Wartość Akcji Lotos

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Grupa Lotos SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Lotos

Profil akcji: Grupa Lotos SA

Grupa Lotos to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem i przerobem ropy naftowej, a także sprzedażą produktów naftowych.

Lotos prowadzi działania eksploatacyjne złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz lądowo na terenie Litwy. Zajmuje się także rafinacją ropy naftowej i produkcją benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, paliwa lotniczego oraz lekkiego i ciężkiego oleju opałowego.

Z początkiem 2018 roku rozpoczął się proces fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen.

Akcje Lotos należą do indeksu WIG20.