Fibonacci

Ciąg Fibonacciego to sekwencja liczb, którą w XIII wieku odkrył włoski matematyk Leonardo Fibonacci.

Jest to nieskończony ciąg liczb naturalnych w którym każda kolejna liczba stanowi sumę dwóch poprzednich liczb: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144 itd. Na podstawie ciągu Fibonacciego można stworzyć konkretne współczynniki dające się wykorzystać w handlu. Z ciągu Fibonacciego wynika kilka wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej. Najważniejsze z nich to Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions i Fibonacci Fans lub Fans.

Najważniejszymi poziomami Fibonacciego w analizie wykresowej są: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % i 100 %. W analizie technicznej wartości te wykorzystywane są do podziału wykresu papierów wartościowych, takich jak akcje bądź indeksy na różne obszary. Podział ten ma różne zastosowania, tzw. Fibonacci Retracements wykorzystywany jest do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu na wykresie. Fibonacci extensions opiera się natomiast na poziomach wyższych niż 100%, zazwyczaj: 161,8 %, 200 %, 261,8 % oraz 423,6 % i wykorzystywany jest do ustalania docelowych zysków.

Ciąg Fibonacciego a inwestowanie

Strategie handlowe oparte na ciągu Fibonacciego odbierane są ambiwalentnie, ponieważ nie da się ich naukowo i precyzyjnie udokumentować gdyż nie wynikają z rzeczywistej sytuacji rynkowej. Mimo to jest to bardzo często wykorzystywana metoda, więc każdy inwestor powinien poznać przynajmniej podstawy współczynników Fibonacciego.

W celu określenia poziomów Fibonacciego nie musisz rozumieć samego wzoru, ponieważ zaawansowane platformy handlowe, takie jak Trader Workstation z łatwością mapują poziomy Fibonacciego na wykresie jednym kliknięciem myszy. W większości przypadków wystarczy zidentyfikować punkt początkowy oraz wierzchołek cenowy w trendzie wzrostowym albo najniższy punkt cenowy w trendzie spadkowym, czyli poziomy 0% i 100%. Pozostałe poziomy zostaną następnie automatycznie wyświetlone na wykresie. W kolejnych artykułach wyjaśniamy wszystko co powinieneś wiedzieć o ciągu Fibonacciego, by móc efektywnie zastosować wynikające z niego wskaźniki w swojej strategii handlowej.

Jak wykorzystać ciąg Fibonacciego