Analiza fundamentalna: Jakie akcje kupić?
Pewnie pytałeś się już wiele razy: Jakie akcje kupić? Analiza fundamentalna jest odpowiedzią na to pytanie

Na giełdzie jest notowana ogromna ilość akcji, każda też ma swoje zalety i wady. Oczywiście czasami trudno rozróżnić dobrą okazję inwestycyjną od tej złej.

Jak w takiej sytuacji dokonać właściwego wyboru?

Analiza fundamentalna patrzy na wyniki i oczekiwania finansowe firmy w uporządkowany sposób. Podstawowa analiza fundamentalna jest przygotowywana w kilku etapach i jest przeciwieństwem do analizy technicznej.

Z tego artykułu dowiesz się wielu tajników analizy fundamentalnej i będziesz mógł zacząć aktywnie szukać odpowiednich dla siebie akcji.

Tematy omówione w tym artykule:

  • Makroekonomia
  • Porównanie sektorów
  • Wybór konkretnych akcji
  • Rachunek zysków i strat
  • Kluczowe wskaźniki finansowe
  • Analiza fundamentalna w LYNX

 

Makroekonomia

Aby dokonać kompletnej i trafnej analizy fundamentalnej, trzeba się najpierw przyjrzeć czynnikom makroekonomicznym.  Rozważ na przykład cykl koniunkturalny, oczekiwania inflacyjne i wysokość stóp procentowych (banku centralnego).

Powyższe czynniki makroekonomiczne już tradycyjnie mają wpływ na giełdy. Dziś wpływy banków centralnych i napięcia geopolityczne są równie ważne. W ostatnich latach banki centralne odegrały niebywałą rolę w rozwoju rynków kapitałowych.

Banki Centralne na całym świecie od lat stosują szczodrą politykę monetarną. Za pomocą programów luzowań ilościowych (quantitative easing) do systemu została wpompowana ogromna ilość płynności, a stopy procentowe spadły prawie do zera. Ta polityka miała ogromny wpływ na giełdy i jest kluczowym czynnikiem analizy fundamentalnej.

analiza fundamentalna

Porównanie sektorów

Po rozważeniu wszystkich czynników makroekonomicznych powinniśmy przejść do analizy poszczególnych sektorów. Które sektory mają najwyższe oczekiwania co do tempa wzrostu? A może wolisz bardziej stabilną firmę? Wszystko to zależy od branży, w której firma działa.

Rozróżniamy spółki defensywne i cykliczne. Defensywne akcje są mniej podatne na wahania koniunktury, przykładem mogą być tutaj akcje PKN ORLEN. Cykliczne akcje to te, które nie są tak odporne na zawirowania w gospodarce.

Wybór konkretnych akcji

Teraz, gdy wiesz już które sektory cię interesują i w które chciałbyś inwestować, trzeba wybrać poszczególne akcje. Przeprowadzając analizę fundamentalną powinieneś zwrócić uwagę na dane i oczekiwania spółki.

Większość informacji do przeprowadzenia analizy fundamentalnej znajduje się w raportach finansowych (kwartalnych, rocznych) danej firmy, gdzie znajdziesz kalkulacje zysku i strat oraz kluczowe dane finansowe.

Rachunek zysków i strat

W raportach finansowych można znaleźć to, co każdego interesuje: zyski firmy, a co za tym idzie kondycja finansowa spółki. Oprócz tego, znajdziesz takie dane jak przychody, koszty i zysk operacyjny.

Rachunek zysków i strat mówi dużo o firmie, np. jakie są oczekiwania sprzedaży w następnych latach. Czy firma może osiągnąć dalszy wzrost lub czy też znajdziemy dużo ”czerwonych liczb” w przyszłym roku? Rachunek zysków i strat jest znaczący ale pomimo to nie jest jedyną rzeczą, na którą analityk zwraca uwagę.

analiza fundamentalna 2

Analiza finansowa i kluczowe wskaźniki

Bilans jest istotną częścią raportu rocznego. Znajduje się w nim przegląd stanu aktywów i pasywów w danym momencie. Kluczowe dane finansowe możesz obliczyć używając danych z tych przeglądów.

Na podstawie tych wskaźników można określić, czy kupno konkretnej akcji jest dobrą okazją czy nie. Do najbardziej popularnych wskaźników należą:

Wypłacalność

Współczynniki wypłacalności odzwierciedlają proporcję kapitału własnego do kapitału obcego. Wskaźnik ten mówi nam, czy firma jest stabilna finansowo. Jeden z wskaźników wypłacalności można obliczyć dzieląc kapitał własny przez kapitał całkowity.

Rentowność

Rentowność można obliczyć dzieląc zysk netto przez kapitał własny (ROE). Wynikiem jest stopa procentowa, czym większą ma wartość, tym lepiej. Wskaźniki rentowności mówią nam o zyskowności firmy.

Zysk na akcję

Ten wskaźnik można obliczyć dzieląc zysk netto przez ilość wyemitowanych akcji. Wskaźnik zysku na akcję (ang. earnings per share – EPS) sam o sobie niewiele mówi. Wynik ten można później użyć do obliczenia wskaźnika cena/zysk.

Cena/zysk

Wskaźnik C/Z (ang. price earnings ratio – P/E) można obliczyć dzieląc cenę akcji przez wcześniej wspomniany zysk na akcję. Wskaźnik cena/zysk odzwierciedla sumę, jaką trzeba zapłacić za jednostkę waluty (na przykład złotówkę) zysku spółki.

Analiza fundamentalna 3

Dywidenda na akcję

Dywidenda na akcję to suma, którą jako inwestor rocznie otrzyma posiadając dane akcje. Ten wskaźnik jest ilorazem całkowitej dywidendy i ilości wyemitowanych akcji. Można go użyć do obliczenia stopy dywidendy.

Stopa dywidendy

To ważny wskaźnik dla analityków. Współczynnik stopy dywidendy można łatwo porównywać z wartością innych firm lub odsetkiem otrzymanym na rachunku oszczędnościowym. Szczególnie przy obecnych niskich stopach procentowych, emisja dywidendy może być dobrym powodem zakupu akcji. Jest to jeden z głównych powodów zakupu akcji. Wówczas możesz porównać stopę dywidendy danej akcji ze stopą dywidendy sektora, w którym firma funkcjonuje.

Stopę dywidendy można obliczyć dzieląc roczną wartość dywidendy na akcję przez cenę akcji.

Kupujesz akcje polskich spółek? Możesz porównać stopę dywidendy danych akcji ze średnią stopą dywidendy indeksu WIG. Czy stopa dywidendy jest wyższa w wybranych przez Ciebie akcjach? To prawdopodobnie dobry powód, aby kupić te akcje. Mimo to ważne jest, aby i pozostałe wskaźniki przewidywały pozytywny rozwój tych akcji.

Analiza fundamentalna w LYNX

Platforma LYNX Trading jest bardzo przydatna dla inwestorów, którzy korzystają z analizy fundamentalnej. Klikając dwukrotnie na akcje w platformie LYNX Trading, masz natychmiastowy dostęp do wszystkich ważnych danych i wskaźników. W poniższym zrzucie ekranu z platformy LYNX Trading znajdziesz akcje JSW i podstawowe informacje o spółce.  Jeżeli chcesz wiedzieć jak w pełni wykorzystać platformy LYNX Trading do analizy fundamentalnej, przeczytaj ten artykuł.

analiza fundamentalna jsw

Za pośrednictwem LYNX możesz także bezpłatnie pobierać Reuters Basic Newsfeed. Jesteś zainteresowany nowościami dostarczanymi przez Reuters, dostęp do większej ilości źródeł jest możliwy z poziomu Zarządzania Twojego konta.

Jeśli korzystasz z analizy fundamentalnej i chcesz aby akcje spełniały pewne wymagania? W takim przypadku narzędzie Market Scanner na platformie LYNX Trading jest idealne dla Ciebie.

Ustawiając parametry, które muszą być spełnione przez akcje, możesz zeskanować cały rynek. To narzędzie pokaże ci które akcje spełniają Twoje wymagania. Na przykład, chcesz zainwestować w akcje, których wskaźnik cena/zysk wynosi mniej niż 10, a wartość rynkowa jest powyżej 1 miliarda złotych? Ustaw te wymagania w Market Scanner,  a system pokaże Ci wszystkie akcje, które spełniają te wymagania.

Analiza fundamentalna jest zazwyczaj dokonywana przez inwestorów z długoterminowej perspektywy. Jeśli bardziej odpowiadają ci krótkoterminowe inwestycje,  lepiej skorzystaj z analizy technicznej.

Czytaj więcej >> Analiza techniczna: Kiedy kupić akcje?

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart