FOREX - Przewodnik dla początkujących i 5 ważnych wskazówek
Rynek Forex jest jednym z najbardziej ekscytujących i szybko rozwijających się rynków, który zyskuje popularność w ostatnich latach głównie dzięki bardzo szybkiemu rozwoju technologii informatycznych.

Przez długi okres rynek ten był domeną dużych instytucji finansowych, korporacji, banków centralnych, funduszy czy bogatych osób. Boom internetowy zmienił wszystko i obecnie można handlować na rynkach walutowych praktycznie na całym świecie, 24 godziny na dobę, bez konieczności posiadania wielkiego kapitału.

Dostępność handlu na rynku Forex w połączeniu z niskimi wymaganiami kapitałowymi sprawia, że rynki walutowe są popularnym rozwiązaniem do krótkoterminowych spekulacji czy też do inwestycji długoterminowych.

W tym artykule przedstawimy Ci wiele informacji, które musisz wiedzieć, aby zacząć handlować na rynku Forex.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest Forex?
 2. Co to są pary walutowe?
 3. Ile jest rynków Forex?
 4. Jakie są plusy i minusy handlu na rynku Forex?
 5. Jakie są strategie handlowe na Forex?
 6. Co to są notowania Forex?
 7. Co to jest bid, ask i spread?
 8. Co to jest lot i pips?
 9. Jaka jest optymalna wartość kapitału potrzebnego do rozpoczęcia handlu na rynku Forex?
 10. Ile możesz zarobić na rynku Forex?
 11. Jakie są podstawowe wskazówki dotyczące handlu na rynku Forex?
 12. Jak rozpocząć handel na rynku Forex?

Co to jest Forex?

Forex (ang.  Foreign Exchange) oznacza globalny i decentralizowany, pozagiełdowy rynek OTC do handlu walutami. Rynek ten określa kurs wymiany poszczególnych walut.

Pod względem wolumenu obrotu jest to największy rynek finansowy na świecie, dopiero na drugim miejscu znajduje się rynek kredytowy.  Głównymi graczami na tym rynku są międzynarodowe banki.

Ze względu na to, że handel odbywa się na parach walutowych, rynek Forex nie określa absolutnej wartości danej waluty, lecz jej względną wartość rynkową w stosunku do innej waluty.

Rynek walutowy działa za pośrednictwem instytucji finansowych na kilku płaszczyznach. Banki współpracują z określoną liczbą firm finansowych, określanych jako „dealerzy”, którzy  biorą udział w dużej liczbie transakcji. Większość podmiotów handlujących na rynku walutowym to banki i dlatego często rynek ten jest określany jako „rynek międzybankowy”. Transakcje między poszczególnymi podmiotami mogą osiągać wartość nawet setek milionów dolarów.

Jedną z wyjątkowych cech Forex jest brak centralnego rynku walutowego. Handel na Forex odbywa się głównie drogą elektroniczną na rynku OTC, co oznacza, że wszystkie transakcje są zawierane za pośrednictwem sieci komputerowych pomiędzy podmiotami handlującymi na całym świecie, a nie na jednej centralnej giełdzie.

 Rynek jest otwarty 24 godziny dziennie, pięć i pół dnia w tygodniu, a walutami handluje się w wielkich centrach finansowych takich jak Londyn, Nowy York, Zurych, Frankfurt, Hong Kong, Singapur, Paryż czy Sydney – w prawie każdej strefie czasowej. Oznacza to, że po zakończeniu handlu w USA otwiera się rynek Forex w Tokio i Hong Kongu. Forex jest bardzo aktywnym rynkiem o każdej porze dnia, a oferty cenowe się nieustannie zmieniają.

Co to są pary walutowe?

 • Główne pary walutowe (majors)

Na rynku Forex większość walut jest handlowana z dolarem amerykańskim.

Dolar amerykański jest często podstawową walutą w wielu parach walutowych. Jednak nie wszystkie pary mają jako walutę bazową dolara amerykańskiego. Te, które były historycznie powiązane z Wielką Brytanią, jak na przykład funt brytyjski, dolar australijski i nowozelandzki  – są notowane w odwrotnym formacie, gdzie dolar amerykański jest walutą kwotowaną a nie bazową, np. GBP/USD. W tym formacie notowana jest również najbardziej popularna para EUR/USD.

Główne pary walutowe to:

 • euro i dolar amerykański (EUR / USD
 • Dolar amerykański i funt brytyjski (GBP / USD)
 • Dolar kanadyjski i dolar amerykański (USD / CAD)
 • Japoński jen i dolar amerykański (USD / JPY)
 • Frank szwajcarski i dolar amerykański (USD / CHF)
 • Dolar australijski i dolar amerykański (AUD / USD)
 • Dolar nowozelandzki i dolar amerykański (NZD / USD)

 

 • Pary krzyżowe (cross)

W przypadku gdy kurs waluty jest kwotowany bez dolara amerykańskiego, pary te są często nazywane tzw. parami krzyżowymi. Najpowszechniejszymi parami walutowymi są: EUR / GBP, EUR / CHF, EUR / JPY, EUR / NZD i EUR / CAD. Te pary walutowe zwiększają możliwości handlu na rynku forex, ale nie są tak popularne, jak główne pary walutowe (majors). Oczywiście przedmiotem handlu może być również polski złoty z euro (EUR / PLN) lub dolarem (USD / PLN).

Większość kursów wymiany, zarówno głównych, jak i krzyżowych, jest zaokrąglana do czterech miejsc po przecinku. Wyjątkiem jest japoński jen (JPY), który jest podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ile jest rynków Forex?

Istnieją trzy rodzaje handlu, które  instytucje, korporacje i osoby fizyczne wykorzystują na rynku forex. Pierwszy dotyczy rynku spotowego, drugi to rynek terminowy typu forward, a trzeci to rynek terminowy – rynek kontraktów futures.

3.1 Rynek spot

Rynek spot na Forex jest największym i najważniejszym, bo jest rynkiem bazowym dla rynku forward i futures. W ostatnich latach rynek spot stał się rynkiem bardzo aktywnym w związku z pojawieniem się możliwości handlu elektronicznego i dużej ilości brokerów oferujących Forex.

Rynek spot na  forex, to rynek, gdzie waluty są kupowane i sprzedawane zgodnie z aktualną ceną. To cena, która jest określana poprzez podaż i popyt i tym samym jest odzwierciedleniem wielu czynników, w tym bieżących stóp procentowych, wydajności ekonomicznej gospodarek, obecnej sytuacji politycznej (lokalnej i międzynarodowej), a także oczekiwań przyszłych wyników jednej waluty względem drugiej.

Obrót na rynku spot forex przybiera formę transakcji dwustronnych, w których jedna strona dostarcza drugiej stronie ustaloną ilość waluty i otrzymuje określoną ilość w drugiej walucie przeliczoną po aktualnym kursie. Po zamknięciu pozycji dochodzi do rozliczenia w gotówce.

Chociaż na rynku spot transakcje są zawierane i realizowane w czasie rzeczywistym (w przeciwieństwie do rynków terminowych, gdzie do realizacji transakcji dochodzi w ustalonym terminie w przyszłości) rozliczenie gotówkowe takich transakcji może trwać do dwóch dni roboczych.

3.2 Rynek forward

Rynki forward są popularne wśród firm, które muszą zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym do określonej daty w przyszłości.

W przeciwieństwie do rynku spot, na rynku kontraktów terminowych nie ma obrotu walutami rzeczywistymi ale, jak sama nazwa wskazuje umowami (kontraktami), które reprezentują roszczenia dotyczące określonego rodzaju waluty, konkretnej ceny jednostkowej i przyszłą daty rozliczenia.

Na rynku terminowym kontrakty zawierane są i sprzedawane poza giełdą (OTC) pomiędzy dwoma stronami, które określają warunki porozumienia między sobą. 

3.3 Rynek kontraktów terminowych- futures

Na rynku kontraktów terminowych kontrakty futures są kupowane i sprzedawane za pośrednictwem standardowych kontraktów futures. Giełda towarowa Chicago Mercantile Exchange (CME) nadzoruje rozliczanie transakcji. Kontrakty futures są standaryzowane to znaczy mają określone wartości, takie jak liczba jednostek znajdujących się w obrocie, daty dostawy i rozliczenia oraz minimalne podwyżki cen, których nie można zmienić.

Rynek kontraktów terminowych futures przeznaczony jest dla większych podmiotów gospodarczych, ponieważ zazwyczaj do zawarcia kontraktu potrzebny jest większy kapitał.

Więcej o kontraktach futures można znaleźć w artykule:  Na co powinieneś zwrócić uwagę handlując na kontraktach futures?  

Jakie są różnice między rynkiem akcji i rynkiem Forex? 

Główną różnicą między rynkiem forex a rynkiem akcji jest liczba instrumentów będących przedmiotem obrotu. Forex ma bardzo mało „instrumentów” w tym wypadku par walutowych w porównaniu z tysiącami akcji na giełdach. Większość traderów forex koncentruje swoje wysiłki na kilku głównych parach walutowych. Wszystkie pozostałe pary są różnymi kombinacjami tych samych walut, nazywanymi parami krzyżowymi.

To może wydawać się stosunkowo łatwe w porównaniu do rynków giełdowych. Zamiast wyszukiwania  pośród dziesiątek tysięcy akcji i przeprowadzania analizy technicznej, wystarczy być na bieżąco z wiadomościami ekonomicznymi i politycznymi ośmiu krajów.

Na rynku forex, w przeciwieństwie do akcji, można bez problemu spekulować na spadek kursu. Dla porównania na amerykańskim rynku akcji może to być czasami skomplikowane ze względu na surowe zasady w przypadku gwałtownych ruchów cen.

Możliwość generowania zysków ze wzrostu i spadku jest dość powszechna w przypadku rynku Forex, a ponieważ jest to wyjątkowo płynny rynek, w każdej chwili można otworzyć pozycję krótką, nawet ze stosunkowo dużym wolumenem.

Kolejną różnicą są niższe wymagania depozytu zabezpieczającego i stosunkowo wysoka dźwignia finansowa handlu na rynku Forex. Stosunkowo niższe depozyty zabezpieczające jak na rynku forex nie dotyczą żadnego innego instrumentu inwestycyjnego (z wyjątkiem kryptowalut). Większość inwestorów giełdowych handlujących papierami wartościowymi potrzebuje co najmniej 50% wartości inwestycji jako depozyt zabezpieczający, podczas gdy inwestorzy na rynku forex czasami potrzebują mniej niż 5%.

Ponadto, prowizje na rynku akcji są nieco wyższe niż na rynku forex. Maklerzy na rynku spotowym Forex przyjmują często spread jako opłatę transakcyjną.

Jakie są plusy i minusy rynku Forex?

Każdy instrument inwestycyjny ma swoje plusy i minusy. Spójrzmy na rynek forex. Zwracamy uwagę  również na to, że to co dla jednych jest zaletą, może być wadą dla innych i odwrotnie.

Płynność

Jedną z głównych zalet przypisywanych rynkowi forex jest jego płynność. Jest to najbardziej płynny rynek na świecie, a to oznacza, że prawie z 100% prawdopodobieństwem każda transakcja znajdzie kontrahenta. Zawieranie transakcji jest zazwyczaj kwestią milisekund.

Mała kapitalizacja

Kolejną zaletą forex są niskie wymagania kapitałowe. Biorąc pod uwagę, że na forex można handlować w jednostkach waluty (lub microlotach) inwestor nie musi posiadać na rachunku wysokiego kapitału, jaki jest na przykład wymagany do handlu na giełdowych kontraktach futures, które są standaryzowane i niepodzielne.

Dźwignia finansowa

Kolejną zaletą jest możliwość użycia dźwigni. Dźwignia pozwala na uzyskanie większych zysków przy niższej wartości inwestowanego kapitału, ale może też przynieść większą stratę niż inwestycja własnego mniejszego kapitału. Dźwignia na rynku forex działa podobnie jak na  giełdowym rynku kontraktów futures, ale na rynku forex dźwignia daje więcej możliwości, właśnie ze względu na to, że za każdym razem można ustawić innych wolumen obrotu.

Zmienność

Rynek Forex jest stosunkowo zmienny, co może być zaletą jak i wadą. Różne pary mają różny poziom zmienności i różne godziny handlu, wykazują też różne poziomy wahań cenowych. Generalnie, rynek forex, w kategoriach głównych par jest około 4 razy mniej płynny niż rynek kontraktów futures.

Na forexie można handlować prawie 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu. Handel na forex online jest dużo tańszy niż na giełdzie.

W przeciwieństwie do handlu na  giełdach, na których są  ściśle określone godziny handlu, na forexie można handlować niemal w sposób ciągły, rynek jest zamknięty tylko w weekendy.

Forex nie jest scentralizowany

Forex jest zdecentralizowanym i mniej regulowanym rynkiem, w porównaniu do innych. Decentralizacja rynku Forex oznacza między innymi to, że różni brokerzy forex mogą kwotować inne ceny niż te, po których aktualnie handluje się na międzybankowym rynku.

Jakie są strategie handlowe na Forex?

Podstawowe strategie handlowe – przeznaczone dla początkujących, ale także dla nieco bardziej zaawansowanych traderów forex. Składają się z kombinacji dwóch wskaźników, które dają określony sygnał. Jeśli jesteś początkującym traderem, nie masz doświadczenia na rynku forex, możesz spróbować otwierać transakcje forex na rachunku demo.

 1. Średniozaawansowane strategie handlowe – strategie są przeznaczone dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy mają już doświadczenie na forexie, a kwestia analizy technicznej nie jest dla nich problemem.
 2. Zaawansowane strategie handlowe – strategie dla doświadczonych traderów, dostosowane do konkretnych rynków. Często opierają się one również na szczegółowym analizowaniu rynku.

Wszystkie powyższe strategie forex oparte są na analizie technicznej. Analiza fundamentalna ma jednak często większe znaczenie. W związku z powyższym nie jest wskazane, aby polegać wyłącznie na swoim systemie handlu, ale uwzględnić również analizę fundamentalną i istotne informacje makroekonomiczne, które często są nazywane przez inwestorów „kalendarzem forex”.

Co to są notowania Forex?

Początkujący inwestorzy forex najczęściej mają problem z prawidłowym zrozumieniem sposobu kwotowania na rynku forex. Kwotowanie waluty, nie oznacza jej wartości bezwzględnej, jak ma to miejsce w przypadku akcji, ale kwota jest podawana w stosunku do innej waluty.

Wartość jednej waluty jest wyrażona w wartości innej waluty. Jeśli próbujesz ustalić kurs wymiany między dolarem amerykańskim (USD), a jenem japońskim (JPY), kurs wymiany może wyglądać następująco: USD / JPY = 117,50.

Waluta po lewej stronie to tak zwana waluta bazowa, a waluta po prawej nazywana jest walutą kwotowaną. Wartość 117,50 mówi nam, że za jednego dolara zapłacimy 117,50 jenów. Podobnie, jeśli mamy kurs wymiany euro względem dolara amerykańskiego, 1,1800 oznacza, że zapłacimy 1,18 USD za 1 euro (EUR / USD = 1,1800 USD).

Aktualne kursy wymiany i przeliczania walut 

Co to jest bid, ask i spread?

 Podobnie jak w przypadku większości innych instrumentów na rynkach finansowych, kiedy handlujesz na parach walutowych, zobaczysz dwukierunkowe wyceny. Jedna to oferta kupna, a druga to oferta sprzedaży.

Kwotowanie na parze USD / CAD może wyglądać następują: Ask = 1.2005; Bid = 1,2000.

Jeśli chcesz kupić parę walutową (otworzyć pozycje długą – long) , sprawdź wartość ceny Ask, która oznacza, ile zapłacisz CAD, jeśli kupisz 1 USD. Jeżeli chcesz sprzedać taką parę walutową (otworzyć pozycję krótką – short), sprawdź wartość ceny Bid, która wyraża, ile CAD dostaniesz za 1 $. Podobnie jak w kantorze.

Kupując parę USD / CAD, kupujesz dolary amerykańskie (USD) i sprzedajesz kanadyjskie (CAD). Sprzedając parę w USD / CAD, sprzedajesz dolary amerykańskie (USD) i kupujesz kanadyjskie (CAD).

Pamiętaj, że cena Ask jest zawsze wyższa od ceny Bid. Różnica między tymi ofertami- oferta sprzedaży i kupna to spread. Czym większy spread, tym gorzej dla Ciebie jako inwestora.

W LYNX klienci uzyskują dostęp do międzybankowego rynku zarówno handlując na rynku forex jak i podczas konwersji walutowych.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule na temat: Zarządzanie ryzykiem walutowym

Co to jest lot i pips?

Lot i pips to inne ważne określenia, które spotkasz na rynku forex. Co dokładnie oznaczają?

Co to jest lot?

Lot oznacza standardową ilość waluty którą handlujesz (kupujesz/sprzedajesz). Jeden lot oznacza 100 000 jednostek danej waluty. Wykorzystywane są również części lota- mini loty (0,1 części lub 10 000 sztuk) i mikro część (0,01 części lub 1000 jednostek).

Co to jest pips?

Pips to najniższa wartość, wysokość ceny, która może ulec zmianie. Jego wielkość jest podzielona w zależności od tego, czy broker stosuje kursy wymiany walut z 4 czy 5 miejscami po przecinku.  Zależy również od płynności na rynku.

Co to jest kalkulator pipsów?

Kalkulator pipsów pozwala na konwersję pipsów na podstawie liczby wprowadzonych pipsów i wielkości lota (kontraktu). Wynik jest przeliczany na dolary amerykańskie. W ten sposób możesz policzyć wartość zysku lub straty na każdej transakcji.

Tutaj możesz zobaczyć, jak taki kalkulator wygląda.

Jaka jest optymalna wartość kapitału potrzebnego do rozpoczęcia handlu na rynku Forex?

Wskazane jest, aby na inwestycje przeznaczyć kapitał, który nie jest nam niezbędny w codziennym życiu. W przeciwnym razie ryzykujemy, że będzie to miało negatywny wpływ na naszą psychikę i nie będziemy w stanie odpowiednio zareagować na ewentualne straty, bo po prostu nie będziemy  w stanie sobie na nie pozwolić.

Podobnie dzieje się w przypadku zbyt małego kapitału, kiedy otwieramy pozycje nieadekwatnie wielkie w stosunku do wysokości naszego kapitału. Sytuacja ta może prowadzić do zakłócenia naszej psychiki, szczególnie w przypadku, kiedy widzimy, że jedna pozycja pochłonęła kilkadziesiąt procent naszego rachunku. Takie pozycje są bardzo trudne do zamknięcia.

Przed otwarciem pozycji należy obliczyć oczekiwany miesięczny zysk w pipsach. Można je pomnożyć przez planowaną wielkością pozycji, które możemy sobie pozwolić otworzyć na podstawie naszego money managementu  (zarządzania pieniędzmi) i zastanowić się, czy wartość, którą otrzymamy, jest warta czasu, który tej inwestycji chcemy poświęcić.

Jeśli jest to twoje pierwsze doświadczenie z handlem na forex, to pamiętaj, że istnieje duża szansa, że najpierw stracisz. Dlatego zastanów się czy nie warto otwierać mniejszą ilość pozycji o niższej wartości, nawet kosztem czasu spędzonego nieefektywnie z punktu widzenia inwestycji. Traktuj to jako inwestycję ma przyszłość.

Jeśli jednak chcesz ‘’żywić się’’  handlem na forex, powinieneś dysponować kapitałem powyżej  30 000 PLN.

LYNX oferuje inwestorom najbardziej zaawansowany rachunek forex w Polsce. Dzięki unikalnemu dostępowi do rynku międzybankowego, gdzie 14 największych banków na świecie (JP Morgan, Goldman Sachs, Citbank, Deutsche Bank itp.) dokonuje transakcji międzybankowych, klienci LYNX otrzymują bardzo niskie spready od 0,1 pipsa i natychmiastowe wykonanie zlecenia, co czyni LYNX najlepszym brokerem forex na rynku.

