamiętać o kilku kwestiach.

Pierwszą z nich jest konieczność sprawdzenia, w jakiej walucie notowany jest ETF i czy jest to ta sama waluta, w jakiej notowany jest instrument bazowy. Jeśli nie, narażasz się na ryzyko kursowe związane z daną parą walut.

Kolejnym czynnikiem jest płynność. Generalnie amerykańskie ETF są wielokrotnie bardziej płynne niż ich europejscy krewni, dlatego też na potrzeby tradingu należy na stronach giełdy sprawdzić regularnie wolumeny. Dla inwestorów długoterminowych kluczowa jest przede wszystkim wielkość funduszu. Czas jego funkcjonowania i ewentualne problemy z płynnością to kwestie, które można rozwiązać realizując transakcje poprzez zlecenia z limitem.

Ostatnia nasza uwaga wskazuje na fakt, że kupując np. na giełdzie w Londynie ETF z tickerem SPY5, notowany w USD (ISIN IE00B6YX5C33), nie można mieć pewności, że chodzi o to samo, co ETF SPY (ISIN US78462F1030).

Światowe ETF na akcje

IWDA – iShares MSCI World UCITS ETF. Największy fundusz ETF na europejskim rynku, skoncentrowany na ekspozycji na ogólnoświatowy rynek akcji. Fundusz ten nie wypłaca dywidend, ale je akumuluje. Posiada około 1600 akcji z ponad 23 rozwiniętych krajów. Dzięki wszystkim powyższym faktom oraz swojej pięcioletniej historii jest częstym wyborem inwestorów długoterminowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

EIMI – iShares Core MSCI Emerging Markets. Ten fundusz ETF koncentruje się na inwestycjach w rynki rozwijające się, ze szczególnym uwzględnieniem Azji i Ameryki Południowej. Posiada akcje ponad 2600 spółek. Jest to największy fundusz ETF tego rodzaju z siedzibą w Irlandii i całkowitymi kosztami administracyjnymi na poziomie 0,2% w skali roku. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

EXSA – iShares STOXX Europe 600. Ten notowany w EUR fundusz ETF jest popularny z uwagi na swoją wielkość, ale głównie ze względu na fakt, że oferuje idealny rozkład wagi według kapitalizacji spółki – obejmuje akcje 200 największych, 200 spółek o średniej kapitalizacji i 200 małych przedsiębiorstw z rozwiniętych europejskich krajów. To wszystko wraz z długą historią i siedzibą w Niemczech predestynuje go do roli kamienia węgielnego wielu portfeli buy n hold. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ETF na amerykańskie rynki (indeksy)

ETF na amerykański indeks S&P 500 (dla poszczególnych sektorów)

Finanse

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc); ISIN IE00B4JNQZ49, WKN A142NY

 • Ten ETF to idealna opcja dla inwestorów, którzy interesują się amerykańskim rynkiem i sektorem finansowym. Jego celem jest zapewnienie inwestorom zwrotu z uwzględnieniem zysków wybranych firm sektora finansowego z indeksu S&P. Takimi firmami są na przykład JPMorgan Chase & CoBerkshire Hathaway Inc B czy Bank of America Corporation.
 • W fundusz ten warto inwestować w początkowych etapach cyklu gospodarczego, kiedy gospodarka wychodzi z kryzysu. W tej fazie stopy procentowe są obniżane, co wpływa na napływ pieniędzy do gospodarki. Skutkiem tego jest wzrost zysków firm i większe wydatki konsumentów. Zwiększona konsumpcja i dobre prognozy znajdą odzwierciedlenie właśnie we wzroście akcji z sektora finansowego, które w poprzedniej fazie rynku osiągały wartości minimalne.

