Handel poza regularnymi godzinami

Za pośrednictwem LYNX wszyscy inwestorzy mogą handlować poza regularnymi godzinami sesji.

uwaga
Informacja:

Regularne godziny handlu na niemieckich giełdach, takich jak Xetra, trwają od 09:00 do 17:30. Handel na giełdach amerykańskich, takich jak NYSE lub NASDAQ, odbywa się regularnie od 15:30 do 22:00 (od 09:30 do 16:00 czasu lokalnego). Jednak w niektórych systemach transakcyjnych handel możliwy jest również poza regularnymi godzinami. Pozwala to na handel akcjami po ogłoszeniu np. wyników finansowych spółki lub reagowanie na inne wydarzenia rynkowe.

Platforma LYNX+

Po wybraniu produktu do handlu oraz otwarciu okna zlecenia, zaznacz pozycję Aktywuj/uruchom poza godzinami handlowymi, następnie kliknij Dodaj zlecenie.

Platforma Trader Workstation

  • Nowe okno zlecenia

Po otwarciu platformy TWS kliknij opcję Order w lewym górnym rogu ekranu. Otworzy się okno zlecenia, gdzie należy wpisać nazwę produktu, wybrać typ zlecenia oraz cenę. W prawej części okna zaznacz Allow order to be activated, triggered, or filled outside regular trading hours w celu uruchomienia możliwość handlu poza regularnymi godzinami, a następnie kliknij Transmit.

  • Edytuj wiersz zlecenia

Jeśli wiersz zlecenia został już utworzony na platformie TWS, można go również dostosować tak, aby mógł być realizowany poza zwykłymi godzinami handlu. Najpierw należy kliknąć prawym przyciskiem myszy konkretny wiersz zlecenia, następnie Edit i wybrać opcję Order ticket, po czym otworzy się to samo okno zlecenia. Wybierz opcję Allow order to be activated, triggered, or filled outside regular trading hours. Po wykonaniu tych kroków kliknij przycisk Transmit, aby przesłać zlecenie.

Uwaga
Należy pamiętać:

Możliwe jest również skonfigurowanie ustawień w taki sposób, aby każde nowe zlecenie mogło być domyślnie realizowane poza zwykłymi godzinami handlu. Instrukcje można znaleźć w sekcji FAQ poniżej.

Aplikacja mobilna LYNX Trading

Po wybraniu instrumentu i utworzeniu zlecenia kupna/sprzedaży oraz wybraniu typu zlecenia, jakim jest LIMIT, kliknij strzałkę w dół, przy wierszu Time in-force, aktywuj suwak przy sekcji Outside RTH. Następnie przejdź do wykonania zlecenia.

Najczęściej zadawane pytania

Platforma TWS

Kliknij Edit na pasku menu w górnej częsci ekranu, a następnie wybierz Global Configuration. Po lewej stronie kliknij Presets i wybierz instrument finansowy. Po prawej stronie znajdują się ustawienia wstępne dla wybranego instrumentu finansowego. W tym miejscu należy zaznaczyć opcję Allow order to be activated, triggered, or filled outside regular trading hours (if available). Następnie kliknij przycisk Apply.

Aplikacja mobilna LYNX Trading

Przejdź do menu głównego i wybierz Settings. W następnym oknie wybierz Trading Settings, a następnie kliknij w Trading Presets. Wybierz instrument finansowy, a następnie dotknij opcji Timing, gdzie musisz aktywować suwak w polu Outside Regular Trading Hours.

Uwaga: Ustawienia należy zastosować dla każdego typu produktu osobno.

Handel możliwy jest między innymi dla akcji i funduszy ETF. Podczas handlu przedsesyjnego oraz posesyjnego można również handlować kontraktami Futures.

Nie jest to możliwe w przypadku warrantów i certyfikatów, opcji lub kontraktów CFD.

Na platrofmie Trader Workstation (TWS), aby wyświetlić godziny sesji wybierz dany instrument finansowy, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy, pojawi się menu rozwiające. Wybierz opcję Description, gdzie uzyskasz informacje na temat godzin handlu.

  • Może się okazać, że płynność będzie niższa, a zmienność rynku wyższa w stosunku do regularnych godzin handlowych.
  • Twoje zlecenia mogą być realizowane po cenach, które nie są osiągalne podczas regularnych godzinach sesji giełdowej. Może to mieć pozytywny lub negatywny wpływ na Twoje inwestycje.

Handel podczas premarket i aftermarket nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Można kupować i sprzedawać po normalnych cenach i na standardowych warunkach. Więcej informacji na temat opłat znajduje się tutaj.

Należy jednak pamiętać o ogólnym ryzyku, które pojawia się poza regularnymi godzinami handlu, które zostało wymienione powyżej.

Obsługiwane są tylko wybrane typy zleceń. Należą do nich zlecenia typu Limit i Trail limit. Typy zleceń takie jak Market i Stop nie są dozwolone.

Wyjątkiem są kontrakty Futures: poza regularnymi godzinami handlu, zlecenia typu Market i Limit są realizowane. Można to również skonfigurować dla typu zlecenia Stop w ustawieniach zlecenia.

Tak, handel amerykańskimi instrumentami finansowymi w godzinach nocnych (02:00 – 9:50 CET) jest możliwy. Ponadto można również handlować przez całą dobę opcjami na indeks S&P 500 z Cboe i opcjami futures na indeks S&P 500 z CME Group.

Listę papierów wartościowych, dla których możliwy jest handel overnight, można znaleźć tutaj.

Tylko zlecenia typu Limit są dozwolone dla handlu nocnego. Zlecenia te będą aktywne tylko podczas handlu nocnego i zostaną automatycznie anulowane o godzinie 09:50 CET, jeśli nie zostaną zrealizowane.

Przed wysłaniem zlecenia na giełdę należy upewnić się, że pole Allow order to be filled during overnight session jest zaznaczone w oknie zlecenia.