S&P 500 Index
Standard & Poor’s 500, często w skrócie oznaczany jako S&P 500 index (albo tylko S&P), to amerykański indeks giełdowy, w którego skład wchodzi 500 spółek o największej kapitalizacji, spółki te są notowane na New York Stock Exchange lub NASDAQ.

Jest to jeden z najpopularniejszych indeksów giełdowych na świecie, wielu inwestorów uważa go za najlepszy wskaźnik rozwoju gospodarczego USA. Inne indeksy amerykańskie to Dow Jones Industrial Average, Russel 2000 Index czy technologiczny indeks Nasdaq Composite.

Dlaczego indeks S&P 500 jest tak ważny

S&P 500 index jest jednym z najczęściej używanych indeksów amerykańskich, ponieważ obejmuje największe korporacje giełdowe w USA. Indeks reprezentowany jest przez tak zwane large-cap firmy, czyli duże przedsiębiorstwa o największej płynności i najwyższym poziomie kapitalizacji rynkowej, która nie może spaść poniżej 6 miliardów USD, a ilość akcji w obrocie publicznym nie może być niższa niż 250 000 USD miesięcznie.

Wykres indeksu S&P 500 Wykres indeksu S&P 500

Aby dana spółka została włączona do indeksu, musi spełniać również inne dodatkowe kryteria. Nie oznacza to oczywiście, że po spełnieniu danych warunków firma zostanie automatycznie dodana do indeksu. Akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500 są wybierane przez komisję analityków. Istnieje możliwość zastąpienia firmy, która już nie spełnia kryteriów, inną firma, która ma lepsze wyniki i zastąpi tę firmę. Zmiany odbywają się co kwartał.

Dowiedz się więcej >> Dow Jones indeks

Nie wszystkie firmy w indeksie mają taką samą pozycję. Każda firma ma inną wagę w indeksie. Indeks S&P 500 to indeks ważony kapitalizacją rynkową, co oznacza, że decyduje nie tylko cena poszczególnych akcji, ale także ich liczba.

Im większa wartość spółki (mnożnik ceny i liczby akcji), tym większy będzie ona wywierała wpływ na cały indeks giełdowy. Największa wagę w S&P 500 ma zatem spółka z najwyższą kapitalizacją.

(Aktualizacja 19.11.2019).
Ponieważ indeks S&P 500 składa się z największych i najczęściej notowanych spółek, obejmując szeroki zakres sektorów, jest określany jako benchmark i służy jako punkt wyjścia do analizy porównawczej.

Spółki wchodzące w skład indeksu S&P 500 stanowią około 80% kapitalizacji rynkowej w USA i dlatego są wykorzystywane jako wskaźnik amerykańskiego rynku akcji. Jeśli mówimy po prostu o „amerykańskich akcjach”, zwykle rozmawiamy o S&P 500. Jeśli cena danego tytułu jest porównywana z rynkiem jako całością, ten „rynek jako całość” to indeks S&P 500.

Aktualny wykres indeksu S&P 500

Aktualny wykres indeksu S&P 500Aktualny wykres indeksu S&P 500 z dnia 6.4.2020.

Historia indeksu S&P 500

Historia indeksu S&P 500 sięga prawie wieku. Oryginalna nazwa indeksu z 1923 r. to „Composite index”, w którego skład wchodziło kilka spółek. Trzy lata później (w 1926 roku) „Indeks złożony” powiększył się do 90 tytułów, a w 1957 roku do obecnych 500.

Aktualna nazwa indeksu pochodzi od nazwy firmy, która zarządza indeksem. Standard & Poor’s to agencja, która dostarcza informacje finansowe i analizy. Została założona w 1860 roku przez Henrego Varnum Poora jako Poor’s Publishing, a w 1941 roku połączyła się ze Standard Statistics i zmieniła nazwę na Standard and Poor’s.

Pierwszym indeksem nowo połączonych korporacji był indeks „S&P 90”, indeks ważony oparty na 90 akcjach, który był codziennie aktualizowany. Następnie Standard & Poor’s opublikował także tygodniowy indeks 425 przedsiębiorstw przemysłowych. Indeks S&P 500 w obecnej formie pojawił się 4 marca 1957 r.

Historyczny wykres indeksu S&P 500Historyczny wykres indeksu S&P 500

Rozwój indeksu S&P 500

W 1982 r. indeks osiągnął po raz pierwszy w historii 100 punktów.

24 marca 2000 r. wskaźnik wyniósł 1522,87 punktów. Wartość ta nie została przekroczona przez siedem lat. Następnie wskaźnik spadł o prawie 50% i 10 października 2002 r. osiągnął 768,63 punktów.

30 maja 2007 r. po raz pierwszy od siedmiu lat przekroczył pierwotne maksimum i zamknął się na poziomie 1530,23 pkt. Około miesiąca później uderzył kryzys kredytów hipotecznych, który rozciągnął się daleko poza Stany Zjednoczone i indeks spadł o 1400 punktów, a następne pięć lat wyrównywał straty. Osiągnął najniższą wartość w dniu 20 listopada 2008 r., kiedy to zamknął się na 752,44 punktu.

Przeczytaj także >> 11 wskazówek jak kupić akcje

Pod koniec 2009 roku zamknął się na 1115 punktach, co było najlepszym wynikiem w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Przekroczył limit 1600 punktów po raz pierwszy 3 maja 2013 r., trzynaście lat po pokonaniu 1500 punktów. W czerwcu tego samego roku przekroczył 1700 punktów i a w listopadzie 1800 punktów. Udany rok 2013 zamknął się na poziomie 1848,36 punktów.

S&P 500 obecnie

26 sierpnia 2014 r. S&P 500 po raz pierwszy zamknął się powyżej 2000 punktów. Trzy lata później (17 lutego 2017 r.) Przekroczył 2100 punktów. Doświadczył stosunkowo szybkiego wzrostu po ostatnich wyborach w USA, kiedy dodał najwięcej w ciągu zaledwie jednego tygodnia w czerwcu 2017 roku.

Rok 2018 nie był zbyt udany i w połowie roku indeks wzrósł zaledwie o trzy procenty. To bardzo zły wynik w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to wzmocnił się o 22%. Jesienią 2018 r., w wyniku rosnących napięć między USA i Chinami, S&P 500 odnotował kilka znaczących spadków, a w grudniu 2018 r. odpisał praktycznie wszystkie swoje zyski za rok. Jednak w pierwszym kwartale 2019 r. ponownie zyskuje na wartości i przekracza granicę 2830 pkt, na której był ostatnio w październiku 2018 r.

Dzienna zmienność indeksu znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach, co idzie w parze z ogólnym napięciem na rynkach . Zaczyna się rozprzestrzeniać pogląd, że w 2019 roku indeks S&P 500 znacznie się obniży lub przynajmniej przewartościuje.

Handel S&P 500 w LYNX

Sam indeks jako taki nigdy nie może być przedmiotem handlu – to tylko liczba. Dlatego wszystkie indeksy są sprzedawane za pośrednictwem produktów, które są z nimi powiązane. To samo dotyczy indeksu S&P 500. Produkty powiązane to kontrakty futures, opcje lub fundusze ETF.

Przeczytaj także >> Giełda dla początkujących- W co inwestować?

Indeks S&P 500 znajdziesz na platformie pod symbolem SPX. Po prostu wpisz do pustego wiersza SPX i naciśnij Enter. Z wyświetlonego menu wybierz S&P 500 Stock Index – CBOE.

S&P 500 futures

Futures są lewarowanymi terminowymi kontraktami, które się opierają na instumentach bazowych (na przykład na indeksach jak S&P 500), mają różne czasy wygaśnięcia, różne koszty depozytów wstępnych oraz określone specyfikacje handlowe. Więcej o konraktach futures dowiesz się w naszym futures przewodniku.

Kontrakty futures na indeks S&P 500 handluje się za pomocą e-mini futures , który znajdziesz pod symbolem ES. Kontrakty terminowe mają dokładne terminy wygaśnięcia, a najbardziej płynne to te z najbliższą datą. Kiedy wpiszesz symbol ES na platformie handlowej LYNX trading i wybierzesz futures z wybranego menu, musisz wybrać konkretną datę wygaśnięcia. Na załączonym zdjęciu najbliższa data wygaśnięcia to kontrakt czerwcowy np. ES DEC – Jun21´19.

Oprócz kontraktu e-mini futures(ES), istnieje jeszcze wielki futures pod symbolem SPX. Ma pięciokrotnie większy mnożnik, jest znacznie mniej popularny w porównaniu do ES i co się z tym wiąże mniejsze wolumeny handlowe. Jeśli chcesz handlować kontraktami terminowymi na S&P 500, wybierzesz kontrakty terminowe ES.

Oba kontrakty futures mogą być przedmiotem obrotu za pomocą opcji na kontrakty futures, tj. opcje na kontrakty futures ES i opcje na kontrakty futures SPX. Ale jeśli chodzi o opcje, najczęściej kupowaną opcją S&P 500 jest indeks SPX (uważaj, aby nie pomylić opcji futures SPX z opcjami SPX!).

S&P 500 ETF

ETF ( Exchange Traded Funds) to fundusze handlowane na giełdzie.

ETF, która powiela S&P 500, to fundusz, który nabył wszystkie 500 akcji spółek, które są częścią indeksu S&P 500 i wyemitował własne akcje giełdowe. ETF jest raczej świadectwem gwarantującym udział w zakupionym koszyku instrumentów niż akcje. Ponieważ fundusz ten utrzymuje wszystkie udziały wszystkich spółek we właściwej proporcji, cena ETF wiernie odzwierciedla cenę indeksu. Fundusze indeksowe na S&P 500 (ale także na innych rynkach, takich jak Dow Jones lub Nasdaq) są popularną alternatywą inwestycyjną, która dobrze dywersyfikuje ryzyko.

Przeczytaj także >> Przewodnik handlu ETF

S&P 500 ETF znajdziesz na platformie LYNX Trading pod symbolem SPY. Ten ETF to najpopularniejszy i najpłynniejszy rynek na świecie.

Ponieważ obecne prawodawstwo UE nie zezwala na handel amerykańskimi ETF, ten produkt (dla inwestorów detalicznych) może być przedmiotem obrotu jedynie pośrednio poprzez np. opcje.

Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje z indeksu S&P 500?

Handluj na ponad 100 giełdach na całym świecie z pełną ofertą wszystkich akcji amerykańskich, ale także niemieckich i innych z wyjątkowo niskimi prowizjami bez ukrytych kosztów.

Handel akcjami w LYNX


Czytaj również

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart