Handel z dźwignią
Handel z wykorzystaniem dźwigni na rachunku marżowym daje Ci więcej możliwości, z których możesz ale nie musisz korzystać.  Dźwignia dla wielu inwestorów wciąż pozostaje synonimem ryzyka, ale faktem jest, że stanowi ryzyko głównie wtedy, kiedy nie wiemy, jak działa.

Rachunek marżowy sam w sobie nie podnosi ryzyka. Daje natomiast narzędzie do zwiększania ryzyka w dowolnym okresie, a tym samym możliwość osiągania większych zysków.

Z artykułu poniżej dowiesz się, jakie możliwości daje Ci ten typ rachunku, dlaczego mógłby Cię on zainteresować i jakie są zagrożenia związane z jego korzystaniem. 

Maržové obchodování

W niniejszym artykule przeczytasz:

  1. Nie trzeba czekać na rozliczenie transakcji
  2. Zabezpieczenie walutowe
  3. Spekulacja na spadek
  4. Dostępna jest dźwignia finansowa
  5. Ważne informacje na zakończenie

1) Nie trzeba czekać na rozliczenie transakcji 

Na rachunku gotówkowych funckjonuje tzw. rozliczenie transakcji.  Oznacza ono opóźnienie pomiędzy momentem zawarcia transakcji a faktycznym zaksięgowaniem aktywów/ środków pieniężnych na Twoim koncie. Standardowo trwa to dwa dni, co w praktyce oznacza, że po zamknięciu pozycji trzeba poczekać dwa dni, zanim uzyskane środki będzie można ponownie zainwestować.

Podobnie w przypadku wymiany środków na inną walutę, standardowo konieczne jest odczekanie 2 dni przed wykorzystaniem zakupionej waluty.

Powyższe sytuacje nie dotyczą rachunku marżowego. Rachunek marżowy umożliwia zaciągnięcie pożyczki, w ramach której broker pozwala na zajęcie nowej pozycji, nawet kiedy transkacja nie została jeszcze rozliczona a środki nie zostały zaksięgowane na rachunku.

Dlaczego tak jest?

Rozliczenie transakcji trwa z reguły 2 dni po zakupie czy sprzedaży. Jeśli zamkniesz pozycję A i od razu otworzysz nową B w tej samej walucie( nie zaciągasz kredytu walutowego), na rachunku sprzedaż i kupno zostaną rozliczone dopiero za dwa dni.

Przepływy debetowe i kredytowe w tym przypadku w  tej samej walucie odbędą się tego samego dnia, a więc nie zostaną naliczone żadne odsetki. Odsetki zostałaby naliczone wyłącznie w sytuacji kupna aktywa, które ma krótszy okres rozliczenia niż aktywo sprzedane.

Jeżeli nie korzystasz z kredytów walutowych ani nie wykorzystujesz dźwigni finansowej, wówczas działasz w ramach rachunku marżowego jak na rachunku gotówkowym:

– Ryzyko rynkowe nie ulega zwiększeniu
– Nie płacisz odsetek
– Nie zagraża Ci margin call
– Możesz wykorzystać środki bezpośrednio po zawarciu transakcji bez konieczności czekania na jej rozliczenie
– Masz dostęp do innych możliwości inwestycyjnych , z których nie mógłbyś skorzystać w przypadku rachunku gotówkowego.

2) Zabezpieczenie walutowe

Jakie możliwości daje zabezpieczenie walutowe?

– Pożyczanie waluty obcej na potrzeby swoich transakcji bez konieczności przewalutowania
– Kontrola ryzyka walutowego w każdym momencie
– Zabezpieczenie zysku z transakcji przez potencjalną dewaluacją spowodowaną wahaniem kursów walut

Jak to dokładnie działa?

Kupując aktywa zagraniczne w innej walucie niż środki na rachunku, możesz pożyczyć sumę potrzebną do zakupu w obcej walucie.

Pożyczenie waluty w celu dokonania transakcji powodować będzie, że wartość transakcji nie zostanie narażona na ryzyko walutowe -> to co pożyczyłeś-oddajesz-> tylko zysk lub strata z transakcji pozostanie w walucie, w której została zawarta transakcja.

Pożyczenie waluty odbędzie się automatycznie , jeżeli złożysz zlecenie zakupu w walucie, której w danym momencie nie posiadasz na rachunku (lub pożyczysz kwotę, której brakuje do zakupu). Pożyczka zostanie tak samo automatycznie spłacona po sprzedaży do wysokości kwoty otrzymanej ze sprzedaży. Rezultatem jest wymiana waluty tylko w zakresie osiągniętego zysku lub poniesionej straty.

W okresie zapożyczenia płacisz odsetki od pożyczki w zależności od waluty (stawki tutaj). Pożyczkę w dolarach amerykańskich można obecnie zaciągnąć na 5.9% rocznie, utrzymując pozycję przez miesiąc zapłacisz 0,5 % wartości pozycji.

Przykład:

Zakupione przez Ciebie akcje wzrosły o 5% w ciągu miesiąca, ale dolar amerykański stracił na wartości o 5% w stosunku do waluty, którą posiadasz na rachunku. Jeśli nie zabezpieczyłeś transakcji przez ryzykiem walutowym, nie osiągniesz żadnego zysku. Jeśli jednak zabezpieczyłeś tę transakcję, zapłacisz wpradzie odsetki w wysokości 0.5%, ale wciąż osiąniesz zysk w wysokości 4,5%.

– Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym momencie, kupując pożyczoną walutę. W takiej sytuacji ryzyko walutowe zostanie w tym momencie odnowione, ponieważ po zamknięciu pozycji otrzymasz całą jej wartość w walucie transakcji.

– Jeżeli spłacisz pożyczkę tego samego dnia roboczego, w którym doszło do realizacji transakcji, nie zapłacisz odsetek. Odsetki są naliczane tylko w przypadku utrzymywania pozycji do kolejnego dnia.

Ryzyka, których powinieneś być świadomy

Ryzyko walutowe może oczywiście działać również na Twoją korzyść i zwiększać zysk. To, czy inwestując chcesz wykorzystać ten losowy czynnik, zależy od Ciebie. Podejdź, proszę, do wspomnianych sytuacji jako wyrazu naszych starań zaprezentowania Ci wszystkich możliwości.

Należy pamiętać o ryzyku teoretycznym, jeśli przy zabezpieczeniu walutowym w modelowej sytuacji posiadany instrument straciłby zupełnie swoją wartość, poniesiona przez Ciebie strata równa będzie wartości transakcji.  W takim przypadku cała wartość transakcji byłaby również narażona na ryzyko walutowe i wówczas konieczne byłoby wyrównanie debetu w walucie transakcji.

Spekulace na pokles

3) Spekulacja na spadek

Podobnie jak przy sprzedaży instrumentów po wyższej cenie niż cena zakupu, zysk możesz osiagnać również sprzedając instrument po wyższej cenie a  następnie kupując go po cenie niższej niż sprzedaż. Oczywiście zysk inkasujesz w przypadku przychylnej sytuacji na rynku. W sytuacji gdy cena zakupionego aktywa spada, ewentualnie rośnie aktywa sprzedanego, poniesiesz stratę.

Short-selling nie jest zdecydowanie najbezpieczniejszym sposobem na osiągnięcie zysku, może być natomiast jedną ze strategii tradingowych.

W short-sellingu pożyczasz akcje od innych inwestorów. Za wypożyczenie wypłacasz im w okresie utrzymywania short pozycji odsetki od wartości akcji. Są one różne dla poszczególnych tytułów, a ich aktulną wartość w skali rocznej możesz w każdej chwili sprawdzić na platformie handlowej.

Więcej informacji znajdziejsz tutaj.

*Należy mieć świadomość, że w przypadku short-sellingu potencjalne ryzyko jest większe niż przy zakupie akcji. Wartość zakupionych akcji może spaść najniżej do 0, natomiast w przypadku sprzedaży możliwy wzrost jest teoretycznie nieograniczony.

4) Dostępna jest dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa umożliwia otwieranie pozycji o wyższej wartości niż ta, na którą pozwalają środki dostępne na rachunku inwestycyjnym.  Pożyczasz w ten sposób środki, od których będziesz spłacał odsetki przez okres utrzymywania pozycji.

Jeżeli na przykład otworzysz pozycję o wartości dwukrotnie wyższej niż wartość posiadanych przez Ciebie środków na rachunku, możesz przy takich samych ruchach rynkowych osiągnąć dwukrotnie wyższy zysk, bądź też stratę.

Jak działa dźwignia finansowa?

Dżwignia określa stosunek wartości otwartej pozycji do faktycznie posiadanych śródków na rachunku.

Przykład nr 1:

Mam 10 000 USD  i na rachunku marżowym kupuję akcje za 8 000 USD .  Na rachunku depozyt zostaje wprawdzie zablokowany, ale nie korzystam z dźwigni finansowej, ponieważ w pierwszej kolejności wykorzystane zostaną moje własne środki, które w zupełności wystarczą do pokrycia kosztów zakupu. Nie będę więc płacić odsetek i nie zagraża mi ryzyko margin call, ponieważ mogę stracić maksymalnie 8000 USD, czyli nie więcej niż wartość środków na moim rachunku.

Przykład nr 2:

Mam 10 000 USD i na rachunku marżowym kupuję akcje za 15 000 USD. W takiej sytuacji najpierw zostaną wykorzystane moje własne środki – 10 000 USD, a następnie dojdzie do pożyczenia 5 000 USD. Będę spłacać odsetki tylko od pożyczonych 5 000 USD. W tym przypadku istnieje ryzyko margin call, ponieważ teoretycznie mogę stracić więcej niż posiadam na rachunku.

Jeśli dźwignia na te akcje wynosi 50 % , zablokowany depozyt to 7 500 USD. Margin call uaktywni się, gdy strata wyniesie 2 500 USD lub więcej.

*W kontekście ryzyka należy mieć świadomość , że jeżeli zajmujesz pozycję o wartości wyższej niż posiadane środki, jej wartość może spaść o wiecej niż posiadasz, w związku z czym na Twoim rachunku może pojawić się saldo ujemne, którego wysykość uzależniona jest od dźwigni finansowej i ruchów na rynku.

Jest to scenariusz, któremu zasadniczo powinien zapobiegać mechanizm margin call, kiedy to Twoja pozycja zostaje zamknięta na długo przed tym niż Twój rachunek znajdzie się w stracie. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Dzieje się tak w przypaku gwałtownych ruchów na rynku lub jeśli utrzymujesz pozycję poza godzinami handlowymi, wtedy możemy nie być w stanie zamknąć tej pozycji. 

 Tutaj możesz sprawdzić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Ważne informacje na zakończenie

Handel z dźwignią nie musi być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jeśli chciałbyś zacząć korzystać z niektórych możliwości, jakie daje margin trading,  ale nie masz w tym doświadczenia lub nie jesteś pewien czy rozumiesz jakie ryzyka są z tym związane, skontaktuj się z nami. Otrzymasz od nas więcej informacji  oraz wspólnie oszacujemy czy ten rodzaj handlu jest dla Ciebie odpowiedni.

Wszystkie wspomniane możliwości możesz też sprawdzić na rachunku demo, który jest zawsze marżowy.

Zdecydowanie nie polecamy korzystania z rachunku marżowego, jeśli nie masz żadnego doświadczenia w tym zakresie. 

Najpierw skorzystaj  z rachunku demo i rozważ otwarcie rachunku marżowego jedynie po dokładnym przeanalizowaniu rządzących nim mechanizmów oraz zrozumieniu wszystkich możliwych zagrożeń wspomnianych w artykule, jak również w dokumentacji na naszej stronie internetowej.

Jest to niezbędne do zrozumienia zagrożeń, mogących mieć wpływ na Twoje transakcje oraz sukces, który jest dla nas zawsze najważniejszy.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart