CFD

Czym są CFD, jak działają i na co powinieneś zwrócić uwagę, handlując nimi? Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o skutecznym handlu CFD.

W Portalu Inwestycyjnym LYNX wyjaśnimy ci podstawowe kwestie związane z CFD i przedstawimy cenne wskazówki, które będziesz mógł wykorzystać w handlu. CFD to skrót od „contract for difference“, co po polsku oznacza kontrakt na różnice kursowe. Jest to tak zwany instrument pochodny, co oznacza, że jego wartość uzależniona jest od danego aktywa bazowego. Instrumenty pochodne mają wysoce spekulacyjny charakter i umożliwiają osiąganie wysokich zysków przy niskich nakładach kapitałowych, ale wiążą się też z wysokim stopniem ryzyka, więc mogą prowadzić do dużych strat. Dlatego też powinni nimi handlować tylko profesjonaliści.

Jeśli chodzi o CFD, to należy podkreślić, że zazwyczaj nie handluje się nimi na giełdzie, tylko OTC (over-the-counter = w obrocie pozagiełdowym). Transakcje nie są zatem realizowane bezpośrednio na giełdzie. Trader nie kupuje więc bezpośrednio aktywa bazowego, takiego jak na przykład akcje, a jedynie kontrakt na różnicę kursową podążający za ceną aktywa bazowego. Oznacza to, że strony kontraktu zobowiązują się do rozliczenia różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia pozycji. W handlu CFD wymagana jest tylko wpłata depozytu zabezpieczającego w formie marży. Inwestycja kapitału podczas handlu CFD jest w związku z tym o wiele niższa niż przy bezpośrednim zakupie aktywa bazowego. Handel z wykorzystaniem efektu dźwigni oferuje znacznie wyższe zyski. W zależności od pośrednika dźwignia ta może być stała lub zmienna.

Handel CFD niesie ze sobą dla inwestorów również ogromne ryzyko, ponieważ efekt dźwigni działa w obu kierunkach. Nawet niewielka zmiana ceny aktywa bazowego może więc prowadzić do olbrzymich strat, które inwestorzy powinni uwzględniać, decydując o wielkości pozycji. Cena rynkowa kontraktów CFD może się różnić od faktycznych cen na giełdzie. Alternatywą jest broker oferujący ceny DMA (Direct Market Access).

W jaki sposób handlować CFD w 2024 rokuNajczęstsze pytania dotyczące CFD

Co to jest CFD?

CFD albo kontrakt na różnicę kursową to pochodny instrument finansowy, którego cena uzależniona jest od ceny aktywa bazowego, takiego jak na przykład akcje albo fundusz giełdowy. Rentowność CFD zależy od ruchów cen aktywa bazowego. CFD handluje się w obrocie pozagiełdowym i w handlu nimi pośredniczą brokerzy.

W jaki sposób działa CFD?

W handlu CFD inwestor „zamraża” jedynie depozyt zabezpieczający pod postacią depozytu zabezpieczającego u brokera do handlu CFD. Depozyt ten jest w przypadku CFD o wiele niższy niż faktyczna wartość pozycji, którą inwestor otwiera. Różnicą między depozytem zabezpieczającym a faktyczną wartością pozycji finansowana jest przez brokera. Inwestor musi zapłacić pośrednikowi za tę usługę odsetki. Inwestorzy i brokerzy online zawierają umowę na różnice kursowe, której wysokość wyliczana jest z różnicy wartości aktywa bazowego w momencie kupna i sprzedaży CFD.

Czym jest depozyt zabezpieczający w handlu CFD?

Depozyt zabezpieczający w handlu CFD jest marżą, którą inwestor wpłaca na rzecz brokera do handlu CFD. Wysokość depozytu zabezpieczającego ustalana jest przez brokera i stanowi zaledwie ułamek rzeczywistej wartości aktywa bazowego, którym się handluje. Na przykład jeśli depozyt zabezpieczający dla papierów wartościowych, takich jak na przykład akcje, wynosi 10%, to do otwarcia pozycji CFD o wartości 10000 EUR wymagana jest wpłata tylko 1000 EUR. Brokerzy online ustalają zwykle różne poziomy depozytów dla różnych klas aktywów bazowych. Często brokerzy rozróżniają depozyt początkowy i depozyt do utrzymania pozycji.

W jaki sposób działa efekt dźwigni w przypadku CFD?

