Podstawy inwestowania w fundusze ETF
Zainteresowanie inwestycjami w fundusze ETF znacznie wzrosło w ostatnich czasach. Nie mniej jednak ETF są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że około jednej trzeciej zainwestowanego kapitału stanowią inwestycje za pośrednictwem ETF.

Skrót ETF oznacza ‘’Exchange Traded Fund’'. Fundusze ETF są zarządzane pasywnie ponieważ mają na celu odwzorowanie zachowania danego indeksu lub innego produktu bazowego najdokładniej jak to tylko możliwe.

Sukces ETF polega głównie na niskich kosztach transakcyjnych oraz prostocie produktu. Bardzo łatwo i tanio możesz utworzyć dobrze zdywersyfikowane portfolio. Fundusze ETF są przejrzyste i łatwo dostępne ponieważ są notowane na giełdzie.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

ETF dywersyfikujDobrze zdywersyfikowany portfel jest ważnym elementem sukcesu inwestora długoterminowego. Zmniejsza to ryzyko biznesowe. Jeżeli postawisz wszystko na jedną kartę, a nie będziesz miał zbyt szczęścia, ryzykujesz stratę całej inwestycji. W dobrze zabezpieczonym portfelu, nawet słaba wydajność jednych akcji ma mniejsze znaczenie.

Zatem ryzyko inwestycyjne da się skutecznie obniżyć. Jednak nie można w ten sposób obiżyć ryzyka rynkowego. Na giełdzie może panować pozytywny lub negatywny sentyment. Nawet jeśli twój portfel jest dobrze zdywersyfikowany, musisz sobie radzić z nastrojem inwestorów na giełdzie.

Niskie koszty

Kolejną zaletą funduszy ETF są niskie koszty zarządzania. Ten fakt często jest zlekceważony. Jednak ma to bezpośredni wpływ na dochodowość. Opłaty za zarządzanie ETF są niskie, ponieważ przygotowanie takiego produktu jest dość łatwe.

Oprócz niskich kosztów zarządzania, różnica między ceną kupna i sprzedaży jest w ETF zazwyczaj bardzo wąska. Fundusze ETF można handlować na giełdzie, co daje tym instrumentom potrzebną płynność. Więc koszty pośrednie związane ze spreadem są niskie, to pozwala natychmiast wejść i wyjść z pozycji.

Przejrzystość

Ponieważ zmiany w składzie indeksów są ograniczone, dokładnie wiesz w co inwestujesz. Nie będziesz musiał stawić czoła niespodziewanym kosztom, ETF będzie dokładnie śledzić wybrany przez Ciebie produkt bazowy.

Za pomocą funduszy ETF możesz inwestować nie tylko w indeksy ale i surowce lub waluty. Popularne są fundusze ETF które śledzą cenę złota czy ropy. Nie musisz kupować złota fizycznie aby korzystać ze wzrostu ceny złota. Dostępne są także popularne funduze ETF np. ETF WIG20L notowany w EUR.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart