Wartość Akcji Goldman Sachs

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Goldman Sachs Group, Inc. w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Goldman Sachs

Profil akcji: Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs Group Inc. jest uznanym globalnym bankiem inwestycyjnym i firmą handlową zajmującą się obrotem papierów wartościowych z siedzibą w Nowym Jorku, USA. Założona w 1869 roku firma oferuje przedsiębiorstwom, inwestorom instytucjonalnym, rządom i osobom o wysokiej wartości netto na całym świecie szereg usług w zakresie usług finansowych, doradztwa, inwestycji i zarządzania aktywami.

Głównym filarem Goldman Sachs jest bankowość inwestycyjna. Spółka obejmuje emisje akcji, obligacji i certyfikatów oraz doradztwo i realizację transakcji. Własny obrót akcjami, walutami, towarami i obligacjami również stanowi część jego działalności.

Akcje Goldman Sachs należą do indeksu Dow Jones.

Adres
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
West Street 200
10282 New York, New York
USA

Telefon
+1-212-902-1000

Fax
--

Email
gs-investor-relations@gs.com

Internet
www.gs.com