Krótka sprzedaż

Dzięki LYNX masz możliwość spekulowania na spadku cen akcji (krótka sprzedaż). Oznacza to, że możesz sprzedawać akcje, których obecnie nie posiadasz. Strategia ta nie może być jednak stosowana w przypadku wszystkich notowanych instrumentów. Typowymi przykładami są akcje spółek o niskiej płynności lub niskiej kapitalizacji rynkowej. Krótka sprzedaż jest możliwa tylko na rachunku z depozytem zabezpieczającym.

LYNX+

Po wyszukaniu odpowiedniego waloru i wyświetleniu okna zlecenia należy wybrać typ zlecenia sprzedaży (przycisk Sprzedaj). Następnie ustaw pozostałe parametry zlecenia i prześlij je na odpowiednią giełdę, klikając przycisk Dodaj zlecenie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Składanie zleceń.

Trader Workstation

Po zalogowaniu się do platformy transakcyjnej TWS kliknij przycisk Order w lewym górnym rogu. Spowoduje to otwarcie zlecenia, w którym należy podać kilka szczegółów, takich jak ticker, typ zlecenia i cena. W przypadku typu zlecenia należy wybrać opcję Sell. Po skonfigurowaniu zlecenia kliknij przycisk Transfer.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Składanie zleceń.

Platforma TWS ułatwia sprawdzenie, które akcje można “shortować”, a które nie. Informacje te można znaleźć w specjalnej kolumnie, którą można wyświetlić w następujący sposób:

Po otwarciu platformy TWS kliknij przycisk Edit w lewym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Global Configuration w menu rozwijanym. Otworzy się nowe okno, w którym należy rozwinąć pozycję Trading Tools, a następnie wybrać opcję Quote Monitor. Następnie kliknij na Default Layout. Upewnij się, że zakładka Market Data Columns jest otwarta w prawej połowie strony. Na liście dostępnych kolumn przejdź do pozycji Short Selling i kliknij Shortable Shares. Następnie kliknij przycisk Add. Potwierdź zmiany, klikając przycisk Apply , a następnie kliknij przycisk OK w dolnej części okna.

Za pośrednictwem platformy TWS można sprawdzić warunki otwarcia krótkiej pozycji. W kolumnie Shortable Action znajdują się następujące typy kolorów:

 • Jasny zielony: Dostepnych jest minimum 1000 akcji dla krótkiej sprzedaży.
 • Ciemno zielony: Krótka sprzedaż jest możliwa, ale obecnie nie ma dostępnych akcji.
 • Czerwony: Krótka sprzedaż nie jest dostępna dla wybranego produktu.

Po otwarciu platformy TWS kliknij przycisk Edit w lewym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Global Configuration w menu rozwijanym. Otworzy się nowe okno, w którym należy rozwinąć pozycję Trading Tools, a następnie wybrać opcję Quote Monitor. Następnie kliknij na Default Layout. Upewnij się, że zakładka Market Data Columns jest otwarta w prawej połowie strony. Na liście dostępnych kolumn przejdź do pozycji Short Selling i wybierz Fee Rate. Następnie kliknij przycisk Add. Potwierdź zmiany, klikając przycisk Apply , a następnie kliknij przycisk OK w dolnej części okna.Click Add and and confirm the changes by clicking OK at the bottom of the window. The column will appear on the platform with the current interest rates.

Uwaga: Stopy procentowe są aktualizowane codziennie i zazwyczaj wynoszą od 1 do 2% rocznie. Należy pamiętać, że mogą wystąpić przypadki, w których stopy procentowe mogą być wysokie (setki procent rocznie). Jeśli masz otwartą krótką pozycję, regularnie obserwuj zmiany stóp procentowych danego instrumentu, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów.

Aplikacja mobilna LYNX Trading

Po wybraniu instrumentu handlowego i utworzeniu zlecenia sprzedaży ze wszystkimi niezbędnymi parametrami, przesuń przycisk Preview Order w kierunku strzałki u dołu ekranu. Prześlij zlecenie na odpowiedni rynek, ponownie przesuwając przycisk Submit Order.


Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Składanie zleceń.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Płynność i dostępność: akcje, którymi handluje się rzadziej, mogą nie być łatwo dostępne do shortowania. W rzeczywistości dla tego typu handlu muszą znaleźć się inwestorzy chętni do pożyczenia tych akcji.
 2. Ograniczenia regulacyjne: organy regulacyjne w niektórych krajach lub na niektórych giełdach mogą nakładać ograniczenia dla otwarcia pozycji krótkich. Ograniczenia te są często wprowadzane w celu zapobiegania nadmiernej manipulacji na rynku, zmienności lub presji na spadek cen określonych akcji.
 3. Warunki rynkowe: W czasach skrajnej zmienności lub niepewności rynkowej giełdy i brokerzy mogą ograniczyć lub zawiesić otwieranie krótkich pozycji, aby zapobiec dalszej zmienności rynkowej.
 4. Wydarzenia korporacyjne: Spółki mogą zażądać, aby ich akcje nie były dostępne do shortowania, szczególnie podczas ważnych wydarzeń, takich jak fuzje, przejęcia, ogłoszenia o zyskach lub inne wydarzenia korporacyjne. Ma to na celu zapobieganie potencjalnym manipulacjom ceną akcji w newralgicznych okresach.
 5. Zarządzanie ryzykiem: Brokerzy i izby rozliczeniowe dysponują mechanizmami zarządzania ryzykiem. Jeśli uznają oni, że krótka sprzedaż akcji wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem ze względu na możliwe duże ruchy cen lub inne czynniki, mogą ograniczyć możliwość dokonywania krótkiej sprzedaży.
 6. Kwestie prawne i etyczne: Niektóre akcje mogą nie być dostępne do shortowania ze względów prawnych lub etycznych. Na przykład shortowanie niektórych spółek działających w branżach wrażliwych społecznie może być ograniczone, aby uniknąć negatywnego wpływu na ich działalność.
 7. Zgoda animatora rynku: Dla niektórych akcji nie można zajmować krótkich pozycji bez zgody animatora rynku. Animatorzy rynku to podmioty, które zwiększają płynność i ułatwiają handel określonymi papierami wartościowymi. Jeśli animatorzy rynku nie zatwierdzą możliwości krótkiej sprzedaży, akcje te mogą nie być dostępne.
 8. Czynniki techniczne: W niektórych przypadkach akcje przechowywane na wyspecjalizowanych kontach, takich jak konta emerytalne, mogą nie być dostępne do shortowania ze względu na charakter tych kont.

Powodem zamknięcia krótkiej pozycji bez podania wcześniejszej informacji może być to, że danej akcji nie można już pożyczyć w celu jej krótkiej sprzedaży. Dostępność akcji do pożyczania nie zawsze jest zapewniona, zwłaszcza w przypadku tych akcji, dla których podaż jest niewystarczająca do pożyczania.

W przypadku shortowania akcji, wypłaty dywidend i inne zdarzenia korporacyjne mogą mieć określone konsekwencje zarówno dla shortujących akcje, jak i dla pożyczkobiorców tych akcji. W poniższych scenariuszach przedstawimy, co może się wydarzyć:

Wypłata dywidendy:

Jeśli zajmujesz pozycję krótką, oznacza to, że pożyczyłeś akcje, a następnie je sprzedałeś, mimo że w rzeczywistości nie posiadasz żadnych akcji. W rezultacie jesteś zobowiązany do zwrotu pożyczonych akcji w pewnym momencie.

Gdy spółka wypłaca dywidendę, wartość dywidendy jest odejmowana od ceny akcji. Oznacza to, że jeśli shortujesz akcje, będziesz zobowiązany do wypłaty dywidendy właścicielowi akcji, który Ci je pożyczył. Musisz więc wypłacić akcjonariuszowi kwotę dywidendy z własnej kieszeni.

Oznacza to, że inwestorzy shortujący akcje wypłacają dywidendę akcjonariuszom, od których pożyczyli akcje.

Inne działania korporacyjne (np. podziały akcji, fuzje i przejęcia):

Podobnie jak w przypadku dywidend, inne działania korporacyjne mogą wpływać na cenę akcji, a tym samym na pozycję inwestora grającego na krótko. Na przykład, jeśli zajmujesz krótką pozycję na akcjach spółki, która przechodzi podział akcji, liczba akcji, które musisz zwrócić, wzrośnie. W rezultacie będziesz musiał zwiększyć liczbę akcji, aby pokryć swoją krótką pozycję.

Zanim inwestorzy wejdą w krótką pozycję, ważne jest, aby dokładnie przeanalizowali warunki i ryzyko związane z krótką sprzedażą akcji. Ponadto powinni oni być przygotowani na potencjalne zmiany wynikające z wydarzeń korporacyjnych.

Po wygenerowaniu raportu z rachunku w Zarządzaniu kontem, zapłacone odsetki można sprawdzić w sekcji Interest.

Disclaimer:
Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej. Strona przedstawia dane, które zostały przygotowane przez LYNX jako ogólne informacje / informacje marketingowe do prywatnego użytku inwestorów, które nie mają na celu osobistej rekomendacji konkretnych instrumentów finansowych lub strategii i nie uwzględniają konkretnej sytuacji finansowej inwestora, wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, celów inwestycyjnych i horyzontu inwestycyjnego ani profilu ryzyka i preferencji. 

Pokaż pełny Disclaimer Ukryj Disclaimer