Wartość Akcji PGNIG

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji PGNIG

Profil akcji: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to największa spółka zajmująca się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Oprócz Polski działa między innymi na terenie Libii, Pakistanu, Czech, Danii i Niemiec.

PGNiG zajmuje się także produkcją paliw gazowych i płynnych oraz wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Firma dostarcza gaz do klientów prywatnych i do przedsiębiorstw, szczególnie do elektrociepłowni i zakładów azotowych.

Akcje PGNiG należą do indeksu WIG20.