Analiza techniczna: Kiedy kupić akcje?
Nikt z dokładnością nie wie, jak dokładnie będzie zmieniał się kurs. Analiza techniczna służy do lepszego oszacowania przyszłego kierunku ceny.

Jak poprawnie określić poziom przyszłego rozwóju ceny i otworzyć zlecenie bez zbyteczego polegania na uczuciach?

Analiza techniczna to właśnie to narzędzie, które pozwoli nam podejmować bardziej świadome decyzje. Wielokrotnie. Słowo wielokrotnie jest bardzo ważne, ponieważ jeśli nie wiesz, dlaczego dokonałeś daną transakcję, to nie będziesz w stanie powtórzyć tego zachowania. Wszelkie zyski będą kwestią przypadku. Tylko powtarzalność prowadzi do pożądanych rezultatów, szczególnie jeśli preferujesz transakcje krótkoterminowe.

Analiza techniczna vs. Analiza fundamentalna

Często mówi się, że analiza techniczna i analiza fundamentalna nie są dobrymi przyjaciółmi, a ci którzy używają jednej, nie korzystają z drugiej.

To nie do końca prawda.

Analiza techniczna może stanowić dobre uzupełnienie dla inwestora giełdowego, który w trakcie nabywania papierów wartościowych kieruje się głównie aspektem fundamentalnym. W analizie fundamentalnej rozpratrywane są wyniki różnych raportów i kondycja finansowa danej spółki i później daje nam odpowiedź na pytanie, które akcje kupić, natomiast analiza techniczna mówi nam więcej o tym kiedy akcje kupić. W tym sensie analiza techniczna jest bardzo przydatnym elementem dla inwestora na rynku akcji lub forex i nie należy jej pomijać.

Analiza techniczna opiera się na założeniu, że wszystkie ważne informacje są przez cały czas odzwierciedlone w cenie aktywa i dlatego nie uwzględnia fundamentalnych aspektów ani danych makroekonomicznych. Dlatego też analityk czysto techniczny nie rozpatruje corocznego wzrostu dochodów, miesięcznych obrotów oraz informacji czy firma wypłaca akcjonariuszom regularnie dywidendę. Mimo to, może wziąć pod uwagę ważne wydarzenia, takie jak data publikacji wyników kwartalnych.

Czytaj więcej >> Analiza fundamentalna: Jakie akcje kupić?

Analiza wykresów cenowych

Mówiąc w prosty sposób istnieją dwa rodzaje analizy technicznej. Pierwszym z nich jest analiza wykresu cenowego. Koncentruje się wyłącznie na odczytaniu ruchu ceny (price action), prędkości, kierunku, stabilności i formowaniu, jakie tworzy się z biegiem czasu. Podejścia price action szacują przyszłe trendy cenowe według zachowań ceny w przeszłości. Na wykresie szuka się konkretnych formacji lub trendów, które z pewnym prawdopodobieństwem prognozują przyszłość.

Zazwyczaj stosuje się różne rodzaje wykresów cenowych zarówno w postaci liniowej jak i klasycznej świecowej. Wykresy świecowe mają bogatą historię i są bardzo popularne na całym świecie. Mogą być używane do czytania różnych rodzajów trendów lub prostych formacji. Rozróżniamy trzy rodzaje trendów: rosnący (byczy), malejący (niedźwiedzi) i neutralny (boczny).

Ponadto każda świeca pokazuje maksimum i minimum, w tym ceny otwarcia i zamknięcia. Wykres liniowy nie zawiera tych informacji. Dzięki świecom możesz również sprawdzić, czy w odpowiednim czasie nastąpił ruch byka lub niedźwiedzia. Kolor świecy wskazuje, czy ruch był wzrostowy czy malejący. Jeśli zobaczysz zieloną świecę, cena w tym momencie wzrosła. Jeśli widzisz czerwony, cena spadła.

Ruch cen w okrślonym interwale czasowym tworzy różne formacje, niektóre są bardzo proste, inne bardzo złożone. Wszystkie są do pewnego stopnia subiektywne, można znaleźć także wspólne cechy i nawet niezależni obserwatorzy zgodzą się, że chodzi o ten sam wzorzec. Jedną z podstawowych i szeroko stosowanych technik odczytywania analizy wykresu cenowego są tzw. poziomy wsparcia i oporu.

 

Trend boczny z wyraźnymi poziomami wsparcia i oporu

Trend boczny z wyraźnymi poziomami wsparcia i oporu (rynek ES, 1 godzina)

Poziom wsparcia (Support) jest miejscem na wykresie, gdzie kilkakrotnie w przeszłości znajdowała się cena i wzrosła w górę. Można zatem powiedzieć z pewnym prawdopodobieństwem, że jeśli cena osiągnie ponownie ten poziom może ponownie wzrastać. To właśnie te miejsca, na których analityk techniczny pracujący z wykresem może skupić swoją uwagę w celu otwarcia zlecenia.

Poziom oporu (Resistance) jest natomiast miejscem na wykresie, w którym w przeszłości znajdowała się cena i zaczęła spadać. Znowu możemy założyć, że gdy rynek osiągnie taki poziom, to cena będzie miała tendencje spadającą. To może być dobry moment na otwarcie krótkiej pozycji.

 

Trend wzrostowy (akcje 3M)

Powyższy wykres przedstawia cenę akcji 3M, obie proste są mniej więcej równoległe, a cena utrzymuje się na poziomach między nimi. Można się spodziewać, że w przyszłości, kiedy będzie się zbliżać do jednej z krawędzi nastąpi podobna sytuacja jak dawniej. Należy jednak pamiętać, że taka analiza techniczna nie jest żadną nauką ścisłą, nie da się wszystko zmierzyć z dokładnością na milimetr.

Trend spadkowy (niedźwiedzi) z wyraźnymi poziomami wsparcia i oporu (indeks DAX, 1 godzina)

Powyżej widzimy spadkowe tendencje niemieckiego indeksu DAX. Dzięki tej technice możemy się spodziewać następnego spadku w momencie, gdy cena zacznie dosięgać górną granicę prostej.

Trendy mogą mieć różny okres trwania, intensywność i różną dokładność w odniesieniu do ustawionych reguł.

Kwantytatywna analiza techniczna z LYNX

Oprócz odczytywania formacji na wykresach istnieje jeszcze jeden rodzaj analizy technicznej – analiza techniczna za pomocą wskaźników. Wskaźniki to matematycznie obliczane parametry, które umieszczone są bezpośrednio na wykresie lub pod wykresem. Istnieje wiele wskaźników, więc tak naprawdę zależy od ciebie, których wskaźników i kiedy będziesz używał.

Na platformie LYNX możesz korzystać z około 80 różnych wskaźników analizy technicznej. Aby lepiej zrozumieć, jak są obliczane i o czym nas informują, podzielono je na kilka różnych grup. Można tam znaleźć wskaźniki momentum, które mierzą wielkość zmiany cen, wskaźniki wolumenu i wiele innych.

Zobaczmy kilka najbardziej znanych wskaźników.

RSI

Wskaźnik RSI mierzy siłę i kierunek trędu. Pęd jest fizyczną wielkością mechaniki newtonowskiej. Wskaźnik nabywa wartości od 0 do 100 i porusza się w obszarach „wykupienia” rynku lub „wyprzedania” rynku. RSI powyżej wartości 50 jest sygnałem pozytywnym, zatem RSI poniżej 50 jest sygnałem negatywnym.

Średnia krocząca

Średnia krocząca jest bardzo popularna wśród inwestorów. Przedstawia średnią cenę wybranej liczby świec cenowych i jest używana do wykładu poziomów wsparcia / oporu. Prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma to najbardziej znani przedstawiciele.

MACD

MACD bazuje na średnich ruchomych i pokazuje siłę i kierunek trendu. Wskaźnik jest obliczany na podstawie wielu różnie obliczanych parametrów. Często wyszukuje się dywergencji jako sygnału zmiany trendów.

Pasma Fibonacciego

Formacje harmoniczne są jedne ze wskaźników, które nie bywają całkowicie zrozumiałe. Pasma Fibonacciego to obszary rynku, które obliczane są zgodnie z określoną sekwencją liczb (tzw. ciąg Fibonacciego). Zgodnie z ciągiem Fibonacciego możemy obserwować wzory powtarzające się w całym wszechświecie (skorupy ślimaków, liście drzew, kształty chmur, etc.), a więc i na rynkach finansowych powinna istnieć pewna zależność, na którą rynek odpowiednio reaguje. Pasma ciągu Fibonacciego są dosyć wyjątkowym badaniem, zwłaszcza dlatego, że ​​są one nieperiodyczne i nie liczą się używając przedziałów cenowych. Dzięki temu, technikę tą można stosować na wszystkich ramach czasowych.

Wstęgi Bollingera

Na koniec przedstawimy wstęgi Bolingera. Wskaźnik ten oznacza poziomy oparte na średnich ruchomych. Odchylenie ceny do punktu skrajnego w paśmie Bollingera jest sygnałem do zwrotu ceny i odwrotnie. Korzystanie z tego wskaźnika jest naprawdę istotne.

W następnych artykułach skupimy się dokładniej na indywidualnych technikach badań, aby dać Ci możliwość lepszego zrozumienia, w jaki sposób możesz wykorzystać to w swoim handlu i być o krok dalej. Jeśli masz pytań odnośnie wskaźników na rynkach walut lub akcji, skontaktuj się z działem obsługi LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart