Dokument zawierający kluczowe informacje

Twórcy PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) muszą dostarczać Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dotyczące danego produktu. KID zawiera wszystkie istotne informacje o charakterze produktu i zapewnia inwestorowi lepszy wgląd w ryzyko, koszty i planowany zwrot.

Na tej stronie masz dostęp do bazy danych KID od naszego partnera Interactive Brokers. Ta baza danych zawiera identyfikatory KID w językach dostarczanych przez twórców PRIIP. Poniżej znajdziesz KID-y skomponowane przez LYNX. Obejmuje to identyfikatory KID z kontraktów CFD i kilka pozaeuropejskich PRIIP.

Pozaeuropejskie futures