Próbujesz znaleźć sposób jak wykorzystać swój kapitał za pomocą mało czasochłonnej strategii?

Rozwiązaniem mogą być spready towarowe. Jak sama nazwa wskazuje chodzi o specjalne podejście do handlu towarami. Obrót spreadów towarowych jest lubiany przez inwestorów nie tylko ze względu na małą czasochłonność, ale i dlatego, że wiąże się z ograniczony ryzykiem.

Jeśli jeszcze do tego dodamy ciekawe potencjalne zyski, nie dziwi, że jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin tradingu.

Ten praktyczny przewodnik wyjaśni Ci wszystko, to powinieneś wiedzieć o obrocie spreadami towarowymi a na pewno poszerzy Twoje tradingowe horyzonty.

1. Jak wygląda obrót towarowy?

Towary są handlowane na giełdach w postaci tak zwanych kontraktówfutures. Są to derywaty, które oznaczają umowę między dwoma stronami transakcji o przyszłym zakupie bądź sprzedaży produktu bazowego, w tym przypadku konkretnego towaru.

Każdy z tych kontraktów jest znormalizowany, to znaczy, że posiada określone parametry, takie jak termin wygaśnięcia, wielkość czy jakość. Termin wygaśnięcia określa kiedy kontrakt zanika, kiedy zostaną wyrównane zobowiązania między stronami kontraktu, czyli kupującym i sprzedającym. Odbywa się to bądź za pomocą rozliczenia finansowego bądź w postaci fizycznej dostawy towaru.

W LYNX fizyczna dostawa towarów nie jest możliwa, system uniemożliwia, aby po wygaśnięciu kontratku doszło do obowiązku dostarczenia towaru. Jeśli inwestor nie zamknie swojej pozycji na czas, system zamyka ją automatycznie. Przy obrocie ropą nie musisz się bać, że przed Twój dom przyjedzie 1000 barelów czarnego złota.

Oznaczenia miesięcy dla kontraktów futures

Styczeń F Maj K Wrzesień U
Luty G Czerwiec M Październik V
Marzec H Lipiec N Listopad X
Kwiecień J Sierpień Q Grudzień Z

Wielkość kontraktu określa, ile danego surowca zawiera jeden kontrakt futures. W przypadku ropy hadlowanej pod symbolem CL jest to 1000 barelów. Jakość precyzuje chemiczny skład, natomiast kontrakt nie określa kto towar produkuje albo kto go dostarcza.

Każdy futures kontrakt handlowany na giełdzie ma swój symbol, który go specyfikuje. Jest to skrót nazwy oraz litera miesiąca i dwa numery określające rok, w którym kontrakt wygasa. Na przykład CLX18 oznacza: CL – cruide oil, X- grudzień, 18 – rok 2018. Patrz tabelka wyżej.

2. Co to są spready towarowe?

Spready towarowe są jedną z handlowych strategii przy obrocie kontraktami futures. Spread jest rozkładany na dwa różne kontrakty, pozycja long na jednym i short na drugim (jeden kupujemy a drugi sprzedajemy). Wybieramy kontrakty, które różnią się terminem wygaśnięcia albo instrumentem bazowym. Kontrakty w spredzie oznaczamy często jako „nogi”. Spread ma minimalnie dwie nogi.

Aby lepiej to zrozumieć popatrzmy na konkretny przykład. Mamy tu kupno spreadu na gaz ziemny, który jest handlowany pod symbolem NGG18 – NGF18.

Na podstawie symboli kontraktów wiemy, że chodzi o spread, w którym jedna noga NGG18 to gaz ziemny (Natural Gas) z dostawą w lutym 2018, a druga też gaz ziemny z dostawą w styczniu 2018. Pierwszy kontrakt kupujemy, drugi sprzedajemy.

Wykres spreadu pokazuje całkowitą wartość pozycji:

Graf na spread vykreslující celkovou hodnotu spreadové pozice

Źródło: Seasonalgo

Na wykresie jest kilka krzywych, które mają podobny rozwój/rozkład (czerwona, zielona, niebieska), zajmiemy się nimi później. Linia czarna pokazuje aktualną wartość spreadu. Tutaj warto zauważyć, że wartość spreadu może być też ujemna. Wynika to z tego, że jest róźnicą między ceną danych kontratków futures. Okno handlowe, czy okres, na który spread został zaplanowany jest ograniczone pionowymi liniami w kolorze zielonym i czerwonym.

