Wartość Akcji CD Projekt

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Grupa kapitałowa CD Projekt w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji CD Projekt

Profil akcji: Grupa kapitałowa CD Projekt

Grupa kapitałowa CD Projekt polski wydawca oraz producent działający w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicznej rozrywki – gier wideo. Swoją działalność w branży rozpoczęła od dystrybucji gier ze Stanów Zjednoczonych na język polski i następnie ich dystrybucją.

Na dzień dzisiejszy działalność CD Projekt opera się na produkcji gier w ramach studia deweloperskiego CD Project Red oraz globalnej cyfrowej dystrybucji realizowanej przez stronę GOG.com. W warsztatach CD Project Red powstała znana na świecie trylogia gier o Wiedźminie.

Akcje CD Projekt należą do indeksu WIG20.