Wartość Akcji PZU

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji PZU

Profil akcji: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest wiodącą instytucją oferująca usługi ubezpieczeniowe w Polsce. Obsługuje klientów prywatnych i firmowych. Oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeń majątkowych na życie oraz ubezpieczeń osobowych. Oprócz tego prowadzi także programy inwestycyjne i oszczędnościowe oraz zarządza funduszem emerytalnym.

Spółka powstała w 1998 roku w wyniku prywatyzacji ale tradycje sięgają aż do roku 1803.

Grupa PZU posiada szereg spółek zależnych, w tym i spółki zagraniczne.

Akcje PZU należą do indeksu WIG20.