Rolowanie opcji

Możesz wygodnie rolować wszystkie kontrakty opcyjne w swoim portfelu przed ich wygaśnięciem. Pozwala to na kontynuowanie określonej strategii po upływie pierwotnej daty wygaśnięcia pozycji opcyjnych. Przeprowadzimy Cię przez ten proces.

Rolowanie opcji na platformie LYNX+

Rolowanie opcji polega na zamknięciu istniejącego kontraktu opcyjnego i otwarciu nowego z późniejszą datą wygaśnięcia lub inną ceną wykonania.

Aby zamknąć kontrakt(y) opcyjny(e) na platformie transakcyjnej LYNX+, przejdź do sekcji Portfolio. Kliknij trzy poziome kropki po prawej stronie pozycji opcji, którą chcesz zrolować i wybierz opcję Zamknij pozycję. Ustaw parametry zlecenia i prześlij zlecenie.

Następnie znajdź aktywo bazowe dla opcji za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Po wybraniu aktywa pojawi się strona ze szczegółowym przeglądem, na której należy kliknąć zakładkę Opcje, aby zobaczyć łańcuch opcyjny dla danego aktywa bazowego.

Wybierz żądaną opcję i kliknij przycisk K (Kup) lub P (Sprzedaj) po prawej stronie.

Aby utworzyć kombinację opcji, kliknij przycisk UTWÓRZ OPTION COMBO znajdujący się poniżej łańcucha opcji. Kliknij przycisk COMBO obok każdej opcji. Po dodaniu żądanych kombinacji opcji, kombinacja zostanie wyświetlona poniżej łańcucha opcji. Na koniec użyj przycisku UTWÓRZ ZLECENIE, aby otworzyć okno zlecenia.

Rolowanie opcji na platformie TWS

Na platformie transakcyjnej TWS wystarczy kliknąć na Trading Tools w górnym menu i wybrać Rollover Options z wyświetlonej listy. Pojawi się wyskakujące okno, w którym można skonfigurować wszystko, co jest potrzebne do rolowania opcji.

W górnej części tego okna można wybrać, które kontrakty opcyjne mają być wyświetlane. Możesz także określić typ kontraktu (kupno lub sprzedaż). Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Refresh List, aby wyświetlić wszystkie kontrakty spełniające określone kryteria.

Na wyświetlonej liście zaznacz pole wyboru w kolumnie Rollover Option dla pozycji, którą chcesz zrolować. Aby wybrać opcję do rolowania, kliknij ikonę ołówka obok pozycji opcji, aby otworzyć łańcuch opcji. Po wybraniu opcji potwierdź wybór, klikając przycisk OK.

Na koniec kliknij przycisk Create orders. Platforma automatycznie utworzy odpowiednią kombinację, aby zamknąć istniejącą pozycję opcji i otworzyć nową. Ustaw parametry zlecenia, a następnie możesz wysłać zlecenie na odpowiednią giełdę, klikając przycisk Transmit.

Rolowanie opcji w aplikacji mobilnej LYNX Trading

Przejdź do menu głównego i kliknij Exercise/Roll Option.

Dotknij pozycji opcji, którą chcesz zrolować, a następnie wybierz opcję Roll Position w dolnej części aplikacji mobilnej.

Po dotknięciu opcji Roll Position zobaczysz łańcuch opcji. Wybierz żądaną opcję.

Kliknięcie przycisku Roll Options w dolnej części aplikacji spowoduje wyświetlenie wiersza zlecenia, który umożliwia ustawienie jego parametrów. Aby wysłać zlecenie, użyj suwaka przewijania.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, przy rolowaniu opcji pobierane są standardowe opłaty, zarówno za zamknięcie istniejących opcji, jak i za otwarcie nowych.

  • TWS: Zlecenie rolowania opcji można znaleźć w oknie ROLLOVER OPTIONS w zakładce Orders. Kliknij przycisk Cancel w kolumnie Status, aby anulować polecenie.

    Alternatywnie, zlecenie rolowania opcji można również znaleźć w klasycznym układzie handlu w panelu Portfolio w sekcji Orders, gdzie również należy kliknąć przycisk C (Cancel), aby anulować zlecenie.
  • Aplikacja mobilna: Przejdź do menu głównego i wybierz Transactions, następnie do zakładki Orders. Wyszukaj zlecenie, które chcesz anulować. Kliknij dane zlecenie, aby otworzyć kolejne okno. W tym miejscu możesz użyć suwaka Slide to Cancel Order, aby anulować zlecenie.

Informacje o opcjach, które zostały zrolowane w ciągu ostatnich siedmiu dni, są łatwo dostępne na platformie desktopowej TWS i w aplikacji mobilnej LYNX Trading:

  • TWS: Aby uzyskać informacje na temat rolowania opcji, kliknij przycisk Trade History w górnym pasku menu. Tutaj znajdziesz wszystkie transakcje oraz transakcje związane z rolowaniem opcji w wybranym okresie.
  • Aplikacja mobilna: Przejdź do menu głównego i wybierz Transactions. Następnie przejdź do zakładki Trades i wybierz określoną datę. Tutaj znajdziesz wszystkie zrealizowane transakcje oraz transakcje związane z rolowaniem opcji w wybranym okresie.
  • Raport z rachunku: Aby uzyskać szerszą historię, należy wygenerować raport z rachunku gdzie w sekcji Trades można znaleźć informacje o wszystkich transakcjach dokonanych na rachunku w danym okresie, w tym tych związanych z rolowaniem opcji.