Płatności & Transfery

Wpłata środków

Aby ułatwić transfer środków z konta bankowego na rachunek brokerski, konieczne jest utworzenie powiadomienia o wpłacie w Zarządzaniu Kontem.

Wypłata środków

Aby wypłacić środki z rachunku brokerskiego na konto bankowe, należy utworzyć wniosek o wypłatę w Zarządzaniu Kontem. Poniżej znajduje się instrukcja, jak to zrobić.

Transfer przychodzący

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcje opisującą dokładną procedurę wnioskowania o transfer papierów wartościowych od innego brokera do LYNX.

Transfer wychodzący

Korzystając z tej instrukcji, możesz samodzielnie zainicjować żądanie transferu wychodzącego, aby portfel aktywów przechowywany za pośrednictwem LYNX został przeniesiony do innej instytucji finansowej.

Transfer wewnętrzny

Jeśli masz wiele rachunków handlowych otwartych poprzez LYNX, możesz wewnętrznie przenosić pozycje między tymi rachunkami w Zarządzaniu Kontem.