Cztery najciekawsze polskie spółki pod względem technicznym i finansowym

  • Wpisz swój email, aby obejrzeć webinar

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

O webinarze

Podczas webinaru zostaną mówione następujące zagadnienia:

  • spółki z indeksu WIG, które mają szanse na dalszą poprawę wyników
  • długo-, średnio- i krótkoterminowa sytuacja techniczna 4 najciekawszych polskich spółek
  • potencjał i zagrożenia dla tych spółek
  • jak zachowują się 4 najciekawsze polskie spółki na tle konkurencji?
  • jakie spółki lepiej omijać?

Webinar jest przeznaczony dla inwestorów oraz spekulantów, którzy skupiają się na polskim rynku akcyjnym. Podczas webinaru przedstawione zostaną cztery spółki, które mają według autorów potencjał do poprawy wyników finansowych oraz do dodatniej stopy zwrotu w najbliższych kwartałach.

Prowadzący webinar – Pascal Bodnar i Radosław Michał Suchy – są czynnymi inwestorami i od 2014 r. prowadzą portal giełdowy GPW ATAK. Prywatnie prawnicy prowadzący kancelarię prawną i biuro tłumaczeń.


Nadchodzące webinary

Te webinary mogą Cię zainteresować