Strona główna » Opłaty i prowizje

Niskie i transparentne prowizje

Opłaty inwestycyjne obejmują więcej, niż tylko prowizje i mają wpływ na wyniki Twojego portfela.
LYNX zapewnia przejrzystość wszystkich kosztów, aby nic Cię nie zaskoczyło.

Sprawdź nasze konkurencyjne prowizje1 w tabeli poniżej.

Akcje europejskie (Tradegate | TGATE)
(w EUR)

0,12 %

wartości transakcji
Minimum: 6,00 EUR Maximum: 99,00 EUR

Akcje US (Nasdaq | NDAX)
(w USD)

0,01 USD

za akcję
Minimum: 5,00 USD Maximum: 2 % wartości transakcji

Akcje azjatyckie (Hong Kong | SEHK)
(w HKD)

0,15 %

wartości transakcji
Minimum: 50,00 HKD Maximum: –

Opcje na Micro futures (CME)
(w USD)

2,50 USD

za kontrakt

Opcje na akcje EU (Euronext | FTA)
(w EUR)

3,00 EUR

za kontrakt

Opcje na akcje i indeksy USA (CBOE)
(w USD)

4,00 USD

za kontrakt

Micro DAX futures (Euronext)
(Symbol: FDXS)

1,50 EUR

za kontrakt

Micro E-mini futures (CME)
(Symbol: MES | MNQ | M2K | MYM)

2,50 USD

za kontrakt

E-mini futures (CME)
(Symbol: ES | NQ | 2K | YM)

4,00 USD

za kontrakt

Otwórz rachunek teraz

1Prowizje są naliczane w momencie realizacji zlecenia i w walucie transakcji, chyba że określono inaczej. Prowizje wymienione na tej stronie obejmują prowizje Interactive Brokers (IBKR), ale nie obejmują dodatkowych opłat, takich jak spready rynkowe, opłaty produktowe i ewentualne podatki od transakcji finansowych.

Sprawdź pełną listę opłat i prowizji dla wszystkich produktów

Dowiedz się, co nas wyróżnia.

Wbrew obiegowej opinii, nie ma czegoś takiego jak darmowy handel. Brak opłat brokerzy często kompensują szerokimi spreadami i ukrytymi kosztami. LYNX stawia na transparentność, dzięki czemu zawsze wiesz, ile i za co płacisz.

Pełna kontrola przewalutowań

Niektórzy brokerzy automatycznie przeliczają walutę przy każdej transakcji, co często wiąże się z nieoczekiwanymi kosztami.

Z LYNX wymieniasz walutę kiedy chcesz, po kursie międzybankowym i bez rozszerzonych spreadów.

Gwarancja satysfakcji

Inni brokerzy pobierają wysokie opłaty za zamknięcie rachunku, lecz w LYNX jesteśmy pewni, że jakość naszych usług Cię przekona.

Jeśli nasze usługi nie spełnią Twoich oczekiwań, możesz bezpłatnie zamknąć rachunek.

SMART routing

W przeciwieństwie do niektórych brokerów, którzy kierują zlecenie tylko na jedną giełdę, LYNX z łatwością umożliwia kupno i sprzedaż po optymalnej cenie.

Zautomatyzowany system kierowania zleceń analizuje warunki realizacji zlecenia na dostępnych giełdach i przesyła Twoje zlecenie na rynek, który oferuje najlepszą cenę.

Zrekompensuj swoje prowizje

LYNX pozwala zarabiać odsetki nie tylko na wolnych środkach pieniężnych, ale także na pozycjach akcyjnych. Te dodatkowe odsetki mogą pomóc zrekompensować koszty prowizji.

Weź udział w naszym programie zwiększania zysków z akcji. Otrzymuj odsetki za wypożyczenie swoich akcji inwestorom do krótkiej sprzedaży. W zależności od sytuacji na rynku Twój roczny zwrot może wzrosnąć nawet o kilka procent.

.

Klienci mogą otrzymywać odsetki od sald gotówkowych na swoich rachunkach papierów wartościowych. Stopy procentowe są aktualizowane codziennie i obliczane na podstawie stopy referencyjnej dla każdej waluty. Oprocentowanie może zależeć od wartości aktywów netto (NAV).

Wysokość odsetek od sald gotówkowych możesz sprawdzić poniżej, wpisując wartość aktywów netto w USD i określając walutę.

Waluta Poziom Skorygowana stopa procentowa NAV p.a. od

Ważne uwagi:

  1. Odsetki kredytowe na rachunkach w Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) zasadniczo podlegają podatkowi u źródła w wysokości 20% od kwoty wypłaconych odsetek. W zależności od statusu prawnego klienta lub kraju podatkowego, dostępne są zwolnienia i obniżki tego wymogu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  2. Przy obliczaniu stóp procentowych należy pamiętać, że stosowana jest złożona stopa procentowa oparta na powyższych poziomach. Poziomy, na których oparte są stopy procentowe, mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
  3. W przypadku posiadania rachunku w IBIE, obliczenie długich rozliczonych środków pieniężnych jest następujące: Końcowe rozliczone środki pieniężne – wartość zabezpieczenia krótkich akcji.
  4. Odsetki naliczane na rachunkach w Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) są naliczane od dodatnich sald gotówkowych utrzymywanych w segmencie papierów wartościowych na rachunku, ale nie od sald gotówkowych utrzymywanych w segmencie towarów. Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć tutaj.

Disclaimer:

Oprocentowanie może ulec zmianie bez powiadomienia.

Kalkulator oprocentowania jest oparty na informacjach, które według nas są dokładne i prawdziwe, ale LYNX nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności i nie można na nich polegać. LYNX nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia ani za rezultaty uzyskane w wyniku korzystania z tego kalkulatora.

LYNX nie jest bankiem i nie prowadzi działalności polegającej na przyjmowaniu depozytów. W związku z tym LYNX nie wypłaca odsetek od sald dodatnich. Klienci LYNX z EOG mają rachunki w Interactive Broker Ireland (IBIE), a klienci spoza EOG mają rachunki w Interactive Broker U.K. Ltd. (IBUK). (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR), w tym operacyjne spółki zależne, mogą być w stanie wypłacać klientom LYNX odsetki od długoterminowych sald gotówkowych. Rachunki o wartości aktywów netto (NAV) wynoszącej 100 000 USD (lub równowartość) lub więcej są oprocentowane według pełnej stawki IBKR, do której się kwalifikują. Rachunki z NAV poniżej 100 000 USD (lub równowartości) otrzymują odsetki według stawek proporcjonalnych do wielkości rachunku. LYNX nalicza tak zwany LYNX Markdown, który jest kwotą [%markdown%] na dodatnich rozliczonych saldach gotówkowych, które zostaną odjęte od odsetek wypłacanych przez IBKR. Jeśli marża naliczona przez LYNX jest większa niż odsetki zapłacone przez IBKR, klient nie otrzyma żadnych odsetek.

Odsetki od sald dodatnich są obliczane w następujący sposób dla każdego poziomu: Oprocentowanie = Min(stopa IBKR; Max(stopa IBKR – LYNX Markdown;0)).
Należy pamiętać, że odsetki będą wypłacane przez IBKR, z wyjątkiem przypadków, gdy oprocentowanie IBKR jest ujemne. Gdy stopa jest ujemna, rachunek zostanie obciążony odsetkami przez IBKR. Ujemna stopa procentowa stosowana do rachunków posiadających te waluty jest taka sama niezależnie od wielkości rachunku. W celu określenia tak zwanych stawek IBKR, IBKR dodaje również swój spread wokół zmiennej referencyjnej stopy procentowej (“BM”) dla każdej waluty według poziomu. IBKR stosuje stopę mieszaną opartą na poziomach opisanych na tej stronie, gdzie można również znaleźć stawki BM i IBKR.

Przykłady obliczania oprocentowania sald dodatnich można znaleźć tutaj.

Something went wrong. Please try again later
Loading ...

Najczęściej zadawane pytania

LYNX jest partnerem Interactive Brokers Ireland. W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa IB, Twoje środki pieniężne są chronione przez Irlandzki System Odszkodowań, z maksymalnym pokryciem w wysokości 20 000 € na konto. Aktywa inwestorów są oddzielone od aktywów brokera, zatem pozostają bezpieczne w razie ewentualnego bankructwa IBIE.

Dostęp do Twojego rachunku jest chroniony przy pomocy dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Tym co odróżnia LYNX od innych brokerów jest wyjątkowo szybkie logowanie dzięki rozpoznawaniu twarzy lub odcisków palców.

Nasze platformy transakcyjne działają na niezależnych serwerach. W przypadku problemów technicznych na jednym serwerze, drugi przejmuje jego zadania, aby zapewnić nieprzerwaną obsługę. Od 2006 r. klienci cieszą się stałym dostępem do handlu online.

W krytycznych momentach niezbędne jest szybkie i skuteczne wsparcie. Oferujemy więcej niż tylko przyjazny głos. Nasi konsultanci są kompetentni i zaangażowani w pomoc klientom w każdej sytuacji. Pracownicy działu obsługi klienta są wybierani na podstawie ich pasji, umiejętności i doświadczenia inwestycyjnego.

Obejrzyj poniższy film, aby zapoznać się z naszą platformą transakcyjną.

W przeciwieństwie do innych brokerów, LYNX zapewnia swobodę wyboru brokera, który najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom i potrzebom. LYNX nie pobiera żadnych opłat za zamknięcie rachunku, czy transfer portfela do innego brokera.*

*Zewnętrzne koszty transferu mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

  • Wybór innej niż standardowa (FOP) metody transferu (DRS lub DWAC).
  • Gdy rodzaj przenoszonego papieru wartościowego to ADR, GDR lub CDI.
  • Przenoszony papier wartościowy jest notowany w Australii, Hongkongu, Japonii lub Singapurze

Minimalny depozyt wynosi 15 000 PLN.

Przegląd prowizji. Transparentnie.

Prowizje są naliczane po każdej zrealizowanej transakcji i potrącane z rachunku w walucie transakcji.

Prowizje wymienione powyżej obejmują prowizje IBKR, ale nie obejmują dodatkowych kosztów, takich jak spready, opłaty za produkty i ewentualne podatki od transakcji finansowych. Pełny przegląd opłat dostępny jest tutaj.

Opłata za brak aktywności może być naliczana, gdy wysokość zapłaconych prowizji transakcyjnych nie osiągnie minimalnej kwoty.

Rachunek indywidualny i wspólny:

Opłata za brak aktywności = 0 USD

(a) Jeśli prowizje zapłacone w miesiącu kalendarzowym wyniosły więcej niż 1 USD
lub

(b) Jeśli wartość likwidacyjna netto rachunku (bez środków pieniężnych) wynosi więcej niż 1.000 USD

Opłata za brak aktywności = 5 USD minus kwota prowizji naliczonych w danym miesiącu kalendarzowym

(a) Jeśli prowizje zapłacone w miesiącu kalendarzowym wyniosły mniej niż 1 USD
lub

(b) Jeśli wartość likwidacyjna netto rachunku (bez środków pieniężnych) wynosi mniej niż 1.000 USD

Rachunek firmowy:

Opłata za brak aktywności = 0 EUR

a) Jeśli prowizje zapłacone w miesiącu kalendarzowym wyniosły więcej niż 15 EUR

Opłata za brak aktywności = 15 EUR minus prowizja wypłacona w miesiącu kalendarzowym

(a) Jeśli prowizje zapłacone w miesiącu kalendarzowym wyniosły mniej niż 15 EUR

Odsetki mogą być naliczane w przypadku utrzymywania ujemnego salda gotówkowego, utrzymywania pozycji CFD lub utrzymywania krótkich pozycji. Pełny przegląd tych opłat jest dostępny tutaj.

Oprócz standardowej prowizji za transakcję, dodatkowo może zostać naliczona opłata skarbowa. Więcej informacji na znajduje się tutaj.

Mogą zostać pobrane inne opłaty (administracyjne). Pełny przegląd opłat jest dostępny tutaj.

Przegląd kosztów zgodnie z dyrektywą MIFID2

Zgodnie z dyrektywą MIFID2 standardowe informacje o kosztach dostarczają informacji o kosztach transakcji instrumentami finansowymi.

Kalkulacja kosztów inwestycyjnych

Skorzystaj z kalkulatora kosztów, aby obliczyć roczne koszty inwestycyjne.

Chcesz przenieść swoje inwestycje na wyższy poziom?

Inwestuj na giełdzie poprzez LYNX