Analiza psychologiczna

Giełda funkcjonuje w pewnych cyklach, uzależnionych od tego czy ceny rosną, czy może spadają. W każdym cyklu traderzy mają tendencję do inwestowania na inne sposoby. Zadaniem analizy psychologicznej w handlu jest stwierdzenie, jakie są aktualne nastroje na rynkach, a tym samym – w której fazie cyklu rynek się znajduje.

Jeśli nastroje panujące wśród inwestorów są optymistyczne, to można się spodziewać, że ceny akcji wzrosną. I odwrotnie – jeśli na rynku dominuje pesymizm, można oczekiwać spadków, ponieważ zainteresowanie papierami wartościowymi maleje. Żeby móc analizować nastroje na giełdzie, można na przykład śledzić wywiady z uznanymi inwestorami albo monitorować wskaźnik put/call. Informuje on o stosunku obrotu opcjami put i call na giełdach, a tym samym o tym, ilu inwestorów spodziewa się wzrostu cen, a ilu wręcz przeciwnie – ich spadku.

Wskaźniki nastrojów, takie jak publikacje poufnych transakcji oraz przypływy i odpływy środków, również informują o dominujących na rynkach kapitałowych nastrojach. Także doniesienia medialne wykorzystać można jako barometr nastrojów. Kolejnym ważnym dla analizy psychologicznej wskaźnikiem są dane IPO, ponieważ IPO odbywają się co do zasady wtedy, kiedy na rynku panuje pozytywny nastrój, żeby spółka mogła wygenerować jak największy kapitał. Inwestorzy powinni wreszcie podczas analizy psychologicznej zawsze brać pod uwagę kilka specyficznych wskaźników, zanim określą nastrój panujący na rynku. Znajomość psychologii tradingu również jest niezbędna do tego, by lepiej rozumieć opinie i zachowania uczestników rynku.

Przewodnik po analizie psychologicznej na giełdzie w 2021 roku

Nie znaleziono postów