Azja & Oceania – akcje, fundusze ETF, trackery i produkty lewarowane

Płacisz część prowizji, którą płacisz za wykonanie zlecenia bezpośrednio do Interactive Brokers. Składają się na to koszty realizacji zlecenia, koszty giełdy, koszty rozliczeń i wszelkie inne koszty. Na tej stronie znajdziesz ogólny przegląd tych kosztów. Koszty wymienione na tej stronie są już uwzględione w prowizji, którą można znaleźć na stronie opłat i prowizji LYNX.

Koszty realizacji zleceń (pobierane przez Interactive Brokers)

Papiery wartościowe notowane w Australii

Miesięczny wolumen obrotu (AUD)2 Koszty wdrożenia 3 Minimum za zlecenie
Eerste 3.000.0000,08% wartość transakcji AUD 5,00
3.000.000 - 30.000.0000,05% wartość transakcji AUD 4,00
30.000.000 - 100.000.0000,03% wartość transakcji AUD 3,00
100.000.000 - 300.000.0000,025% wartość transakcji AUD 2,00
> 300.000.0000,015% wartość transakcji AUD 1,00

Papiery wartościowe notowane w Hongkongu

Miesięczny wolumen obrotu (HKD) 2 Prowizja Minimum za zlecenie
Hongkong Warrants, Produkty Strukturyzowane   Nominowane w CNH Wszystkie inne
<= 15.000.0000,08%HKD 12,00CNH 15,00HKD 18,00
15.000.001 – 300.000.0000,05%HKD 10,00CNH 10,00HKD 12,00
300.000.001 – 900.000.0000,03%HKD 8,00CNH 7,00HKD 8,00
900.000.001 – 2.000.000.0000,02%HKD 6,00CNH 5,00HKD 6,00
> 2.000.000.0000,02%HKD 4,00CNH 3,00HKD 4,00

Papiery wartościowe notowane w Japonii

Miesięczny wolumen obrotu (JPY) 3 Prowizja Minimum za zlecenie
<= 150.000.0000,05%JPY 80,00
150.000.001 – 3.000.000.0000,04%JPY 70,00
3.000.000.001 – 9.000.000.0000,03%JPY 60,00
9.000.000.001 – 20.000.000.0000,02%JPY 40,00
20.000.000.001 - 100.000.000.0000,02%JPY 30,00
> 100.000.000.0000,01%JPY 20,00

Papiery wartościowe notowane w Singapurze

Miesięczny wolumen obrotu (SGD) 2 Prowizja Minimum za zlecenie
Produkty nominowane w SGD Produkty nominowane w USD
<= 2.500.0000,08%SGD 2,50USD 2,00
2.500.001 – 50.000.0000,05%SGD 1,60USD 1,30
50.000.001 – 150.000.0000,03%SGD 1,20USD 1,00
> 150.000.0000,02%SGD 0,90USD 0,70

Koszty zewnętrzne (koszty giełdy, koszty rozliczeń itp.)

Uwagi:

  1. Akcje notowane na NSE są dostępne tylko dla mieszkańców Indii.
  2. Wolumeny kwalifikujące się do poszczególnego poziomu obejmują tylko transakcje, za które pobierana będzie prowizja.
  3. Ponadto IB przekaże koszty wymiany zewnętrznej i rozliczeń.