Wartość Akcji cyfrowypolsat

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Cyfrowy Polsat SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji cyfrowypolsat

Profil akcji: Cyfrowy Polsat SA

Cyfrowy Polsat jest największym nadawcą komercyjnej telewizji satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje kompleks usług medialnych, dostarcza usługi płatnej telewizji cyfrowej a także świadczy usługi telekomunikacyjne, w tym szerokopasmowy mobilny Internet. Oprócz nadawania zajmuje się produkcja treści telewizyjnej i posiada własną fabrykę dekoderów.

Cyfrowy Polsat powstał w 1999 roku, wtedy jako platforma cyfrowa bez abonamentu.

Akcje Cyfrowy Polsat należą do indeksu WIG20.