Przy zakupie spreadu towarowego trader spekuluje, że różnica międzie danymi kontraktami futures będzie większa. Może się to zdarzyć w następujących przypadkach:

 1. Cena NGG18 wzrośnie a NGF18 będzie spadać
 2. Cena NGG18 wrośnie a NGF18 nie zmieni się
 3. Cena NGG18 będzie rosła szybciej niż cena NGF18
 4. Cena NGG18 będzie spadać wolniej niż cena NGF18
 5. Cena NGG18 nie zmieni się a cena NGF18 będzie spadać

Zainteresowany innymi strategiami inwestycyjnymi?

Dowiedz się więcej na temat strategii inwestycyjnych i pobierz bezpłatny ebook edukacyjny za darmo.

Odkryj więcej o inwestowaniu w LYNX


3. Spready towarowe versus Outright Futures

Handel spreadami w porównaniu z outright czyli pojedynczymi kontraktami futures, ma swoje za i przeciw. Często wskazuje się tu, że handel spreadami jest mniej ryzykowy niż obrót futures, ponieważ pojedyncze nogi spreadu się nawzajem kryją. W wielu przypadkach jest to prawda, ale istnieją pewne wyjątki, ponieważ zależy to przede wszystkim od tego, jaki typ spreadu wybierzemy. Ten temat omówimy później.

W przypadku handlu na spreadzie, w którym kontrakty tworzące go mają ten sam instrument bazowy ale rożne terminy wygaśnięcia, wymagania depozytowe są niższe niż w przypadku handlu outright kontraktu futures.

Zysk na kontraktach futures działa podobnie jak na akcjach, jeśli kupisz futures zyskujesz, jeśli jego cena wzrośnie. W przypadku sprzedaży, zyskujesz, jeśli jego cena spada.

W przypadku spreadów towarowych jest wiele możliwości, kiedy inwestor jest w zysku. Podajemy je poniżej;

 1. Cena NGG18 wzrośnie a NGF18 będzie spadać
 2. Cena NGG18 wrośnie a NGF18 nie zmieni się
 3. Cena NGG18 będzie rosła szybciej niż cena NGF18
 4. Cena NGG18 będzie spadać wolniej niż cena NGF18
 5. Cena NGG18 nie zmieni się a cena NGF18 będzie spadać

Strata na spreadzie pojawi się w odwrotnych przypadkach.

4. Co to jest intratowarowy spread?

Jest to typ spreadu w którym podstawą są dwa kontrakty futures z takim samym intrumentem bazowym z różnym terminem wygaśnięcia. Przykładem może być w/w spread na gaz ziemny (NGG18- NGF18). W przypadku tych spreadów wymagania depozytowe są niskie i uważa się je za mniej ryzykowe niż spready międzytowarowe.

Wynika to z tego, że na tym samym towarze i przy różnych terminach wygaśnięcia oczekuje się, że trend cenowy będzie podobny. Jeśli cena towaru rośnie, zakłada się, że będzie to miało odzwierciedlenie we wzroście cen kontraktów futures tego towaru.

5. Co to jest intertowarowy spread?

Jest to typ spreadu, w którym kontrakty futures mają różne instrumenty bazowe, z takim samym albo różnym terminem wygaśnięcia. Ten typ spreadu jest uważany za bardziej ryzykowy. Wynika to z tego, że ceny różnych towarów mogą mieć różne trendy rozwoju, każda może się rozwijać w innym kierunku.

Czytaj również

6. Co to jest sezonowość i jak ją wykorzystać w tradingu?

Jakakolwiek zmiana, która pojawia się regularnie w konkretnych interwałach, może być nazwana sezonowością. W przypadku handlu spreadami, wykorzystuje się najczęściej sezonowość, która powtarza się każdorocznie.

Może się to wiązać ze zbiorami danego towaru czy porą roku. W naszym przypadku gazu ziemnego, zakładamy, że w zimie jego zapotrzebowanie jest większe, ponieważ gospodarstwa domowe zużywają więcej.

Jeśli wzrasta zapotrzebowanie na produkt, wzrasta też jego cena. W tym przypadku sezonowość może nam pomóc przy wyborze spreadu.

