Wartość Akcji Eurocash

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Eurocash SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Eurocash

Profil akcji: Eurocash SA

Eurocash SA to spółka obejmująca liczne sklepy detaliczne i hurtowe typu Cash&Carry. Posiada następujące marki sklepów: abc, 1Minute, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, Mila i zarządza spółkami Eurocash Cash&Carry i Eurocash Serwis.

Placówki znajdujące się pod Eurocash zajmują się dystrybucją lub sprzedażą produktów żywnościowych, chemii gospodarczej i domowej, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Oprócz zarządzania sklepów i placówek detalicznych prowadzi także aktywną dystrybucję produktów szybko zbywalnych do hoteli, restauracji i stacji benzynowych.

Akcje Eurocash należą do indeksu WIG20.