Disclaimer

LYNX B.V. (zwana dalej „LYNX”) jest holenderską firmą inwestycyjną posiadającą licencję Holenderskiego Urzędu Rynków Finansowych (“AFM”). Klienci LYNX mogą przesyłać zlecenia na instrumenty finansowe za pośrednictwem LYNX bez porady (tj. wyłącznie na zasadzie realizacji execution only) do Interactive Brokers („IB”) w celu wykonania. IB posiada licencję jako firma inwestycyjna w Irlandii. Ponadto LYNX pośredniczy w udzielaniu wypożyczania papierów wartościowych przez IB oraz w wypożyczaniu papierów wartościowych przez IB. LYNX musi przestrzegać lokalnych zasad postępowania na rynku i nadzoru rynkowego.

Informacje na naszej stronie internetowej są podawane wyłącznie do wiadomości publicznej nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej udzielanej przez LYNX klientom, tj. inwestorom i potencjalnym inwestorom lub upoważnionym przedstawicielom inwestorów lub potencjalnych inwestorów („inwestorzy”). Wynagrodzenie autora/lektora nie jest bezpośrednio ani pośrednio związane z jego poglądami lub pomysłami. Rynkiem docelowym jest inwestor indywidualny, prywatny i korporacyjny. Ostrzegamy inwestorów, że przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w produkty inwestycyjne powinni zwracać szczególną uwagę na ryzyko z nimi związane. Projektując i aktualizując swoją stronę internetową, LYNX dokłada wszelkich starań i czerpie ze źródeł godnych zaufania(np. z informacji grupy LYNX B.V.), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności dostarczonych informacji. Jeśli korzystasz z dostarczonych przez nas informacji bez sprawdzania ich lub traktujesz je jako doradztwo inwestycyjne robisz to na własny koszt i ryzyko. Jeśli nie znasz danego produktu inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka, nie inwestuj w niego. Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie można domagać się żadnych roszczeń prawnych.

ODR – Regulacje

Komisja Europejska oferuje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami na platformie internetowej (ODR: Online Dispute Resolution). Możesz otworzyć platformę za pomocą tego linku. W Holandii KiFID jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów w dziedzinie usług finansowych. KiFID jest zarejestrowany na platformie ODR. LYNX jest zarejestrowany w KiFID pod numerem rejestracyjnym 400.001120. W Polsce, w sprawach związanych z ochroną konsumenta można się kontaktować z Komisją Nadzoru Finansowego (kontakty i link są dostępne tutaj).

Opcje
Należy pamiętać, że opcje są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają określonej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj.

Futures
Należy pamiętać, że kontrakty futures są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają określonej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową tutaj.

ETF
Należy pamiętać, że ETF-y są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają szczególnej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i wysokiej tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj.

Spot forex
Należy pamiętać, że transakcje na rynku Forex to inwestycje wysokiego ryzyka i wymagają szczególnej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i wysokiej tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj.