Przywracanie ustawień na platformie TWS

Jeśli ustawienia platformy transakcyjnej zostały utracone lub nie zostały poprawnie załadowane, można je przywrócić w ciągu pięciu dni roboczych, wykonując czynności opisane poniżej.

Dostęp do ustawień platformy

W lewym górnym rogu platformy TWS i kliknij przycisk File. Z rozwijanego menu wybierz opcję Layout Settings.

Wybór odzyskiwania układu/ustawień

W następnym kroku wybierz opcję Layout/Settings Recovery.

Wybór daty przywrócenia

Pojawi się nowe okno z wieloma uprzednio zdefiniowanymi datami. Wybierz datę odpowiadającą czasowi, w którym chcesz przywrócić platformę. Potwierdź wybór, klikając przycisk OK.

Potwierdź przywrócenie ustawień

W kolejnym oknie kliknij przycisk Open without reporting problem (Otwórz bez zgłaszania problemu). Wybrane ustawienia zostaną teraz załadowane, przywracając platformę transakcyjną do ostatnich ustawień..


Najczęściej zadawane pytania

W lewym górnym rogu platformy TWS kliknij przycisk File. Z menu rozwijanego wybierz Layout Settings.

Wybierz Save Settings, aby zapisać bieżące ustawienia. Jeśli chcesz zmodyfikować nazwę pliku lub zapisać go w innym folderze, wybierz opcję Save Settings As.

 • Po uruchomieniu platformy TWS pojawi się okno logowania.
 • W dolnej części okna kliknij przycisk More Options.
 • Zaznaczenie pola wyboru Use/store settings on server spowoduje automatyczne zapisanie ustawień na serwerze.

Pliki ustawień układu aplikacji Trader Workstation (TWS) zawierają poufne informacje, które są obecnie chronione za pomocą szyfrowania. W związku z tym przeniesienie ustawień TWS z jednego użytkownika na innego jest możliwe tylko w przypadku posiadania odszyfrowanego pliku ustawień uzyskanego od głównego użytkownika.

Aby przenieść ustawienia układu TWS z jednego użytkownika na drugiego, należy wykonać poniższe czynności:

 • Zaloguj się do platformy TWS przy użyciu konta użytkownika, którego ustawienia chcesz wyeksportować.
 • W lewym górnym rogu platformy TWS kliknij przycisk File, następnie wybierz Layout Settings oraz Save Decrypted Settings As…
 • Pojawi się wyskakujące okienko. Kliknij Yes, aby kontynuować.
 • W następnym oknie w sekcji Look In wybierz folder (np. Downloads), w którym chcesz zapisać odszyfrowany plik ustawień.
 • Podaj preferowaną nazwę pliku (np. migracja) i kliknij przycisk Save. Na chwilę pojawi się wyskakujący komunikat potwierdzający, że plik został zapisany.
 • Uruchom ponownie platformę TWS i zaloguj się przy użyciu konta użytkownika, które powinno zaimportować ustawienia układu.
 • Kliknij File w lewym górnym rogu, a następnie wybierz Layout Settings a następnie Layout/Settings Recovery.
 • Wybierz opcje Custom a nastepnie kliknij przycisk OK.
 • W sekcji Look In zlokalizuj folder, w którym zapisano odszyfrowany plik ustawień w kroku 5. Wybierz plik i kliknij Open.
 • Kliknij Open without reporting problem
 • TWS automatycznie uruchomi się ponownie, ładując zaimportowane ustawienia układu.