W handlu CFD wykorzystywany jest tzw. efekt dźwigni, który mnoży zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Efekt dźwigni uzależniony jest od wysokości depozytu zabezpieczającego. Jeśli depozyt stanowi 10%, inwestor może handlować dziesięciokrotnością kapitału zainwestowanego w daną pozycje CFD. Jeśli broker wymaga depozytu w wysokości 5%, efekt dźwigni to 20.

Na jakie aktywa bazowe można handlować CFD?

Możliwy jest handel na cały szereg rodzajów aktywów bazowych,  akcje (CFD na akcje), indeksy (CFD na indeksy), towary (CFD na towary), ETF (ETF-CFD), pary walutowe (Forex CFD), obligacje (CFD na obligacje) i stopy procentowe (CFD na stopy procentowe). Profesjonalni brokerzy do handlu CFD udostępniają duży wybór instrumentów bazowych, na podstawie których można handlować kontraktami na różnice kursowe.

Czym jest długa pozycja w CFD?

Otwierając długa pozycję, spekulujesz na wzrost ceny aktywa bazowego. Kupujesz dany kontrakt CFD, by później sprzedać go po wyższej cenie, osiągając w ten sposób zysk. Jeśli cena aktywa bazowego spadnie, ponosisz stratę.

Czym jest krótka pozycja w CFD?

Otwierając krótką pozycję, spekulujesz na spadek ceny aktywa bazowego. Sprzedajesz dany kontrakt CFD, by później kupić go po niższej cenie, osiągając w ten sposób zysk. Jeśli cena aktywa bazowego wzrośnie, ponosisz stratę.

Jakie są opłaty za handel CFD?

Opłaty za handel CFD każdy broker online ustala sam. Istnieją brokerzy do handlu CFD reklamujący się jako ci, którzy oferują handel CFD za darmo. Dostawcy ci są zwykle tzw. market makerami, ustalającymi ceny CFD na własną rękę, nie bacząc na faktyczne ceny rynkowe aktywów bazowych. Zdarza się, że sztucznie poszerzają spread (różnicę pomiędzy ceną podaży i popytu), w związku z czym poprzez te ukryte opłaty inwestor de facto pośrednio płaci brokerowi, ponieważ realizuje transakcje po niekorzystnych cenach kupna lub sprzedaży. Brokerzy do handlu CFD z cenami DMA (cena CFD zawsze odpowiada rynkowej cenie aktywa bazowego) zwykle naliczają opłaty za otwarcie i zamknięcie pozycji. Oprócz tego podczas handlu CFD inwestor zawsze musi płacić odsetki wynikające z utrzymywaniem marży otwartej pozycji.

Jak rozpoznać dobrego brokera do handlu CFD?

Na rynku CFD jest wielu dostawców. Dobry broker do handlu CFD powinien oferować sprawiedliwe ceny i szybko realizować zlecenia wprowadzone przez inwestorów. Powinien podczas handlu CFD zapewniać transparentne ceny oraz wymagać niskich stóp procentowych. Wybierając brokera do handlu CFD należy uwzględnić wybór oferowanych kontraktów CFD. Dobry broker do handlu CFD powinien udostępniać inwestorom szybko i niezawodnie działającą platformę. Wielu indywidualnych traderów oraz mniejszych inwestorów docenia również fakt, że broker online oferuje inne klasy aktywów lub inne instrumenty pochodne niż tylko futures czy opcje. LYNX spełnia wszystkie powyższe kryteria. Więcej o ofercie LYNX dotyczącej handlu CFD przeczytasz tutaj.

Co powinna oferować wysokiej jakości platforma handlowa do handlu CFD?

Platforma handlowa do handlu CFD powinna spełniać najwyższe wymagania inwestorów handlujących CFD. Powinna oferować między innymi wykresy, zapewniać łatwe wyszukiwanie instrumentów oraz dużą ilość rodzajów zleceń, umożliwiać handel bezpośrednio z poziomu wykresu, charakteryzować się konfigurowalnym interfejsem i pozwalać na tworzenie list obserwowanych pozycji. Najważniejsza jest jednak stabilność oraz niezawodność, dzięki którym wprowadzone przez inwestora zlecenie zawsze realizowane będzie szybko i bezproblemowo. Polecaną platformą do handlu CFD jest na przykład Trader Workstation, którą broker do handlu CFD LYNX za darmo oferuje swoim klientom. Wreszcie ważna jest również możliwość bezpłatnego korzystania z rachunku demo, dzięki któremu inwestorzy zyskują możliwość przetestowania swoich strategii inwestycyjnych przed wdrożeniem ich na rynku.