Wartość Akcji American Express

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki American Express Company w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji American Express

Profil akcji: American Express Company

American Express z siedzibą w Nowym Jorku jest jednym z największych na świecie detalicznych dostawców usług finansowych z ponad 100 milionami wydanych kart kredytowych. Założona w 1850 roku firma działa również jako dostawca usług turystycznych, takich jak przetwarzanie czeków podróżnych. Ponadto do asortymentu ubezpieczeń należą również usługi bankowe i inwestycyjne, takie jak rachunki inwestycyjne i oszczędnościowe.

W tym samym czasie American Express oferuje usługi rozliczeniowe, marketingowe i retencyjne dla sklepów, restauracji i firm turystycznych. Programy bonusowe, takie jak Payback, bahn.bonus, bahn.bonus comfort i Miles & More są przetwarzane za pośrednictwem partnera AmEx Loyalty Partner.

Akcje American Express należą do indeksu Dow Jones.

Adres
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Vesey Street 200
10285-3106 New York, New York
USA

Telefon
+1-212-640-2000

Fax
+1-212-640-0404

Email
IR@aexp.com

Internet
www.americanexpress.com