Wartość Akcji Incyte

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Profil akcji: Incyte

Incyte to firma biofarmaceutyczna zajmująca się identyfikacją, rozwojem i komercjalizacją opatentowanych leków służących do leczenia ważnych chorób onkologicznych. Oprócz działalności w Stanach Zjednoczonych, firma prowadzi badania kliniczne w Europie z biurami w Genewie w Szwajcarii.

„Jakafi“ (ruksolitynib) to pierwszy produkt firmy, który został zatwierdzony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2011 roku. Lek służy do leczenia pacjentów cierpiących na mielofibrozę. Incyte współpracuje z Novartis Pharmaceutical, i daje firmie Novartis wyłączne prawa do opracowywania i sprzedaży wszystkich leków hematologicznych i onkologicznych opartych na ruksolitynibinie poza terenem USA.

Akcje Incyte należą do indeksu Nasdaq 100.

Adres
1801 Augustine Cut-off
Wilmington, DE 19803

Internet
https://www.incyte.com