Więcej o inwestowaniu z LYNX znajdziesz tutaj.

Ile mogę zarobić na rynku Forex?

Tyle na ile  pozwoli twoja głowa. Jeśli handlujesz według swoich zasad tradingowych, a nie zgodnie z ustalonymi regułami, wszystko zależy od Ciebie. Rynek nie jest twoim wrogiem, jesteś nim sam!

Dlaczego Larry Williams zdołał zarobić wielokrotnie 10 000 % rocznie i w niektórych latach zanotował straty? Czy on ma magiczną mysz? Nie, ma na to głowę!

Możesz zarobić dziesiątki lub setki procent miesięcznie, ale możesz też stracić wszystkie środki w ciągu zaledwie jednego dnia lub godziny. Kluczem jest znalezienie stabilnej równowagi, która pozwala naszej głowie być w komforcie psychicznym i podejmować najlepsze decyzje. Tylko w ten sposób możemy odnieść sukces na dłuższą metę.

Jakie są podstawowe wskazówki dotyczące handlu forex?

Handel to bieg długodystansowy, nie spiesz się, to się nie potkniesz. Wyobraź sobie, gdzie będziesz za pięć lat, jeśli podejmujesz te same decyzje każdego dnia. Czy podoba ci się takie wyobrażenie? Na rynku zawsze będą okazje, żeby zarobić i stracić pieniądze. Niczego nie unikniesz. Nieustannie się dokształcaj i zbieraj informacje. Handel to walka twoich myśli, trenuj i posuwaj swoje myśli do przodu, żeby nie zostać w tyle. Rynek ma zawsze rację, nawet jeśli tak nie jest.

Jak rozpocząć handel na forex?

Jak zostać inwestorem na rynku Forex? Jeśli chcesz zacząć realnie handlować, powinieneś wybrać odpowiedniego brokera, który będzie jednocześnie Twoim partnerem. Niektórzy brokerzy mają swoje oferty i usługi skomponowane tak, że odpowiadają celom inwestorów, można ich traktować jako partnerów na drodze do sukcesu. Są to brokerzy ECN, którzy zapewniają bezpośredni dostęp do rynku międzybankowego.

Model biznesowy innych brokerów często kłóci się z interesem klientów. Tworzy to konflikt interesów między klientem a brokerem. Znajdź brokera, który nie korzysta z twoich strat, ale tylko z prowizji, które pobiera za transakcje. Upewnisz się w ten sposób, że brokerowi zależy, abyś handlował tak długo jak tylko jest to możliwe.

Ponieważ inwestycje na rynku Forex to zdecydowanie nie bieg na krótki dystans, należy zwrócić uwagę na to czy twój broker jest pewnym i stabilnym pośrednikiem, jaką oferuje platformę, jaką ma reputację, w jaki sposób są chronione twoje fundusze i w jaki sposób są w stanie ci pomóc jego pracownicy.

Nie chodzi tylko o prowizje, choć są oczywiście najbardziej widoczne i najłatwiej porównywalne przy wyborze brokera.

Handluj na  forex online 24/5

O rynku forex można napisać bardzo dużo, ale celem tego artykułu nie było wyczerpujące wyjaśnienie rynku forex, ale raczej przedstawienie jego wyjątkowości i specyfiki. Podsumujmy najważniejsze:

 • Forex jest przedmiotem obrotu z dźwignią finansową, która pozwala zarobić lub stracić o wiele razy więcej w znacznie krótszym czasie.
 • Na Forex można handlować 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
 • Na Forex waluty są notowane zawsze w parach (np. EUR / USD), gdzie wartość pierwszej waluty jest wyrażona w jednostkach drugiej.
 • Forex jest wyjątkowo płynny i możesz handlować zarówno dużymi pozycjami (rzędu milionów lub setek milionów), jak i bardzo małymi pozycjami (rzędu jednostek EUR).
 • Rynek Forex opiera się na fundamentach makroekonomicznych. Konkretna waluta reaguje na wskaźniki ekonomiczne danego kraju, na informacje banku centralnego, na poziomy stóp procentowych, inflacji itd.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart