Transfer przychodzący

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcje opisującą dokładną procedurę wnioskowania o transfer papierów wartościowych od innego brokera do LYNX.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu u góry, wybierz Transfer & Pay a następnie Transfer Positions.

Informacje na temat brokera

W następnym kroku, wybierz Incoming transfer.

Wybierz lokalizację, w której znajduje się broker. Jeśli broker jest z USA lub Kanady, wybierz United States lub Canada, w przeciwnym razie wybierz All Other Regions. Wybierz metodę transferu i naciśnij przycisk Select 

Wypełnij poniższe informacje:

 • Financial Institution –wybierz brokera, od którego dokonujesz transferu aktywów
 • Your Account Number at Broker – wprowadź numer rachunku brokera, od którego chcesz przenieść pozycje.
 • Name of Account Holder at Financial Institution – Twoje imię i nazwisko musi pojawić się tutaj
 • Account Type – wybrać rodzaj rachunku posiadanego u danego brokera
 • Country of Financial Institution – Wybierz kraj swojej instytucji finansowej
 • Contact email of your Financial Institution – podaj adres e-mail używany przez drugiego brokera do przesyłania spraw
 • Save Broker Information – Jeśli w przyszłości chcesz wykonać inne transfery przychodzące z tej instytucji finansowej, możesz zapisać informacje o tej instytucji finansowej, aby nie musieć wypełniać ich ponownie

Dodaj aktywa

W dolnej części strony system poprosi o uzupełnienie informacji dotyczących pozycji, które chcesz przenieść. Aby dodać aktywa, które chcesz przenieść, kliknij przycisk Add Asset.

Pojawi się nowe okno, w którym należy znaleźć aktywa, które mają zostać przeniesione.
Akcje można wyszukiwać według symbolISINCUSIP lub company name.

Po dodaniu aktywa, które chcesz przenieść, nadal musisz wybrać, czy masz krótką czy długą pozycję, a także musisz wprowadzić liczbę akcji / kontraktów.

Następnie potwierdź, klikając przycisk Save and Finish.

Weryfikacja transferu

W ostatnim kroku zostaniesz poproszony o weryfikację. Wpisz swoje imię i nazwisko w pustym polu i potwierdź, naciskając przycisk Continue

Na następnej stronie zobaczysz potwierdzenie wypełnienia wniosku o transfer przychodzący. Kliknij przycisk View Form w celu wyświetlenia formularza upoważnienia (Authorisation form).

Podpisz i wyślij dokument do swojej obecnego brokera.

WAŻNE
NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Czas przetwarzania transferu może być bardzo różny, od kilku dni roboczych do kilku tygodni, w zależności od złożoności przelewu i koordynacji z instytucją finansową (brokerem)

Najczęściej zadawane pytania

Możesz przenosić akcje, fundusze ETF, obligacje, fundusze i warranty na i z rachunku LYNX. Do LYNX nie można przenosić amerykańskich akcji o małej kapitalizacji (akcje groszowe na giełdzie: PINK). Przenoszone mogą być tylko pozycje całkowite. Transfer pozycji ułamkowych nie jest możliwy..

Transfer jest możliwy tylko wtedy, gdy instrumenty finansowe, które mają zostać przeniesione, są zbywalne za pośrednictwem LYNX. Przelewy z rachunków wspólnych na rachunki indywidualne nie są dozwolone. Przelew z rachunku indywidualnego na rachunek wspólny jest możliwy

Czas przetwarzania transferów wynosi około 3 tygodni. W indywidualnych przypadkach czas przetwarzania może być dłuższy; poinformujemy o tym osobno. Prosimy o wyjaśnienie z dostawcą transferującym, czy handel instrumentami finansowymi jest możliwy w międzyczasie..

Z naszej strony transfer papierów wartościowych jest bezpłatny. Obecny broker może jednak naliczyć opłaty.

FOP oznacza Free Of Payment (brak opłat) i jest globalnie obsługiwaną metodą przelewów papierów wartościowych. W przypadku przelewów od lub do amerykańskich brokerów należy użyć ACATS, DRS lub FOP (USA)..

LYNX nie jest połączony z procedurą Taxbox ze względu na zarządzanie rachunkiem powierniczym za granicą. W związku z tym ceny zakupu aktywów nie zostaną przesłane. Salda kompensacji strat również nie mogą zostać przeniesione.
Po zakończeniu transferu rachunku papierów wartościowych można wprowadzić ceny zakupu ręcznie.

Jeśli posiadasz w swoim portfelu papiery wartościowe notowane w EUR i chcesz je sprzedać na giełdzie amerykańskiej (tj. w USD), należy wcześniej zainicjować zmianę depozytariusza. Proces ten polega na przeniesieniu pozycji do innego depozytu, co powoduje zmianę dostępnych giełd i waluty. W ten sposób możesz również przenieść papiery wartościowe, dla których handel został zawieszony w danym segmencie rynku, do innego depozytu, aby handlować nimi na innej giełdzie i w innej walucie.

Należy pamiętać, że zmiana depozytariusza wiąże się z opłatą w wysokości 10 USD za pozycję – opłata zostanie naliczona w walucie bazowej rachunku. Zmiana waluty bazowej.

Ponadto pozycja, która ma zostać przeniesiona, nie może być przedmiotem obrotu przez okres około 2-3 tygodni podczas zmiany depozytariusza.

Dla papierów wartościowych notowanych w USD lub EUR:

 • Zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Po zalogowaniu kliknij Transfer & Pay > Transfer Positions. Następnie wybierz Depository / Trading Currency Change.
 • Wybierz Search Type.
 • W zależności od wybranego typu wyszukiwania, wprowadź symbol, ISIN, CUSIP lub nazwę firmy papieru wartościowego w następnym polu.
 • Po wybraniu giełdy kliknij Search.
 • Pozycja zostanie wyświetlona. Wprowadź ilość w odpowiednim polu i nową walutę w kolumnie Change Symbol To. Następnie kliknij przycisk Continue.
 • W ostatnim kroku należy potwierdzić swoją tożsamość, następnie kliknij Continue.

Jeśli nie możesz wprowadzić zmiany depozytariusza za pomocą powyższych instrukcji, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w lokalnym oddziale LYNX w celu uzyskania dalszych informacji.