Podatki

Irlandzki podatek u źródła

Stawka pobieranego podatku wynosi 20% i musi zostać odliczona od odsetek wypłacanych na Twój rachunek inwestycyjny.
Podatek ten może zostać obniżony lub wyeliminowany, jeśli kraj Twojej rezydencji podatkowej ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) z Irlandią.

Formularz W-8BEN

Formularz W-8BEN czyli „Oświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta rzeczywistego do celów podatku u źródła i obowiązków informacyjnych”. Dzięki podpisowi elektronicznemu tego formularza możesz korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA, Kanadą i Australią.