Wartość Akcji JPMorgan

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki JPMorgan Chase & Co w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji JPMorgan

Profil akcji: JPMorgan Chase & Co

JP Morgan Chase & Co. jest jedną z największych firm świadczących usługi finansowe na świecie. Bank z siedzibą w Nowym Jorku powstał w 2000 roku w wyniku połączenia Chase Manhattan Bank z J.P. Morgan & Co oferuje prawie pełny zakres usług bankowych. Oprócz bankowości inwestycyjnej i zarządzania aktywami obejmuje także bankownictwo internetowe i bankomaty, zarządzanie kontem; oraz depozyty, emerytury, kredyty hipoteczne, umowy leasingowe i oszczędnościowe.

Regionalny obszar prywatny i biznesowy jest znany w USA pod patronatem marki Chase. Z drugiej strony, instytucjonalne usługi finansowe na poziomie międzynarodowym są zarządzane pod nazwą J.P.Morgan. Ich oferty skierowane są do dużych korporacji, rządów, zamożnych klientów prywatnych i inwestorów instytucjonalnych.

Adres
JP MORGAN CHASE & CO.
Park Avenue 270
10017-2070 New York, New York
USA

Telefon
+1-212-270-6000

Fax
--

Email
JPMCinvestorrelations@jpmchase.com

Internet
www.jpmorgan.com