7. Jakie są korzyści z handlu spreadami?

Obrót spreadami towarowymi przynosi wiele korzyści w porównaniu z obrotem kotraktami futures. Do głównych zalet należą:

 • Niższe wymagania depozytowe
 • Mniejsza zmienność
 • Ochrona przed ograniczeniem ruchów na rynku
 • Wykorzystanie sezonowości

Jedną z kluczowych zalet obrotu spreadami jest właśnie element sezonowości.

8. Które spready wybrać?

Jeśli chodzi o instrumenty bazowe to istnieje duża ilość kontraktów futures, dodatkowo z różnymi terminami wygaśnięcia, dlatego dobrze jest posiadać do dyspozycji dobrej jakości software, który potrafi zanalizować wszystkie możliwe kombinajce.

Obecnie do najlepszych narzędzi analitycznych należy platforma Seasonalgo. Platforma Seasonal umożliwia wytworzyć własne ustawienie dla selekcji spreadów, wg których można następnie wybrać odpowiednie możliwości handlowe. Kryterium może zostać określone jako duża ilość informacji, typu rodzaj instrumentu bazowego, czas transakcji, jej ryzyko, zyskowność w porównaniu z poprzednimi latami, do 50 lat wstecz, i wiele innych.

9. Które informacje należy śledzić w związku z handlem spreadami?

Chociaż o spreadach towarowych mówi się, że są łatwe, na pewno jest parę spraw, których żaden trader/inwestor, nie powinien lekceważyć. Chodzi przede wszystkim o raporty o poszczególnych towarach.

Do takich raportów zalicza się publikacje na temat urodzaju (WASDE Report), produkcji czy zmian uczestników rynku (COT Report). Jednocześnie są to też informacje na temat politycznych rozporządzeń. Na przykład ceny ropy są bardzo uzależnione od grupy OPEC. Jeśli akurat odbywa się posiedzenie grupy, warto jest śledzić co dzieje się na rynkach albo w przypadku początkujących inwestorów w ogóle na rynek nie wchodzić.

Publikacji na temat towarów jest bardzo dużo, pomocne mogą być oprogramowania, które zawierają kalendarz wydarzeń dla poszczególnych towarów i ich raporty. Jednym z nich jest wspomniane wcześniej Seasonalgo.

10. Na co zwrócić uwagę przy obrocie spreadami?

Przy obrocie spreadami towarowymi, tak jak przy jakichkolwiek innych strategiach handlowych, ważne jest zarządzanie ryzykiem. Być świadomym i kontrolować straty jest jednym z podstawowych warunków sukcesu w inwestowaniu.

Kolejnym ważnym elementem jest kontrola i sprawdzanie informacji rynkowych, do których należą wspomniane wcześniej raporty czy posiedzenia/ zgromadzenia ważnychinwestorów i traderów na rynku.

Pamiętaj o ostatnim dniu w którym dany kontrakt można hadlować. Ponieważ nie możesz odebrać fizycznie towaru, ostatnim dniem handlowym może być dzień przed wygaśnięciem kontraktu.

W przypadku międzytowarowych spreadów, czyli tych, które mają nogi oparte na różnych aktywach, należy śledzić godziny otwarcia giełdy. Często inwestorzy nie są świadomi, że kontrakty te mogą mieć różne godziny handlowania, co może być nieprzyjemną niespodzianką.

11. Jak handlować spreadami w LYNX?

Na platfomie LYNX Trading inwestorzy mogą otwierać swoje pozycje spreadowe za pomocą funkcji „Combo”. Wystarczy wybrać poszczególne kontrakty a platforma sama wytworzy pozycje „kombo” i umożliwi jej handel.

Na platformie LYNX Trading możesz wyświetlić spread towarowy w kórym widzisz od razu zysk bądź stratę i jednocześnie poszczególne kontrakty futures, z których jest zbudowany.

Interesują Cię spready towarowe i obrót na nich?

Handluj spready towarowe na stabilnej platformie LYNX Trading, która oferuje bardzo niskie prowizje oraz dostęp do handlu na ponad 100 giełdach w 30 krajach. Na platformie LYNX Trading znajdziesz narzędzia przeznaczone specjalnie do inwestowania w spready towarowe.

Więcej o inwestowaniu z LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart