Wartość Akcji Chevron

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Chevron Corporation w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Chevron

Profil akcji: Chevron Corporation

Chevron Corp. z siedzibą w San Ramon w USA jest jedną z największych na świecie firm naftowych. Firma została założona w 1879 roku i jest aktywna w wydobyciu ropy i gazu we wszystkich głównych regionach świata. Chevron jest również liderem w dziedzinie technicznej produkcji czystego gazu syntetycznego z surowców niskiej jakości, takich jak pozostałości rafineryjne. Ponadto przedsiębiorstwo wydobywa węgiel i metale szlachetne oraz produkuje produkty petrochemiczne i biopaliwa. Zgodnie z własnymi słowami, grupa jest obecnie największym producentem energii geotermalnej.

Rafineria, handel światowy i dostawy ropy naftowej przez własne statki i rurociągi są realizowane przez sam Chevron. Produkty wykończeniowe takie jak benzyna, olej napędowy i nafta są również sprzedawane pod tą samą nazwą pod markami takimi jak Chevron, Texaco i Caltex.

Akcje Chevron należą do indeksu Dow Jones.

Adres
CHEVRON CORP.
Bollinger Canyon Road 6001
94583 San Ramon, California
USA

Telefon
+1-925-842-1000

Fax
--

Email
--

Internet
www.chevron.com