Wartość Akcji Energa

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Energa SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Energa

Profil akcji: Energa SA

Grupa Kapitałowa Energa to polska spółka akcyjna zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Grupa Energa powstała w wyniku ENERGA SA z Zespołem Elektrowni Ostrołęka SA.

Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego, jej sieć dystrybucyjna zasila obszar ok. ¼ kraju. Główne moce wytwórcze grupy to 2 elektrociepłownie, elektrownia systemowa w Ostrołęce, 47 elektrowni wodnych, elektrownia szczytowo - pompowa oraz 5 farm wiatrowych i 2 farmy fotowoltaiczne.

Akcje Energa należą do indeksu WIG20.