Disclaimer
Informacje na naszej stronie internetowej (np. artykuły) są podawane wyłącznie do wiadomości publicznej nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej udzielanej przez LYNX klientom, tj. inwestorom i potencjalnym inwestorom lub upoważnionym przedstawicielom inwestorów lub potencjalnych inwestorów („inwestorzy”). Wynagrodzenie autora/lektora nie jest bezpośrednio ani pośrednio związane z jego poglądami lub pomysłami. Rynkiem docelowym jest inwestor indywidualny, prywatny i korporacyjny.

Ostrzegamy inwestorów, że przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w produkty inwestycyjne powinni zwracać szczególną uwagę na ryzyko z nimi związane. Projektując i aktualizując swoją stronę internetową, LYNX dokłada wszelkich starań i czerpie ze źródeł godnych zaufania(np. z informacji grupy LYNX B.V.), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności dostarczonych informacji. Jeśli korzystasz z dostarczonych przez nas informacji bez sprawdzania ich lub traktujesz je jako doradztwo inwestycyjne robisz to na własny koszt i ryzyko. Jeśli nie znasz danego produktu inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka, nie inwestuj w niego. Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie można domagać się żadnych roszczeń prawnych.

Opcje
Należy pamiętać, że opcje są produktami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka i wymagają określonej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj.

Spot forex
Należy pamiętać, że transakcje na rynku Forex to inwestycje wysokiego ryzyka i wymagają szczególnej wiedzy, doświadczenia, wyższego apetytu na ryzyko i wysokiej tolerancji na ryzyko. Z tego powodu LYNX zaleca zapoznanie się z produktem inwestycyjnym i związanym z nim ryzykiem przed rozpoczęciem handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę tutaj.