Cena ropy i czego możemy oczekiwać jeszcze w 2019
Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym czynnikiem wpływającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, czy też trendy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej wydaje się, że powyższe stwierdzenie jest logiczne. Nie musi to być jednak zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży i popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże możliwości.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej wykorzystywanym surowcem na świecie, a jej cena ma duży wpływ na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, które można wyczytać z wykresów.

W poniższym artykule przeczytasz:

 1. Czym jest ropa naftowa?
 2. Rodzaje ropy naftowej
 3. Popyt na ropę naftową wciąż rośnie. Czy rośnie również podaż?
 4. Co w ostatnich latach miało wpływ na cenę ropy naftowej?
 5. Czy cena ropy naftowej może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
 6. Wpływ członków OPEC
 7. Jak zmieniał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
 8. Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
 9. Obecna cena ropy
 10. Jak można inwestować w ropę naftową?
 11. Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
 12. Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX

Czym jest ropa naftowa?

Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o szerokim zastosowaniu. Jest wykorzystywana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W naszym artykule skupimy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem składu i poszczególne typy mogą zawierać ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane składniki znajdują się w konkretnej ropie naftowej decydują o jej właściwościach i cechach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest często niepożądana i konieczne są dalsze operacje w procesie rafinacji służące jej usunięciu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest droższa niż kwaśna. Oprócz tego istnieje również większy popyt na lżejsze warianty, takie jak benzyna, co powoduje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową rośnie w wyniku wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

druhy ropy

Rodzaje ropy naftowej

Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako towar na rynkach finansowych. Najpopularniejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej ma swoja własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)

Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to lekka ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API i z niską zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na dużą skalę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji odbywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze zbliżającym się terminem wykonania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.
Większość tego rodzaju ropy znajduje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszystkich obszarów w stanach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym może być zatem interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z centrum w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany jest w każdą środę o 16:30.

Ropa Brent

Ropa naftowa Brent jest ważnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było kiedyś jednym z najbardziej produktywnych pól naftowych w Wielkiej Brytanii, ale większość odwiertów została od tego czasu wycofana z eksploatacji.

 

Ropa brent

Dany futures znaleźć można na platformie handlowej LYNX TWS pod nazwą Brent Crude Oil (ticker: BZ).

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest znaczna, chociaż w ostatnich latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te spowodowane są przez podaż i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące może być reagowanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Poptávka po ropě stále roste. Roste i nabídka?

Popyt na ropę naftową wciąż rośnie. Czy rośnie również podaż?

Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na najwyższym poziomie w historii. Ponadto nie wszystkie spółki aktywnie działające w tej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej skupiają się na zrównoważonych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w tym czasie znacząco obniżyło swoje inwestycje w nowe pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to stale rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w innych częściach światach zostało zaniechanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w surową ropę są zagrożone również ze względu na bardziej surową politykę klimatyczną.

Co w ostatnich latach miało wpływ na cenę ropy naftowej?

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak również uwagę na to, że na rynku istnieje obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj głównie z gleby. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się wiele nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem tego był spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała nadzieję, że w ten sposób zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze i bardziej efektywne procedury wydobycia, więc obecnie są w stanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej formy ekstrakcji ropy charakterystyczna jest możliwość szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko reagować na wzrost/spadek cen, mimo że niejednokrotnie są to dosyć małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

 

Czy cena ropy naftowej może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?

Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest jednym z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale obecnie jest notowana na poziomie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Skutkuje to tym, że cena ropy nie może już szybko osiągać wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy prowadzi w związku z tym do większej podaży na rynku. Złoża łupkowe różnią się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w celu alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak konieczne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo utrzymuje się na wysokim poziomie.

 

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego spadku będzie w dużym stopniu zależało na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli jednak nie będą miały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w tym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach potrzebne będą duże inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji może znaleźć się wyżej niż w tym roku.

Porpávka ceny ropy

Oczekuje się, że w przypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC

OPEC wbrew temu stara się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Powodem tego jest fakt, że większość tych krajów korzysta z nieco wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w ciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, podaż na rynku będzie niewystarczająca.

opec

Producenci ropy łupkowej w ostatnich latach w zasadzie zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż rośnie mimo rosnącej ilości aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Chce to osiągnąć poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te kraje przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z drugiej strony USA i inne kraje stale produkują coraz więcej ropy naftowej, co powoduje, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, utrzymując się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zmieniał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?

Kurs cen ropy na przestrzeni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W czasie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym nastąpiło jej ustabilizowanie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę i cena zatrzymała się w okolicach tego poziomu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W ostatnich latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

vývoj ceny ropy v roce 2020

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?

Przewidywanie rozwoju ceny w przypadku ropy naftowej jest bardzo trudne. Wartość ropy zależy od ogromnej ilości czynników gospodarczych oraz rozwoju tej branży. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym czynnikiem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, zajmującą się transportem na całym świecie. Wymaga ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z niższą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują przez to drastyczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na produkowany z ropy naftowej olej opałowy.  Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny i dostępność paliw, których dotyczą. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie miało dalekosiężny wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak również na przykład na ceny biletów lotniczych.

Aktualna cena ropy

Light-sweet-crude-oil

Obecna cena ropy na giełdzie wyrażona za pomocą kontraktów futures (CL) na surową ropę naftową  (WTI). Cena: 16.13 USD za baryłkę. Źródło: LYNX Trading.

Jak można inwestować w ropę naftową?

Na cenę ropy można reagować na kilka sposobów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures

Najłatwiej dostępne dla inwestorów są kontrakty futures na lekką, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na temat cen tych kontraktów są dostępne w LYNX w czasie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te dane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w innej walucie).

Jeżeli tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeżeli miałoby dojść do realizacji fizycznego dostarczenia.

Szczegóły kontraktu futures CL na ropę Brent na platformie handlowej LYNX TWS

Opcje i certyfikaty turbo

Opcje i certyfikaty turbo to kolejne derywaty pozwalające ci reagować na wahania ceny ropy naftowej. Produkty te możesz oczywiście kupować i sprzedawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX.  Tymi produktami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF

Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może reagować na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które działają w tej branży.

ETF, które śledzą cenę ropy

ETF inwestujące w akcje ropy naftowej:

Inwestowanie w akcje ropy naftowej

Oczywiście możesz inwestować również w akcje spółek naftowych, by być aktywnym w branży naftowej. To w naturalny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale też potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w branży naftowej:

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku

Jak już sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w przypadku towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą być bardzo intensywne. Obecnie trend jest raczej spadkowy. Jednak nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeśli będziemy myśleć, że oczekiwania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a sytuacja jest aktualnie jeszcze bardziej negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może znacznie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX

LYNX oferuje wiele możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na krajowych giełdach. To gwarantuje naszym klientom wysoki wolumen obrotu i wąski spread.

Niezależnie od tego czy zajmujesz się tradingiem, czy jesteś inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z wyjątkowej oferty LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel akcjamiETF, futuresopcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w czasie rzeczywistym, korzystając z naszych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w zakresie handlu na opcjach, akcjach oraz platformy transakcyjnej.

Handluj ropą naftową za pośrednictwem LYNX

Zacznij handlować ropą w LYNX. Oferujemy niskie prowizje, niezliczoną ilość instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje, ETFfutures, opcje, CFD czy forex oraz możliwość handlu na światowych giełdach. Nasze platformy zostały dostosowane w taki sposób, by zarówno inwestor, jak i dzienny trader byli zadowoleni.

Więcej informacji o LYNX

Czytaj również

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart