Wartość Akcji Travelers Companies

Parametry

Cena / Zmiana
-- / -- %
Kurs akcji w czasie / Data
--
Dzień poprzedni / cena otwarcia
-- / --
Dzienne min. / max.
-- / --
Roczne min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Kapitalizacja [mln.]
--
Liczba akcji [mln.]
--

Kluczowe dane spółki Travelers Companies w --

Stopa dywidendy
--
Rentowność sprzedaży
--
Sprzedaż na akcję
--
Przepływy pieniężne na akcję
--
Stosunek inwestycji do kapitału
--
Stosunek pracy do kapitału
--
Kapitał obrotowy [mln. EUR]
--
Wskaźnik pokrycia aktywów A
--
Wskaźnik pokrycia aktywów B
--
Wskaźnik pokrycia aktywów C
--
Zwrot z inwestycji
--
Cena / Zysk
--
Cena / Przychody
--
Wskaźnik kapitałowy
--
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
--
Zadłużenie kapitału własnego
--
Płynnośc gotówkowa
--
Płynność szybka
--
Płynność bieżąca
--

Rozwój dywidendy Akcji Travelers Companies

Profil akcji: Travelers Companies

Travelers Companies Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone są wiodącą na świecie firmą ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Grupa powstała w 2004 roku w wyniku fuzji American Insurance Company St. Paul Enterprises i Travellers Property Casuality Corporation. Travellers Companies specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych, a także w zarządzaniu ryzykiem dla firm i organizacji.

Grupa oferuje ubezpieczenie od wypadków i wypadków dla osób prywatnych, samochodów ubezpieczeniowych, domów, sprzętu AGD i kosztowności. Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych jest świadczona przez niezależne agencje. Oprócz rynku krajowego w USA, Firmy Podróżujące działają przede wszystkim w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Brazylii.

Adres
THE TRAVELERS COMPANIES INC.
Lexington Avenue 485
10017 New York, New York
USA

Telefon
+1-917-778-6000

Fax
--

Email
gnawi@travelers.com

Internet
www.travelers.com