Sektor dóbr konsumpcyjnych (dobra wyższego rzędu)

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF; ISIN IE00BWBXM278, WKN A14QBY

 • Irlandzki fundusz ETF stwarza dla inwestorów szansę na zysk z rozwoju spółki na rynku amerykańskim. Celem funduszu jest śledzenie wydajności dużych amerykańskich firm konsumenckich wchodzących w skład indeksu S&P 500. Wśród tych spółek są na przykład Amazon com IncThe Home Depot Inc czy Netflix Inc.
 • Zalecane jest inwestowanie w ten fundusz ETF, jeżeli oczekujemy coraz lepszych perspektyw dla gospodarki, a więc zaraz po zakończeniu kryzysu/recesji, kiedy to konsumenci po okresie zaciskania pasa sięgną po dobra konsumpcyjne wyższego rzędu, takie jak iPhone’y, filmy i seriale w serwisach streamingowych itp.

 

Sektor dóbr konsumpcyjnych (artykuły pierwszej potrzeby)

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF; ISIN IE00BWBXM385, WKN A14QBZ

 • Kolejnym wariantem ekspozycji na rynek amerykański jest inwestycja w ten fundusz ETF. Fundusz ten śledzi ceny dużych amerykańskich firm produkujących dobra konsumpcyjne, wchodzących w skład indeksu S&P 500. Wśród tych firm jest na przykład Procter & Gamble CoCoca-ColaCo czy PepsiCo Inc.
 • Podobnie jak w poprzednim sektorze, i tutaj warto zainwestować w ten ETF w późnej fazie cyklu gospodarczego, kiedy konsumpcja maleje i gospodarka zwalnia. Wpływ cyklu gospodarczego na tę gałąź gospodarki powinien być bowiem najmniejszy, ponieważ popyt na tego rodzaju artykuły zwykle pozostaje taki sam w każdej fazie cyklu gospodarczego.

 

Energetyka

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc); ISIN IE00B42NKQ00, WKN A142NX

 • W celu stworzenia ekspozycji w ramach sektora energetycznego polecamy wyżej wspomniany ETF. Fundusz ten koncentruje się na śledzeniu cen spółek energetycznych wchodzących w skład indeksu S&P 500. Do największych amerykańskich spółek w tym funduszu należą na przykład Exxon Mobil CorpChevron Corp czy Schlumberger Ltd.

 

Opieka zdrowotna

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc); ISIN IE00B43HR379, WKN A142NZ

 • Amerykański sektor ochrony zdrowia śledzić można przy pomocy tego właśnie funduszu. Fundusz inwestuje swoje środki finansowe w duże amerykańskie firmy z sektora ochrony zdrowia wchodzące w skład indeksu S&P 500. Znajdziemy w nim takie spółki, jak Johnson & JohnsonUnitedHealth Group Inc  czy Pfizer Inc.

 

Przemysł

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF; ISIN IE00BWBXM724, WKN A14QB3

 • Jest to irlandzki ETF, skoncentrowany na sektorze przemysłowym. Kopiuje ceny amerykańskich spółek przemysłowych z indeksu S&P 500. Do znanych firm z tej branży należą na przykład Boeing Co/The3MCo czy General Electric Co..
 • Funduszami ETF z sektora przemysłowego najlepiej jest handlować w środkowej fazie cyklu gospodarczego. W tym okresie stopy procentowe są na akceptowalnym poziomie, a zyski spółek osiągają wartości maksymalne.

 

Technologie informacyjne

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc); ISIN IE00B3WJKG14, WKN A142N1

 • Ten ETF stwarza doskonałą szansę dla inwestorów zainteresowanych śledzeniem sektora technologii informacyjnych. Fundusz kopiuje ceny dużych amerykańskich spółek z indeksu S&P 500 w obszarze IT. Odnajdziemy w nim takie spółki, jak Apple IncMicrosoft Corp czy Facebook Inc A.

 

Utility

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF; ISIN IE00B4KBBD01, WKN A142N3

 • Kolejny irlandzki fundusz ETF tworzący ekspozycję na amerykański sektor utility. Znajdziemy tu spółki z indeksu S&P 500, świadczące usługi publiczne z zakresu dostarczania energii elektrycznej, gazu, wody itp. Do dużych amerykańskich spółek wpływających na ten fundusz, należą na przykład NextEraEnergy IncDuke Energy Corp. albo Southern Co/The.
 • Specyficzną cechą tego sektora jest jego duża zależność od stóp procentowych, ponieważ spółki te cechuje zwykle duży poziom zadłużenia i podnoszenie stóp procentowych zwiększa ich koszty.

