Wartość Akcji HeidelbergCement

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki HeidelbergCement AG w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji HeidelbergCement

Profil akcji: HeidelbergCement AG

HeidelbergCement AG jest światowym liderem w branży materiałów budowlanych. Firma została założona w 1874 roku i produkuje cement, beton i inne materiały budowlane w ponad 3000 miejscach w 60 krajach. Założona w Heidelbergu firma jest jedną z pierwszych trzech firm na świecie produkujących kruszywo, cement i gotowy beton.

Głównym przedmiotem działalności HeidelbergCement jest produkcja i sprzedaż cementu i kruszyw, które są dwoma podstawowymi elementami betonu.

Produkty, takie jak gotowy beton, betonowe produkty i betonowe elementy, także wchodzą w skład asortymentu. Oprócz wyrobów betonowych, także produkuje i dystrybuuje piasek i żwir, cegły wapienno-piaskowe, wapno, asfalt, zaprawy, powłoki i chemię budowlaną.

Akcje HeidelbergCement są częścią indeksu DAX.

Adres
HEIDELBERGCEMENT AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland

Telefon
+49-6221-481-0

Fax
+49-6221-481-13217

Email
ir-info@heidelbergcement.com

Internet
www.heidelbergcement.de