 

Materiały podstawowe

SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF; ISIN IE00BWBXM831, WKN A14QB4

 • Korzyści z rozwoju amerykańskiego sektora materiałów podstawowych można czerpać w ramach wspomnianego powyżej funduszu ETF. Ponownie mamy tu do czynienia ze spółkami wchodzącymi w skład indeksu S&P 500. Do największych amerykańskich spółek z tego funduszu należą na przykład DowDuPont IncPraxair Inc czy Ecolab Inc.
 • Zalecane jest handlowanie w sektorze materiałów podstawowych w taki sam sposób jak w sektorze przemysłowym i IT, tj. w środkowej fazie cyklu gospodarczego. Ciekawostką jest jego silne powiązanie z rynkiem nieruchomości, ponieważ materiały surowe wykorzystywane są oczywiście na budowach – na ten sektor mogą mieć więc również wpływ regulacje dotyczące kredytów hipotecznych.

 

Pozostałe ETF na amerykański indeks S&P 500

VUSD – Vanguard S&P 500 UCITS ETF. ETF na najbardziej znany amerykański indeks Standard and Poors 500 jest zatem idealna dla wszystkich, którzy chcą uzyskać ekspozycję właśnie na ten indeks, uznawany często za benchmark amerykańskiej gospodarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ETF na poszczególne sektory pozostałych amerykańskich indeksów

EQQQ1 – PowerShares EQQQ Nasdaq 100 UCITS. Kolejnym sposobem na ekspozycję na rynki amerykańskie jest ten fundusz ETF, obejmujący zestaw 100 akcji spoza sektora finansowego i kopiujący znany amerykański indeks technologiczny NASDAQ 100. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

UDVD – SPDR S&P US Dividend Aristocrats. Ten ETF to dobry wybór dla inwestorów, którzy szukają dochodu pasywnego, najlepiej rozliczanego co kwartał. Wybiera więc 100 akcji z najwyższymi dywidendami z indeksu S&P composite 1500. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Przeczytaj również>> W jakie fundusze można inwestować w Europie?

 

ETF na obligacje

IBTS – iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF. Ten fundusz ETF inwestuje w krótkoterminowe obligacje skarbowe, emitowane przez rząd USA, których termin zapadalności wynosi 0-3 lata. Zyski z kuponów wypłaca się inwestorom co pół roku. Jest to jeden z największych ETF w tej kategorii, funkcjonuje na rynku ponad 5 lat i ma siedzibę w Irlandii. Do tej grupy należy na przykład również IDTM, śledzący amerykańskie obligacje skarbowe z terminem zapadalności 7-10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

IE15 – iShares Euro Corporate Bond 1-5yr. Fundusz ten inwestuje w obligacje emitowane głównie przez spółki działające w Europie i które denominowane są e EUR. Co pół roku wypłaca swoim inwestorom dywidendy, największa ekspozycja jest na największe gospodarki Unii Europejskiej, a więc francuską, niemiecką, brytyjską, holenderską itp., ale w mniejszym stopniu również na amerykańską. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Towarowe ETF

CRUD (LSE) – ETFS WTI Crude Oil. Są to fundusze ETF, które pozwalają na uzyskanie ekspozycji na rynek ropy naftowej. Kopiuje rozwój Indeksu naftowego Bloomberg, który został pomyślany w taki sposób, by odzwierciedlał rozwój cen kontraktów futures na ropę WTI. Jest to produkt zaliczający się do kategorii „ETC”. Handluje się nim na londyńskiej giełdzie LSE w euro. Dzienne wolumeny transakcyjne wahają się od miliona do pięciu milionów. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ECRD (BVME) – ETFS Hedged WTI Crude Oil. Tak samo jak wyżej wspomniane fundusze, ten ETF również został zaprojektowany tak, by umożliwiał ekspozycję na rynek ropy naftowej. Różni się jednak tym, że częścią tego ETF jest zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym EUR/USD. Opisuje Indeks naftowy Bloomberg, który mierzy wydajność kontraktów futures na ropę WTI, notowanych w EUR z codziennym zabezpieczeniem kursowym wobec USD. Notowany jest w EUR i handluje się nim we Włoszech. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

LOIL (LSE) – ETFS Leveraged Crude Oil ETF. Jest to fundusz ETF kopiujący rozwój cen kontraktów futures na ropę WTI z efektem podwójnej dźwigni. Jest notowany w USD na londyńskiej giełdzie LSE, gdzie dzienne wolumeny transakcyjne oscylują średnio wokół 100 tysięcy. Pod tickerem 4RTY6 tym samym produktem handluje się w EUR na giełdzie IBIs, gdzie jednak dzienne wolumeny transakcyjne nie przekraczają 50 tysięcy jednostek. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PHAU (LSE) – ETFS Physical Gold. To fundusz ETF, który umożliwia uzyskanie ekspozycji wobec ceny spot złota. Złoto przechowywane jest fizycznie pod postacią złotych sztabek i pozostaje pod kontrolą banku HSBC. Handluje się nim na giełdzie w Londynie w dolarach amerykańskich. Dzienne wolumeny transakcyjne wynoszą od stu tysięcy do miliona jednostek. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

GBSE (BVME) – ETFS EUR Hedged Gold to ETF, który opisuje cenę spot złota, a przy tym jest w skali dnia zabezpieczany przed ryzykiem kursowym EUR/USD.  Notowany jest w EUR i handluje się nim we Włoszech. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ETF na europejskie indeksy giełdowe

EUN2 (IBIS) – iShares EuroStoxx. Jest to ETF, który kopiuje cenę europejskiego indeksu giełdowego EuroStoxx, składającego się z 50 największych spółek strefy euro. Jest on notowany na kilku giełdach, ale najbardziej płynny handel odbywa się na giełdzie Xetra, gdzie płynność w skali dnia oscyluje wokół 1/4 miliona jednostek. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

IAEX (AEB) – iShares AEX śledzi indeks giełdy w Amsterdamie, który składa się z 25 największych holenderskich spółek notowanych na giełdzie NYSE Euronext Amsterdam. Dzienne wolumeny transakcyjne wynoszą średnio około 100 tysięcy jednostek. Jest to nielewarowany ETF. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

DEL2 (IBIS) – L&G DAX Daily 2x Long – lewarowany ETF, który śledzi indeks DAX. Ma dźwignię odpowiadającą dwukrotności dziennej zmiany procentowej poziomu indeksu DAX. Dzienny wolumen transakcyjny oscyluje w granicach od jednego do 20 milionów kontraktów. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

DES2 (IBIS) – L&G DAX Daily 2x Long – lewarowany ETF, odwrotny wobec poprzedniego. Dzienne wolumeny oscylują średnio wokół pół miliona jednostek.

LUK2 (LSE) – L&G FTSE 100 Leveraged 2x. Jest to lewarowany fundusz ETF, który opisuje cenę brytyjskiego indeksu giełdowego FTSE, obejmującego 100 największych brytyjskich spółek blue-chip. Ma podwójny współczynnik lewarowania. Dzienne wolumeny transakcyjne tego ETF sięgają wartości od jednego do dziesięciu milionów. Produkt ten posiada swój odwrotny ETF pod tickerem SUK2, który jednak cechuje bardzo niska płynność i często nie osiąga on nawet pół miliona kontraktów dziennie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ETP na indeks VIX

VIXL – Boost S&P 500 VIX SH-T 2.25x. Jest to fundusz, który odzwierciedla 2,25-krotność rozwoju indeksu S&P VIX Short-Term. Można nim handlować zarówno w USD, jak i w EUR czy GBP. Więcej informacji znajdziesz bezpośrednio na stronach emitenta tutaj.

CFD na najczęściej kupowane ETP

Do najbardziej znanych ETP, na które można handlować również CFD, należą na przykład:

 • Indeksy giełdowe: SPY, DIA, QQQ, IWM
 • Poszczególne sektory: XLF, XLE, XLB, XLK
 • Zmienność: UVXY, SVXY

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart